Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2009-жылдын 20-июлу № 238

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

       "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча
      камсыздандыруу тогумдорунун тарифтери жонундо"
      Кыргыз Республикасынын Мыйзамына озгортуулор жана
           толуктоолор киргизуу тууралуу

  2009-жылдын 12-июнунда        Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган 
  
   1-берене.

   "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүм-
дөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кењешинин Жарчысы, 2004-ж., № 5, 229-ст.) тө-
мөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
   1. 2-статьяда:
   1-пунктта:
   - "а" пунктчасында:
   биринчи абзацта "келишим же контракт, макулдашуу боюнча жумушка,
ошондой эле" деген сөздөр, "бир жолку ишти/кызмат көрсөтүүлөрдү" деген
сөздөр алып салынсын; "19 пайыз" деген сөздөр "17,25 пайыз" деген
сөздөр менен алмаштырылсын;
   үчүнчү абзацта "17" деген цифра "15" деген цифра менен алмаштырыл-
сын;
   пунктча төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:
   "Эмгекчилердин ден соолугун чыњдоо фондуна - 0,25 пайыз;";
   - "б" пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда берилсин:
   б) I жана II топтогу майып кызматкерлердин пайдасына чегерилген
төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 15,25 пайыз өлчөмүндө.
   Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү
төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:
   Пенсиялык фондго - 15 пайыз;
   Эмгекчилердин ден соолугун чыњдоо фондуна - 0,25 пайыз;";
   - "г" пунктчасында:
   "Пенсиялык фондго - 17 пайыз өлчөмүндө" деген сөздөр "- 15,25 пай-
ыз өлчөмүндө" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
   пунктча төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
   "Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү
төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:
   Пенсиялык фондго - 15 пайыз;
   Эмгекчилердин ден соолугун чыњдоо фондуна - 0,25 пайыз.".
   2-пунктта:
   - "а" пунктчасында:
   "келишим же контракт, макулдашуу боюнча жумушка, ошондой эле" де-
ген сөздөр, ", бир жолку ишти/кызмат көрсөтүүлөрдү аткарууга" деген
сөздөр жана "Пенсиялык фондго" деген сөздөр алып салынсын"; "8" деген
цифра "10" деген цифра менен алмаштырылсын;
   пунктча төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
   "Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү
төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:
   Пенсиялык фондго - 8 пайыз;
   Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз;";
   - "б" пунктчасында:
   "Пенсиялык фондго" деген сөздөр алып салынсын; "2" деген цифра "4"
деген цифра менен алмаштырылсын;
   пунктча төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
   "Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү
төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:
   Пенсиялык фондго - 8 пайыз;
   Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз;";
   - "в" пунктчасында:
   "Пенсиялык фондго" деген сөздөр алып салынсын; "8" деген цифра
"10" деген цифра менен алмаштырылсын;
   пунктча төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
   "Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү
ушул пункттун "а" пунктчасына ылайык жүргүзүлөт.".
   2. 3-статьяда:
   "а" пунктунда:
   - экинчи абзацтагы "19 пайыз" деген сөздөр "17,25 пайыз" деген
сөздөр менен алмаштырылсын;
   - төртүнчү абзацта "17 деген цифра "15" деген цифра менен алмашты-
рылсын;
   - пункт төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:
   "Эмгекчилердин ден соолугун чыњдоо фондуна - 0,25 пайыз;";
   "б" пунктунда:
   - "Пенсиялык фондго" деген сөздөр алып салынсын; "7,5" деген цифра
"9,5" деген цифра менен алмаштырылсын;
   - пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
   "Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү
төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:
   Пенсиялык фондго - 7,5 пайыз;
   Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз;";
   "в" пунктунда:
   - "Пенсиялык фондго" деген сөздөр алып салынсын; "2" деген цифра
"4" деген цифра менен алмаштырылсын;
   - пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
   "Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү
төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:
   Пенсиялык фондго - 2 пайыз;
   Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз;".
   3. 4-статьяда:
   1-пунктта:
   -"а" пунктчасында:
   экинчи абзацта "Пенсиялык фондго" деген сөздөр алып салынсын; "15
пайыз" деген сөздөр "13,25 пайыз" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
   пунктча төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:
   "Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү
төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:
   Пенсиялык фондго - 13 пайыз;
   Эмгекчилердин ден соолугун чыњдоо фондуна - 0,25 пайыз;";
   - "б" пунктчасында:
   "Пенсиялык фондго" деген сөздөр алып салынсын; "2" деген цифра "4"
деген цифра менен алмаштырылсын;
   пунктча төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
   "Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү
төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:
   Пенсиялык фондго - 2 пайыз;
   Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз.".
   4. 5-статьяда:
   2-пунктта:
   - үчүнчү жана төртүнчү абзацтар төмөнкүдөй редакцияда берилсин:
   "Пенсиялык фондго - 91,7 пайыз;
   Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 7,4 пайыз;
   Эмгекчилердин ден соолугун чыњдоо фондуна - 0,9 пайыз.";
   - бешинчи-жетинчи абзацтар алып салынсын;
   3-пункт "үстүбүздөгү жыл үчүн" деген сөздөн кийин "жапа чеккен
айыл чарба жерлерине" деген сөздөр менен толукталсын.
   5. 6-статья төмөнкүдөй редакцияда берилсин:
   "6-статья. Жекече ишкердик жүргүзгөн жеке жактар үчүн
        камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чен-бычымдары

