Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Кыргыз Республикасынын
2022-жылдын 18-января № 4 Мыйзамына ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\8dcc70d2-b756-4f23-aa8e-8999fb74679a\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2008-жылдын 17-октябры № 231

Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө

(КР 2009-жылдын 23 январындагы № 17, 2009-жылдын 27 мартындагы № 842009-жылдын 7 апрелиндеги № 119,
2009-жылдын 27 апрелиндеги № 133, 2009-жылдын 17-июлундагы № 226, 2010-жылдын 10-февралындагы № 25,
2010-жылдын 25-февралындагы № 35, 2012-жылдын 29-майындагы № 73, 2012-жылдын 9-августундагы № 160,
2012-жылдын 6-октябрындагы № 169, 2012-жылдын 26-декабрындагы № 205,
2013-жылдын 16-мартындагы № 42, 2013-жылдын 8-майындагы № 69, 2014-жылдын 11-январындагы № 6,
2014-жылдын 11-апрелиндеги № 57, 2014-жылдын 31-декабрындагы № 184, 2015-жылдын 2-мартындагы 44,
2015-жылдын 3-мартындагы № 46, 2015-жылдын 16-апрелиндеги № 83,
2015-жылдын 8-июнундагы № 124, 2015-жылдын 31-декабрындагы № 235,
2016-жылдын 26-январындагы № 12, 2016-жылдын 21-июлундагы № 129, 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207,
2017-жылдын 24-январындагы № 10, 2017-жылдын 16-июнундагы № 103, 2017-жылдын 23-ноябрындагы № 194, 2018-жылдын 26-майындагы № 55, 2020-жылдын 11-февралындагы № 18, 2020-жылдын 3-апрелиндеги № 33 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, эгерде ушул Мыйзамда башкача каралбаса 2009-жылдын 1-январынан тартып колдонууга киргизилсин.

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин жоболору ал колдонууга киргизилгенден кийин пайда болгон салыктык укук мамилелерине жайылтылат.

3-берене.

1. 2009-жылдын 1-январынан 2013-жылдын 31-декабрына чейин Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында жер салыгы жана Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 324-беренесинде көрсөтүлгөн 1, 2 жана 3-топтордогу мүлк объекттеринен башка мүлккө салык киргизилсин.

2. Эгерде ушул Мыйзамда башкасы каралбаса, 2010-жылдын 1-январынан тартып 1-, 2- жана 3-топтогу мүлк объекттери боюнча мүлк салыгы киргизилсин.

3. 2014-жылдын 1-январынан тартып ушул берененин 1 жана 2-пункттарында көрсөтүлгөн салыктарды киргизүү жергиликтүү кеңештер тарабынан ишке ашырылат.

4. Эгерде турак үй, квартира, дача үйү турак жай катары убактылуу пайдаланууга (ижарага) берилсе, анда бул объект 2012-жылдын 1-январына чейин Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 324-беренесинде белгиленген салык салынуучу мүлк обьектисинин 1-тобуна киргизилет.

5. 2010-жылдын 1-январынан 2014-жылдын 1-январына чейинки мезгилге Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 324-беренесинде белгиленген 1-топтогу мүлк объектилери боюнча мүлк салыгын эсептөөнүн төмөнкү тартиби белгиленсин:

1) ушул берененин максаты үчүн мүлк салыгынын өлчөмү төмөнкү формула боюнча эсептелет:

СӨ = СБӨ х Кр х Кз, мында:

СӨ

-

салыктын өлчөмү;

СБӨ

-

ушул бөлүктүн 2- жана 3-пункттарына ылайык эсептелген 1-топтогу мүлк обьектиси боюнча салыктын базалык өлчөмү;

Кр жана Кз

-

Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 327-беренесинде белгиленген коэффициенттер.

2) Бишкек жана Ош шаарлары үчүн салыктын базалык өлчөмү:

 

Квартиранын жалпы аянты

Туруктуу жана убактылуу жашоо үчүн арналган турак үйдүн, дача үйүнүн жалпы аянты

80 150 кв.м чейин

150дөн 200 кв.м чейин

200 кв.м жогору

150дөн 250 кв.м чейин

250дөн 350 кв.м чейин

350 450 кв.м чейин

450 кв.м жогору

Салыктын базалык өлчөмү

4000 сом

6000 сом

8000 сом

6000 сом

10000 сом

14000 сом

20000 сом

3) Бишкек жана Ош шаарларын кошпогондо, райондор жана калктуу пункттар үчүн салыктын базалык өлчөмү:

 

Квартиранын жалпы аянты

Туруктуу жана убактылуу жашоо үчүн арналган турак үйдүн, дача үйүнүн жалпы аянты

150дөн 250 кв.м чейин

250 кв.м жогору

250дөн 350 кв.м чейин

350дөн 450 кв.м чейин

450 кв.м жогору

Салыктын базалык өлчөмү

4000 сом

6000 сом

8000 сом

12000 сом

16000 сом

6. Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 330-беренесинин 4-бөлүгүнүн 1-пунктунда жана 6-бөлүгүндө белгиленген жеңилдиктерди кошпогондо, 1-топтогу мүлк обьекттери үчүн мүлк салыгы боюнча салык жеңилдиктери ушул беренеге ылайык мүлккө салыкты эсептөөдө колдонулбайт.

7. Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 327-беренесинин 8-бөлүгүндөгү 2010-жылга жана Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 339-беренесинин 4-бөлүгүндөгү 2009-2010-жылдарга көрсөтүлгөн зоналык коэффициенттин мааниси ушул Мыйзам күчүнө кирген учурдан тартып бир айдын ичинде колдонулат.

(КР 2009-жылдын 27 мартындагы № 84, 2010-жылдын 10-февралындагы № 25, 2012-жылдын 6-октябрындагы № 169 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

4-берене.

Мүлккө салыкты киргизүү жана мүлк объектисинин салык салынуучу наркын аныктоо максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан 2008-жылдын 1-декабрына чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө К2 зоналдык коэффициентинин маанисинин өлчөмдөрү жана калктуу конуштардын нарктык зоналарынын чегаралары боюнча сунуштар киргизилсин.

5-берене.

Жер салыгын жана мүлккө салыкты эсептөө максатында белгиленүүчү инфляция коэффициенти 2009-2010-жылдарда 1,0гө барабар деп кабыл алынат.

6-берене.

1. Эгинди жана унду импорттоо жана алып келүү (товардык позиция 1001 жана 1101 ТН ТЭИ) боюнча КНСтин ставкасы 2010-жылдын 1-январына чейин 10 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.

2. (КР 2015-жылдын 31-декабрындагы № 235 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

3. (КР 2009-жылдын 17-июлундагы № 226 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

4. (КР 2015-жылдын 8-июнундагы № 124 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

5. Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 212-беренесинин 1-бөлүгүнүн 6-пункту жана 239-беренесинин 2-бөлүгү 2016-жылдын 1-январынан тартып күчүн жоготту деп табылсын.

6. (КР 2015-жылдын 31-декабрындагы № 235 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

7. 2013-жылга пайдага салыктын алдын ала суммасын төлөө 2012-жыл үчүн пайдага салык боюнча декларацияда көрсөтүлгөн пайдага салыктын суммасынын 1/4 өлчөмүндө кошумча белгиленсин.

Пайдага салыктын алдын ала суммасы менен 2013-жылдын 20-февралына чейинки мөөнөт боюнча төлөнүүгө жаткан пайдага салыктын алдын ала суммасынын ортосундагы ушул бөлүккө ылайык белгиленген оң айырма Кыргыз Республикасынын Салык кодексинде белгиленген туумду колдонуусуз 2013-жылдын 20-майына чейин төлөнөт.

8. 212-берененин 1-бөлүгүнүн 8-пункту жана 239-берененин 5-бөлүгү 2018-жылдын 1-сентябрынан тартып күчүн жоготту деп таанылсын.

9. (КР 2017-жылдын 23-ноябрындагы № 194 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

10. (КР 2017-жылдын 23-ноябрындагы № 194 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

11. (КР 2017-жылдын 23-ноябрындагы № 194 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

(КР 2009-жылдын 17-июлундагы № 226, 2012-жылдын 26-декабрындагы № 205, 2013-жылдын 8-майындагы № 69, 2015-жылдын 8-июнундагы № 124, 2015-жылдын 31-декабрындагы № 235, 2016-жылдын 26-январындагы № 12, 2017-жылдын 23-ноябрындагы № 194 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

7-берене.

1. Жер казынасын пайдаланууга салыктар минералдык-сырьелук базаны өнүктүрүүгө жана кайра чыгарууга колдонулуудагы чегерүүлөрдүн ордуна киргизилээри белгиленсин.

2. Салык төлөөчүлөр минералдык-сырьелук базаны өнүктүрүүгө жана кайра чыгарууга чегерүүлөрдүн ордуна жер казынасын пайдалангандыгы үчүн салыктарды төлөөгө милдеттүү.

8-берене.

Төмөнкүлөр белгиленсин:

1. Кыргыз Республикасынын Салык кодекси колдонууга киргизилгенге чейин классификацияланган, амортизацияланууга тийиш негизги каражаттардын топторунун курамы өзгөрүүсүз калат. 2009-жылдын 1-январынан тартып алынган негизги каражаттар Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин талаптарына ылайык классификацияланат.

2. 2008-жыл үчүн салык отчетторун жана декларацияларын берүү жана алар боюнча салыктык милдеттенмелерди аткаруу 2008-жылдын 31-декабрына карата белгиленген талаптарга ылайык жүргүзүлөт.

3. 2009-жылдан берки мезгилдеги бирдиктүү салык декларациясын көрсөтүү боюнча Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 92-беренесинин талаптары төмөндөгү категориядагы жактарга таркатылат:

- уюмдарга;

- жеке ишкерлерге;

- дыйкан же фермер чарбаларына;

- Кыргыз Республикасынын Салык кодексине ылайык салык милдеттенмеси пайда болгон менчигинде мүлкү бар жеке жактарга;

- короо жанындагы жана багбанчылык-огород участкаларын кошпогондо менчигинде жер участогу бар жеке жактарга;

- мамлекеттик кызматчыларга.

Кыргыз Республикасынын жарандарынын - жеке жактардын жана мамлекеттик кызматчылардын бирдиктүү салык декларациясын салыктык контролдоо "Кыргыз Республикасынын жарандарынын бирдиктүү салык декларациясын берүүсүнө даярдык көрүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболорун эсепке алуу менен жүзөгө ашырылат.

Мамлекеттик кызматкерлер менен жеке жактардын 2009-жыл үчүн бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү 2010-жылдын 1-июлуна чейин деп, ушул дата кошулуу менен белгиленсин.

Жеке жактардын 2013-жылдын жыйынтыктары боюнча бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү 2014-жылдын 1-июлуна чейин деп белгиленсин.

Жеке жактардын жана жеке ишкерлердин 2019-жылдын жыйынтыктары боюнча бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү 2021-жылдын 1-апрелине чейин деп белгиленсин.

31. 2016-жылдан тартып башталган мезгилге Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 92-беренесинин бирдиктүү салык декларациясын берүү боюнча талаптары муниципалдык кызматчыларга жайылтылат.

32. 2021-жылдан тартып башталган мезгил үчүн бирдиктүү салык декларациясын берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 92-беренесинин талаптары төмөнкүлөргө жайылтылат:

- илимий-изилдөө, чыгармачылык, окутуучулук, дарылоо-ден соолукту чыңдоо жана калкты тейлөө боюнча аткаруучу-тескөөчү иш-милдеттер менен байланышпаган башка иштерди жүзөгө ашыруучу мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында болгон органдарда, мекемелерде, ишканаларда жана уюмдарда иштеген жеке жактарга;

- мамлекеттик органдарда, мамлекеттик жана муниципалдык ишканалар менен мекемелерде, ошондой эле мамлекеттик үлүштүк катышы бар уюмдарда иштеген жеке жактарга;

- эл аралык уюмдардагы иштен киреше алган, Кыргыз Республикасынын жарандары болуп саналган, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандары болуп саналбаган, бирок Кыргыз Республикасында жашап турууга укугу же кайрылман статусу бар жеке жактарга;

- салыктык мезгилде эсептик көрсөткүчтүн 3000 эселенген өлчөмүнөн жогору суммада менчик укугун же мүлккө болгон башка укугун сатып алууга багытталган бир жолку чыгашаларды тарткан жеке жактарга.

33. 2023-жылдан тартып башталган мезгил үчүн бирдиктүү салык декларациясын берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 92-беренесинин талаптары салыктык мезгилде салык салынуучу кирешелерди алган жеке жактарга жайылтылат.

4. Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 92-беренесинин талаптары боюнча 2025-жылдан берки мезгилдеги бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 92-беренесинде көрсөтүлгөн адамдардын бардык категорияларына таркатылат.

2021-жылдан, 2023-жылдан же 2025-жылдан тартып башталган мезгил үчүн бирдиктүү салык декларациясын берүүгө милдеттүү субъекттер бирдиктүү салык декларациясын көрсөтүлгөн мезгилдер башталганга чейин ыктыярдуу негизде берүүгө укуктуу.

5. Кыргыз Республикасынын Салык кодекси менен белгиленген пайыздар, туумдар жана салык санкциялары 2009-жылдын 1-январынан тартып колдонулат.

6. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чегарасы аркылуу өткөрүлүүчү товарларга карата ушундай өткөрүү жүргүзүлгөн күнгө карата Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында каралган салыктардын ставкалары колдонулат.

7. 2009-жылдын 1-январынан тартып салык салынуучу субъект тарабынан жүргүзүлүүчү салык салынуучу берүүлөр төмөнкүлөргө карата 2009-жылдын 1-январына чейин колдонуудагы тийиштүү ставка боюнча кошумча наркка салык салынууга жатат:

- кошумча наркка салык төлөөчү катары ушул субъектти каттоо колдонууга киргизилген күндөн тартып жана 2008-жылдын 31-декабрында аяктоо менен ушул мезгилдин ичинде сатып алынган жана өндүрүлгөн материалдык ресурстардын, негизги каражаттарды кошпогондо, калдыктары 2009-жылдын 1-январына карата;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чегарасы аркылуу 2009-жылдын 1-январына чейин өткөрүлгөн товарлар.

8. Эгерде берүү 2009-жылдын 1-январына чейин салык алынуучу болуп эсептелген жана 2009-жылдын 1-январынан тартып бошотулган берүүлөр статусуна ээ болгон учурда мурда кириштөөгө кабыл алынган, сатып алынган материалдык ресурстар үчүн КНСтин суммасы 2009-жылдын январы үчүн кошумча наркка салык боюнча отчетто чагылдыруу менен Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 266-беренесинин 6-пунктунун 3-пунктчасына ылайык оңдоо киргизилүүгө тийиш.

9. 2006-жылдын 1-январынан тартып 2009-жылдын 1-январына чейинки мезгилде пайда болгон жана 2009-жылдын 1-январына чейин колдонулган салык мыйзамдарына ылайык эсептен чыгарылбаган карыздык милдеттенмелер үчүн пайыздар 2009-жыл үчүн пайдага салыкты эсептөөдө эсептен чыгарылууга тийиш.

(КР 2009-жылдын 17-июлундагы № 226, 2010-жылдын 25-февралындагы № 35, 2012-жылдын 29-майындагы № 73, 2012-жылдын 6-октябрындагы № 169, 2013-жылдын 16-мартындагы № 42, 2014-жылдын 11-апрелиндеги № 57, 2016-жылдын 21-июлундагы № 129, 2020-жылдын 11-февралындагы № 18, 2020-жылдын 3-апрелиндеги № 33 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

8-1-берене.

Салык төлөөчүлөргө 2009-жылы салыктарды Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 56-главасында каралган салыктык контрактын негизинде төлөө укугу берилсин.

Мында:

- салык төлөөчү салыктык контрактка өтүү айынан мурунку айдын 1инен кечиктирбестен салык органдарына тиешелүү жазуу жүзүндөгү арыз берет;

- контракттын негизинде салыктык милдеттенмелерди аткаруу үчүн салык мезгили болуп, календардык жылдын аягына чейин контрактка колдонула баштаган күндөн тартып өткөн мезгил эсептелери белгиленсин.

(КР 2009-жылдын 23-январындагы № 17 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

82-берене.

Төмөнкүлөр белгиленсин:

-2020-жылдын 1-апрелинен тартып 1-октябрына чейин салык төлөөчүлөр ал жеткис күчтүн жагдайларынын натыйжасында түзүлгөн салыктык карыздардын суммасы боюнча кийинкиге жылдырууларды жана бөлүп төлөөлөрдү берүү жөнүндө арыздарды, 1 жылдан ашык эмес мөөнөткө банктык кепилдиктер жөнүндө документтерди көрсөтүүсүз бере алышат;

-салыктык отчетту берүү мөөнөтү, Евразия экономикалык бирлигинин мүчө-мамлекеттеринин аймактарынан Кыргыз Республикасынын аймагына товарларды импорттоодо кыйыр салыктар боюнча салыктык отчетту кошпогондо, ишкердик субъекттери үчүн 2020-жылдын 1-июлуна чейин узартылат;

-ал жеткис күчтүн жагдайларынын натыйжасында салык төлөөчү тарабынан 2020-жылдын мартынан тартып июнуна чейинки салыктык мезгилде салыктык милдеттенмелердин өз убагында аткарылбагандыгы үчүн салыктык санкциялар жана туумдар колдонулбайт;

-салык кызматы органынын чечимин чыгаруу/тапшыруу/даттануу мөөнөттөрү ал жеткис күчтүн жагдайлары пайда болгон мезгилде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган мөөнөткө токтотулуп турат.

(КР 2020-жылдын 3-апрелиндеги № 33 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

9-берене.

1. (КР 2015-жылдын 2-мартындагы 44 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

2. (КР 2015-жылдын 16-апрелиндеги № 83 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

3. "Кыргызстан Республикасындагы концессиялар жана концессиялык ишканалар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргызстан Республикасынын Жогорку Советинин ведомосттору, 1992-жыл, № 3, 128-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

18-статья төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

"18-статья. Салык салуу

Концессиялык ишканага салык салуу Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.".

4. (КР 2009-жылдын 7-апрелиндеги № 119 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

5. "Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ("Свободные горы" гезитине тиркеме, № 1, 1992-жылдын августу) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

12-статьянын 13-бөлүгүндөгү "жер салыгын төлөө жана" деген сөздөр алып салынсын.

6. (КР 2014-жылдын 11-январындагы № 6 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

7. (КР 2009-жылдын 27-апрелиндеги № 133 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

8. "Аскер кызматчыларын пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосттору, 1993-жыл, № 8, 179-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 8-статьяда:

статьянын аталышында ". Пенсияларды салыктардан бошотуу" деген сөздөр алып салынсын;

2-бөлүгү алып салынсын.

9. "Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосттору, 1994-жыл, № 3, 76-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- 16-статьянын 5-бөлүгү алып салынсын.

10. (КР 2017-жылдын 16-июнундагы № 103 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

11. (КР 2015-жылдын 3-мартындагы № 46 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

12. "Согуштун, Куралдуу Күчтөрдүн ардагерлери жана оруктагы эмгекчилер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосттору, 1996-жыл, № 5, 79-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

11-статьянын 3-бөлүгү алып салынсын;

14-статьянын 3-пункту күчүн жоготту деп табылсын;

15-статьянын 3-пункту күчүн жоготту деп табылсын;

25-статьянын 2-пункту күчүн жоготту деп табылсын;

29-статьянын 1-бөлүгүндөгү "экономикалык иштен алынган пайдадан жеңилдетилген салык алуу түрүндөгү финансылык жардам" деген сөздөр "финансылык" деген сөз менен алмаштырылсын.

13. "Бийик тоолуу шарттарда жана алыскы зоналарда жашаган жана иштеген адамдар үчүн мамлекеттик гарантиялар жана компенсациялар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосттору, 1996-жыл, № 7, 100-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

5-статья күчүн жоготту деп табылсын.

14. (КР 2012-жылдын 9-августундагы № 160 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

15. (КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамына ылайык күчүн жоготот)

16. (КР 2009-жылдын 13-октябрындагы № 269 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

17. "Бухгалтердик эсеп жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-жыл, № 6, 273-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

5-статьянын 4-пункту төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

"4. Салыктык эсепке алуу Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.".

18. "Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-жыл, № 7, 252-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

2-статьянын 2-пунктунда "салыктык жана" деген сөздөр алып салынсын; "курчап турган чөйрөнү," деген сөздөрдөн кийин "салык салуу" деген сөздөр менен толукталсын.".

19. "Жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумунун органдары жана мекемелери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-жыл, № 12, 554-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

36-статьянын 8-бөлүгү алып салынсын.

20. (КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамына ылайык күчүн жоготот)

21. "Чакан ишкерликти мамлекеттик колдоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2007-жыл, № 5, 464-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

2-статьянын 1-бөлүгүндөгү "салыктарга жана башка" деген сөздөр алып салынсын;

8-статьянын 10-бөлүгүндөгү "салык салынууга жатпайт" деген сөздөр алып салынсын;

9-статьянын 2 жана 3-бөлүктөрү алып салынсын.

22. (КР 2018-жылдын 10-августундагы № 89 Мыйзамына ылайык 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүн жоготот)

II бөлүм төмөнкү мазмундагы 12-1 жана 12-2-статьялар менен толукталсын:

"12-1-статья. Калктуу конуштардын аймактарынан таштандыларды алып чыгууга жыйым

1. Жыйымдын төлөөчүлөрү юридикалык жана жеке жактар (курулуштардын ээлери) болот.

2. Жыйым ставкасынын өлчөмү алардын аткаруучу-тескөөчү органдарынын сунушу боюнча айылдык округдардын кеңештеринин, поселкалык жана шаардык кеңештердин чечимдери боюнча бекитип берилген аянтка жана ишканада иштегендердин санына (юридикалык жактар үчүн), курулуштун өлчөмүнө, үйдүн тургундарынын санына (жеке адамдар үчүн) жараша, бирок эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүнөн ашык эмес өлчөмдө аныкталат жана тиешелүү жергиликтүү бюджетке өтүп жаткан жылдын 1-апрелине чейин төлөнөт.

12-2-статья. Автотранспортту парковкалоо үчүн жыйым

1. Жыйымдын төлөөчүлөрү ушул максаттар үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аткаруучу-тескөөчү органдары тарабынан атайын жабдылган же бөлүнгөн жерлерге автомашиналарды парковкалоону ишке ашыруучу юридикалык жана жеке жактар болуп саналат.

Жыйым айдоочулардын белгиленген үлгүдөгү квитанцияларды сатып алуусу жолу менен жүргүзүлөт.

2. Жыйымдын ставкасы алардын аткаруучу-тескөөчү органдарынын сунушу боюнча айылдык округдардын кеңештеринин, поселкалык жана шаардык кеңештердин чечимдери боюнча орундун жайлуулук деңгээлине жана токтотуу узактыгына жараша, бирок эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүнөн 10 пайыздан ашпаган өлчөмдө райондук, шаардык кеңештин чечими менен белгиленет.

3. Жыйымды тиешелүү жергиликтүү бюджетке төлөө ай сайын отчеттук мезгилден кийинки айдын 20сына чейин жүргүзүлөт.".

23. (КР 2018-жылдын 26-майындагы № 55 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

24. Кыргыз Республикасынын Жер кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосттору, 1999-жыл, № 9, 440-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

8-статьяда:

статьянын аталышындагы "Кыймылсыз мүлккө салык." деген сөздөр алып салынсын;

2-пункт төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

"2. Жер үчүн акы төлөө жерди пайдалангандык үчүн ижаралык акы түрүндө төлөнөт. Жер салыгы Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык төлөнөт.".

25. (КР 2014-жылдын 31-декабрындагы № 184 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

26. "Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ("Эркинтоо" гезити, 2007-жылдын 8-июну, № 41) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:

1-статья төмөнкүдөй мазмундагы 4-пункт менен толукталсын:

"4. Салык мыйзамдарын сактоо маселелери боюнча ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүү тартиби Кыргыз Республикасынын Салык кодекси менен жөнгө салынат.";

2-статьянын бешинчи абзацы алып салынсын;

8-статья күчүн жоготту деп табылсын.

27. Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосттору, 1999-жыл, № 2, 77-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

293-статьяда:

1-бөлүгүнүн экинчи абзацындагы "бирден үчкө чейин" деген сөздөр "он" деген сөз менен жана "үчтөн бешке чейин" деген сөздөр "элүү" деген сөз менен алмаштырылсын;

2-бөлүктүн экинчи абзацындагы "үчтөн бешке чейин" деген сөздөр "жыйырма" деген сөз менен жана "ондон жыйырмага чейин" деген сөздөр "жүз" деген сөз менен алмаштырылсын;

300-статья төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

"300-статья. Алкоголдук продукция үчүн акциздик маркаларды, этикеткаларды, термокапкактарды, тыгындарды, мюзлени жана башка комплекттөөчү материалдарды жасалмалоо же болбосо кайтадан пайдалануу, сактоо, таратуу, сатуу

Алкоголдук продукция үчүн акциздик маркаларды, этикеткаларды, термокапкактарды, тыгындарды, мюзлени жана башка комплекттөөчү материалдарды жасалмалоо же болбосо пайдалануудан чыккандарын кайтадан пайдалануу, ошондой эле аларды сактоо, таратуу жана сатуу, -

жарандарга - жыйырма, кызмат адамдарына - жүз, юридикалык жактарга - беш жүз, эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүндө алкоголдук продукция үчүн акциздик маркалары, этикеткалары, термокапкактары, тыгындары, мюзлеси жана башка комплекттөөчү материалдары жасалмаланган же кайталап пайдаланылган товарын конфискациялоо менен администрациялык айып салууга алып келет";

301-статьянын экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

"жарандарга - жыйырма, кызмат адамдарына - жүз эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүндө тамеки буюмдарын жана алкоголдук ичимдиктерин конфискациялоо менен администрациялык айып салууга алып келет";

310-статья төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

"310-статья. Документтерди алмаштыруу, өзгөртүү, кайра жасоо, жасалмалоо, так отчеттуулук бланкаларын сакталышын камсыз кылбоо жана жоголгон учурлары жөнүндө маалымат бербөө

Документтерди алмаштыруу, өзгөртүү, кайра жасоо, жасалмалоо же алардын сакталышын камсыз кылбоо, ошондой эле так отчеттуулуктагы бланктардын (КНС боюнча эсептик фактуралардын, накладнойлордун ж.б.) жоголгон же уурдалган учурлары жөнүндө өз учурунда маалымат бербөө, -

жарандарга - жыйырма, кызмат адамдарына - жүз эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.";

346-статьяда:

1-бөлүктүн экинчи абзацында "үчкө чейин" деген сөздөр "жыйырма" деген сөздөргө жана "бештен онго чейин" деген сөздөр "жүз" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-бөлүктүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

"Бухгалтердик эсептин жоктугу, бухгалтердик эсепти бурмалоо, бухгалтердик отчетторду, баланстарды, эсептөөлөрдү жана бюджетке салыктарды эсептөө жана төлөө менен байланышкан башка документтерди бербөө, -";

2-бөлүктүн экинчи абзацындагы "ондон жыйырмага чейин" деген сөздөр "жыйырма өлчөмүндө" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

348-статьяда:

аталышында "мамлекеттик салык инспекциясы" деген сөздөр "салык кызматы" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

1-бөлүктүн:

биринчи абзацындагы "мамлекеттик салык инспекциясы" деген сөздөр "салык кызматы" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

экинчи абзацында "ондон жыйырмага чейин" деген сөздөр "жарандарга - он, кызмат адамдарына - элүү" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2-бөлүктүн экинчи абзацындагы "жыйырмадан элүүгө чейин" деген сөздөр "жарандарга - жыйырма, кызмат адамдарына - жүз" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

Кодекс төмөндөгүдөй мазмундагы 348-1-статья менен толукталсын:

"348-1-статья. Мыйзамсыз талап кылуу жана салыктын купуя сырын камтуучу маалыматтарды алуу

Мыйзамсыз талап кылуу жана салыктын купуя сырын камтуучу маалыматтарды алуу, документтерди уурдоо, салыктык купуя сырды билген адамдарды, же алардын жакындарын сатып алуу жана коркутуу жолу менен алуу, байланыш каражаттарындагы маалыматтарды уурдап алуу, компьютердик системага же тармакка мыйзамсыз кирүү, атайын техникалык каражаттарды пайдалануу, ошолорго тете мыйзамсыз жолдор менен мындай маалыматтарды мыйзамсыз алуу -

жүз эсептик көрсөткүчтүн көлөмүндө айып менен жазаланат.";

349-статьянын аталышы төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

"349-статья. Документтердин сакталып турушун камсыз кылбоо";

351-статьяда:

статьянын аталышындагы "декларациялар жана төлөмдөр" деген сөздөр "бирдиктүү салык декларациялары жана салыктарды төлөбөө" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

1-бөлүктөгү:

биринчи абзацындагы "декларациялар жана төлөмдөр" деген сөздөр "бирдиктүү салык декларациялары жана салыктарды төлөбөө" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

экинчи абзацындагы "бирден экиге чейин" деген сөздөр "жыйырма" деген сөзгө жана "ондон жыйырмага чейин" деген сөздөр "элүү" деген сөзгө алмаштырылсын;

352-статья төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

"352-статья. Салыктын суммасынын азайышы

Бирдиктүү салык декларациясында көрсөтүлүүгө тийиш болгон салыктын суммасынын азайышы, -

1) текшерилүүчү календарлык жыл үчүн жыйынды жылдык кирешеге 2 пайызга чейинки өлчөмдө - администрациялык айып салууга алып келбейт;

2) текшерилүүчү календарлык жыл үчүн жыйынды жылдык кирешеге 2ден 5 пайызга чейинки өлчөмдө -

жарандарга - он, кызмат адамдарына - элүү эсептик көрсөткүч өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет;

3) текшерилүүчү календарлык жыл үчүн жыйынды жылдык кирешеге 5 пайыздан ашык -

жарандарга - жыйырма, кызмат адамдарына - жүз эсептик көрсөткүч өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Билдирүүдө көрсөтүлгөн мөөнөттө салык карыздарын төлөө жөнүндө билдирүүнүн талаптарын аткарбоо, төмөнкү учурларда:

ушул статьянын 1-пунктчасында көрсөтүлгөн учурда, жарандарга - он, кызмат адамдарына - жыйырма беш эсептик көрсөткүч өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет;

ушул статьянын 2-пунктчасында көрсөтүлгөн учурда, жарандарга - он беш, кызмат адамдарына - элүү эсептик көрсөткүч өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет;

ушул статьянын 3-пунктчасында көрсөтүлгөн учурда, жарандарга - жыйырма, кызмат адамдарына - жүз эсептик көрсөткүч өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.";

353-статьяда:

статьянын аталышында "Экономикалык ишти" деген сөздөн кийин "салыктык" деген сөз менен толукталсын;

1-бөлүктө:

биринчи абзацында "Салыктык инспекциясында" деген сөздөр "Салыктык" деген сөз менен алмаштырылсын;

экинчи абзацындагы "ондон жыйырмага чейинки" деген сөздөр "жыйырма" деген сөзгө жана "жыйырмадан отузга чейинки" деген сөздөр "жүз" деген сөзгө алмаштырылсын;

355-статьяда:

биринчи абзацындагы "ишканалар жана башка ишкердик уюмдарды" деген сөздөр "коммерциялык жана башка уюмдарды" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

экинчи абзацындагы "жыйырмадан элүү" деген сөздөр "жүз" деген сөз алмаштырылсын;

356-статьянын 1-бөлүгүнүн экинчи абзацындагы "бештен он беш" деген сөздөр "он беш" деген сөзгө жана "он бештен отуз" деген сөздөр "отуз" деген сөзгө алмаштырылсын;

410-статьянын экинчи абзацындагы "бештен элүүгө чейинки" деген сөздөр "элүү өлчөмүндө" деген сөз менен алмаштырылсын;

535-статьяда:

статьянын аталышындагы "Мамлекеттик салык инспекциясынын" деген сөздөр "Салык кызматынын" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

1-бөлүктөгү "Мамлекеттик салык инспекциясынын" деген сөздөр "Салык кызматынын" деген сөздөр менен алмаштырылсын жана "ушул Кодекстин 346, 348-353, 355, 356-статьялары, 357-статьянын 2-бөлүгү, 362-статья, 410-статьяларында, 418-статьясынын 2-бөлүгүндө" деген сөздөр "ушул Кодекстин 346, 348-353, 355, 356, 410, 418-статьяларында" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

564-статьянын 2-пунктундагы "мамлекеттик салык инспекциясынын" деген сөздөр "салык кызматынын" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

28. (КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 Мыйзамына ылайык 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүн жоготот)

29. "Салык консультанттары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосттору, 1999-жыл, № 8, 398-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

Мыйзамдын бүткүл тексти боюнча "Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдө "Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу салык органдары" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

5-статьянын 4-пунктунда "Салык кызматы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүктүрүү жана соода министрлиги" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

7-статья күчүн жоготту деп табылсын.

(КР 2009-жылдын 7 апрелиндеги № 119, 2009-жылдын 27 апрелиндеги № 133, 2009-жылдын 13-октябрындагы № 269, 2012-жылдын 9-августундагы № 160, 2014-жылдын 11-январындагы № 6, 2014-жылдын 31-декабрындагы № 184, 2015-жылдын 2-мартындагы 44, 2015-жылдын 3-мартындагы № 46, 2015-жылдын 16-апрелиндеги № 83, 2017-жылдын 24-январындагы № 10 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Статья 10.

1. С введением в действие Налогового кодекса признать утратившими силу следующие законы Кыргызской Республики:

 - "О налогах с предприятий, объединений и организаций" от 17 декабря 1991 года № 660-XII;

 - "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Кыргызстан "О налогах с предприятий, объединений и организаций" от 6 марта 1992 года № 872-XII;

 - "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Кыргызстан "О налогах с предприятий, объединений и организаций" от 30 июня 1992 года № 925-XII;

 - "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Кыргызстан "О налогах с предприятий, объединений и организаций" от 17 декабря 1992 года № 1088-XII;

 - "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О налогах с предприятий, объединений и организаций" от 8 мая 1993 года № 1237-XII;

 - "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О налогах с предприятий, объединений и организаций" от 13 января 1994 года № 1416-XII;

 - "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О налогах с предприятий, объединений и организаций" от 25 мая 1994 года № 1525-XII;

 - "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О налогах с предприятий, объединений и организаций" от 27 июля и 26 сентября 1995 года № 25-I;

 - "О внесении дополнения в Закон Кыргызской Республики "О налогах с предприятий, объединений и организаций" от 16 января 1999 года № 5;

 - "О толковании статьи 32 Закона Кыргызской Республики "О налогах с предприятий, объединений и организаций" от 19 марта 1999 года № 29;

 - "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О налогах с предприятий, объединений и организаций" от 28 июля 2003 года № 156;

 - "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О налогах с предприятий, объединений и организаций" от 28 июля 2003 года № 157;

 - "О внесении дополнения в Закон Кыргызской Республики "О налогах с предприятий, объединений и организаций" от 27 декабря 2003 года № 240:1371};

 - "О внесении дополнения в Закон Кыргызской Республики "О толковании статьи 32 Закона Кыргызской Республики "О налогах с предприятий, объединений и организаций" от 27 декабря 2003 года № 241;

 - "Об отчислении средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике Кыргызстан" от 27 февраля 1992 года № 760-XII:785};

 - "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об отчислении средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике" от 28 сентября и 28 декабря 1995 года № 37-I;

 - "О внесении изменений в Закон Республики Кыргызстан "О фонде для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике Кыргызстан" от 30 июня 1992 года № 924-XII;

 - "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О фонде для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике" от 7 мая 1993 года № 1213-XII;

 - "О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением" от 12 января 1994 года № 1397-XII;

 - "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением" от 22 февраля 2000 года № 44;

 - "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением" от 23 июня 2008 года № 128;

 - "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 16 мая 2008 года № 86;

 - "О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики" от 26 июня 1996 года № 24;

 - Налоговый кодекс Кыргызской Республики от 26 июня 1996 года № 25:631};

 - "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 27 декабря 1996 года № 66;

 - "О внесении дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 18 марта 1997 года № 15;

 - О внесении дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 7 апреля 1997 года № 20;

 - "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 19 декабря 1997 года № 91;

 - "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 26 мая 1998 года № 67;

 - "О толковании статьи 60 Налогового кодекса Кыргызской Республики" от 20 октября 1998 года № 133;

 - "О толковании статьи 104 Налогового кодекса Кыргызской Республики" от 19 марта 1999 года № 30;

 - "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 13 июля 1999 года № 71;

 - "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 16 июля 1999 года № 77;

 - "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 27 ноября 1999 года № 130;

 - "О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 1 декабря 1999 года № 135;

 - "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 17 июля 2000 года № 60;

 - "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 20 сентября 2000 года № 76;

 - "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 2 марта 2001 года № 26;

 - "О внесении изменения и дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 12 марта 2001 года № 29;

 - "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 26 июня 2001 года № 59;

 - "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 14 июля 2001 года № 75;

 - "О внесении дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 27 сентября 2001 года № 84;

 - "О внесении изменений и дополнения в Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 14 июля 2001 года" от 7 декабря 2001 года № 105;

 - "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 7 декабря 2001 года № 106;

 - "О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 11 мая 2002 года № 79;

 - "О внесении дополнения и изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 10 января 2003 года № 3;

 - "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 8 марта 2003 года № 57;

 - "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 14 апреля 2003 года № 73;

 - "О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 30 апреля 2003 года № 90;

 - "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 14 июня 2003 года № 107;

 - "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 28 июля 2003 года № 155;

 - "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 28 августа 2003 года № 200;

 - "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 5 января 2004 года № 1;

 - "О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 5 января 2004 года № 2;

 - "О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 5 января 2004 года № 4;

 - "О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 25 марта 2004 года № 48;

 - "О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 25 марта 2004 года № 49;

 - "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 1 июля 2004 года № 82;

 - "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 1 июля 2004 года № 83;

 - "О внесении дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 17 сентября 2004 года № 167;

 - "О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 17 сентября 2004 года № 168;

 - "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 30 сентября 2004 года № 171;

 - "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 4 февраля 2005 года № 14;

 - "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 1 февраля 2006 года № 32;

 - "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 3 июня 2006 года № 89;

 - "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 25 июля 2006 года № 128;

 - "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 23 ноября 2006 года № 186;

 - "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 28 декабря 2006 года № 209;

 - "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 25 апреля 2007 года № 44;

 - "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 30 июля 2007 года № 101;

 - "О внесении дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 9 августа 2007 года № 138;

 - "О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 9 августа 2007 года № 142;

 - "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 19 марта 2008 года № 27;

 - "О внесении дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 19 марта 2008 года № 28;

 - "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 20 марта 2008 года № 33;

 - "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 25 апреля 2008 года № 66;

 - "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 19 мая 2008 года № 91;

 - "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 23 июня 2008 года № 125;

 - "О толковании статьи 161 Налогового кодекса Кыргызской Республики" от 1 апреля 2002 года № 46;

 - "О толковании некоторых статей Налогового кодекса Кыргызской Республики" от 11 марта 2004 года № 21;

 - "О толковании части тридцать восьмой статьи 9 Налогового кодекса Кыргызской Республики" от 30 ноября 2005 года № 156;

 - "О толковании статьи 108 Налогового кодекса Кыргызской Республики" от 16 августа 2006 года № 172;

 - "Об освобождении поставок, осуществляемых хозяйствующими субъектами на строительство реабилитационного комплекса "Алтын-Балалык", от уплаты налогов и платежей" от 5 мая 2001 года № 39;

 - "Об упрощенной системе налогообложения субъектов малого предпринимательства" от 7 декабря 2001 года № 102;

 - "О предоставлении льгот хозяйствующим субъектам, осуществляющим строительство объектов, связанных с празднованием юбилея "Ош-3000" от 20 сентября 2000 года № 77;

 - "Об освобождении мясокомбинатов, обеспечивших в 1993-1994 годах клиринговые поставки мяса в Республику Узбекистан, от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), а также от выплат штрафных и финансовых санкций, пени по налогам и обязательным платежам и отчислениям страховых взносов" от 17 июля 1999 года № 80;

 - "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "Об упрощенной системе налогообложения субъектов малого предпринимательства" от 15 мая 2008 года № 83:202294}.

 2. Признать утратившими силу:

 - раздел IX Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 16 апреля 1994 года № 1501-XII;

 - статью 1 Закона Кыргызской Республики "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 13 июля 1999 года № 69:232};

 - статью 3 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 20 марта 2002 года № 41;

 - статью 1 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 18 декабря 2003 года № 235;

 - статью 5 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 11 июня 2004 года № 73:1459};

 - Указ Президента Кыргызской Республики имеющий силу закона "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 23 октября 2007 года УП № 468:4665};

 - статью 1 Закона Кыргызской Республики "О внесении дополнения и изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 25 апреля 2008 года № 69:202280}.

 

Статья 11.

 Правительству Кыргызской Республики:

 для определения налоговой базы в течение 2009 года:

 - провести инвентаризацию земель Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий;

 - по результатам инвентаризации земель Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий определить земли, не пригодные для сельскохозяйственного производства;

 - предусматривать в расходной части республиканского бюджета Кыргызской Республики средства для возмещения НДС;

 - утвердить Общегосударственный классификатор основных фондов;

 - утвердить нормы естественной убыли, применяемые для определения вычетов налогоплательщиками;

 - подготовить и внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики предложения по приведению законодательства Кыргызской Республики в соответствие с Налоговым кодексом Кыргызской Республики;

 - привести нормативные правовые акты в соответствие с Налоговым кодексом Кыргызской Республики.

 

Статья 12.

Установить, что законы Кыргызской Республики и иные нормативные правовые акты, регламентирующие налоговые вопросы, действуют в части, не противоречащей Налоговому кодексу Кыргызской Республики.

 

Статья 13.

 Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

К.Бакиев