Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

         КР 2017-жылдын 2-августундагы № 164 Мыйзамына ылайык
                 2017-жылдын 1-октябрынан тартып
                         КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2006-жылдын 28-декабры, №223

  

                      КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

  

             «Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды

            ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын

          туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү

             жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо

            тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү

                             киргизүү жөнүндө

 

2006-жылдын 14-ноябрында                   Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                           Кеңеши тарабынан кабыл алынган

  

   1  -  статья.  "Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды  ээлеп

турган  адамдардын,  ошондой эле алардын жакын  туутандарынын  кирешелери,

милдеттенмелери  менен  мүлкү  жӨнүндӨ  маалыматтарды  декларациялоо  жана

жарыялоо тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кењешинин Жарчысы, 2004 - ж., № 11, 514 - ст.) тӨмӨнкүдӨй ӨзгӨртүү

киргизилсин:

   4  -  статьянын 1 - пунктунун «д» жана «з» пунктчасындагы "эң аз  айлык

акыдан"   деген  сӨздӨр  "эсептик  кӨрсӨткүчтӨрдӨн"  деген  сӨздӨр   менен

алмаштырылсын.

  

   2-статья.  Кыргыз,  Республикасынын  ӨкмӨтү  Өзүнүн  ченемдик   укуктук

актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

  

   3-статья. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндӨн тартып күчүнӨ кирет.

  

   Кыргыз Республикасынын

   Президенти                                                     К.Бакиев