Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\029d6a04-0cec-424e-86b9-83513d4e2764\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2008-жылдын 5-апрели № 55

 

Ишкердик ишти
 жөнгө салуунун ченемдик укуктук базасын оптималдаштыруу жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын
 2013-жылдын 30-июлундагы № 168 , 2014-жылдын 18-февралындагы № 35
Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Ушул Мыйзам ишкердик ишти жөнгө салуунун негизги принциптерин аныктайт, ошондой эле ченемдик укуктук актыларды ушул Мыйзамга ылайык кайра кароонун жол-жоболорун белгилейт.

 

1-берене. Ишкердик ишти жөнгө салуу

 

Ушул Мыйзамда ишкердик ишти жөнгө салуу ишкерлердин укуктарын, милдеттерин жана алардын иштерине карата талаптарды, ошондой эле мамлекеттик бийлик органдары менен ишкерлердин ортосундагы мамилелерди жөнгө салууну карайт.

 

2-берене. Ишкердик ишти жөнгө салуунун ченемдик укуктук базасын кайра кароонун жана оптималдаштыруунун негизги принциптери

 

Ишкердик ишти жөнгө салуунун ченемдик укуктук базасын кайра кароонун жана оптималдаштыруунун негизги принциптери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- ишкердик ишти жөнгө салуунун ченемдик укуктук базасын оптималдаштыруу процессинин үзгүлтүксүздүгү, ишкердик ишти мамлекеттик жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды (мындан ары - ченемдик укуктук актылар) иштеп чыгууда жана аткарууда ачык-айкындык жана туруктуулук;

- ишкердик ишке кийлигишпөө, анын ичинде мыйзамда каралгандан башка учурларды эске албаганда аны токтотууга жол бербөө;

- мамлекеттик органдардын мамлекеттик жөнгө салуу жана контролдоо боюнча функцияларын бөлүштүрүү;

- аткаруу бийлигинин органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнгө салуучу таасирди талдоонун негизинде даярдалган негиздеме бербеген учурда ченемдик укуктук актыларды жокко чыгаруу;

- ишкердик иш чөйрөсүндө мыйзамдын кайсы бир жоболорун колдонууда күмөн пайда болгондо мыйзамдын түшүнүксүздүгүн ишкердик субъектинин пайдасына чечмелөө;

- мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары мыйзамда белгиленгенден башка акыларды белгилешине жана алышына жол бербөө;

- лицензияларды, уруксаттарды жана ишкердик ишке байланыштуу башка актыларды берүү үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана/же Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору менен аныкталгандан башка документтерди белгилөөгө жана талап кылууга жол бербөө;

- атаандаштыкты чектөөгө жана базарды монополизациялоого жол бербөө;

- ишкердик ишти жөнгө салуунун ченемдик укуктук базасын оптималдаштыруу процессинин бардык этаптарына кызыкдар бизнес-шериктештиктердин өкүлдөрүнүн милдеттүү катышуусун камсыз кылуу;

- ар бир конкреттүү ченемдик акты менен ченемдик укуктук актылардагы өксүктөрдү жана карама-каршылыктарды табуу жана ишкердик ишти укуктук жөнгө салуунун натыйжалуулугун белгилөө максатында ишкердик ишти жөнгө салуучу колдонуудагы жана кабыл алынуучу ченемдик укуктук актылардын мониторингин өткөрүүнүн жана аларга баа берүүнүн туруктуу негизи, ачык-айкындуулугу жана объективдүүлүгү.

 (КР 2013-жылдын 30-июлундагы № 168, 2014-жылдын 18-февралындагы № 35 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

3-берене. Ишкердик чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүргүзүү үчүн жооптуу аткаруу бийлигинин мамлекеттик ыйгарым укуктуу органы

 

Ишкердик чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүргүзүү үчүн жооптуу аткаруу бийлигинин мамлекеттик ыйгарым укуктуу органы (мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Ыйгарым укуктуу орган:

- ишкердик ишти жөнгө салуунун ченемдик укуктук базасын оптимизациялоо процессинин үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылат;

- аткаруу бийлигинин органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ушул Мыйзамды аткаргандыгы боюнча мониторинг жүргүзөт жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жыл сайын отчет берет;

бизнес-жамааттын жана жарандык коомдун өкүлдөрүн тартуу менен өксүктөрдү жана карама-каршылыктарды табуу, ошондой эле укуктук жөнгө салуунун натыйжалуулугун белгилөө максатында ченемдик укуктук базанын мониторингин жана аларга баа берүүнү туруктуу негизде жүзөгө ашырат, ал жөнүндө жыл сайын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына отчет берет;

- ченемдик актылардын ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында, ошондой эле Кыргыз Республикасында ишкердикти жөнгө салуунун натыйжалуулугу белгиленген принциптерге шайкештигин кайра кароо боюнча сунуштарды чогултуу жана даярдоо боюнча координациялоочу орган болуп саналат;

- ушул Мыйзамга ылайык келбеген ченемдик укуктук актыларды кайра кароо же күчүн жоготту деп таануу жөнүндө сунушту Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте киргизет.

(КР 2014-жылдын 18-февралындагы № 35 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

4-берене. Жөнгө салуучу таасирди талдоо

 

1. Жөнгө салуучу таасирди талдоо ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна төмөндөгүдөй бирдей мамиле жасоону белгилейт:

- аларды негиздөөнү;

- баштапкы талдоо жүргүзүүнү;

- ченемдик укуктук актыны аткарууга байланышкан чыгымдарды жана болжолдуу пайданы талкуулоону жана баалоону;

- республикалык (жергиликтүү) бюджеттин ченемдик укуктук актыны колдонууга карата чыгымдарын аныктоону;

- экономикага жана коомдук процесстерге күтүлүүчү натыйжаларды баалоону;

- ченемдик укуктук актылардын Эл аралык укуктун ченемдерине жана Кыргыз Республикасынын милдеттенмелерине ылайык келишин жана аны сактоону контролдоону баалоо;

- атаандаштыкка таасир этүүнүн күтүлгөн натыйжаларына баа берүүнү;

- сунушталган ченемдик укуктук акты менен жөнгө салынуучу проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү механизмдерин кароону камтыйт.

Жөнгө салуучу таасирди талдоо колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга карата да жүргүзүлүшү мүмкүн.

2. Ченемдик укуктук актылардын жөнгө салуучу таасирин талдоо усулу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

(КР 2013-жылдын 30-июлундагы № 168 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

5-берене. Ишкердик ишти мамлекеттик жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды кайра кароо

 

1. Ченемдик укуктук актылар ушул Мыйзамдын жоболоруна ылайык кайрадан каралат. Ченемдик укуктук актыларды кайра кароо алардын мазмунун рыноктук экономиканын принциптерине шайкештигин талдоодон турат.

2. Ар бир ченемдик укуктук акты ушул Мыйзамдын 2-беренесинде белгиленген принциптерге ылайык келиши керек.

3. Ченемдик укуктук актыларды кайра кароо үч этапта ишке ашырылат.

 

6-берене. Ченемдик укуктук актыларды кайра кароонун биринчи этабы

 

1. Аткаруу бийлигинин органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары алардын иш чөйрөсүнө тиешелүү ченемдик укуктук актыларды ушул Мыйзамдын негизинде үч айлык мөөнөттө карайт.

Аткаруу бийлигинин органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ченемдик укуктук актыларды караганда тиешелүү тармактардын бизнес-ассоциацияларынын өкүлдөрүн тартуу менен жумушчу топторду түзүшөт.

2. Ушул берененин 1-пунктунун биринчи абзацында белгиленген мөөнөт бүткөндөн кийин 15 күндүн ичинде ар бир аткаруу бийлигинин органы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы ченемдик укуктук актыларды ыйгарым укуктуу органга негиздемелери менен ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленген тартипте беришет.

3. Ушул берененин 2-бөлүгүндө аныкталган мөөнөт бүткөндөн кийип 15 күндүн аралыгында ыйгарым укуктуу орган тиешелүү ченемдик укуктук актыларды негиздемелери менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтү түзгөн ведомстволор аралык комиссияга берет.

Ведомстволор аралык комиссиянын функциялары, ыйгарым укуктары, курамы жана ишинин башка маселелери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

 

7-берене. Ченемдик укуктук актыларды кайра кароонун экинчи этабы

 

Ушул Мыйзамдын 6-беренесинде көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөндөн кийин 3 айдын аралыгында ведомстволор аралык комиссия аткаруу бийлигинин органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары беришкен ченемдик укуктук актыларды жана түшүндүрмө каттарын карайт. Ченемдик укуктук актыны сунуштаган аткаруу бийлигинин органы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы аны кароого катышат.

Ведомстволор аралык комиссия кызыкдар жактарга жана уюмдарга ченемдик укуктук актыларды кайра кароого катышуунун шарттарын маалымдайт жана камсыз кылат.

 

8-берене. Ченемдик укуктук актыларды кайра кароонун үчүнчү этабы

 

1. Ушул Мыйзамдын 7-беренесинде көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөндөн кийин бир айдын ичинде ведомстволор аралык комиссия ченемдик укуктук актынын ушул Мыйзамга шайкештиги жөнүндө корутунду жасайт жана корутундуну Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө берет.

2. Ведомстволор аралык комиссия тарабынан корутунду берилгенден кийин бир айлык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ченемдик укуктук актылардын ушул Мыйзамга шайкештиги же шайкеш эместиги жөнүндө чечим кабыл алат.

3. Ушул берененин 2-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөндөн кийин эки айлык мөөнөттө аткаруу бийлигинин органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ченемдик укуктук актынын ушул Мыйзамга шайкеш эместиги жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечиминин негизинде белгиленген тартипте ченемдик укуктук актыларды ушул Мыйзамга шайкеш келтирет.

Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аткаруу бийлигинин органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актылары ушул Мыйзамга ылайык эместигин аныктаса. аларды өзүнүн чечими менен жокко чыгара алат.

 

9-берене. Корутунду жоболор

 

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

- ченемдик укуктук актыларды кайра кароонун биринчи этабын ишке ашыруунун башталыш мөөнөтүн биринчи кезекте аныктасын:

- өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин;

- ар бир 5 жылда ченемдик укуктук актыларды ушул Мыйзамга ылайык келтирүү максатында кайра кароону уюштурсун;

- жыл сайын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине ушул Мыйзамдын чегинде жасалган иштердин натыйжалары жөнүндө маалымат берсин;

- Кыргыз Республикасынын ишкердик ишти жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзам актыларын ушул Мыйзамда аныкталган принциптерге ылайык келтирүү боюнча сунуштарды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

К.Бакиев