Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\8e4eef86-33dd-4aee-928f-f02a477ab0a1\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2007-жылдын 21-майы № 70

Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө

(КР 2011-жылдын 13-июлундагы № 94, 2012-жылдын 10-февралындагы № 6, 2012-жылдын 17-мартындагы № 23 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

1-глава
Жалпы жоболор

 

1-статья. Ушул Мыйзамдын жөнгө салуучу предмети

Ушул Мыйзам, Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуунун жана токтотуунун шарттарынын жана тартибинин негиздерин белгилейт, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандыгы менен байланыштуу башка маселелерин жөнгө салат.

2-статья. Кыргыз Республикасынын жарандык жөнүндө мыйзамдары

Кыргыз Республикасында жарандык Кыргыз Республикасынын Конституциясы, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдер, ушул Мыйзам жана ага ылайык кабыл алынган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары тарабынан жөнгө салынат.

(КР 2011-жылдын 13-июлундагы № 94 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

3-статья. Негизги түшүнүктөр

Ушул Мыйзамда төмөнкүдөй негизги түшүнүктөр колдонулат:

Кыргыз Республикасынын жарандыгы - алардын өз ара укуктарынын жана милдеттеринин жыйындысынан көрүнгөн адамдын Кыргыз Республикасы менен туруктуу укуктук байланышы;

башка жарандык - чет мамлекеттин жарандыгы;

кош жарандык - Кыргыз Республикасынын жаранында чет мамлекеттин жарандыгынын болушу;

чет элдин жараны - Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналбаган жана чет мамлекеттин жарандыгына өзүнүн таандык экендигинин далили бар адамдар;

жарандыгы жок адамдар - Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналбаган жана чет мамлекеттин жарандыгына өзүнүн таандык экендигинин далили жок адамдар;

жашап турууга укук берүү - чет элдик жарандарга же жарандыгы жок адамдарга Кыргыз Республикасында туруктуу же убактылуу жашоого укук берүүчү документ;

арыз ээси - ишке жарамдуу, жашы жеткен Кыргыз Республикасынын жараны, чет өлкөнүн жараны же жарандыгы жок адам;

Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болуунун же токтотуунун жалпы тартиби - жарандык маселелерин кароонун жана ушул Мыйзамда жеңилдик шарттары жайылтылган адамдарга карата Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселелери боюнча чечимдерди кабыл алуунун тартиби;

ыйгарым укуктуу органдар - жарандуулук маселелерин чечүүгө катышкан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары;

Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болуунун же токтотуунун жөнөкөйлөштүрүлгөн тартиби - ушул Мыйзамда жана мыйзамдарда белгиленген тартипте ратификацияланган эларалык келишимдерде каралган жеңилдик шарттары жайылтылган адамдарга карата жарандык маселелерин кароонун жана ал боюнча чечимдерди Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кабыл алуунун тартиби;

балдар - 18 жашка чейинки адамдар.

(КР 2012-жылдын 10-февралындагы № 6 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

4-статья. Кыргыз Республикасынын жарандыгынын принциптери

1. Кыргыз Республикасында ар бир адам жарандыкка укуктуу.

2. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны өзүнүн жарандыгынан жана өзүнүн жарандыгын өзгөртүү укугунан ажыратылышы мүмкүн эмес.

3. Кыргыз Республикасы өз чегинен тышкаркы жерлерде өзүнүн жарандарын коргоого жана колдоого кепилдик берет.

4. Кыргыз Республикасынын жарандары Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болуу негиздерине жана тартибине карабастан Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык бирдей конституциялык укуктарга, эркиндиктерге жана милдеттерге ээ.

5-статья. Кыргыз Республикасынын жарандары

Кыргыз Республикасынын жарандары болуп төмөнкүлөр саналат:

1) ушул Мыйзам күчүнө кирген күнгө карата Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ адамдар;

2) СССРдин жараны болгон, акыркы беш жылда (ички иштер органдарына кайрылган учурдан тартып) Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган жана башка мамлекеттин жарандыгына таандыгы жөнүндө билдирүү жасабаган адамдар;

3) ушул Мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болгон адамдар.

6-статья. Башка жарандык

1. Башка жарандыгы да бар Кыргыз Республикасынын жараны, ушул Мыйзамда жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдерде каралган учурларды кошпогондо, Кыргыз Республикасынын жараны катары гана Кыргыз Республикасы тарабынан каралат.

2. Кыргыз Республикасынын жаранынын башка жарандыкты алуусу Кыргыз Республикасынын жарандыгынын токтотулушуна алып келбейт.

(КР 2011-жылдын 13-июлундагы № 94 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

7-статья. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын мамлекет тарабынан коргоо

1. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери аркылуу алардын укуктары, эркиндиктери жана мыйзамдуу кызыкчылыктары корголот.

2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдары, дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери, алардын кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын жарандарына мыйзамда белгиленген тартипте эл аралык макулдашуулар менен күчүнө кирген алар жүргөн мамлекеттердин мыйзамдарында каралган укуктарды жана эркиндиктерди толук көлөмдө пайдаланууга мүмкүнчүлүктөрдү түзүүчү чараларды камсыз кылууга, мыйзамда белгиленген тартипте алардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого, ал эми зарыл болгондо - Кыргыз Республикасынын жарандарынын бузулган укуктарын калыбына келтирүү чараларын көрүүгө милдеттүү.

3. Ал мамлекетте Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси жок болгон учурда Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдерге ылайык башка мамлекеттердин тиешелүү органдары тарабынан жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

(КР 2011-жылдын 13-июлундагы № 94 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

8-статья. Никеге турууда же нике бузууда Кыргыз Республикасынын жарандыгы

1. Кыргыз Республикасынын жаранынын чет өлкөлүк жаран же жарандыгы жок адам менен никеге турушу, ошондой эле андай никени бузушу алардын жарандыгын өзгөртпөйт.

2. Жубайлардын биринин жарандыгынын өзгөрүшү экинчисинин жарандыгынын өзгөрүшүнө алып келбейт.

3. Никенин бузулушу ошол никеден төрөлгөн же жубайлар асырап алган балдардын жарандыгын өзгөртүүгө алып келбейт.

9-статья. Кыргыз Республикасынын жарандыгын күбөлөгөн документтер

Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспортторунун бардык түрлөрү, жарандын туулгандыгы жөнүндө күбөлүк жана Кыргыз Республикасынын жаранынын инсандыгын күбөлөгөн башка документтер Кыргыз Республикасынын жарандыгын күбөлөгөн документтер болуп саналат.

10-статья. Кыргыз Республикасынын жаранын республикадан тышкары жакка чыгарып салууга жана өткөрүп берүүгө жол бербестик

Мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген мамлекеттер аралык макулдашууларда каралган учурлардан тышкары, Кыргыз Республикасынын жаранын республикадан тышкары жакка чыгарып салууга жана башка мамлекетке өткөрүп берүүгө жол берилбейт.

 

2-глава
Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу

11-статья. Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуунун негиздери

Кыргыз Республикасынын жарандыгына:

1) туулгандыгы боюнча;

2) Кыргыз Республикасынын жарандыгын кабыл алуунун натыйжасында;

3) жарандыгын калыбына келтирүүнүн натыйжасында;

4) мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдерде каралган негиздер же тартиптер боюнча ээ болот.

(КР 2011-жылдын 13-июлундагы № 94 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

12-статья. Туулгандыгы боюнча Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу

1. Бала туулган учурда анын ата-энеси Кыргыз Республикасынын жараны болсо туулган жерине карабастан бала Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналат.

2. Ата-энелердин жарандыгы ар башка болгон учурда, эгерде ата-эненин бири Кыргыз Республикасынын жараны болсо, баланын жарандыгы туулган жерине карабастан ата-энелеринин жазуу жүзүндөгү макулдугу менен аныкталат.

3. Бала туулган учурда ата-эненин бири Кыргыз Республикасынын жарандыгында турса, ал эми бири жарандыгы жок же белгисиз адам болсо төрөлгөн жерине карабастан бала Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналат.

4. Ата-энеси Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган, жарандыгы жок адамдар болсо, Кыргыз Республикасынын аймагында төрөлгөн бала Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналат.

5. Ата-энесинин экөө тең белгисиз Кыргыз Республикасынын аймагында турган бала Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналат.

13-статья. Жалпы тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуунун шарттары

1. Чет элдик жарандар жана 18 жашка чыккан жарандыгы жок адамдар жалпы тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө расмий өтүнүч менен төмөнкүдөй учурларда кайрылууга укуктуу:

1) арыз берген учуруна чейин акыркы беш жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу, үзгүлтүксүз жашап турушса Бир жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары үч айдан ашпаган мөөнөткө чыккан адамдын жашоо мөөнөтү үзгүлтүксүз деп эсептелет;

2) пикир алышуу үчүн жетиштүү көлөмдө мамлекеттик же расмий тилде сүйлөй алса, мамлекеттик же расмий тилди билүү деңгээлин аныктоонун тартиби жарандык маселелерди кароонун тартиби жөнүндө жобо менен белгиленет;

3) Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого милдеттенсе;

4) жашоо үчүн каражат булагы болсо;

2. Ушул статьянын 1-бөлүгүнүн 1-пунктунда белгиленген Кыргыз Республикасынын аймагында чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдардын жашоо мөөнөтү, эгерде төмөнкүдөй негиздердин бирөө гана болгон учурда, үч жылга чейин кыскартылат:

1) (КР 2012-жылдын 17-мартындагы №23 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

2) илим, техника, маданият жаатында жогорку ийгиликтерге жетишсе, ошондой эле Кыргыз Республикасы кызыкдар болгон кесипке, болбосо адистикке жетишсе;

3) Кыргыз Республикасынын экономикасынын артыкчылыктуу тармагына инвестиция чегерсе Инвестиция чегерүүнүн тартиби жана өлчөмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет;

4) алар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык качкындар катары таанылса.

(КР 2012-жылдын 17-мартындагы № 23 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

14-статья. Жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу

1. 18 жашка чыккан чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдар жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө расмий өтүнүч менен кайрылууга укуктуу 13-статьянын 1-бөлүгүнүн 1-пунктунда белгиленгендей, эгерде мыйзамда белгиленген тартите күчүнө кирген мамлекеттер аралык макулдашууларда башкача каралбаса, алардын Кыргыз Республикасынын аймагында жашоо мөөнөтү төмөнкүдөй учурларда бир жылга чейин кыскартылат, эгерде:

1) ата-энесинин бирөө Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган жана Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган болсо;

2) Кыргыз ССРинде төрөлсө жана мурдагы СССРдин жараны болсо;

3) Кыргыз Республикасынын жарандыгы калыбына келтирилет.

