Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2006-жылдын 28-декабры №218

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

      «МАМЛЕКЕТТИК ПЕНСИЯЛЫК СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДАНДЫРУУ
     ЖӨНҮНДӨ» КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨР
          ЖАНА ТОЛУКТООЛОР КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУ
                  
2006 — жылдын 16 — ноябрында    Кыргыз Республикасынын Жогорку
                  Кењеши тарабынан кабыл алынган

  1-статья. «Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө»
Кыргыз  Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кењешинин Ведомосттору, 1997-ж., № 8, 392-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр
жана толуктоолор киргизилсин:
  
  1. 5 - статьянын 1 - пунктундагы «жумушчулардын жана жумуш
берүүчүлөрдүн» деген сөздөр «уюштуруу - укуктук формаларына жана
менчигинин  түрүнө  карабастан,  юридикалык  жактардын,  алардын
өзгөчөлөнгөн бөлүмчөлөрүнүн (филиалдарынын жана өкүлчүлүктөрүнүн),
дыйкан (фермер) чарбаларынын, жеке адамдардын» деген сөздөр менен
алмаштырылсын.
  
  2. 8 - статьяда:
  1 - пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
  «Кесиптик  жана  орто  атайын  окуу  жайларында,  кадрлардын
квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо боюнча курстарда,
жогорку  окуу  жайларында,  ординатурада,  аспирантурада  жана
докторантурада 1999 — жылдын 19 — февралына чейин күндүз окуган
мезгили  ушул  учурга  камсыздандыруу  акыларын  төлөө  жөнүндө
документтерди талап кылбастан камсыздандыруу стажына кошулат.»;
  5 - пункттагы биринчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
  «Кыргыз  Республикасында туруктуу жашап  жаткан  чет  өлкөлүк
жарандарга  жана  жарандыгы жок адамдарга мамлекеттик  социалдык
камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу акыларын төлөгөн болсо, эгерде
эларалык  келишимдерде башкача каралбаса, Кыргыз  Республикасынын
жарандары менен бирдей пенсия дайындалат.».
  3. 22 - статьянын 4 - пункту төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац
менен толукталсын:
  «Текстиль өндүрүшүнүн жумушчуларына жана эмгектин өзгөчө шарттары
үчүн жумуш берүүчүнүн каражаттарынан дайындалуучу жана төлөнүүчү № 2
тизме боюнча пенсиялар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык
жүргүзүлүүчү кайра эсептөөдөн өтүүгө тийиш.».
  4. 23 - статьяда:
  5 - бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
  «Пенсияны эсептөө үчүн иш жүзүндөгү орточо айлык эмгек  акы
белгиленген эњ аз эмгек акынын өлчөмүнөн төмөн болгон учурларда
эсептөө үчүн эмгек акынын белгиленген эњ аз өлчөмү алынат.»;
  6-бөлүктөгү  «эсептешүү учуруна карата  белгиленген  эсептешүү
көрсөткүчтөрүнүн  15тен» деген сөздөр «эсептешүү көрсөткүчтөрүнүн
20дан» деген сөздөр менен алмаштырылсын.
  5. 25 - статьянын 2 - пункту «дайындалат» деген сөздөн кийин «,
кайра эсептелет» деген сөздөр менен толукталсын.
  6. 251 - статьянын 4 - пунктунун «а» пунтчасы «ошол күндөн тартып
үч айдан кечиктирбестен кайрылса» деген сөздөрдөн кийин «, ал эми бул
мөөнөттү өткөрүп жибергенде - пенсия алам деп кайрылган күндөн үч ай
мурун» деген сөздөр менен толукталсын.
  7. 261 - статьясынын 1 - пунктунда «пенсия дайындалганга чейинки»
деген сөздөр алып салынсын.
  8. 29 - статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
  «29 - статья. Пенсияларды ишеним кат боюнча төлөө
  Пенсионердин  каалоосу  боюнча пенсия  Кыргыз  Республикасынын
мыйзамдарында белгиленген тартипте берилүүчү ишеним  кат  боюнча
төлөнүшү мүмкүн.
  Эгерде  Кыргыз  Республикасынын Өкмөтү  тарабынан  аныкталуучу
тартипте берилгењ ишеним каттын жарактуулугу жыл сайын тастыкталып
турса, аталган пенсияны жарактуу мөөнөтү бир жылдан ашып кеткен ишеним
кат боюнча төлөп берүү ишеним каттын бүткүл жарактуу мөөнөтүнүн ичинде
жүргүзүлөт.
  9. 32 - статьянын 1 - пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
  «1.Пенсионердин өлгөндүгүнө байланыштуу алынбай калган пенсияны
ата - энеси, жубайы, балдары бирдей үлүштөрдө алууга, ал эми алар жок
болгондо - мураска укуктуу үй - бүлө мүчөлөрү алууга укуктуу.
  Пенсионердин өлгөндүгүнө байланыштуу алынбай калган пенсияны төлөө
жагындагы  доонун  эскиргендиги Кыргыз  Республикасынын  жарандык
мыйзамдарында каралган мөөнөттөргө ылайык белгиленет.».
  10. 33 - статьянын 1 - пунктунда:
  «чет өлкөгө туруктуу жашаганга кеткенге чейин» деген сөздөр «чет
өлкөгө туруктуу жашаганга кетип жатышына байланыштуу каттоодон чыгуу
жөнүндө Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун аймактык органдарына
арыз берген айдан тартып» деген сөздөр менен алмаштырылсын;
  пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
  «Пенсиялык  социалдык камсыздандыруу жөнүндө эларалык  келишим
түзүлгөн  мамлекетке  туруктуу жашаганга кеткенге  чейин  Кыргыз
Республикасынын  жарандарына дайындалган пенсия, эгерде  эларалык
келишимде башкача каралбаса, чет мамлекетке туруктуу жашаганга кетип
жаткандыгына  байланыштуу  каттоодон  чыгуу  жөнүндө  Кыргыз
Республикасынын Социалдык фондунун аймактык органдарына арыз берген ай
боюнча төлөнөт.».
  2 - статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук
актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.
  3-статья. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө
кирет.
  
  
  Кыргыз Республикасынын
  Президенти                      К.Бакиев