Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!
КР 2015-жылдын 22-майындагы № 115 Мыйзамы менен киргизилген толуктоо
аталган Мыйзамдын 11-беренесинин биринчи бөлүгүнө ылайык
2016-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\bb80b251-d026-430e-ba98-a10b3448b0b6\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2009-жылдын 23-январы № 24

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматы жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын
2010-жылдын 29-январындагы № 17, 2013-жылдын 20-февралындагы № 26
2014-жылдын 11-январындагы № 2, 2014-жылдын 14-ноябрындагы 152,
2015-жылдын 22-майындагы № 115, 2015-жылдын 27-июлундагы № 196, 2018-жылдын 6-апрелиндеги N 37 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызмат органдарынын ишинин укуктук негиздерин аныктайт, мамлекеттик салык кызмат органдарынын кызматкерлеринин укуктук статусун жөнгө салат.

(КР 2010-жылдын 29-январындагы № 17 мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

1-глава
Жалпы жоболор

 

1-берене. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматы органдары

 

1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматы органдары (мындан ары - мамлекеттик салык кызматы органдары) - салык мыйзамдарынын сакталышына, салыктардын туура эсептелишине жана өз убагында төгүлүшүнө контролдукту камсыз кылуу, салык төлөөчүлөргө салык милдеттерин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген, жеке ишкерлер катары жеке жактарды каттоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жана башка функциялардын талаптарына ылайык аткаруу боюнча көмөк көрсөтүү функцияларын аткарууну жүзөгө ашыруучу салык органдарынын бирдиктүү системасы.

2. Мамлекеттик салык кызматынын бирдиктүү системасын ыйгарым укуктуу салык органы жана аймактык салык органдары түзөт.

- (КР 2010-жылдын 29-январындагы № 17 мыйзамынын редакциясына ылайык күчүн жоготту)

- (КР 2010-жылдын 29-январындагы № 17 мыйзамынын редакциясына ылайык күчүн жоготту)

- (КР 2010-жылдын 29-январындагы № 17 мыйзамынын редакциясына ылайык күчүн жоготту)

- (КР 2010-жылдын 29-январындагы № 17 мыйзамынын редакциясына ылайык күчүн жоготту)

- (КР 2010-жылдын 29-январындагы № 17 мыйзамынын редакциясына ылайык күчүн жоготту)

Ыйгарым укуктуу салык органынын өзүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча ишти жүзөгө ашыруучу чет өлкөлөрдө өкүлчүлүктөрү (өкүлдөрү) болушу мүмкүн Мамлекеттик салык кызматынын алдындагы өкүлчүлүктөрдүн ишинин айкын-ачык укуктук нормалары жана уюштуруучулук негиздери, функциялары жана каражат түзүү булактары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталат.

Ыйгарым укуктуу салык органынын алдында салык ишиндеги адистерди даярдоону, кайра даярдоону, алардын квалификациясын жогорулатууну жүзөгө ашыруучу окуу борбору иштейт. Окуу борборунун ишинин укуктук жана уюштуруучулук негиздери, функциялары жана каражаттарды түзүү булактары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ыйгарым укуктуу салык органы тарабынан аныкталат.

3. Мамлекеттик салык кызматы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө баш ийет.

4. (КР 2010-жылдын 29-январындагы № 17 мыйзамынын редакциясына ылайык күчүн жоготту)

5. (КР 2010-жылдын 29-январындагы № 17 мыйзамынын редакциясына ылайык күчүн жоготту)

6. (КР 2010-жылдын 29-январындагы № 17 мыйзамынын редакциясына ылайык күчүн жоготту)

7. Мамлекеттик салык кызматын Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалуучу төрага жетектейт.

8. Мамлекеттик салык кызматы органдары юридикалык жактар болуп саналышат, алардын өз алдынча чыгымдар сметасы, казыналык системасындагы эсеби, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мамлекеттик жана расмий тилдердеги өзүнүн аталышы бар мөөрү, фирмалык бланктары, бурч штамптары болот.

9. Мамлекеттик салык кызматынын желеги жана символдук белгилери болот, алардын үлгүлөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

(КР 2010-жылдын 29-январындагы № 17, 2013-жылдын 20-февралындагы № 26, 2015-жылдын 22-майындагы № 115, 2018-жылдын 6-апрелиндеги N 37 Мыйзамдарынын редакциясына ылайык)

 

2-берене. Мамлекеттик салык кызматы органдарынын кызмат адамы

 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген ыйгарым укуктарга ээ болгон мамлекеттик салык кызматы органдарынын жетекчиси же кызматкери мамлекеттик салык кызматы органдарынын кызмат адамы болуп саналат.

 

3-берене. Мамлекеттик салык кызматы жөнүндө мыйзамдар

 

Мамлекеттик салык кызмат органдары өздөрүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык макулдашууларды, Салык кодексин, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Өкмөтүнүн токтомдорун, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чыгарылган башка ченемдик укуктук актыларды жетекчиликке алышат.

(КР 2010-жылдын 29-январындагы № 17 мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

4-берене. Мамлекеттик салык кызматы органдарынын мамлекеттик бийликтин жана башкаруунун башка органдары менен өз ара иштөөсү

 

1. Мамлекеттик салык кызматы органдары мамлекеттик бийлик жана администрациялык-аймактык түзүлүштөрдүн башкаруу органдары менен тыгыз эриш-аркак иштешет.

2. Мамлекеттик салык кызматы органдары өздөрүнүн ишин укук коргоо, финансылык жана башка контролдоочу органдардын иши менен координациялайт.

 

2-глава
Мамлекеттик салык кызматы органдарында кызмат өтөө

 

5-берене. Мамлекеттик салык кызматы органдарында кызмат өтөө

 

1. Мамлекеттик салык кызмат органдарына финансылык, экономикалык жогорку билими жана квалификациялык талаптарга ылайык келген башка жогорку билими бар Кыргыз Республикасынын жарандары "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык конкурстук негизде кабыл алынат. Салык кызматында кесиптик иш-тажрыйбасы болбогон адамдар стажировкадан өтүшөт.

Стажировкадан өтүүнүн тартиби жана шарттары мамлекеттик салык кызматынын жетекчиси тарабынан бекитилүүчү жобо менен аныкталат.

2. Салык кызматы органдарынын кызматкерлерине карата ишти баалоо "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

3. Мамлекеттик салык кызматы органдарындагы кызматты башка уюмдардагы, мекемелердеги жана ишканалардагы иш менен айкалыштырууга, ошондой эле ишкердик иш жүргүзүүгө, педагогикалык, илимий жана чыгармачылык иштерди кошпогондо, жол берилбейт.

4. Мамлекеттик салык кызматында соттуулугу жоюлгандыгына же алынып салынгандыгына карабастан, жазык кылмышы үчүн мурда соттолгон адамдар иштөөсү мүмкүн эмес.

 (КР 2010-жылдын 29-январындагы № 17, 2018-жылдын 6-апрелиндеги N 37 мыйзамдарынын редакциясына ылайык)

 

6-берене. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлерине атайын наамдарды ыйгаруунун жалпы шарттары

 

1. Атайын наам - кызмат орундарынын топторунун жана категорияларынын чектеринде ээлеген кызмат ордуна ылайык ырааттуулукту сактоо менен, ошондой эле кесиптик деңгээлин жана мурдагы атайын наамдагы жана мамлекеттик кызмат ордун ээлегендеги мамлекеттик кызматтагы иштеген жылдарын эске алуу менен ар бир кызматкерге ишин баалоонун натыйжалары боюнча жекече ыйгарылуучу наам.

2. Атайын наамдар мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлерине ээлеген кызмат орундарына ылайык ыйгарылат.

3. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлерине ыйгарылуучу атайын наамдар биринчи жана кезектеги наамдарга бөлүнөт.

4. Жаңы кабыл алынган кызматкерлерге биринчи атайын наам кызматка кирген күндөн тартын бир жылдан кийин гана ишин баалоонун натыйжалары боюнча ыйгарылат, ага сынак мөөнөтү да кирет.

Мамлекеттик кызматкерди салык кызматынын 3-рангдагы жана андан жогорку атайын наам ыйгаруу каралган улук же башкы администрациялык кызматка дайындоодо, салык кызматынын 3-рангдагы кеңешчисинен жогору эмес биринчи атайын наам ыйгарылышы мүмкүн.

5. Салык кызматынын 2 жана 1-рангдагы кеңешчисинин атайын наамдары ырааттуулукту сактабастан жана мурдагы атайын наамдагы мамлекеттик кызматтын узактыгын эске албастан ыйгарылышы мүмкүн.

Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлерине кезектеги атайын наамды ыйгаруу ушул берененин 13-пунктунда каралган учурлардан тышкарыда мурдагы атайын наамда болуунун мөөнөтү өткөндөн кийин жүргүзүлөт.

6. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерине эң өзгөчө учурларда анын кесиптик сапаттарын мамлекеттик бийлик органдарындагы ишинин стажын эске алуу менен кызматтык милдеттерин аткаруудагы өзгөчө жетишкендиктери үчүн колдоо көрсөтүү тартибинде бир жолу кезектеги атайын наам:

1) мурдагы наамдагы иштөөсүнүн бир жылдык мөөнөтү аяктагандан кийин бирок ээлеген кызматына ылайык атайын наамдан жогору эмес кезектеги атайын наам;

2) атайын наамдагы иштеген мөөнөтү аяктагандан кийин өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн ээлеген кызматына ылайык атайын наамдан бир баскыч жогору атайын наам ыйгарылышы мүмкүн.

7. Окумуштуулук даражасы же окумуштуулук наамы бар мамлекеттик салык кызматынын кызматкерине ээлеген кызматына ылайыктуу атайын наамдан бир баскычка жогору кезектеги атайын наам ыйгарылат.

8. Кезектеги атайын наам мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлерине мурдагы наамдагы белгиленген иштөө мөөнөтү аяктаганга чейин же ээлеген кызматына ылайык атайын наамдан бир баскычка жогорку наам ал салык кызматында иштеген бардык мезгил ичинде ушул берененин 4-пунктуна ылайык ыйгарылышы мүмкүн, бирок ал эки жолудан ашпайт.

9. Мамлекеттик салык кызматына белгилүү бир мөөнөткө кабыл алынган (негизги кызматкер жок мезгилге карата) кызматкерлерине атайын наамдар ыйгарылбайт.

10. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлерине атайын наамы үчүн Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгында бекитилген өлчөмдөрдө кызматтык маянасына ай сайын кошумча акы төлөө жүргүзүлөт.

11. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлерине материалдык жардам көрсөтүү жана сыйлык берүү атайын наам үчүн тийиштүү кошумча акыны эске алуу менен жүргүзүлөт. Эмгеги үчүн компенсациянын айкын ачык өлчөмдөрү атайын наам үчүн кошумча акыны эске алуу менен белгиленет.

12. Мамлекеттик салык кызматынын дисциплинардык жаза-чара алган кызматкерлерине, ошондой эле өздөрүнө карата кызматтык териштирүү жүргүзүлүп жаткан же жазык иши козголгондорго атайын наам ыйгарылбайт.

13. Салык кызматынын 3 жана 2-рангдагы мамлекеттик кеңешчиси атайын наамын ыйгаруу, андан ажыратуу, андан төмөндөтүү Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан жүргүзүлөт. Салык кызматынын 3 жана 2-рангдагы мамлекеттик кеңешчисинин атайын наамы ишин баалоону жүргүзбөстөн ыйгарылат.

14. Салык кызматынын кенже инспекторуна, 3, 2 жана 1-рангдагы салык кызматынын инспектору, салык кызматынын 3, 2 жана 1-рангдагы кеңешчиси атайын наамдарын ыйгаруу, андан ажыратуу, андан төмөндөтүү аймактык салык кызматынын жетекчилеринин, башкармалыктардын башчыларынын жана өз алдынча бөлүмдөрдүн башчыларынын, мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппаратынын сектор башчыларынын сунушу боюнча статс-катчынын жана борбордук органдын жетекчисинин тескөөчү орун басарларынын макулдугу менен мамлекеттик салык кызматынын борбордук органынын жетекчиси тарабынан жүргүзүлөт.

15. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлерине ээлеген кызмат ордуна ылайык төмөнкүдөй атайын наамдар ыйгарылат:

Кызмат орду

Атайын наам

Адепкиси

Салык кызматынын кенже инспектору

Аймактык органдардынинспекторлору, адистери

Салык кызматынын 3-рангдагы инспектору

Борбордук аппараттын инспекторлору, адистери

Салык кызматынын 2-рангдагы инспектору

Аймактык органдардынулук инспекторлору, жетектөөчү адистери

Салык кызматынын 2-рангдагы инспектору

Борбордук аппараттын улук инспекторлору, жетектөөчү адистери

Салык кызматынын 1-рангдагы инспектору

Аймактык органдардынбашкы инспекторлору, башкы адистери

Салык кызматынын 1-рангдагы инспектору

Борбордук аппараттын жетекчисинин жардамчысы, сектор башчылары, башкы инспекторлору, башкы адистери

Салык кызматынын 3-рангдагы кеңешчиси

Аймактык органдардынбөлүм башчылары, сектор башчылары

Салык кызматынын 3-рангдагы кеңешчиси

Борбордук аппараттын жетекчисинин кеңешчиси, башкармалыктардын башчыларынын орун басарлары, башкармалыктын курамындагы бөлүмдөрдүн башчылары, өз алдынча бөлүмдөрдүн башчыларынын орун басарлары

Салык кызматынын 2-рангдагы

кеңешчиси

Аймактык органдын башчыларынын орун басарлары

Салык кызматынын 2-рангдагы кеңешчиси

Борбордук аппараттын башкармалыктарынын башчылары, өзалдынча бөлүмдөрүнүн башчылары

Салык кызматынын 1-рангдагы кеңешчиси

Аймактык органдардын башчылары

Салык кызматынын 1-рангдагы кеңешчиси

Борбордук аппараттын жетекчисинин орун басары

Салык кызматынын 3-рангдагы мамлекеттик кеңешчиси

Статс-катчы

Салык кызматынын 3-рангдагы мамлекеттик кеңешчиси

Жетекчи

Салык кызматынын 2-рангдагы мамлекеттик кеңешчиси

16. Ар бир атайын наамда болуунун мөөнөттөрү төмөнкүлөрдү түзүшү керек:

1) салык кызматынын кенже инспектору - 1 жыл;

2) салык кызматынын 3-рангдагы инспектору - 2 жыл;

3) салык кызматынын 2-рангдагы инспектору - 3 жыл;

4) салык кызматынын 1-рангдагы инспектору - 4 жыл;

5) салык кызматынын 3-рангдагы кеңешчиси - 5 жыл;

6) салык кызматынын 2-рангдагы кеңешчиси - 6 жыл.

Атайын наамда болуунун мөөнөттөрү атайын наам ыйгарылганы жөнүндө буйрукка кол коюлган күндөн тартып эсептелет.

Салык кызматынын 1-рангдагы кеңешчисинин атайын наамында болуунун мөөнөтү ушул пункттун онунчу абзацында каралган учурлардан тышкары белгиленбейт.

"Салык кызматынын 3-рангдагы мамлекеттик кеңешчиси" - жогорку атайын наамы Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын кызматын ээлеген адамга 6 айдан эрте эмес, ал эми жогорку атайын наамы бар адамдардын ээлөөсүн караган башка кызматтарды үзгүлтүксүз ээлеген адамдарга, - алар дайындалган күндөн тартып 2 жылдан эрте эмес ыйгарылат.

"Салык кызматынын 1-рангдагы кеңешчиси" атайын наамына ээ болгон жана штаттык категориялары жогорку атайын наамы бар адамдардын ээлөөсүн караган кызмат орундарына дайындоого чейин саясий жана жогорку администрациялык мамлекеттик кызмат орундарын ээлегендердин саясий жана жогорку администрациялык мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген мөөнөтү "салык кызматынын 3-рангдагы мамлекеттик кеңешчиси" жогорку атайын наамын ыйгарууга каралган мөөнөткө эсептелинет.

17. Тартип жазасына тартылган (оозеки жарыялангандарды кошпогондо) же болбосо аларга карата жазык иши козголгон же кызмат тартибин бузгандыгынын фактысы боюнча кызматтык текшерүү жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлерине карата кезектеги атайын наамды ыйгарууга сунуштама ошол тартиптик жаза алынганга же жазык иши кыскартылганга же кызматтык текшерүү аяктаганга чейин берилбейт.

Салык органынын жетекчиси атайын наамда иштеген мөөнөтү өткөндөн кийин кызматкерлерге кезектеги атайын наамды өз убагында ыйгаруу үчүн чараларды көрүүгө милдеттүү.

Кызматкерге кезектеги атайын наамды ыйгаруу негизсиз кечиктирилген учурда салык органынын жетекчиси жекече тартиптик жоопкерчилик тартат.

18. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкери башка мамлекеттик органга же башка мамлекеттик кызматка өткөн учурда ушул Мыйзамга ылайык ыйгарылган атайын наамы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте атайын класстык чиндер жана атайын наамдар менен өз ара катышта сакталат.

Салык кызматында 10 жылдан кем эмес иштеген мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлерине пенсияны эсептеген учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте жана өлчөмдөрдө атайын наамы боюнча тиешелүү маяналары эсепке алынат.

Мамлекеттик салык кызматынын кызматкери төмөндөгүдөй учурларда атайын наамынан ажыратылышы мүмкүн:

- ага карата соттун мыйзамдуу күчүнө кирген айыптоо өкүмү болсо;

- мамлекеттик кызматчы наамынын баркын кетиргендигине байланыштуу жумуштан бошотулса;

- Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкон учурда.

Атайын наамдын баркын кетиргендигине байланыштуу кызматынан бошотулган мамлекеттик салык кызматынын кызматкери кайра өз ордуна калыбына келтирилген учурда анын мурдагы атайын наамы да калыбына келтирилет.

Мамлекеттик салык кызматынын кызматкери кызматтык парзын одоно бузгандыгы, жосунсуз жорук жасагандыгы, "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарбагандыгы жана талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн анын атайын наамы ал ээ болгон наамдан ылдыйкы бир наамдан ашык эмес төмөндөтүлүшү мүмкүн, ошондой эле атайын наамдан ажыратылышы мүмкүн.

Аскердик же атайын наамдары, атайын класстык чиндери, дипломатиялык рангдары бар адамдар мамлекеттик салык кызматы органдарына өткөндө, ишин баалоону жүргүзбөстөн, ошол аскердик же атайын наамга, атайын класстык чинге, дипломатиялык рангга ылайык атайын наам ыйгарылат.

19. Атайын наамдарды ыйгаруу, төмөндөтүү жана алардан ажыратуу жөнүндөгү маалыматтар мамлекеттик салык кызматынын кызматкеринин өздүк делосуна жазылат.

20. Атайын наам мамлекеттик салык кызматынын кызматкеринин кызматтык күбөлүгүндө көрсөтүлөт.

 (КР 2010-жылдын 29-январындагы № 17, 2014-жылдын 11-январындагы № 2, 2014-жылдын 14-ноябрындагы 152, 2018-жылдын 6-апрелиндеги N 37 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

3-глава
Мамлекеттик салык кызматынын органдарынын кызматкерлерин укуктук жана социалдык жактан коргоо

 

(Главанын аталышы (КР 2010-жылдын 29-январындагы № 17 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

7-берене. Мамлекеттик салык кызматынын органдарынын кызматкерлерин укуктук жактан коргоо

1. Мамлекеттик салык кызматынын органдарынын кызматкерлери мамлекеттик бийликтин өкүлдөрү болуп саналат жана анын коргоосунда болот.

2. Мамлекеттик салык кызматынын органдарынын кызматкерлеринин керт башына, ар-намысына жана кадыр-баркына кол тийбестик мыйзам менен корголот.

(КР 2010-жылдын 29-январындагы № 17 мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

8-берене. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлерин социалдык жактан коргоо

 

1. Мамлекет өлкөнүн мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлерин социалдык жактан коргоону Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кепилдейт.

2. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкери өз кызматтык иш-аракетин жүзөгө ашырууга байланыштуу курман болгон учурда анын үй-бүлөсүнө же анын багуусундагы адамдарга, камсыздандыруу суммасынан тышкары, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин талаптарына ылайык, курман болгон адамдын жылдык орточо жыйырма эмгек акысынын өлчөмүндө республикалык бюджеттен бир жолку жөлөкпул берилет.

Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерине ал кызмат милдеттерин аткарып жатканда дене-бойлук залалдар келтирилгенде жана ал майыптыкка алып келген учурда бир жолку жөлөкпул эмгекке жарамдуулукту жоготууну жана майыптыкты эсепке алуу менен, бирок төмөндө көрсөтүлгөндөрдөн кем эмес өлчөмдө төлөнүп берилет:

- I топтогу майып болгон учурда - жабыр тарткандын жылдык он орточо эмгек акысынын өлчөмүндө;

- II топтогу майып болгон учурда - жабыр тарткандын жылдык беш орточо эмгек акысынын өлчөмүндө;

- III топтогу майып болгон учурда - жабыр тарткандын жылдык үч орточо эмгек акысынын өлчөмүндө.

3. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкеринин кызматтык милдеттерине байланыштуу анын (же анын жакын туугандарынын) мүлкүнө келтирилген зыян толук көлөмдө республикалык бюджеттен төлөнүп берилет, бул сумма кийин күнөөлүү адамдардан өндүрүлүп алынат.

(КР 2010-жылдын 29-январындагы № 17 мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

4-глава
Мамлекеттик салык кызматынын органдарын финансылык жана
материалдык-техникалык  жактан камсыз кылуу

 

9-берене. Мамлекеттик салык кызматынын органдарын финансылык жактан камсыз кылуу

 

Мамлекеттик салык кызматынын органдарын финансылоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан борбордоштурулган тартипте мамлекеттик бюджеттен жүзөгө ашырылат.

 

10-берене. Мамлекеттик салык кызматынын органдарын социалдык өнүктүрүү жана материалдык жактан сыйлоо фондусу

 

Мамлекеттик салык кызматынын органдарынын социалдык өнүктүрүү жана материалдык жактан сыйлоо фондусу республикалык бюджеттин эсебинен, ушул органдардын эмгек акы фондусунун 50 пайызы өлчөмүндөгү чегерүүлөрдөн; салыктарды жана төлөмдөрдү жыйноо боюнча ашыра аткарылган план-божомолдун салык органдары тарабынан мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүнө кошулган суммасынын 3 пайыз өлчөмүндөгү чегерүүлөрдөн; эл аралык уюмдардын гранттарынан жана бөлөк акысыз жардамдарынан түзүлөт. Социалдык өнүктүрүү жана материалдык жактан сыйлоо фондусун түзүүнүн жана пайдалануунун тартиби ыйгарым укуктуу салык органы тарабынан аныкталат.

(КР 2015-жылдын 27-июлундагы № 196 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

11-берене. Мамлекеттик салык кызматынын органдарын материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу

 

1. Мамлекеттик салык кызматынын органдарын материалдык-техникалык жактан камсыз кылуунун тартиби жана нормалары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

2. Жергиликтүү бийлик органдары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен макулдашылган шарттарда Мамлекеттик салык кызматынын органдарына кызматтык жайларды берүүгө укуктуу.

3. Мамлекеттик салык кызматынын класстык чин ыйгарылган кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте жана нормалар боюнча акысыз формалык кийим менен камсыз кылынат жана белгиленген үлгүдөгү төш белгиге ээ болот. Төш белгинин үлгүсү ыйгарым укуктуу салык органдарынын жетекчиси тарабынан бекитилет.

(КР 2010-жылдын 29-январындагы № 17 мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

5-глава
Ушул Мыйзамды колдонууга киргизүү

 

12-берене. Ушул Мыйзамды күчүнө киргизүү жөнүндө

 

1. Ушул Мыйзам 2009-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү эки айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

3. Төмөндөгүлөр күчүн жоготту деп табылсын:

1) "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик салык кызматы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин Ведомосттору, 1992-ж., № 4/2, 198-ст.);

2) "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик салык кызматы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү тууралу Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин токтому (Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин Ведомосттору, 1992-ж., № 4/2, 199-ст.);

3) "Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик салык кызматы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1994-ж., № 7, 224-ст.);

4) "Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик салык кызматы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1994-ж., № 7, 225-ст.);

5) "Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик салык кызматы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы ("Свободные горы", 1995-жыл, 25-октябрь, № 74);

6) "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренеси ("Эркин Тоо" газетасы, 2008-жыл, 25-июль, № 54).

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

К. Бакиев