Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Бишкек шаары

2008-жылдын 23-майы № 94

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

        Кыргыз Республикасынын стратегиялыкобъектилери жөнүндө

 

               (КР 2011-жылдын 23-июлундагы № 125

                2017-жылдын 18-мартындагы № 46

               Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

     2008-жылдын 18-апрелинде            Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                         Кењеши тарабынан кабыл алынган                

    

 Бул Мыйзам  Кыргыз  Республикасынын улуттук (коомдук) коопсуздугун

камсыз кылуу максатында стратегиялык объектилерди аныктоонун жана жөнгө

салуунун укуктук негиздерин белгилейт.

 

     1-берене.

 

     1. Стратегиялык  объект  болуп  ээлик кылуу,  (же) пайдалануу жана

(же) тескөө Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун абалына  таа-

сир тийгизген, коомдун туруктуу өнүгүшү үчүн социалдык-экономикалык ма-

аниси бар мүлк саналат.

     2. Стратегиялык  объектилер  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарына

ылайык менчиктин мамлекеттик, муниципалдык, жеке менчик жана башка фор-

маларында болушу мүмкүн.

 

     2-берене.

 

     1. Стратегиялык объектилерге төмөнкүлөр кирет:

     1) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрү пайдаланган мүлк,  анын

ичинде  аскердик техникалар жана жабдыктар;  курал-жарак чыгаруучу жана

сыноочу ишканалар;

     2) Кыргыз  Республикасынын  мамлекеттик органдары пайдаланган има-

раттар жана жайлар;

     3) гидрометеорологиялык, экологиялык, санитардык-эпидемиологиялык,

карантиндик кызматтар пайдаланган мүлк;

     4) магистралдык темир жол тармактары;

     5) магистралдык газ түтүктөрү;

     6) улуттук электр тармагы;

     7) "Токтогул гидроэлектрстанциялар каскадынын жана улуттук жогорку

вольттуу электр берүү линиясынын өзгөчө статусу жөнүндө" Кыргыз Респуб-

ликасынын Мыйзамы менен жөнгө салынуучу Токтогул  гидроэлектрстанциялар

каскадын жана улуттук жогорку вольттуу электр берүү линиясын кошпогондо

гидро- жана жылуулук электр станциялары;

     8) бөлүштүрүүчү газ-, жылуулук- жана электр тармактары;

     9) магистралдык байланыш линиялары;

     10) улуттук телерадиоберүү корпорациясы;

     11) телеберүүнүн жана радиоуктуруунун радиорелелик  магистралдары-

нын республикалык өндүрүштүк бирикмеси;

     12) улуттук почта тармагы;

     13) аэропорттор,  анын  ичинде эл аралык аэропорттор,  ошондой эле

аба кыймылын башкаруу тутумунун аэронавигациялык жабдыктары;

     14) автовокзалдар, жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдору;

     15) жер казнасы,  токой фонду,  улуттук статуска ээ  болгон  токой

чарба объектилери,  коруктар,  заказниктер,  жаратылыш парктары, өзгөчө

биосфералык аймактар;

     16) суу  комплексинин  жана  суу чарба курулмаларынын объектилери,

анын ичинде мөњгүлөр,  табигый көлдөр, суулар, гидротехникалык курулма-

лар,  суу  сактагычтардын  коллекторлору,  суу топтоочу жайлар жана суу

сордуруу станциялары;

     17) Кыргыз  Республикасынын  саламаттык  сактоо уюмдарынын улуттук

статуска ээ болгон объектилери;

     18) кен-металлургия өндүрүшүнүн калдыктарын сактоочу жайлар;

     19) радиоактивдүү материалдарды кайра иштетүүчү өнөржай  ишканала-

ры;

     20) тарыхый-маданий мурастын объектилери.

     2. Менчигинде  ушул берененин 1-пунктунда көрсөтүлгөн стратегиялык

объектилер болгон юридикалык жактардагы акциялардын пакеттери  (катышуу

үлүштөрү,  пайлар),  ошондой  эле  чечимдерди түз же кыйыр аныктоого же

менчигинде стратегиялык объекттер болгон юридикалык жактар кабыл  алган

чечимдерге таасир тийгизүүгө мүмкүнчүлүгү бар жеке жана юридикалык жак-

тардын акцияларынын пакеттери (катышуу үлүштөрү,  пайлары) стратегиялык

объектилерге киргизилиши мүмкүн.

     Стратегиялык объектилерге,  ошондой эле мамлекет үчүн стратегиялык

мааниси бар ишканалар да киргизилиши мүмкүн.

     3. Стратегиялык  объектилердин   тизмеги   Кыргыз  Республикасынын

Коопсуздук кеңешинин  сунуштамасы боюнча Кыргыз  Республикасынын Өкмөтү

тарабынан аныкталат.

    (КР 2011-жылдын 23-июлундагы № 125, 2017-жылдын 18-мартындагы № 46

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

     3-берене.

 

     Кыргыз Республикасынын Өкмөтү стратегиялык объектилердин иштөө жа-

на эксплуатациялоо режимине карата улуттук коопсуздукту камсыздоого ба-

гытталган атайын талаптарды белгилейт.

     Өзгөчө кырдаалдар  келип чыккан учурда Кыргыз Республикасынын Пре-

зиденти улуттук мүдөөлөрдү коргоону камсыз кылуу максатында Кыргыз Рес-

публикасынын Куралдуу Күчтөрүн пайдалануу менен,  стратегиялык объекти-

лерди кайтарууга алуунун жана алардын иш-аракетин  камсыздоонун  өзгөчө

режимин киргизүүгө укуктуу.

 

     4-берене.

 

     Менчиктин муниципалдык, жеке менчик жана башка формаларында турган

стратегиялык объектини менчик ээси сатууга ниеттенсе,  Кыргыз Республи-

касынын  Өкмөтү стратегиялык объектини Кыргыз Республикасынын мыйзамда-

рында белгиленген тартипте сатып алуу үчүн артыкчылыктуу укукка ээ.

     Магистралдык темир жолдорду,  магистралдык газ түтүктөрүн, улуттук

электр берүү  тармагын,  гидроэлектр  станцияларды  (Нарын  гидроэлектр

станцияларынын  каскадын) менчиктештирүү Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кењешинин тарабынан бекитилүүчү программаларга ылайык жүзөгө ашырылат.

 

     5-берене.

 

     1. Бул Мыйзам расмий  жарыяланган  күндөн  тартып  үч  ай  өткөндө

күчүнө кирет.

     2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзамдан келип чыгуучу  ча-

раларды көрсүн жана өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев