Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\dc727b42-5d18-4a83-a305-cdd2789e4f9d\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2009-жылдын 13-октябры № 269

Этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүүнү жана жүгүртүүнү, алкоголдук продукцияны, сергитүүчү алкоголсуз жана алкоголу аз ичимдиктерди чекене сатууну жана керектөөнү мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 30-майындагы № 33, 2012-жылдын 11-апрелиндеги №31,
2013-жылдын 17-июлундагы № 148, 2015-жылдын 12-январындагы № 1, 2017-жылдын 17-июнундагы № 105, 2017-жылдын 20-октябрындагы N 177, 2019-жылдын 29-мартындагы N 40
Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасында этил спиртин, алкоголдук жана спиртти камтыган продукцияны өндүрүүнүн жана жүгүртүүнүн, ошондой эле сергитүүчү алкоголсуз жана алкоголу аз ичимдиктерди чекене сатуунун жана керектөөнүн укуктук негиздерин белгилейт.

(КР 2017-жылдын 17-июнундагы № 105 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

1-берене. Ушул Мыйзамды колдонуу чөйрөсү

1. Ушул Мыйзамдын күчү уюштуруу-укуктук формасына жана менчигинин формасына карабастан юридикалык жактар, ошондой эле алкоголдук продукцияны чекене сатуу боюнча ишти жүзөгө ашырышкан жеке ишкерлер катышкан мамилелерге карата жайылтылат.

2. Ушул Мыйзамдын күчү төмөнкүлөргө карата колдонулбайт:

- этил спиртин камтыган продукцияны сатуу максатында эмес өндүргөн жеке жактардын ишине;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ишти жүзөгө ашырышкан, иши этил спирттүү дары, дарылоочу-профилактикалык, диагностикалык каражаттарды, медициналык буюмдарды өндүрүүгө жана жүгүртүүгө байланышкан уюмдардын ишине, ошондой эле дарыкана мекемелеринин жеке рецепттер боюнча дары каражаттарды, анын ичинде гомеопатиялык препараттарды, ветеринардык арналыштагы препараттарды, парфюмериялык-косметикалык продукцияны жасоого, ошондой эле өндүрүштүк-техникалык арналыштагы башка продукцияны жасоого байланышкан иштерине;

- этил спиртинин үлүшү даяр продукциянын көлөмүнүн 6 пайызынан ашпаган, этил спиртин кошпостон жасалган натуралдуу ичимдиктерди, пивону кошпогондо, өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишке;

- эфир-альдегид фракциясын кошпогондо, спирттүү продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишке.

3. Этил спиртин медициналык, ветеринардык жана башка максаттарда сатып алуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу тартипте жүзөгө ашырылат.

(КР 2011-жылдын 30-майындагы № 33 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

2-берене. Ушул Мыйзамда пайдаланылуучу негизги түшүнүктөр

Ушул Мыйзамда төмөнкүдөй түшүнүктөр пайдаланылат:

адсорбент - суюктуктардын жана газдардын ар түрдүү компоненттерин жакшы сиңирип алуучу заттар;

алкоголдук продукция - азыктык чийки заттан жасалган этил спиртин жана (же) спирттүү азыктык продукцияны пайдаланып жасалган, этил спиртинин өлчөмү даяр продукциянын көлөмүнүн 1,5 пайызынан ашкан азыктык продукция;

суусуз спирт - суу кошулбаган, эсеп-кысапта колдонулуучу шарттуу түшүнүк катары пайдаланылуучу жүз пайыз спирт же таза алкоголь;

денатураланган этил спирти - ага заттардын жагымсыз жыты жана даамы кошулган, спиртте эриген жана жөнөкөй физика-химиялык методдор (кайнатуу, тоңдуруу, чыпкалоо жана дагы у.с.) менен андан бөлүнбөгөн чийки зат этил спирти;

чет өлкөлүк юридикалык жак - төмөндө саналган белгилердин бирине ээ юридикалык жак;

- чет мамлекеттин мыйзамдарына ылайык түзүлгөн жана катталган;

- бир же бир нече чет өлкөлүк жеке же юридикалык жактарга толугу менен таандык;

