Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2007-жылдын 1-марты № 30

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

       Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине
       өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизүү тууралу

   2007-жылдын 11-январында      Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-статья.

   Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин (Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Кењешинин Жарчысы, 1996-ж., № 6, 80-ст.) I бөлүгүнө
төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:
   335-статьянын:
   1-пунктунда:
   - биринчи абзацтагы "эгерде мыйзамда башкача каралбаса, соттун че-
чими боюнча" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык
соттук же соттон тышкаркы тартипте" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
   - экинчи абзац төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Күрөө кармоочунун талаптарын күрөөгө коюлган кыймылсыз мүлктүн
эсебинен сотко кайрылуусуз канааттандырууга төмөндөгүдөй негиздерде жол
берилет:
   күрөө кармоочу менен күрөө берүүчүнүн ортосунда бир эле учурда
күрөө жөнүндө келишим менен түзүлгөн, болбосо күрөө жөнүндө келишимдин
күчүндө турган мезгилде түзүлгөн нотариалдык жактан ырасталган макулда-
шууга. Мындай келишим бул келишимде укугу бузулган адамдын доосу боюнча
сот тарабынан жараксыз деп табылышы мүмкүн;
   күрөө жөнүндө келишиминде күрөө кармоочунун өндүрүп алууну соттон
тышкары тартипте күрөөнүн жүйөсүнө айландыруу тууралу укугу болгон
учурда нотариустун аткаруу жазуусу болгондо.";
   статья төмөндөгүдөй мазмундагы 2-пункт менен толукталсын:
   "2. Күрөө кармоочу нотариуска аткаруу жазуусун бүткөрүш үчүн бил-
дирме түзүлгөндөн кийин күрөө берүүчүнүн (карызкордун) күрөө кармоочу
койгон талапты канааттандырам деген ниети жок болсо, күрөөнүн өндүрүп
алуу жүйөсүнө айландыруу жол-жобосу башталгандыгы жөнүндө кайрылууга
укугу бар.
   Нотариустун аткаруу жазуусу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында
белгиленген тартипте салынат.";
   2 жана 3-пункттар тиешелүү түрдө 3 жана 4-пункт деп эсептелсин.

   2-статья.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын 
   Президенти                      К.Бакиев