Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2009-жылдын 30-марты № 97

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

      "Күрөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
       өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизүү тууралуу

  2009-жылдын 19-февралында      Кыргыз Республикасынын Жогорку
                    Кенеши тарабынан кабыл алынган
   1-берене.

   "Күрөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республи-
касынын Жогорку Кењешинин Жарчысы, 2005-ж., № 6, 377-ст.) төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:
   1. 10-статьяда:
   4-пунктунун:
   - 2 жана 3-пунктчалары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "2) күрөө менен камсыздалган милдеттенменин баяндамасы, ал милдет-
тенменин максималдуу суммасы менен чагылдырылышы мүмкүн;
   3) аны идентификациялоо үчүн күрөө предметинин жетиштүү жалпы ба-
яндамасы;";
   - 5-пунктча алын салынсын;
   6-пункту күчүн жоготту деп эсептелсин.
   2. 27-статьяда "өткөрүп берүүдө тараптар өз ара макулдашкан күрөө-
гө коюлган мүлктүн акчалай наркын салыштыруу жолу менен, ал эми мындай
макулдашуу жок болсо, күрөөлүктү" деген сөздөр алып салынсын.
   3. 30-статьяда:
   1-пункту "катары" деген сөздөн кийин "кыймылдуу жана" деген сөздөр
менен толукталсын;
   2-пункту күчүн жоготту деп эсептелсин.
   4. 34-статьяда:
   1-пунктунун үчүнчү сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 
   "Жүгүртүүдөгү товарлардын күрөөсү жөнүндө келишимде күрөөнүн пред-
мети болгон жүгүртүүдөгү товарлардын жалпы баяндамасы болууга тийиш";
   2-пунктунун биринчи сүйлөмүндөгү ", товардын сан-эсебине, өлчөмүнө
же көлөмүнө ылайык аныкталуучу" деген сөздөр алып салынсын.
   5. 52-статьянын 2-пунктунун үчүнчү абзацы алып салынсын.
   6. 69-статьянын экинчи абзацынын экинчи сүйлөмү алып салынсын.

   2-берене.

   "Күрөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү
тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку Кењешинин Жарчысы, 2007-ж, № 7, 8, 9, 702-ст.) күчүн жоготту деп
эсептелсин. 

   3-берене.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев