Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2008-жылдын 23-майы № 95

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

      Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына
     өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жана "Кыргыз
     Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолор
      киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамын
          күчүн жоготту деп табуу тууралу

 2008-жылдын 25-апрелинде        Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-берене.

   Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин I бөлүгүнө (Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору, 1996-ж., № 6, 80-ст.)
төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
   139-статьянын 3-пункту алып салынсын.

   2-берене.

   "Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
(Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Жарчысы, 2003-ж., № 6,
240-ст.) төмөндөгүдөй өзгөртүү киргизилсин:
   1-статьянын 2-пунктунун экинчи абзацы алып салынсын.

   3-берене.

   "Токтогул гидроэлектр станцияларынын каскадынын жана улуттук жо-
горку вольттуу электр берүү линияларынын өзгөчө статусу жөнүндө" Кыргыз
Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин
Жарчысы, 2002-ж., № 1, 12-ст.) төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо-
лор киргизилсин:
   1. 2-статьяда:
   биринчи абзацтагы "акциялардын кеминде 93,72 пайызын милдеттүү
түрдө мамлекеттик менчикте сактоо менен" деген сөздөр "акциялардын
93,72 пайыз өлчөмүн мамлекеттик менчикте кармоо менен" деген сөздөр ме-
нен алмаштырылсын;
   экинчи абзацта:
   - "ГЭС, жана" деген сөздөр "ГЭС," деген сөзгө алмаштырылсын;
   - абзац "Бишкек шаарындагы ЖЭБунун бүтпөгөн курулуштарын кошпогон-
до" деген сөздөрдөн кийин ", ошондой эле электр энергиясын иштеп чыгуу-
га жана берүүгө тикелей катышпаган же эскиргендигине же техникалык ава-
риянын жана табигый кырсыктардын натыйжасында жараксыз болуп калган
мүлк" деген сөздөр менен толукталсын;
   - төртүнчү абзацтын биринчи сүйлөмү төмөндөгүдөй редакцияда баян-
далсын:
   "Бишкек шаарындагы ЖЭБнын ажыратылышы мүмкүн.".
   2. 3-статьяда:
   биринчи абзацта "акциялардын кеминде 93,72 пайызын милдеттүү түрдө
мамлекеттин менчигинде сактоо менен" деген сөздөр "Кыргызстандын Улут-
тук электр тармагы" акциялардын 93,72 пайыз өлчөмүн мамлекеттин менчи-
гинде кармоо менен" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
   экинчи абзацтын экинчи сүйлөмүндөгү "алганда," деген сөздөн кийин
"электр энергиясын берүү процессине тикелей катышпаган же эскиргендиги-
нин же техникалык авариянын жана табигый кырсыктардын натыйжасында жа-
раксыз болуп калган мүлктү кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын.

   4-берене.

   "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолор кир-
гизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүн жоготту деп табыл-
сын (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Жарчысы, 2002-ж., № 1,
14-ст.).

   5-берене.

   Ушул Мыйзам кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын
ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев