Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

      КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамына ылайык
                          КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 

 

Бишкек шаары

2008-жылдын 17-октябры № 217

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

       "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө"

             Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолор

                    жана өзгөртүү киргизүү тууралу

 

     1-берене.

 

     "Кыргыз Республикасындагы  банктар  жана  банк иши жөнүндө" Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына  (Кыргыз  Республикасынын  Жогорку  Кењешинин

Жарчысы,  1997-ж.,  № 10, 471-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүү

киргизилсин:

     1. 25-2-статья төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

     "6. Банк терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган ки-

решелерди  легализациялоого  (адалдоого) каршы аракеттер жана милдеттүү

контролго алынуучу операциялар жана терроризмди каржылоого жана  кылмыш

жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо) менен байланыш-

кан шектүү операциялар жөнүндө ыйгарым укуктуу органга маалымат берүүгө

багытталган ички контроль тутумуна ээ болууга тийиш.

     Банктар терроризмди  каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган ки-

решелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракет кылуу боюнча  чара-

ларды  жүзөгө ашыруу жана шектүү бүтүмдөр боюнча контролду күчөтүү мак-

сатында,  терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган киреше-

лерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер боюнча ыйгарым укук-

туу органдан террордук (экстремисттик)  ишке  жана  кылмыш  жолу  менен

алынган  кирешелерди  легализациялоого (адалдоого) катышы бар жактардын

тизмеси жөнүндө маалыматты алышат.".

     2. 45-1-статьянын 1-пункту "банк мыйзамдарын," деген сөздөрдөн ки-

йин "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган  кирешелерди

легализациялоого  (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө" Кыргыз Республи-

касынын Мыйзамын, " деген сөздөр менен толукталсын.

     3. 53-статьядагы "арам акчаны  "актоо"  менен  байланышкан"  деген

сөздөр "терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди

легализациялоо (адалдоо) менен байланышкан" деген сөздөр менен алмашты-

рылсын.

     4. 54-статьяда:

     2-пунктун 2-пунктчасы  "Кыргыз  банкына"  деген сөздөрдөн кийин ",

терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди лега-

лизациялоого  (адалдоого) каршы аракеттер боюнча ыйгарым укуктуу орган-

га" деген сөздөр менен толукталсын.

     статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

     "3. Банктар  терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган

кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракет кылуу боюнча  ый-

гарым  укуктуу  органдын  расмий суроо-талабынын негизинде "Терроризмди

каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди  легализациялоого

(адалдоого)  каршы  аракеттер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

ылайык кошумча маалымат беришет.".

 

     2-берене.

 

     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев

 

     2008-жылдын 12-сентябрында          Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                         Кењеши тарабынан кабыл алынган