   1. Уюмду түзбөгөн, салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы же са-
лык контрактынын негизинде салык салуу колдонулган жеке ишкерлер үчүн
камсыздандыруунун төгүмдөрүнүн тарифтери ай сайын бир айлык орточо эм-
гек акынын 9,25 пайыз өлчөмүндө белгиленет.
   Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү
төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:
   Пенсиялык фондго - 8 пайыз;
   Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 1 пайыз;
   Эмгекчилердин ден соолугун чыњдоо фондуна - 0,25 пайыз.
   2. Уюмду түзбөгөн, патенттик негизде атайын салык режими колдонул-
ган (кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрдү ижара берүүдөн киреше алуучу
жеке ишкерлерди кошпогондо) жеке ишкерлер камсыздандыруу төгүмдөрүн
камсыздандыруу полистерин сатып алуу жолу менен төлөшөт. Камсыздандыруу
полистерин сатып алуунун тартибин, алардын наркын жана камсыздандыруу
төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүүнү Кыргыз Республика-
сынын Өкмөтү аныктайт.
   3. Жалданма кызматкерлердин эмгегин пайдалануучу жеке ишкерлер өз
пайдасына камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүүнү жана төлөөнү ушул статья-
нын 1 же 2-пункттарына ылайык ишке ашырат, ал эми жалданган кызматкер-
лер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүүнү, төлөөнү жана фонддор бо-
юнча бөлүштүрүүнү ушул Мыйзамдын 2-статьясына ылайык жүргүзөт.".
   6. 7-статьяда:
   1-пункт төмөнкүдөй редакцияда берилсин:
   "1. Кыймылдуу мүлктөрдү (айыл чарба жерлеринен тышкары) жана кый-
мылсыз мүлктөрдү ижарага берүүдөн киреше алуучу жеке ишкерлер жана жеке
жактар камсыздандыруу төгүмдөрүн, бул мүлктү кармоого кеткен чыгымдарды
алып таштагандан кийинки калган кирешенин 9,25 пайызы өлчөмүндө, бирок
орточо бир айлык эмгек акыдан кем эмес өлчөмдө ар ай сайын төлөйт.
   Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү
төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:
   Пенсиялык фондго - 8 пайыз;
   Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 1 пайыз;
   Эмгекчилердин ден соолугун чыњдоо фондуна - 0,25 пайыз.";
   4-пунктта:
   - "Пенсиялык фондго" деген сөздөр алып салынсын; "8 пайыз" деген
сөздөр "9,25 пайыз" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
   - пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
   "Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү
ушул статьянын 1-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.".
   7. 8-статья төмөнкүдөй редакцияда берилсин:
   "8-статья. Эл аралык макулдашууларга ылайык түзүлгөн уюмдар жана
        эл аралык долбоорлордо иштеген адамдар үчүн
        камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чен-бычымдары

   Бул статьядагы түшүнүктөрдүн маанилери:
   жумуштардын/кызмат көрсөтүүлөрдүн заказ берүүчүлөрү - эл аралык
макулдашууларга ылайык түзүлгөн, жеке жак же жеке ишкер менен жумуштар-
ды аткарууга же болбосо кызматтарды көрсөтүүгө келишим түзгөн уюм;
   жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү  аткаруучу  - жумуштардын/кызмат
көрсөтүүлөрдүн заказ берүүчүлөрү менен түзүлгөн жарандык-укуктук кели-
шим боюнча жеке өзү (жалданма эмгекти пайдаланбастан) жумуштарды атка-
руучу же кызматтарды көрсөтүүчү жеке жак же жеке ишкер;
   жумуштар жана кызмат көрсөтүүлөр - Кыргыз Республикасынын Граждан-
дык кодексине ылайык акы төлөнүү менен аткарылган жумуштар же көрсөтүл-
гөн кызматтар, анын ичинде бир жолу аткарылган жумуштар же көрсөтүлгөн
кызматтар;
   жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү төлөп берүү - түзүлгөн келишимде
көрсөтүлгөн көлөмдө жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашырууга
байланышкан чыгымдарды эсепке албастан туруп, аткарылган жумуштар жана
(же) көрсөтүлгөн кызматтар үчүн акчалай акы төлөө.
   Эл аралык макулдашууларга ылайык түзүлгөн уюмдарда жана эл аралык
долбоорлордо иштеген адамдар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери
төмөнкүдөй белгиленет:
   1. Жумуш берүүчү жана жумушка/кызмат көрсөтүүгө заказ кылуучу үчүн
кызматкерлердин жана жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучулардын
Кыргыз Республикасынын жарандарынын жана Кыргыз Республикасында турук-
туу жашоочу чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын пай-
дасына - эгерде эл аралык макулдашууларда камсыздандыруу төгүмдөрүн че-
герүүнүн жана төлөөнүн башка эрежелери каралбаса, эмгекке акы төлөөнүн
бардык түрлөрүнөн 17,25 пайыз өлчөмүндө.
   Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү
төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:
   Пенсиялык фондго - 15 пайыз;
   Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 2 пайыз;
   Эмгекчилердин ден соолугун чыњдоо фондуна - 0,25 пайыз.
   2. Кыргыз Республикасынын жарандары жана Кыргыз Республикасында
туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар болуп
саналган кызматкерлер жана жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучулар
үчүн -  алардын  пайдасына  чегерилген  эмгек  акы төлөөнүн,
жумуштарга/кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөөнүн бардык түрлөрүнөн - 10
пайыз өлчөмүндө.
   Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү
төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:
   Пенсиялык фондго - 8 пайыз;
   Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз.".
   8. 9-статьяда:
   статьянын аталышы төмөнкүдөй редакцияда берилсин: "Пенсиялык жана
Мамлекеттик пенсиялык топтоо фонддоруна төлөнгөн камсыздандыруу төгүм-
дөрүн бөлүштүрүү";
   биринчи абзац "Пенсиялык фондго" деген сөздөрдөн кийин "жана Мам-
лекеттик пенсиялык топтоо фондуна" деген сөздөр менен толукталсын;
   экинчи абзацтагы "22 пайыз" деген сөздөр "20 пайыз" деген сөздөр
менен алмаштырылсын;
   статья төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:
   "камсыздандырылган адамдын камсыздандыруу эсебинин топтоо бөлүгүнө
- 2 пайыз;";
   9. 10-статья төмөнкүдөй редакцияда берилсин:
   "10-статья. Камсыздандыруу төгүмдөрүн ыктыярдуу төлөө

   1. Пенсиялык фондго жана (же) Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна
камсыздандыруу төгүмдөрүн жеке жактардын пайдасына ыктыярдуу төлөө жеке
жактар, юридикалык жактар тарабынан жана юридикалык жакты түзгөн дыйкан
(фермердик) чарбанын мүчөлөрү тарабынан ар кандай өлчөмдө, бирок бир
айлык орточо эмгек акыдан Пенсиялык фондго 8 пайыздан кем эмес жана
(же) Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна 2 пайыздан кем эмес көлөмдө
камсыздандыруу полисин сатып алуу аркылуу жүзөгө ашырылышы мүмкүн.
   2. Юридикалык жакты түзбөстөн иш-аракет жүргүзүүчү дыйкан (фермер-
дик) чарбалардын мүчөлөрү жана жер үлүшүнө же анын бөлүгүнө ээлик кыл-
ган, бирок дыйкан (фермердик) чарбанын мүчөсү болбогон, же болбосо өз
үлүшүн же анын бөлүгүн ижарага берүүдөн киреше алган жеке жактар кам-
сыздандыруу төгүмдөрүн ыктыярдуу төлөөнү ар кандай өлчөмдө, бирок алар-
дын пайдалануусундагы колдонуусундагы же тескөөсүндөгү айыл чарба жери
үчүн үстүдөгү жылда төлөнүүгө тийиш болгон жер салыгынын базалык
чен-бычымынан кем эмес көлөмдө жүзөгө ашыра алат.
   Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү
ушул Мыйзамдын 5-статьясынын 2-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.
   3. 1996-жылдын январынан кийинки мезгил үчүн камсыздандыруу стажын
калыбына келтирүү жана өздүк камсыздандыруу эсебинде камсыздандыруу тө-
гүмдөрүн топтоо максатында Кыргыз Республикасынын жарандары, чет өлкө-
лүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар, ошондой эле жеке жактардын
пайдасына юридикалык жактар камсыздандыруу төгүмдөрүн Пенсиялык фондго
ар кандай өлчөмдө, бирок бир айлык орточо эмгек акынын 8 пайызынан кем
эмес көлөмдө төлөй алышат.".
   10. 13-статьянын 3-пунктунун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда
берилсин:
   "3. Жумуш берүүчүлөр тарабынан кызматкерлер үчүн ушул Мыйзамдын 2,
3, 4, 8-статьяларында, 5-статьясынын 1-пунктунда жана 6-статьясынын
3-пунктунда каралган, ал эми жумушка/кызмат көрсөтүүгө заказ берүүчүлөр
тарабынан жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучулар үчүн ушул Мый-
замдын 8-статьясында каралган камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөнүн өлчөмү
эсептелген орточо бир айлык эмгек акы көлөмүнүн 40 пайызынан эсептелген
суммадан кем болбоого тийиш. Мында кызматкер үчүн белгиленген камсыз-
дандыруу төгүмдөрүн эсептөө, алуу жана чегерүү анын иш жүзүндө эсептел-
ген эмгек   акысынан   жумуш   берүүчү   тарабынан жүргүзүлөт.
Жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучу үчүн ушул Мыйзамдын 8-статья-
сына ылайык белгиленген камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө, алуу жана
чегерүү жумуштарга/кызмат көрсөтүүлөргө иш жүзүндө төлөнгөн өлчөмдөн
жумушка/кызматка заказ берүүчү тарабынан жүргүзүлөт.".
   11. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 14-1-статья менен толукталсын:
   "14-1-статья. Бир айлык орточо эмгек акыдан камсыздандыруу
          төгүмдөрүн эсептөө

   Ушул Мыйзамда камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөрдүн айрым кате-
горияларына карата камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө үчүн кабыл алынган
бир айлык орточо эмгек акынын өлчөмү деп өткөн календардык жылда рес-
публиканын райондорунда жана шаарларында түзүлгөн бир айлык орточо эм-
гек акынын Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан
тастыкталган өлчөмү эсептелет.
   Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетинин расмий
статистикалык маалыматтарынын негизинде Кыргыз Республикасынын Социал-
дык фонду камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтик чен-бычымдарын эсептөө
үчүн өткөн календардык жылда республиканын райондорунда жана шаарларын-
да түзүлгөн бир айлык орточо эмгек акынын өлчөмдөрү жөнүндөгү маалымат-
ты үстүдөгү жылдын 1-июнуна чейин жалпыга маалымдоо каражаттарында жа-
рыялайт.
   Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин өткөн кален-
дардык жылда республиканын райондорунда жана шаарларында түзүлгөн бир
айлык орточо эмгек акынын өлчөмдөрү жөнүндөгү маалыматына ылайык тариф-
тик чен-бычымдарды эсептөө ар жыл сайын үстүдөгү жылдын 1-июлунан тар-
тып жүзөгө ашырылат.". 

   2-берене.

   "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүм-
дөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2, 3, 4,
8-статьяларында көрсөтүлгөн жумуш берүүчүлөр, 5-статьясынын 1-пунктунда
көрсөтүлгөн дыйкан (фермердик) чарбалар, 6-статьясынын 3-пунктунда көр-
сөтүлгөн жеке ишкерлер, 8-статьясында көрсөтүлгөн жумушка/кызмат көрсө-
түүгө заказ берүүчүлөр үчүн 2009-жылдын 1-июлунан тартып кызматкерлер-
дин жана жумушту/кызмат көрсөтүүнү аткаруучулардын пайдасына чегерилген
төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн Эмгекчилердин ден соолугун чыњдоо фондуна
0,25 пайыз өлчөмүндө камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери белгиленет. 

   3-берене.

   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын
ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. 

   4-берене.

   Ушул Мыйзамдын 1-беренесинин 10 жана 11-пункттарын жана 2-берене-
син кошпогондо, бул Мыйзам 2010-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирет.
Бул Мыйзамдын  1-беренесинин  10  жана 11-пункттары жана 2-беренеси
2009-жылдын 1-июлунан баштап күчүнө кирет. 

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев

   2009-жылдын 12-июнунда       Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган