Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2008-жылдын 14-июлу № 143
 
                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
 
            Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына
             толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө
 
     2008-жылдын 5-июнунда               Кыргыз Республикасынын Жогорку
                                Кењеши тарабынан кабыл алынган
 
       (КР 2009-жылдын 17-июлундагы № 224, 2017-жылдын 24-январындагы N 10 Мыйзамдарына ылайык) 
     1-берене.
 
  (КР 2009-жылдын 17-июлундагы N 224 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)
 
     2-берене.
 
     "Кыргыз Республикасынын  ички иштер органдары жөнүндө" Кыргыз Рес-
публикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин  Ведо-
мосттору,  1994-ж.,  №  3,  76-ст.) төмөндөгүдөй толуктоо жана өзгөртүү
киргизилсин.
     1. 8-статьяда:
     статья төмөндөгүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:
     "6) кылмыш   же   болбосо   жазык   иши  жөнүндө  арыз  (билдирүү)
өндүрүшүндө турган соттун (судьянын), прокурордун, алгачкы текшерүү ор-
ганынын  башчысынын же тергөөчүнүн чечимине ылайык Кыргыз Республикасы-
нын мыйзамдарында каралган коопсуздук чараларын  жазык  сот  өндүрүшүнө
катышкан күбөлөргө,  жабырлануучуларга жана башка катышуучуларга колдо-
нууга;";
     6-18-пункттар тиешелүү түрдө 7-19 пункттар болуп эсептелсин.
     2. 9-статьяда:
     статья төмөндөгүдөй мазмундагы 16-пункт менен толукталсын:
     "16) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында  каралган  негиздер  бар
болгон учурда "Жазык сот өндүрүшүнө катышкан күбөлөрдүн,  жабырлануучу-
лардын жана башка катышуучулардын укуктарын коргоо жөнүндө" Кыргыз Рес-
публикасынын  Мыйзамына ылайык жазык сот өндүрүшүнө катышкан күбөлөрдү,
жабырлануучуларды жана башка катышуучуларды мамлекеттик коргоону жүзөгө
ашыруу жөнүндө чечимди кабыл алууга;";
     16-27-пункттар тиешелүү түрдө 17-28-пункттар болуп эсептелсин.
 
     3-берене.
 
     "Изин суутпай издөө иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамына
(Кыргыз  Республикасынын  Жогорку  Кењешинин  Жарчысы,  1999-ж.,  №  2,
79-ст.) төмөндөгүдөй толуктоо жана өзгөртүү киргизилсин:
     17-статья төмөндөгүдөй мазмундагы 3-пунктча менен толукталсын:
     "3) кылмыш  же  болбосо  жазык   иши   жөнүндө   арыз   (билдирүү)
өндүрүшүндө турган соттун (судьянын), прокурордун, алгачкы текшерүү ор-
ганынын башчысынын же тергөөчүнүн чечимине ылайык Кыргыз  Республикасы-
нын  Мыйзамдарында  каралган  коопсуздук чараларын жазык сот өндүрүшүнө
катышкан күбөлөргө,  жабырлануучуларга жана башка катышуучуларга колдо-
нууга;";
     3-6-пунктчалар тиешелүү түрдө 4-7-пунктчалар болуп эсептелсин.
 
     4-берене.
 
     "Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук органдары жөнүндө" Кыр-
гыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин
Ведомосттору,  1994-жыл.,  №  3,  78-ст.)  төмөндөгүдөй  толуктоо  жана
өзгөртүү киргизилсин:
     15-статьяда:
     статья төмөндөгүдөй мазмундагы 12-пункт менен толукталсын:
     "12. Кылмыш  же  болбосо  жазык  иши   жөнүндө   арыз   (билдирүү)
өндүрүшүндө турган соттун (судьянын), прокурордун, алгачкы текшерүү ор-
ганынын башчысынын же тергөөчүнүн чечимине ылайык жазык сот  өндүрүшүнө
катышкан күбөлөргө,  жабырлануучуларга жана башка катышуучуларга карата
коопсуздук чаралары жүзөгө ашырылат.";
     12-16-пункттар тиешелүү түрдө 13-17-пункттар болуп эсептелсин.
 
     5-берене.
 
     "Аскер кызматчыларынын  статусу  жөнүндө"  Кыргыз  Республикасынын
Мыйзамына  ("Эркин-Тоо"  газетасына  тиркеме,  №  1,  август,  1992-ж.)
төмөндөгүдөй өзгөртүү жана толуктоо киргизилсин:
     8-статьяда:
     "же прокурордун санкциясы менен" деген сөздөр алып салынсын;
     статья төмөндөгүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:
     "Зарыл учурда  жазык сот өндүрүшүнө күбө,  жабырлануучу жана башка
катышуучу болгон аскер кызматчыга карата тийиштүү аскердик  бөлүктөрдүн
командованиеси же жогору турган комаидование тарабынан кылмыш же болбо-
со жазык иши жөнүндө арыз (билдирүү) өндүрүшүндө турган  соттун  (судь-
янын),   прокурордун,   алгачкы   текшерүү   органынын   башчысынын  же
тергөөчүнүн чечимине ылайык коопсуздук чаралары колдонулат.".
 
     6-берене.
 
(КР 2017-жылдын 24-январындагы N 10 Мыйзамына ылайык 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүн жоготот)
.
 
     7-берене.
 
     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
 
     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев