Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2008-жылдын 23-майы № 93

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

     "Энергетика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
       өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө

   1-берене.

   Кыргыз Республикасынын 1996-жылдын 30-октябрындагы № 56 "Энергети-
ка жөнүндө" Мыйзамына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизил-
син:
   1. Мыйзамдын бүткүл тексти боюнча ар кайсы жөндөмөлөрдө турган
"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы" деген сөздөр "Кыргыз Рес-
публикасынын энергетика жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы"
деген тиешелүү жөндөмөлөрдөгү сөздөргө алмаштырылсын.

   1-п. менен берилген өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын
16-майындагы № 85 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өз-
гөртүүлөр киргизүү жөнүндө" Мыйзамы менен киргизилген өзгөртүүлөрдү
кайталайт

   2. 3-статьяда:
   он экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда берилсин:
   "энергетикалык кызмат көрсөтүүлөр - энергия ресурстарын берүү,
бөлүштүрүү, сатуу, сактоо (электр жана жылуулук энергияларын сактоодон
башка) жана энергия ресурстарын ташуу;";
   статья төмөндөгүдөй мазмундагы он үчүнчү жана он төртүнчү абзацтар
менен толукталсын:
   "электр энергиясы - параметрлерин белгиленген чектерде туруктуу,
үзгүлтүксүз жана сапаттуу кармап турууну талап кылган, бир учурда чыга-
рылуучу жана керектелүүчү товардын өзгөчө түрү;
   Кыргыз Республикасынын энергетика жаатындагы ыйгарым укуктуу мам-
лекеттик органы - энергетика тармагындагы мамилелердин жөнгө салынышын
жана контролдонушун ишке ашыруу үчүн Өкмөт ыйгарым укук берген мамле-
кеттик орган.";
   он үчүнчү абзац он бешинчи абзац деп эсептелсин.
   3. 5-статьянын экинчи абзацындагы "Жогорку Кењештин эки палатасы
тарабынан" деген сөздөр "Жогорку Кењеш тарабынан" деген сөздөргө алмаш-
тырылсын.

   5-статьянын экинчи  абзацы  Кыргыз  Республикасынын 2008-жылдын
16-майындагы № 85 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өз-
гөртүүлөр киргизүү жөнүндө" Мыйзамына ылайык күчүн жоготкон

   4. 16-статьяда:
   статья төмөндөгүдөй мазмундагы биринчи абзац менен толукталсын:
   "Лицензиянын ээси мамлекеттик стандарттын талаптарына жооп берген
менчиктин чегинде жооп берет жана электр энергиясынын сапатын камсыз
кылат.";
   экинчи жана үчүнчү абзацтар үчүнчү жана төртүнчү абзацтар деп
эсептелсин.

   2-берене.

   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын
ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

   3-берене.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев