Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2007-жылдын 13-июну № 88

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

         "Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө"
          Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
            өзгөртүүлөр жана толуктоо
              киргизүү тууралу

  2007-жылдын 24-апрелинде      Кыргыз Республикасынын Жогорку
                    Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-статья.

   "Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйза-
мына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору, 1997-ж., №
11, 537-ст.) төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:
   1. Мыйзамдын бүткүл тексти боюнча:
   ар кандай жөндөмөдөгү "арбитраждык сот" деген сөздөр тийиштүү
жөндөмөдөгү "сот" деген сөз менен алмаштырылсын;
   ар кандай жөндөмөдөгү "Арбитраждык процесстик кодекс" деген сөздөр
тиешелүү жөндөмөдөгү "Жарандык процесстик кодекс" деген сөздөр менен
алмаштырылсын;
   ар кандай жөндөмөдөгү "Жогорку Арбитраждык сот" деген сөздөр тие-
шелүү жөндөмөдөгү "Жогорку сот" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
   "арбитраждык процессте"  деген сөздөр "сот процессинде" деген
сөздөр менен алмаштырылсын.
   2. 27-19-статьяда:
   3 жана 4 -пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "3. Соттун аныктамасы ал кабыл алынган учурдан тартып он күн
өткөндөн кийин мыйзамдуу күчүнө кирет.
   4. Соттун аныктамасы апелляциялык тартипте даттанылуучу сот актысы
чыгарылган учурдан тартып он күндүк мөөнөттө даттанылышы мүмкүн.";
   статья төмөндөгүдөй мазмундагы 5 жана 6-пункттар менен толуктал-
сын:
   "5. Соттун аныктамасы кассациялык тартипте даттанылуучу сот актысы
мыйзамдуу күчүнө кирген учурдан тартып он беш күндүк мөөнөттө даттаны-
лышы мүмкүн.
   6. Соттун аныктамасы көзөмөл тартибинде апелляциялык же кассация-
лык аныктама кабыл алынган учурдан тартып бир айлык мөөнөттө даттанылы-
шы мүмкүн.".
   3. 27-25-статьяда:
   2-пункттун 1-пунктчасындагы "арбитраждык" деген сөз алып салынсын;
   3-пункттагы "даттанууга мүмкүн эмес" деген сөздөр "даттанса болот"
деген сөздөр менен алмаштырылсын.
   4. 27-32-статья төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:
   "27-32-статья. Апелляциялык жана кассациялык инстанциялардагы
          өндүрүш

   1. Банкроттук жөнүндөгү иштер боюнча апелляциялык жана кассациялык
инстанциялардагы өндүрүш ушул статьяда белгиленген өзгөчөлүктөр менен
Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине ылайык жүзөгө ашы-
рылат.
   2. Апелляциялык даттануу чечим же аныктама кабыл алган сотко сот
тарабынан тиешелүү сот актысы кабыл алынгандан кийин он күндүн аралы-
гында берилет.
   3. Кассациялык даттануу чечим же аныктама кабыл алган сотко сот
тарабынан тиешелүү сот актысы кабыл алынгандан кийин он беш күндүн ара-
лыгында берилет.
   4. Апелляциялык же кассациялык даттануунун кабыл алынганы жөнүндө
апелляциялык же кассациялык инстанциядагы соттук курамдын судьясы дат-
тануу келип түшкөн учурдан тартып үч күндүн ичинде аныктама чыгарат.
   5. Апелляциялык же кассациялык даттануу ал сотко келип түшкөн
күндөн тартып он күндүк мөөнөттө каралат.".

   2-статья.

   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ыла-
йык келтирсин.

   3-статья.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев