Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2009-жылдын 30-марты № 99

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

     "Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө
       укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз
       Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана
          өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

   2009-жылдын 6-мартында       Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-берене.

   "Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мам-
лекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз  Республикасынын Мыйзамына  (Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кењешинин Жарчысы,1999-ж.,№ 4, 193-ст.)төмөнкү- дөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин: 1. 1-статья төмөнкүдөй мазмундагы 27 жана 28-пункттар менен толук- талсын: "27. Кыймылсыз мүлк бирдигин техникалык текшерүү-имараттардын, ку- рулмалардын, квартиралардын же башка кыймылсыз мүлктүн, ошондой эле жер участокторунун иш жүзүндөгү чек араларынын техникалык мүнөздөмөсүн аныктоо. 28. Техникалык паспорт - кыймылсыз мүлккө техникалык текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча түзүлгөн белгиленген формадагы документ.". 2. 18-статьяда: 1-пункттун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Билдирүүчүнүн инсандыгы төмөнкүлөрдү көрсөтүү менен ырасталат: - жеке жак үчүн - инсандыгын ырастоочу документ; - юридикалык жак үчүн-инсандын жана анын өкүлүнүн ыйгарым укугун ырастоочу документ, ошондой эле юридикалык жакты каттоо жөнүндө күбөлү- гү жана юридикалык жактын уюштуруу документи."; 2-пункттагы "каттоо органынын кызмат көрсөтүү төлөмү жөнүндө кви- танция" деген сөздөрдөн кийин "жана укук ээсинин өзгөргөндүгү жөнүндө маалыматты киргизүү үчүн кыймылсыз мүлк бирдигинин техникалык мүнөздө- мөсүн камтуучу документ"; 11-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "11. Укуктарды баштапкы мамлекеттик каттоодон өткөрүү 7 жумушчу күндүн ичинде жүргүзүлөт. Жергиликтүү каттоо органында укуктары мурда катталган кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоодон өткөрүү 3 жумушчу күндүн ичинде жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте "укук ээсинин арызы боюнча укуктарды мамлекеттик каттоодон өткөрүүнү бир жумушчу күн- дүн ичинде жүргүзүүгө жол берилет.". 3. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 25-1-статья менен толукталсын: "25-1-статья. Кыймылсыз мүлк бирдигине техникалык текшерүү жүргүзүү 1. Кыймылсыз мүлк бирдигине техникалык текшерүү жүргүзүү баштапкы жана учурдагы текшерүүнү өзүнө камтыйт. Баштапкы текшерүү жаны түзүлгөн кыймылсыз мүлккө жүргүзүлөт. Баш- тапкы текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча техникалык паспорт түзүлөт жана кый- мылсыз мүлктүн укуктуу ээсине берилет. Учурдагы текшерүү реконструкциялоо, кайра пландоо жана профилдеш- тирүүнүн натыйжасында имараттардын, курулмалардын, квартиралардын же башка кыймылсыз мүлктүн техникалык мүнөздөмөсү өзгөргөн учурда укук ээ- синин арызы боюнча милдеттүү түрдө, ошондой эле укук ээсинин демилгеси боюнча ыктыярдуу тартипте жүргүзүлөт. Учурдагы текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча техникалык паспортто тие- шелүү өзгөртүү чагылдырылат. 2. Кыймылсыз мүлк бирдигине техникалык текшерүүнү кыймылсыз мүлк бирдигинин жайгашкан жери боюнча жергиликтүү каттоо органдары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте жүргүзөт.". 2-берене. Ушул Мыйзам кол коюлган күндөн тартып бир айдын ичинде күчүнө ки- рет. 3-берене. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. Кыргыз Республикасынын Президенти К.Бакиев