Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

      КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамына ылайык
                          КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2007-жылдын 12-февралындагы №17

  

                      КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

  

           «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» Кыргыз

            Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралу

                                     

2006-жылдын 14 декабрында          Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши

                                   тарабынан кабыл алынган

 

   1-статья.   «Кыргыз  Рсспубликасынын  Улуттук  банкы  жӨнүндо»   Кыргыз

Республикасынын   Мыйзамына  (Кыргыз  Республикасынын  Жогорку   Кеѕешинин

Водомосттору, 1997-ж., №10, 470-ст.) тӨмӨндөгүдӨй ӨзгӨртүү киргизилсин:

  

   40-статья төмӨндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

   «40-статья.  Кыргыз  Банкынын Төрагасынын, анын  орунбасарларынын  жана

Башкармасынын  мүчөлөрүнүн кызматтык маяналары мамлекеттик  кызматкерлерге

эмгек  акы тӨлӨп берүү шартгарьпш ылайык Кыргыз Республикасынын Президенти

тарабынан белгиленет.».

  

   2-статья.  Кыргыз  Реепубликасынын ӨкмӨтү жана  Кыргыз  Республикасысын

Улуттук  банкы  Өзүнүн ченемдик укуктук актыларын эки айлык мӨөнӨттӨ  ушул

Мыйзамга ылайык келтирсин.

  

   3-статья. Ушул Мыйзам жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

  

   Кыргыз Республикасынын

   Президенти                                         К.Бакиев

  

   Кыргыз   Республикасынын  Конституциясынын  66-статьясынын  4-пунктунун

экинчи бөлүгүнө ылайык Мыйзамга кол коюлду деп эсептелет