2. Чет мамлекеттин жарандыгы бар же жарандыгы жок, этностук кыргыз болуп саналган адамдар, Кыргыз Республикасынын мурдагы жарандары Кыргыз Республикасына туруктуу жашоо үчүн кайтып келгенде, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жараны менен никеге турган, Кыргыз Республикасына туруктуу жашоо үчүн келген аял жынысындагы чет мамлекеттин жарандары жана жарандыгы жок адамдар, Кыргыз Республикасынын аймагында жашап туруунун мөөнөтү жөнүндө шарттар коюлбастан жана 13-статьяда жана ушул статьянын 1-бөлүгүндө каралган шарттар сакталбастан мыйзамдарда белгиленген мөөнөттөрдө Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алынат. Аларды Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу алардын башка мамлекеттин жарандыгынан баш тартуусун көрсөтүү менен, башка мамлекеттин жарандыгынан алдын ала чыгуусуз эле Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү кайрылууларынын негизинде жүзөгө ашырылат.

3. Кыргыз Республикасынын жарандыгына ушул Мыйзамдын 13-статьясынын 1-бөлүгүндө каралган шарттарды сактабастан жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте төмөндөгүлөр кабыл алынат:

1) ата-энесинин бирөө Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган бала - ошол ата-энесинин арызы жана башка ата-энесинин баланын Кыргыз Республикасынын жарандыгын алууга жазуу жүзүндөгү макулдугу боюнча. Эгерде бала Кыргыз Республикасынын аймагында жашап турса, андай макулдук талап кылынбайт;

2) жалгыз ата-энеси Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган бала ошол ата-эненин арызы боюнча;

3) камкордукка же көзөмөлдүккө алынган бала же ишке жарамсыз адам, - Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ камкордукка же көзөмөлдүккө алган адамдын арызы боюнча.

4. Ушул статьянын 1 жана 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөн адамга 13-статьянын 1-бөлүгүнүн 3 жана 4-пункттарында каралган талаптар жайылтылат.

(КР 2012-жылдын 17-мартындагы №23 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

15-статья. Кыргыз Республикасынын жарандыгын калыбына келтирүү

Мурда Кыргыз Республикасынын жарандыгында турган, Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жана мыйзамдуу негизде жашаган адамдын өзүнүн жеке расмий өтүнүчү боюнча ушул Мыйзамдын 14-статьясында каралган тартипти сактоо менен Кыргыз Республикасынын жарандыгы калыбына келтирилиши мүмкүн.

16-статья. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуудан баш тартуунун негиздери

Кыргыз Республикасынын жарандыгына төмөнкүдөй адамдарды кабыл алуудан баш тартылат:

1) конституциялык түзүлүш негиздерин күч колдонуу менен өзгөртүүгө чыккандарга, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик коопсуздугуна коркунуч келтирген иштерди жүзөгө ашыргандарга;

2) жасалма документтерди атайлап сунуш кылгандарга же алдынала жалган маалымат билдиргендерге;

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынан беш жылга убактылуу чыгарылгандарга же Кыргыз Республикасына келүүгө биротоло тыюу салынгандарга;

4) чет мамлекеттердин аскер кызматында, ошондой эле укук коргоо органдарында жана коопсуздук органдарында кызматта тургандарга;

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына же чет мамлекеттин мыйзамдарына ылайык жазык тартибинде иш козголгондорго - Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары же соттору тарабынан акыркы чечим чыгарылганга чейин;

6) жарандык иштер боюнча жоопкер катары чыгып жаткандарга Кыргыз Республикасынын соттору тарабынан акыркы чечим чыгарылганга чейин;

7) соттолгондорго жана эркиндигинен ажыратылган түрдө жаза өтөп жаткандарга - жаза мөөнөтү аяктаганга чейин;

8) Кыргыз Республикасында оор жана өзгөчө оор катары каралган кылмыштарды жасагандыгы үчүн эркинен ажыратылып соттолгондорго.

17-статья. Асыранды, камкордукка же көзөмөлдүккө алынган баланын Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуусу

1. Чет өлкөнүн жараны болуп саналган бала же Кыргыз Республикасынын жараны тарабынан асырап алынган, болбосо Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан камкордукка же көзөмөлдүккө алынган жарандыгы жок адам Кыргыз Республикасынын жараны болуп калат.

2. Чет өлкөнүн жараны болуп саналган бала, жубайлар тарабынан асырап алынган, же болбосо камкордукка же көзөмөлдүккө алынган, же жубайлардын бирөөсү Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналган, ал эми башкасы - жарандыгы жок адам болгон бала Кыргыз Республикасынын жараны болуп калат.

3. Жубайлар тарабынан асырап алынган, же болбосо камкордукка же көзөмөлдүккө алынган, же жубайлардын бирөөсү Кыргыз Республикасынын жараны, ал эми башкасы чет өлкөлүк жаран болуп саналган чет өлкөнүн жараны болгон бала асырап алган экөөнүн жазуу жүзүндөгү макулдугу менен Кыргыз Республикасынын жараны болуп калат.

4. Алардын бирөөсү Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналган жубайлар тарабынан асырап алынган же болбосо камкордукка же көзөмөлдүккө алынган жарандыгы жок бала Кыргыз Республикасынын жараны болуп калат.

18-статья. Бала асырап алынган учурда Кыргыз Республикасынын жарандыгын сактап калуусу

Чет өлкөлүк жарандар же жарандыгы жок адамдар же болбосо бирөөсү Кыргыз Республикасынын жараны, ал эми башкасы - чет өлкөлүк жаран же жарандыгы жок адам болгон жубайлар тарабынан асырап алынган Кыргыз Республикасынын жараны болгон бала Кыргыз Республикасынын жарандыгын сактап калат.

