Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2008-жылдын 02-июну №110

          
             Мыйзам
  
   "Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын
   мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралу
 
2008-жылдын 29-майында        Кыргыз Республикасынын Жогорку
                   Кењеши тарабынан кабыл алынган

  1-берене. "Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын
Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Жарчысы, 2003-ж,
№ 6, 240-ст.)төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

 1. 25-статьянын 3-пунктунда:
 г) пунктчасы ", коомдкн кызмат ордундагы адамдарына, ошондой эле
ушул Мыйзамдын 75-статьясына ылайык бүтүмдөрдү комм тарабынан 
жасоого кызыкдар болгон адамдарга карата доо арыз берүүгө" деген 
сөздөр менен толукталсын;

  пункт төмөнкүдөй "з" пунктчасы менен толукталсын:

 з)ушул Мыйзамдын 75-статьясында көрсөтүлгөн адамдардын кызыкчылыгы 
бар бүтүмдөр боюнча акционерлердин жана коомдук өзүнүн кызыкчылыгын 
коргоодо сотко кайрылууга.".

  2. 63-статьянын 1-бөлүгү "ушул Мыйзамдын 75-статьясында көрсөтүлгөн
адамдардын кызыкчылыгы бар бүтүмдөр боюнча алдын ала корутунду берет"
деген сөздөр менен толукталсын.

  3. 65-статьянын 3-пунктунун биринчи абзацы:
  - "коом алдында" деген сөздөрдөн кийин "жана акционерлер деген
сөздөр менен толукталсын;
  - "коомго" деген сөздөрдөн кийин "жана акционерлерге" деген сөздөр 
менен толукталсын.

  4. 75-статьянын биринчи абзацындагы "ошондой эле алардын үй-бүлө
мүчөлөрү төмөнкүдөй учурда, эгерде алар" деген сөздөр "эгерде алар 
жана (же) алардын жакын туугандары жана (же) алардын аффилирленген
адамдары" деген сөздөргө алмаштырылсын.

  5. 76-статьяда:
  төртүнчү абзац "болжолдонуп жаткан бүтүмдөрдү " деген сөздөрдөн 
кийин "(болгон кызыкчылыктын мүнөзүнө жана дењгээлине тийиш болгон 
бүтүмдөрдүн шарттары жана мүнөзү жөнүндө, бардык олуттуу фактылар 
жөнүндө)" деген сөздөр менен толукталсын;

 статья төмөнкүдөй мазмундагы 2-4 бөлүктөр менен толукталсын:

 "Ачык коом ушул Мыйзамдын 75-статьясында көрсөтүлгөн адамдардын 
кызыкчылыгы бар бүтүмдү алардын түзүшү жөнүндө маалыматты мындай 
бүтүм түзүлгөн күндөн тартып 5 күндөн ичинде жалпыга маалымдоо 
каражаттарында жарыялоо аркылуу ачышы, ошондой эле баалуу кагаздар
рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга 
бүтүм жөнүндө (болгон кызыкчылыктын мүнөзүнө жана дењгээлине тийиш 
болгон бүтүмдүн шарттары жана мүнөзү жөнүндө, бардык олуттуу фактылар
жөнүндө) маалыматты камтыган билдирүү жибериши керек.

 Ушул Мыйзамдын 75-статьясында көрсөтүлгөн адамдардын кызыкчылыгы
бар бүтүмдүн шарттары жана мүнөзү жөнүндө маалымат, анын ичинде 
болгон кызыкчылыктын мүнөзүнө жана дењгээлине тийиш болгон бардык 
олуттуу фактыларды ачуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коом
тарабынан түзүлүүчү коомдук кварталдык, жылдык отчетторуна кошулушу керек.

 Коом каалаган акционердин талабы боюнча ушул Мыйзамдын 75-статьясында
көрсөтүлгөн адамдардын кызыкчылыгы бар бүтүм жөнүндө толук маалыматты 
берүүгө милдеттүү .".

 6. 77-статьяда:

 1-пункттагы "Коомдун аткаруу органынын, директорлор кењешинин мүчөлөрү"
деген сөздөр "ушул Мыйзамдын 75-статьясында аталган адамдар" деген
сөздөргө алмаштырылсын;

 2-пункт алып салынсын;

 3-пункт ылайыгына жараша 2-пункт болуп эсептелсин;
 статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

 3. Ушул Мыйзамдын 75-статьясында көрсөтүлгөн адамдардын кызыкчылыгы
бар бүтүм төмөнкүдөй шарттарда гана түзүлүшү мүмкүн:

 -ээликтен чыгарылган мүлк же көрсөтүлүүчү кызматтар үчүн коом алган
нарк аталган мүлктүн же кызматтардын ушул Мыйзамдын  71-статьясына 
ылайык аныкталган рыноктук баадан төмөн эмес, же болбосо мүлктү же 
кызматтарды сатып алуунун наркы ушул Мыйзамдын 71-статьясына ылайык 
аныкталган ушул мүлктүн же кызматтардын рыноктук баасынан жогору эмес;
 -ушул бүтүм боюнча коомдун аудиторунун корутундусу болгон учурда";

  4-пункттун экинчи абзацы алып салынсын;
  6-пункттагы "бардык мүчөлөрү" деген сөздөр "мөүчөлөрүнүн жарымынан
ашыгы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

  7. 78-статьяда:

  1-пунктта:
  -"77-статьясында" деген сөз "76 жана 77-статьяларында" деген сөздөргө
алмаштырылсын;
  - "бүтүм" деген сөз алынып салынсын:

  2-пункттун биринчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда берилсин:
  Кызыкдар жак коомдун акционерлердин алдында коомго жана а акционерлерге
келтирилген зыяндардын өлчөмүнө жоопкерчилик тартат жана ушул  Мыйзамдын
75-статьясында көрсөтүлгөн  адамдардын кызыкчылыгында ушул  Мыйзамдын
талаптарын бузуу менен бүтүмдөрдү түзүүдөн улам коомго жана акционерлерге 
келтирилген  зыяндардын ордун толтурууга , ошондой эле коомго мындай 
бүтүмдөрдөн алынган баардык кирешени кайтарып берүүгө милдеттүү";
 статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

 "3. Ушул Мыйзамдын талаптарын бузуу аркылуу кызыкдыр жак менен бүтүм
түзүү жөүндө коомго жана акционерлерге келтирилген зыяндардын өлчөмүнө 
коомдун жана акционерлердин алдында жоопкерчилик тартат".

  8.82-статьяда:
  82-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:
  "-коомдун финансылык-чарбалык ишкердигиндеги олуттуу фактыларга тиешелүү,анын ичинде ири бүтүмдөр жана ушул Мыйзамдын 75-статьясында көрсөтүлгөн адамдардын кызыкчылыгы бар бүтүмдөр жөнүндө материалдарга ";

  2-пункт "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөрдөн кийин "суроо-талапты
алган күндөн тартып 5 жумуш күнүнөн кечиктирбеген мөнөттө" деген сөздөр
менен толукталсын.

  2-берене. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.
  
  Ушул Мыйзам жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Кыргыз Республикасынын
   Президенти                  К.Бакиев