19-статья. Камкордукка же көзөмөлдүккө алынган баланын Кыргыз Республикасынын жарандыгын сактап калуусу

Эгерде баланын Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган ата-энеси же ата-энесинин бирөөсү Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкса же аны жоготсо жана ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан камкордукка же көзөмөлдүккө алынган баланы тарбиялоого катышпаса, камкордукка же көзөмөлдүккө алуучунун сунуштамасы боюнча бала Кыргыз Республикасынын жарандыгын сактап калат.

20-статья. Ата-энесинин бирөө Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган учурда баланын Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болуусу

1. Эгерде ата-энесинин бирөө Кыргыз Республикасынын жараны болсо, ал эми ата-эненин экинчиси чет элдик жаран бойдон калса, бала Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ ата-энесинин сунуштамасы боюнча жана экинчи ата-энесинин жазуу жүзүндөгү макулдугу менен Кыргыз Республикасынын жарандыгын ала алат.

2. Эгерде ата-энесинин бирөө Кыргыз Республикасынын жараны болсо, ал эми экинчиси жарандыгы жок адам болсо Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган бала Кыргыз Республикасынын жараны болуп калат.

3. Эгерде ата-энесинин бирөө Кыргыз Республикасынын жараны, ал эми экинчиси жарандыгы жок адам бойдон калса, Кыргыз Республикасынын чектеринен тышкары жашаган бала Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болгон ата-эненин сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын жарандыгын ала алат.

21-статья. Жарандыгын өзгөртүүдө балдардын макулдугунун зарылчылыгы

Ата-энелеринин жарандыгы өзгөргөн учурда, ошондой эле асырап алганда 14төн 18 жашка чейинки балдардын жарандыгын өзгөртүүгө балдардын макулдугун нотариалдык жактан күбөлөндүрүү менен гана жол берилет.

22-статья. Башка мамлекеттин жарандыгын Кыргыз Республикасынын жараны деп таануу

1. Кыргыз Республикасынын жараны Кыргыз Республикасынын жараны бойдон калуу менен төмөнкү учурларда башка чет мамлекеттин жарандыгын ала алат:

- эгерде башка мамлекеттин жарандыгын алуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана чет мамлекеттин мыйзамдарына карама-каршы келбесе;

- эгерде мамлекеттер ортосунда мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген кош жарандык маселеси боюнча Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдер бар болсо;

2. Кыргыз Республикасында төмөндөгүдөй учурларда кош жарандык таанылбайт:

- Кыргыз Республикасы менен чектешкен мамлекеттин жарандары үчүн;

- ушул Мыйзамдын 16-статьясында каралган адамдар үчүн.

3. Кош жарандыгы бар Кыргыз Республикасынын жарандары Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Кыргыз Республикасынын судьясы, укук коргоо органдарынын кызматкерлери, коргоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарынын кызматкерлери боло алышпайт, ошондой эле мамлекеттик бийлик органдарында жетекчи кызматтарды ээлей алышпайт.

4. Кош жарандыкты токтотуу, калыбына келтирүү жана андан чыгуу ушул Мыйзамда белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгын токтотуу, калыбына келтирүү жана андан чыгуу кандай жүргүзүлсө, ошондой жүргүзүлөт.

5. Кыргыз Республикасында кош жарандыкты алган адам Кыргыз Республикасынын жараны катары ушул Мыйзамда белгиленген тартипте каттоодон өтүүгө милдеттүү.

6. Кыргыз Республикасында кош жарандык ушул Мыйзамдын 23-статьясында каралган фактылар аныкталган учурда бир тараптуу тартипте жокко чыгарылат.

(КР 2011-жылдын 13-июлундагы № 94 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

3-глава
Кыргыз Республикасынын жарандыгын токтотуу

 

23-статья. Кыргыз Республикасынын жарандыгын токтотуунун негиздери

Кыргыз Республикасынын жарандыгы төмөнкүдөй учурларда токтотулат:

1) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда;

2) Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкондо;

3) ушул Мыйзамда, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда каралган тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде каралган башка негиздерде.

(КР 2011-жылдын 13-июлундагы № 94 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

24-статья. Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу

1. Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган адамдын Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуусу ал адамдын өз эрки менен билдирген негизде ушул Мыйзамдын 26-статьясында каралган учурлардан тышкары, жалпы тартипте жүзөгө ашырылат.

2. Чет мамлекеттин аймагында жашаган адамдын Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуусу ал адамдын өз эрки менен билдирген негизде ушул Мыйзамдын 25-статьясында каралган учурлардан тышкары, жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте жүзөгө ашырылат.

3. Ата-энесинин бирөөсү Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болгон, ал эми экинчиси чет өлкөнүн жараны болуп саналган же жалгыз атасы же энеси чет элдин жараны болгон баланын Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуусу эки ата-эненин же болбосо жалгыз атанын же эненин арызы боюнча жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте жүзөгө ашырылат.

25-статья. Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгарууга жол бербөөнүн негиздери

Кыргыз Республикасынын жаранына төмөнкүдөй учурларда Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгууга жол берилбейт:

1) мамлекет алдында аткарылбаган милдеттенмелери же Кыргыз Республикасынын аймагында юридикалык же жеке адамдардын кызыкчылыктарына байланышкан мүлктүк милдеттенмелери бар болсо;

2) кылмыш-жазык иши боюнча же ага карата мыйзам күчүнө кирген иш боюнча жана соттун айыптоо өкүмүн аткарууга жаткан иши боюнча айыптуу катары Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары тарабынан жоопко тартылган болсо.

 

26-статья. Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготуу

Кыргыз Республикасынын жарандыгы төмөнкү учурларда жоготулат:

1) эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо боюнча расмий милдеттерди аткаруу учурларын кошпогондо, адамдын чет мамлекеттин аскердик же чалгындоо кызматына кирүүсүнүн; террорчулук же экстремисттик кылмыштарды жасоо шыктарын жана көндүмдөрүн алууга багытталган даярдыктан Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жакта өтөөсүнүн; чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылыштарга же согуш аракеттерине катышуусунун кесепетинде.

2) эгерде Кыргыз Республикасынын жарандыгы алдынала жалган маалыматтарды же бурмаланып жасалган документтерди көрсөтүүнүн натыйжасында алынган болсо.

Караңыз:

КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2017-жылдын 29-мартындагы N 11-р чечими

(КР 2011-жылдын 13-июлундагы № 94, 2016-жылдын 2-августундагы № 162 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

4-глава

Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө иштерди

жүргүзүүчү ыйгарым укуктуу органдар жана кызмат адамдары

 

27-статья. Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө иштерди жүргүзүүчү ыйгарым укуктуу органдар жана кызмат адамдары

 

1. Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө иштерди жүргүзүүчү ыйгарым укуктуу органдар жана кызмат адамдары болуп төмөндөгүлөр саналат:

Кыргыз Республикасынын Президенти;

Ички иштер органдары;

тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы;

Чет өлкөлөрдөгү Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери.

2. Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө иштерди жүргүзүүчү органдардын ыйгарым укуктары ушул Мыйзамда белгиленет.

(КР 2011-жылдын 13-июлундагы № 94 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

28-статья. Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктары

 

1. Кыргыз Республикасынын Президенти ушул Мыйзамга ылайык төмөндөгүдөй маселелер боюнча чечим кабыл алат:

1) чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу;

2) Кыргыз Республикасынын жарандыгын калыбына келтирүү;

3) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгаруу жана Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготуу.

2. Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселелери боюнча жарлык чыгарат.

3. Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселелерин кароо тартиби жөнүндө Жобону бекитет.

 

29-статья. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарынын ыйгарым укуктары

 

Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары:

1) Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында жашап турган адамдардан арыздарды кабыл алат, мындай арыздарда негизделген фактыларды жана документтерди текшерет;

2) Кыргыз Республикасынын жарандыгын кабыл алуу жөнүндө жана жарандыктан чыгуу жөнүндө арыздар боюнча материалдарды Кыргыз Республикасынын Президентинин кароосуна жөнөтөт;

3) Кыргыз Республикасынын жарандыгына Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган адамдардын таандык экендигин аныктайт;

4) Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган адамдарга жарандуулук маселелери боюнча материалдарды даярдайт;

5) Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган адамдардын Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкондугун каттоодон өткөрөт;

6) ушул Мыйзамдын 24-статьясынын 1 жана 3-бөлүктөрүндө каралган учурларда жарандыктан чыгуу жөнүндө материалдарды жолжоболоштурат;

7) Кыргыз Республикасынын жарандыгын калыбына келтирүү маселелери боюнча материалдарды кабыл алат;

8) Кыргыз Республикасынын жарандыгын өзгөртүү тууралу чечим кабыл алынган адамдардын эсебин жүргүзөт;

9) Кыргыз Республикасынын аймагында жашап турган адамдарга карата Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин кабыл алган чечимдерин аткарат.

 

30-статья. Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын ыйгарым укуктары

 

1. Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары:

1) Кыргыз Республикасынан тышкаркы жерлерде туруктуу жашап жаткан адамдардан Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселеси боюнча арыздарын кабыл алат жана зарыл документтер менен бирге Кыргыз Республикасынын Президентине кароо үчүн жөнөтөт;

2) чет өлкөдө туруктуу жашаган адамдардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгын аныктайт;

3) чет өлкөлөрдө туруктуу жашаган адамдардын Кыргыз Республикасынын жарандуулугун жоготкондугун каттоодон өткөрөт;

4) ушул Мыйзамдын 24-статьясынын 2-бөлүгүндө каралган учурларда жарандуулуктан чыгууну жолжоболоштурат;

5) чет өлкөлөрдө туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарынын консулдук эсебин жүргүзөт;

 

Караңыз:

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары чыккан Кыргыз Республикасынын жарандарын консулдук эсепке алууну жана каттоо эсебинен чыгарууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 4-ноябрындагы № 699 токтому менен бекитилген)

 

6) Кыргыз Республикасынан тышкаркы жерлерде жашаган адамдарга карата Кыргыз Республикасынан жарандыгы маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти кабыл алган чечимдерди аткарат;

7) Кыргыз Республикасынын жарандыгын өзгөртүү тууралу чечим кабыл алынган адамдардын эсебин жүргүзөт.

2. Эгерде тигил же бул өлкөдө Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери жок болсо, бул органдардын милдетин мыйзам тартибинде күчүнө кирген Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдердин негизинде башка мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери аткарат.

(КР 2011-жылдын 13-июлундагы № 94 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

5-глава

Кыргыз республикасынын жарандыгы

жөнүндө иштер боюнча иш өндүрүшү

 

31-статья. Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселеси боюнча арыздарды берүү тартиби

 

1. Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселелери боюнча арыз Кыргыз Республикасынын Президентинин атына жазылат жана арыз берүүчүнүн туруктуу жашаган жериндеги калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарына берилет.

2. Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкаркы жерлерде туруктуу жашаган адамдар арыздарын Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө же консулдук мекемелерине беришет.

3. Арыз ээси арызын өзү тапшырат.

4. Эгерде арыз берүүчү өзгөчө мүнөздөгү жана документтер менен ырасталган шарттарга байланыштуу арызды өзү бере албаса, арызы менен тийиштүү документтерин кароо үчүн башка адамдар аркылуу же почта аркылуу берүүгө да болот. Мындай учурда арызга кол койгон адамдын койгон колунун, арызга тиркелген документтеринин көчүрмөлөрүнүн аныктыгы, анын түп-нускасы нотариалдык жазылмалар менен тастыкталат.

5. Балдардын же иш-аракетке жөндөмсүз адамдын жарандуулукту өзгөртүү тууралу арызы алардын ата-энелери же бала же иш-аракетке жөндөмсүз адам жашаган жер боюнча мыйзамдуу өкүлдөр аркылуу берилет.

 

32-статья. Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселелери боюнча

документтерди жол-жоболоштуруунун тартиби

 

1. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу, жарандыгын калыбына келтирүү жана андан чыгуу жөнүндө арыз кат жүзүндөгү арыз берүүчүнүн кайрылуусу боюнча каралат. 18 жашка жете элек адамдын арызы нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, ал эми Кыргыз Республикасынан тышкаркы жерлеринде - Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн же консулдук мекемелеринин сунуштамасы боюнча каралат.

2. Жашы 14төн 18ке чейинки балдар Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу, жарандыгын калыбына келтирүү же жарандыгынан чыгуу жөнүндө арыздарын берген учурда алардын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу зарыл, Кыргыз Республикасынан тышкаркы жерлерде алардын жазуу түрүндөгү макулдугу Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери тарабынан күбөлөндүрүлөт.

3. Жашы жетелек балдардын Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгып кетүү жөнүндө арызы берилген учурда, эгерде анын ата-энесинин бирөөсү Кыргыз Республикасынын жараны бойдон калган учурда, жашы жетелек баланын Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгып кетүүгө анын жазуу түрүндөгү макулдугу керек. Мындай сунуштама нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлүүгө, ал эми республиканын тышкаркы жерлеринде - Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери тарабынан күбөлөндүрүлүүгө тийиш.

4. Эгерде арыз ээси ден соолугунун кемчилигинен сунуштамага кол кое албаса, сунуштамага анын өтүнүчү боюнча башка адам кол коет жана нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлөт. Кыргыз Республикасынан тышкаркы жерлерде арыз берүүчүнүн койгон колун Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемелеринин кызмат адамдары күбөлөндүрөт.

 

33-статья. Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдарына

сунуш кылынуучу документтердин тизмеги

 

1. Чет өлкөнүн жарандары же жарандыгы жок адамдар өздөрү жашаган жердеги ички иштер органдарына же дипломатиялык өкүлчүлүктөр менен консулдук мекемелерге төмөндөгүдөй документтерди беришет:

1) эки нускадагы Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө арыз-анкета;

2) арыз берген адамды тастыктаган документтердин (паспорт, жарандыгы жок адамдар үчүн жашап турууга берилген укук) түп нускасы жана ксерокөчүрмөсү;

3) эки фотосүрөт;

4) мамлекеттик салымдарды (консулдук жыйымдарды) төлөгөндүгү тууралу квитанция же аларды төлөөдөн бошотулгандыгы тууралу документ;

5) жашап туруш үчүн мыйзамдуу каражаттардын булактарынын бар экендиги жөнүндө документ (жеке адамдын кирешеси жөнүндө справка, салык органдары тарабынан белги коюлган жеке адамдардын кирешесине салынган салыктар боюнча декларация, иштеген жеринен справка, эмгек китепчеси, пенсиялык ырастамасы, жөлөкпул алып жаткандыгы жөнүндө социалдык коргоо органдарынын маалымкаты, алимент алып жаткандыгынын аныктамасы, эсеп-кысап номерин көрсөтүү менен кредиттик мекемелердеги салымдары жөнүндө маалымкат; мураска укугу жөнүндө күбөлүк, арыз берүүчү багуусунда турган адамдын кирешеси жөнүндө маалымкат, же тыюу салынбаган мыйзамдуу иш-аракеттерден алынган кирешелерди ырастаган башка документтер);

6) Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу, үзгүлтүксүз жашагандыгын ырастаган документ (жашап турууга берилген укук, катталгандыгы жөнүндө белги, айыл өкмөтүнөн маалымкат);

7) арыз берүүчүнүн мамлекеттик же расмий тилди билүүсүнүн деңгээлин ырастаган документ. Мындай маалымкат кыргыз же орус тилин окуткан окуу жайын бүткөндүгү тууралу документи бар адамдардан талап кылынбайт.

2. Эгерде арыз берүүчү жашы жетелек балдарын да Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө кошо суранса, анда ушул Мыйзамда каралган шарттарга ылайык, төмөнкүлөр талап кылынат:

1) нике жөнүндө (никенин бузулгандыгы жөнүндө), балдардын туулгандыгы жөнүндө, камкорчуну же көздөөчүнү белгилегендиги, ата-энелик укуктан ажыратылгандыгы тууралу күбөлүктөрдүн түп нускасы же көчүрмөсү;

2) жарандуулугун өзгөртүүгө 14-18 жаштагы балдардын нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн жазуу жүзүндөгү макулдугу.

3. Ушул Мыйзамдын 14-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык документтерди тапшырган учурда ушул статьянын 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн документтерге кошумча түрдө төмөндөгү документтер тиркелет, эгерде арыз берүүчү:

1) Кыргыз Республикасынын жараны менен никеде турса - никелешүү жөнүндө күбөлүк;

2) Кыргыз Республикасы үчүн кызыкчылык туудурган илим, техника, маданият тармагында жетишкендиктерге же кесипке, болбосо квалификацияга ээ болсо - арыз берүүчүнү Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө кызыкчылыгы бар мамлекеттик органдын сунуштамасы;

3) Кыргыз Республикасындагы качкын болсо - качкындын ырастамасы. Ушул статьянын 1-бөлүгүнүн 2-пунктунда жана 5-пунктунда көрсөтүлгөн документтер - эгерде алар жок болсо сунуш кылынбайт;

4) Кыргыз Республикасынын экономикасына инвестицияны алып келсе Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары тарабынан берилген алып келинген инвестицияны ырастаган документ.

4. Жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу боюнча документтер берилген учурда кошумча түрдө ушул Мыйзамдын биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн документтерге төмөндөгү документтердин бири кошо берилет, эгерде арыз берүүчү:

1) Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналган ата-энесинин биринде болсо - арыз берүүчүнүн туулгандыгы тууралу күбөлүктүн жана ата-энесинин жарандуулугун ырастаган документтин көчүрмөсү;

2) Кыргыз Республикасында төрөлсө - Кыргыз Республикасында төрөлгөндүгүнүн фактысын ырастаган документ;

3) чет мамлекеттин жарандыгы бар же чет мамлекеттин аймагында жашап турган кыргыз улутундагы адам болсо - кыргыз улутуна таандык экенин же ата-энесинин биринин кыргыз улутунда экендигин ырастаган документ, ушул статьянын 1-бөлүгүндөгү 6-пунктта көрсөтүлгөн документтер сунуш кылынбайт.

 

34-статья. Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселеси боюнча арыздарды кабыл алуунун жана кароонун тартиби

 

1. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселелери боюнча, эреже катары, арыз берүүчүнүн өзүнүн же жүйөлүү себептер боюнча почта аркылуу жөнөтүлгөн же үчүнчү тарап аркылуу берилген бардык арыздарын кабыл алууга милдеттүү, алардын тизмеги Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан бекитилет.

2. Жарандуулук маселелер боюнча арыздарды жол-жоболоштурган ички иштер органдары же тийиштүү дипломатиялык өкүлчүлүктөр, болбосо консулдук мекемелер арыздар боюнча өзүнүн жүйөлүү жана негиздүү корутундуларын чыгарышат.

3. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы, тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы улуттук коопсуздук органдары менен макулдашылган жарандык маселелери боюнча арыздарга жана башка зарыл материалдарга өздөрүнүн корутундуларын Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелер боюнча комиссияга жөнөтөт.

4. Ички иштер органдары жана дипломатиялык өкүлчүлүктөр же консулдук мекемелер тарабынан жарандуулук боюнча арыздарды кароонун жалпы мөөнөтү жалпы тартипте 90 күндөн жана жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте 30 күндөн ашпоого тийиш.

Кыргыз Республикасынын жарандуулугунан чыгып кетүү жөнүндө арыз боюнча корутундуда арыз берүүчүнүн мамлекет алдындагы милдеттенмелерин же жарандардын же ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын, коомдук бирикмелердин маанилүү кызыкчылыктары байланышкан анын мүлктүк милдеттенмелерин аткарбагандыгы; анын күнөөкөр катары кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартылгандыгы, же соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмү боюнча жазаны өткөрүп жаткандыгы же ал адамдын жарандуулуктан чыгарылышы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик коопсуздугунун кызыкчылыгына карама-каршы келе тургандыгы жөнүндө маалыматтар билдирилет.

(КР 2011-жылдын 13-июлундагы № 94 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

35-статья. Мамлекеттик алымдарды жана консулдук жыйымдарды алуу

 

Кыргыз Республикасынын аймагында Кыргыз Республикасынын жарандыгын кабыл алуу, жарандыгын калыбына келтирүү, жарандыгынан чыгуу жөнүндө арыз берген учурда мамлекеттик алым, ал эми Кыргыз Республикасынан чет жерлерде - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте консулдук жыйымдар алынат.

3. Этностук кыргыздар, Кыргыз Республикасынын жараны менен никеге турган аял жынысындагы чет мамлекеттик жарандар жана жарандыгы жок адамдар Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алууда мамлекеттик алымдарды жана консулдук жыйымдарды төлөөдөн бошотулат.

(КР 2012-жылдын 17-мартындагы №23 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

36-статья. Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы жарандуулук иштери боюнча комиссия

 

1. Ушул Мыйзамда белгиленген жарандуулук маселесин алдын-ала кароо үчүн Кыргыз Республикасынын Президенти туруктуу негизде жарандуулук маселеси боюнча комиссия түзөт (мындан ары - комиссия). Комиссиянын курамы жана иштөө тартиби Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы менен бекитилген Жободо аныкталат.

Комиссия айына бир жолудан кем эмес жыйналыш өткөрөт.

2. Жарандуулук маселеси боюнча сунуштаманы караган учурда Комиссия арыз берүүчүнүн негиздемелерин, мамлекеттик органдардын корутундуларын жана ушул мыйзамдын 33-статьясында көрсөтүлгөн тиркелүүчү документтерди ар тараптан иликтеп чыгат.

3. Комиссия ар бир сунуштаманы өз алдынча Кыргыз Республикасынын Президентинин кароосуна киргизет.

4. Комиссиянын чечими протокол менен жолжоболоштурулат, ага жыйналышка катышкан Комиссиянын бардык мүчөлөрү кол коюшат.

5. Комиссия тарабынан чечим кабыл алынган учурдан тартып он төрт күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу же жарандыгынан чыгаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгынын долбоорун даярдоону жүзөгө ашырат.

Жарандыкты берүү же андан чыгуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы ага кол коюлган учурдан тартып үч күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Президентинин расмий сайтына жарыяланууга тийиш.

Кыргыз Республикасынын жарандыгын берүүдөн же жарандыгынан чыгуудан баш тартылган учурда, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты үч күндүн ичинде баш тартуунун негиздерин көрсөтүү менен арыз ээсин жазуу жүзүндө кабарландырууга милдеттүү.

(КР 2012-жылдын 10-февралындагы № 6 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

Караңыз:

КР Президентине караштуу жарандык маселелери боюнча Комиссия жөнүндө Жобо (КР Президентинин 2007-жылдын 25-октябрындагы № 473 Жарлыгы менен бекитилген)

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу жарандык маселелери боюнча Комиссиянын курамы (КР Президентинин 2012-жылдын 2-февралы ПЖ № 27 Жарлыгы менен бекитилген)

 

37-статья. Кыргыз Республикасынын жарандуулук маселеси боюнча чечим кабыл алуунун тартиби жана мөөнөтү

 

1. Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселелери боюнча арыздарды кароо жана алар боюнча чечимдерди кабыл алуу алты айга чейинки мөөнөттө сунуштамага тийиштүү түрдө жолжоболоштурулган документтер тиркелип берилген күндөн баштап жалпы тартипте каралат.

2. Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу же жарандыгынан чыгуу жөнүндө өтүнүч менен кайрылган адамдардын арыздарын жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте кароо жана алар боюнча чечим кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан тийиштүү документтер жолжоболоштурулуп тиркелген сунуштама берилген күндөн баштап үч айлык мөөнөткө чейин каралат.

3. Жарандуулуктун өзгөргөндүгү Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы чыккан учурдан башталат.

4. Жарандуулук маселеси боюнча кайталап берилген арыз бул маселе боюнча мурдагы чечим кабыл алынган учурдан баштап бир жыл өткөндөн кийин каралат. Эгерде арыз берүүчүгө белгисиз жана белгисиз болууга тийиш болгон өтө маанилүү жагдайлар жаралган учурда кайталап арыз берүү эртерээк каралышы мүмкүн.

 

38-статья. Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын аткаруу тартиби

 

Кыргыз Республикасынын аймагында турган өтүнүүчүлөргө карата Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын аткаруу калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына, ал эми республикадан тышкаркы жерлерде жашаган адамдарга тийиштүү маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына жүктөлөт.

(КР 2011-жылдын 13-июлундагы № 94 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

39-статья. Паспортторду жана жашап турууга укук берүү

 

1. Ушул Мыйзамда белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгын кабыл алган адамдарга калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары же Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун беришет. 16 жашка жетпеген балдардын документтерине Кыргыз Республикасынын жарандыгына тийиштүүлүгү тууралу жазуу түшүрүлөт.

2. Кыргыз Республикасында жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары эмес адамдарга калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары чет элдик жарандар же жарандыгы жок адамдар үчүн жашап турууга укук берет.

 

40-статья. Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселелери боюнча чечимдердин аткарылышын контролдоо

 

Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселелери боюнча чечимдердин аткарылышын контролдоону Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы жарандуулук маселелери боюнча комиссия жүзөгө ашырат.

 

41-статья. Жарандуулук маселеси боюнча чечимге карата даттануу

 

1. Жарандуулук маселеси боюнча чечим соттук тартипте кайра каралышы мүмкүн.

2. Даттануу тийиштүү чечим кабыл алынган күндөн алты айдын аралыгында берилиши мүмкүн. Жарандуулук маселеси боюнча чечимге карата жүйөлүү себептер менен мөөнөтү өткөн даттануулар соттук тартипте калыбына келтирилиши мүмкүн.

 

6-глава
Корутунду жоболор

 

42-статья. Жарандуулук маселеси боюнча кызмат адамдарынын аракеттерине карата даттануу

 

Жарандуулук жөнүндө өтүнүчтү кароо тартибинин жана жарандуулук маселеси боюнча чечимди аткаруунун бузулгандыгы боюнча кызмат адамдарынын жарандуулук маселеси боюнча арыздарын кабыл алуудан баш тартуусу жана башка аракеттери үчүн баш ийүү тартиби боюнча кызмат адамдарынан өйдө тургандарга же сотко даттанса болот.

 

43-статья. Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдердин ченемдеринин колдонулушу

 

Эгерде мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте күчүнө кирген Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдерде ушул Мыйзамда камтылгандан башка ченемдер белгиленсе, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган мамлекеттер аралык келишимдердин ченемдери колдонулат.

(КР 2011-жылдын 13-июлундагы № 94 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

44-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

 

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2. 1993-жылдын 18-декабрындагы № 1333-XII "Кыргыз Республикасынын граждандуулугу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1994-жыл, № 1, 1-ст.) күчүн жоготту деп табылсын;

3. Кыргыз Республикасынын Президентине өзүнүн ченемдик укуктук актыларын үч айлык мөөнөттө ушул Мыйзамга ылайык келтирүү сунуш кылынсын.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

1) үч айлык мөөнөттө ушул Мыйзамдан келип чыккан мыйзам долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизсин.

2) өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

Р. Отунбаева