- жазуу жүзүндө контракт, добуш берүүчү акциялардын көпчүлүгүн ишке ашыруу укугу, аткаруучу же байкоочу органдын мүчөлөрүнүн көпчүлүгүн дайындоо укугу аркылуу бир же андан ашык чет өлкөлүк жеке же юридикалык жактар тарабынан контролдонот же башкарылат;

- Кыргыз Республикасында катталган жана ушул түшүнүктө айтылган чет элдик жарандарга, жарандыгы жок адамдарга же юридикалык адамдарга таандык уставдык капиталдын 49 пайыздан кем эмесине ээ;

- мамлекет аралык келишимдин же макулдашуунун негизинде түзүлгөн;

коньяк спирти - коньяктык шарап материалдарды фракциялык дистилляция жолу менен алынган спирт;

этил спиртин жана (же) алкоголдук продукцияны жүгүртүү - импорт, экспорт, сактоо, дүң жана (же) чекене сатуу;

дүң сатуу - алкоголдук продукцияны чекене сатуу менен иштеген чарбакер субъекттерге, ошондой эле жеке керектөө үчүн жеке адамдарга алкоголдук продукцияны сатуу;

органолептикалык баалоо - продукциянын сапатын жана абалын баалоонун негизги методу, ал сезүү органдарынын (көрүү, жыт алуу, даамын билүү жана туюу) жардамы менен гана жүзөгө ашырылат жана негизинен өңүн, даамын, жытын аныктоого жана толук мүнөздөөгө негизделет;

ректификация (брагоректификация) - суюк жана буу фазаларынын ортосунда аралашмалардын компоненттерин ар түрдүү бөлүүгө негизденген көп компоненттүү суюк аралашмаларды бөлүүнүн ыкмасы;

чекене сатуу - алкоголдук продукцияны керектөө үчүн сатуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат;

спирттүү продукция - этил спирти даяр продукциянын көлөмүнүн 1,5 пайызынан ашкан азыктык же азыктык эмес продукция;

спирттүү азыктык продукция - чийки азык заттан алынган этил спирттүү, этил спиртинин өлчөмү даяр продукциянын көлөмүнүн 1,5 пайызынан ашык азыктык чийки зат;

спирттүү азыктык эмес продукция - этил спиртин, спирттүү башка продукцияны же этил спиртинин өндүрүшүнүн спирттүү калдыктарын пайдаланып жасалган, этил спирти даяр продукциянын көлөмүнүн 1,5 пайызынан ашкан азыктык эмес продукция (анын ичинде денатураланган спирттүү продукция, спирттүү парфюмериялык-косметикалык продукция, бардык эритиндилер, эмульсиялар, суспензиялар);

сергитүүчү алкоголсуз ичимдиктер - атайын багыттагы - сергитүүчү, анын ичинде организмге сергитүүчү натыйжаны камсыз кылуу үчүн жетиштүү сандагы кофеин жана (же) башка сергитүүчү компоненттерди камтыган энергетикалык алкоголсуз ичимдиктер;

этил спирти - буудайдан, картошкадан, кант кызылчадан, патока-мелассадан, чийки канттын мелассасынан, жемиштерден жана башка канттуу жана крахмалдуу азыктык өсүмдүк чийки заттарынан жасалган спирт брагаларын брагоректификация же чийки зат этил спиртин ректификациялоо жолу менен, шарап материалдардан түз же кайрадан тартуу (коньяк спиртин) жана азыктык эмес чийки заттан башкача жолдор менен алынуучу продукция;

керектөөчүлөрдүн өмүрү жана ден соолугу үчүн коопсуздук талаптарына жооп бербеген этил спирти же алкоголдук продукция, - Кыргыз Республикасынын тамак-аш продукциянын коопсуздугу жана техникалык жөнгө салуу жөнүндө мыйзамдарынын талаптарына жооп бербеген этил спирти же алкоголдук продукция.

(КР 2017-жылдын 17-июнундагы № 105 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

3-берене. Этил спиртин, алкоголдуу жана спирттүү продукцияларды өндүрүүнү жана жүгүртүүнү мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө мыйзамдар

Этил спиртин, алкоголдуу жана спирттүү продукцияларды өндүрүүнү жана жүгүртүүнү мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө мыйзамдар Кыргыз Республикасынын Конституциясына негизделет жана ушул Мыйзамдан, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынан, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерден жана макулдашуулардан турат.

 

4-берене. Этил спиртин, алкоголдуу жана спирттүү продукцияларды өндүрүүнү жана жүгүртүүнү мамлекеттик жөнгө салуунун милдети

Этил спиртин, алкоголдуу жана спирттүү продукцияларды өндүрүүнү жана жүгүртүүнү мамлекеттик жөнгө салуунун милдеттери:

- Кыргыз Республикасынын аймагында экономикалык кызыкчылыктарды, адамдардын өмүрүн жана ден соолугун сактоо жана айлана-чөйрөнү коргоо;

- этил спиртин, алкоголдуу жана спирттүү продукциялардын мыйзамсыз өндүрүлүшүн жана жүгүртүлүшүн болтурбоочу шарттарды түзүү;

- Кыргыз Республикасында өндүрүлүүчү жана ташылып келүүчү этил спиртинин, алкоголдуу жана спирттүү продукциялардын сапатын жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү;

- этил спиртин, алкоголдуу жана спирттүү продукцияларды өндүрүүнү жана жүгүртүүнү мамлекеттик жөнгө салуу жаатындагы мыйзамдардын сакталышын камсыз кылуу;

- этил спиртин, алкоголдуу жана спирттүү продукцияларды өндүрүү жана жүгүртүү рыногунда атаандаштыкты өнүктүрүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү.

 

5-берене. Этил спиртин жана (же) алкоголдук продукцияны өндүрүүгө жана жүгүртүүгө талаптар

1. Коньяк спиртин жана этил спирти даяр продукциянын көлөмүнүн 9 пайызынан ашык алкоголдук продукцияны (аракты кошпогондо), чекене сатууну кошпогондо, өндүрүүгө жана/же жүгүртүүгө төлөнгөн уставдык капиталы (уставдык фонду) 1 миллион сом өлчөмдөн кем эмес юридикалык жактар менчигинин формасына карабастан жүзөгө ашырууга укуктуу.

Арак чыгаруу төлөнгөн уставдык капиталы (уставдык фонду) 5 миллион сом өлчөмүнөн кем эмес юридикалык жактар тарабынан менчигинин формасына карабастан жүзөгө ашырылат.

Этил спиртин (коньяк спиртинен башкасын) өндүрүү жана жүгүртүү, чекене сатууну кошпогондо, төлөнгөн уставдык капиталы (уставдык фонду) 100 миллион сом өлчөмүнөн кем эмес юридикалык жактар тарабынан менчигинин формасына карабастан жүзөгө ашырылат.

Чет өлкөлүк юридикалык жактарга этил спиртин өндүрүүгө жана жүгүртүүгө тыюу салынат.

2. Этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүүдө пайдаланылуучу негизги технологиялык жабдуу техникалык регламенттердин жана айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзамдардын талаптарына ылайык келиши керек.

3. Этил спиртин өндүрүү үчүн негизги технологиялык жабдууну эксплуатациялоого спирт өндүрүшүнүн негизги калдыктарын (барда, көмүр кычкыл газы) толук кайра иштетүүгө же утилдештирүүгө мүмкүндүк берүүчү жабдуулар киргизилген шартта жана мамлекеттик экологиялык экспертизанын оң корутундусу болгондо гана жол берилет.

4. Этил спиртин жана (же) алкоголдук продукцияны өндүрүүчү тийиштүү лицензиясынын жарактуулугу бүткөн учурда лицензиянын жарактуулугу бүткөн күндөн баштап 30 календардык күндүн ичинде этил спиртин (коньяк спиртин) өндүрүү үчүн ректификациялык колоннаны (түзүлүштү) жана алкоголдук продукцияны тарага жана (же) затордук чанга (пиво өндүрүүдө) куюу жана этикеткалоо үчүн автоматтарын (моноблоктор) ажыратып жана аларды лицензияда көрсөтүлгөн дарек боюнча продукция өндүрүүчүнүн кампасында сактоого милдеттүү.

5. Этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүү техникалык жөнгө салуу жаатындагы ченемдик укуктук актыларда белгиленген талаптарга ылайык жүзөгө ашырылат.

 

6-берене. Этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүүнүн жана жүгүртүүнүн шарттары

1. Алкоголдук продукцияны (пиводон башкасын) өндүрүү үчүн азыктык өсүмдүк чийки заттан жасалган этил спирти колдонулат, ал эми дан өсүмдүктөрүнөн этил спиртин (коньяк спиртинен башкасы) жасаган учурда азык-түлүк тобундагы дан өсүмдүктөр пайдаланылышы керек.

2. Өндүрүүчү-заводдун аймагында башка юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин этил спиртин жана (же) алкоголдук продукцияны сактоону жана сатууну жүзөгө ашыруусуна тыюу салынат.

3. Кыргыз Республикасынын аймагында сатылуучу алкоголдук продукция милдеттүү түрдө этикеткасына жана контрэтикеткасына (импорт продукция үчүн контрэтикеткага чапталган атайын стикерге (чаптамага) мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган маалымат менен коштолот, анда төмөнкү маалыматтар болот:

- алкоголдук продукциянын аталышы;

- өндүрүүчүнүн аталышы жана анын юридикалык дареги, ал эми алкоголдук продукция импорттолгон учурда - импортердун аталышы жана анын юридикалык дареги;

- алкоголдук продукция чыккан өлкө;

- алкоголдук продукциянын коопсуздук талаптарына ылайыктыгы;

- алкоголдук продукция талаптарына ылайык келүүгө тийиш болгон техникалык регламенттер;

- керектөө тарасындагы алкоголдук продукциянын көлөмү;

- алкоголдук продукциянын даамына жана жытына таасир эткен негизги ингредиенттердин аталышы;

- чыгарылган датасы жана пайдалануу мөөнөтү же пайдалануунун акыркы мөөнөтү;

- кубаттуулугу, пайыз менен;

- сактоо шарты.

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн жана сатылган арак ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген минималдуу дүң-сатуу жана чекене баа жөнүндө маалыматтарды камтыган маалымат менен коштолот.

4. Ушул берененин 3-бөлүгүндө аталган маалыматтар көрсөтүлбөгөн алкоголдук продукцияны Кыргыз Республикасынын аймагында сатууга тыюу салынат.

5. Этил спиртин жана (же) алкоголдук продукцияны лицензияда көрсөтүлгөн дарек боюнча гана өндүрүүнү жана (же) жүгүртүүнү жүзөгө ашырууга жол берилет.

6. Этил спиртин сатууну, коньяк спиртин кошпогондо, аны жасаган же импорттогон юридикалык жактар гана жүзөгө ашырат.

7. Жасоо үчүн сырттан алынып келүүчү товар пайдаланылуучу алкоголдук продукцияны өндүрүү лицензия болмоюнча алкоголдук продукцияны жасоого арналган этикетка жана жапкыч продукцияны, керектөө тарасын Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагында ички керектөө үчүн чыгарууга тыюу салынат.

8. Этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү чөйрөсүндө төмөнкүлөргө тыюу салынат:

- азыктык чийки заттан жасалуучу этил спиртин, азыктык эмес чийки заттан, этил спиртинен жасалуучу этил спиртин, ошондой эле нефть продуктуларга кошумча катары арналган этил спиртин бир жана ошол эле дарек боюнча, бир жана ошол эле стационардык жайда, кампада жана жабдууда өндүрүүгө жана (же) сактоого;

- саламаттык сактоо жана ветеринария субъекттерине сатууну кошпогондо, этил спиртин башкаларга чекене сатууга;

- этил спиртин жана алкоголдук продукцияны тийиштүү лицензиясыз өндүрүүгө жана (же) жүгүртүүгө;

- этил спиртин жана алкоголдук продукцияны ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык белгиленген коштомо документтерсиз жүгүртүүгө;

- алкоголдук продукцияны техникалык регламенттердин талаптарына ылайыктыгын ырастаган документтерсиз жүгүртүүгө;

- алкоголдук продукцияны стандарттардын талаптарына жооп бербеген упаковкада берүүгө;

- этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүүнүн же жүгүртүүнүн көлөмү жөнүндө декларацияны бурмалоого жана (же) белгиленген мөөнөттө тапшырбоого;

- этил спирттүү, үй шартында жасалган алкоголдук продукцияны сатууга;

- денатуралануучу заттарды жок кылуу максатында денатураланган этил спиртин же денатураланган спирт камтылган продукцияны кайра иштетүү боюнча ар кандай технологиялык процесстерди жана операцияларды жүргүзүүгө;

- алкоголдук продукцияны ушул Мыйзамдын талаптарын бузуу менен сатууга;

- алкоголдук продукцияны чекене сатуунун белгиленген эрежелерин бузууга.

(КР 2011-жылдын 30-майындагы N 33, 2019-жылдын 29-мартындагы N 40 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

7-берене. Этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүү боюнча ишке карата  квалификациялык талаптар (критерийлер)

 

1. Ушул беренеде көрсөтүлгөн негизги технологиялык жабдуу жана этил спиртин, алкоголдук жана спиртти камтыган продукцияны жүгүртүүнүн, анын ичинде алкоголдук продукцияны чекене сатып өткөрүүнүн көлөмүн эсепке алуу үчүн жабдуу этил спиртин, алкоголдук жана спиртти камтыган продукцияны өндүрүүнүн жана (же) жүгүртүүнүн көлөмү жөнүндө маалыматты жазып алуунун жана бирдиктүү мамлекеттик автоматташтырылган маалыматтык системага берүүнүн техникалык каражаттары менен жабдылууга тийиш.

Этил спиртин, алкоголдук жана спиртти камтыган продукцияны өндүрүүнүн жана жүгүртүүнүн көлөмүн өлчөөнүн жана эсепке алуунун автоматтык каражаттарына карата талаптар жана бирдиктүү мамлекеттик автоматташтырылган маалыматтык системанын иштөөсүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Этил спиртин, алкоголдук, спиртти камтыган продукцияны өндүрүү үчүн негизги технологиялык жабдууну пайдалануучу уюмдардын программалык-аппараттык каражаттары мындай продукцияны сатып алуу, өндүрүү, сактоо жана берүү жөнүндө маалыматтарды кабыл алууну жана берүүнү камсыз кылууга тийиш.

Акциздик маркалар менен маркалануучу алкоголдук продукцияны өндүрүү үчүн негизги технологиялык жабдууну пайдалануучу уюмдардын программалык-аппараттык каражаттары ушул бөлүктүн үчүнчү абзацында көрсөтүлгөн маалыматтарды кабыл алуу жана берүү менен бир катар төмөнкүдөй маалыматтарды акциздик маркаларга жазууну жана алардан окуй алууну камсыз кылууга тийиш:

1) алкоголдук продукциянын аталышын;

2) алкоголдук продукциянын түрүн;

3) этил спиртинин камтылышын;

4) керектөө идишиндеги алкоголдук продукциянын көлөмүн;

5) алкоголдук продукцияны өндүрүүчүнүн аталышын;

6) алкоголдук продукцияны өндүрүүчүнүн жайгашкан жерин;

7) алкоголдук продукцияны жасап чыгарылган өлкөнү;

8) сапаттын жана коопсуздуктун белгиленген талаптарына ылайык келүүсүнүн ырастоосун;

9) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган башка маалыматтарды.

Акциздик маркалар менен маркалануучу алкоголдук продукцияны импорттоонун көлөмүн эсепке алуу үчүн жабдууну пайдалануучу уюмдардын программалык-аппараттык каражаттары мындай продукция жөнүндө ушул бөлүктөгү төртүнчү абзацта көрсөтүлгөн маалыматтарды акциздик маркаларга жазууну жана алардан окуй алууну, ошондой эле мындай продукцияны сатып алуу, сактоо жана берүү жөнүндө маалыматты кабыл алууну жана берүүнү камсыз кылууга тийиш.

Маркалануучу алкоголдук продукцияны жүгүртүүнүн, анын ичинде чекене сатып өткөрүүнүн көлөмүн эсепке алуу үчүн жабдууну пайдалануучу уюмдардын программалык-аппараттык каражаттары мындай продукция жөнүндө ушул бөлүктөгү төртүнчү абзацта көрсөтүлгөн маалыматтарды акциздик маркалардан окуй алууну, ошондой эле мындай продукцияны жүгүртүү жөнүндө маалыматтарды кабыл алууну жана берүүнү камсыз кылууга тийиш.

5. Ушул берененин 4-бөлүгүндө көрсөтүлгөн талаптар төмөнкүлөргө жайылтылбайт:

1) пивону жана спиртти камтыган продукцияны чекене сатуунун көлөмүнө;

2) коомдук тамактанууда кызмат көрсөтүүдө алкоголдук продукцияны чекене сатуунун көлөмүнө;

3) калкынын саны үч миң адамга жетпеген калктуу конуштарда алкоголдук продукцияны чекене сатуунун көлөмүнө;

4) спиртти камтыбаган продукцияны жасап чыгарууда чийки зат же көмөкчү материал катары пайдалануу максатында же болбосо техникалык максаттарда же этил спиртин, алкоголдук жана спиртти камтыган продукцияны өндүрүүгө жана (же) жүгүртүүгө (сатып алууну кошпогондо) байланышпаган башка максаттарда этил спиртин, алкоголдук жана спиртти камтыган продукцияны сатып алуунун көлөмүнө;

5) Евразиялык экономикалык бирликтин (мындан ары - ЕАЭБ) укугуна ылайык белгиленген бажылык транзит, бажылык кампа, алымсыз соода, жок кылуу бажылык жол-жоболоруна же атайын бажылык жол-жобого жайгаштырылган этил спиртин, алкоголдук жана спиртти камтыган продукцияны жүгүртүүнүн көлөмүнө;

6) мыйзамдарды бузгандыгы үчүн алып коюлган же конфискацияланган этил спиртин, алкоголдук, спиртти камтыган продукцияны сактоонун, аларды сатып-өткөрүүнүн же жок кылуунун мөөнөттөрүнө;

7) фармакопеялык беренелер боюнча этил спиртин өндүрүүнүн жана жүгүртүүнүн көлөмүнө;

8) жылына 30 миң декалитрден ашпаган өндүрүштүк кубаттуулукта пиво өндүрүүнүн көлөмүнө.

 (КР 2011-жылдын 30-майындагы № 33, 2013-жылдын 17-июлундагы № 148, 2017-жылдын 17-июнундагы № 105, 2017-жылдын 20-октябрындагы N 177 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

8-берене. Этил спиртинин, алкоголдуу жана спирттүү продукциялардын жүгүртүлүшүн коштоочу документтер

1. Этил спиртин, алкоголдуу жана спирттүү продукцияларды жүгүртүү аларды өндүрүүнүн жана жүгүртүүнүн мыйзамдуулугун ырастаган төмөнкүдөй коштоочу документтер болгондо гана жүзөгө ашырылат:

- товардык-транспорттук коштомо кагаз же счет-фактура;

- техникалык регламенттердин жана стандарттардын талаптарына ылайыктыгын ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;

- товарларга декларациянын көчүрмөсү (импорттолгон этил спирти жана алкоголдук продукция үчүн);

- иштин тийиштүү түрү менен иштөөгө лицензиянын көчүрмөсү.

2. Ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн коштоочу документтери толук же айрымдары жок жүгүртүү жүзөгө ашырылып жаткан этил спирти жана алкоголдук продукция мыйзамсыз жүгүртүүдөгү продукция деп эсептелет.

(КР 2019-жылдын 29-мартындагы N 40 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

9-берене. Алкоголдук продукциянын түрлөрү

1. Алкоголдук продукцияга төмөнкүлөр кирет:

1) арактар жана өзгөчө арактар;

2) ликер-арак ичимдиктери;

3) шарап материалдары;

4) шараптар;

5) көбүрмө шараптар, шампандар;

6) шарап ичимдиктер;

7) коньяк;

8) бренди;

9) кальвадос;

10) пиво;

11) башка күчтүү алкогол ичимдиктер;

12) башка алкоголу аз ичимдиктер.

2. Арактар жана өзгөчө арактар - суу-спирт эритиндисин атайын адсорбент менен иштетип, ингредиенттерди кошуп же кошпой, андан соң чыпкалоодон өткөрүлгөн, кубаттуулугу 38,0; 40,0; 45,0; 50,0 жана 56,0 пайыз алкоголдук продукция.

3. Ликер-арак ичимдиктери - кубаттуулугу 6,0-60,0 пайыз, кант сиробун, эфир майларын, жүзүм шараптарын, коньяк, лимон кислотасын жана башка азык продуктуларды, ошондой эле спирт жана суу кошуп мөмө-жемиштерди жана жыпар жыттуу өсүмдүк чийки затты иштетүүдөн алынган ар кандай спирттүү ширелердин, морстордун, маңыздардын жана жыттуу спирттердин аралашмасынан турган алкоголдук ичимдиктер.

4. Шарап материалдары - шарап даярдоо же купаждоо үчүн арналган, этил спиртинин көлөмдүк үлүшү 1,5 пайыздан ашык, ачытылган же ачытуунун токтотуу ыкмасына карабастан же ачуу процессинде турган жүзүм ширеси, мөмө-жемиш сиробу.

5. Жүзүм шараптары - жүзүмдүн ширесин же маңызын (эзилген жүзүм) этил спиртин кошуп же кошпой спирттик ачытуунун натыйжасында алынган шараптар.

6. Мөмө-жемиш шараптары - кант жана этил спиртин кошуп же аларды кошпостон жаңы мөмө-жемиштердин ширесин спирттик ачытуу жолу менен жасалган шараптар.

7. Көбүрмө шараптар, шампан - иштетилген вино материалдарды бөтөлкөлөрдө, резервуарларда же басым алдындагы резервуар системасында кайталап ачытууда эндегендик көмүртектин кош кычкылына каныктырылып жасалган шарап.

8. Шарап ичимдиктери - кант, эмен концентратын, жыт-даам берүүчү табигый кошулмаларды, боеочу заттарды жана сууну, этил спиртин жана күчтүү шарап материалдарын кошуп жасалган, күчү 5,0дон 28,0 пайызга чейинки алкоголдук ичимдиктер, булардын негизин накта жүзүм жана шараптык мөмө-жемиштер же алардын концентраттары түзөт.

9. Коньяк - 3 жылдан кем эмес кордолгон коньяк спиртинен жасалган, өзгөчө жыты жана даамы бар күчтүү алкоголдук ичимдик.

10. Бренди - жумшартылган суу, кант сиробу, боек, эмен жыгачтын компоненттери кошулуп жүзүмдүн жана мөмө-жемиштердин спиртинен жасалган күчтүү алкоголдук ичимдик.

11. Кальвадос - кордолгон же жаш алма спиртинен эмен жыгачтын компоненттерин, суу жана кант кошуп жасалган күчтүү алкоголдук ичимдик.

12. Пиво - ачытылган угут ширесин же концентратын пивонун ачыткысын кошуп ачытуу жолу менен алынган, көмүртектин кош кычкылы менен каныккан, алкоголу аз көбүктөнгөн ичимдик.

121. Сергитүүчү алкоголу аз ичимдиктерге атайын багыттагы сергитүүчү алкоголу аз ичимдиктер, анын ичинде организмге сергитүүчү натыйжаны камсыз кылуу үчүн жетиштүү сандагы кофеин жана (же) башка сергитүүчү компоненттерди камтыган энергетикалык алкоголсуз ичимдиктер кирет.

13. Башка күчтүү алкоголдук ичимдиктерге ром, виски, джин, бальзам жана этил спиртинин көлөмдүк саны 30 пайыз жана андан ашык ичимдиктер кирет.

14. Күчү аз башка алкоголдук ичимдиктерге спирттин көлөмдүк саны 9 пайыздан көп эмес алкоголдук ичимдиктер кирет.

(КР 2012-жылдын 11-апрелиндеги № 31, 2017-жылдын 17-июнундагы № 105 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

10-берене. Этил спиртинин жана алкоголдук продукциянын импорту жана экспорту

1. Этил спиртин (коньяк спиртин кошпогондо) импорттоого төмөнкүдөй учурларда гана жол берилет:

- Кыргыз Республикасында этил спиртин өндүрүү токтотулганда же убактылуу токтотулганда;

- республикада өндүрүүчү этил спиртинин көлөмү азайганда жана алкоголдук өнөр жай ишканаларынын этил спиртин керектөөсүн камсыздоо мүмкүн болбогондо;

- этил спиртинин Кыргыз Республикасында өндүрүлбөөчү түрлөрү колдонулуучу алкоголдук продукциянын айрым түрлөрүн өндүрүүдө.

2. Этил спиртин жана алкоголдук продукцияны импорттоону мамлекеттик жөнгө салуу өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

- импорттолуучу продукциянын коопсуздугун контролдоону;

- этил спиртин жана алкоголдук продукцияны импорттоо көлөмүн квоталоону.

Этил спиртинин жана алкоголдук продукциянын импортуна квотанын көлөмүн жана квота берүү тартибин аныктоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте жүзөгө ашырылат.

3. Этил спиртин жана алкоголдук продукцияны Кыргыз Республикасынын аймагынан алып чыгуу жана Кыргыз Республикасынын аймагына алып кирүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жүзөгө ашырылат.

4. Кыргыз Республикасынын аймагына алынып келүүчү этил спирти жана (же) алкоголдук продукция Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык болууга тийиш.

5. Алкоголдук продукциянын импорту жана Кыргыз Республикасынын аймагына алынып келүүчү алкоголдук продукциянын сапатына жана коопсуздугуна контроль Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте жүзөгө ашырылат.

6. Маркировкалоодо жана таңгактоодо интеллектуалдык менчик жаатындагы мыйзамдарды бузууга жол берилген алкоголдук продукцияны Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагына ташып кирүүгө тыюу салынат.

(КР 2019-жылдын 29-мартындагы N 40 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

11-берене. Этил спиртин жана (же) алкоголдук продукцияны өндүрүүнүн жана (же) жүгүртүүнүн көлөмүн декларациялоо

Алкоголдук продукцияны чекене саткандан башка учурларда этил спиртин жана (же) алкоголдук продукцияны өндүрүүнүн жана (же) жүгүртүүнүн көлөмүн декларациялоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктоочу тартипте жана форма боюнча жүзөгө ашырылат.

 

12-берене. Дегустациялык комиссия

 

1. Дегустациялык комиссия импорттолуучу жана өндүрүлүүчү этил спиртинин жана алкоголдук продукциянын сапатына, алкоголдук продукциянын тышкы жасалгасына (керектөө тарасы, тыгыны, маркаланышы) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайыктыгына органолептикалык баалоону жүзөгө ашырат.

2. Дегустациялык комиссия туруктуу негизде иштейт. Дегустациялык комиссиянын корутундусу сунуштама мүнөзүндө болот. Дегустациялык комиссиянын курамы жана иш тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

 

13-берене. Алкоголдук продукцияны, сергитүүчү алкоголсуз жана алкоголу аз ичимдиктерди дүң жана чекене сатуунун тартиби

1. Алкоголдук продукцияны дүң жана чекене сатууну уюштуруу-укуктук формасына карабастан юридикалык жактар жүзөгө ашырат. Жеке ишкерлер алкоголдук продукцияны чекене сатууну жүзөгө ашырышат. Алкоголдук продукцияны сатуу иштин лицензиялануучу түрү болуп эсептелет.

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн аракка минималдуу дүң-сатуу жана чекене бааны Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилейт.

2. Алкоголдук продукцияны, сергитүүчү алкоголсуз жана алкоголу аз ичимдиктерди төмөнкүдөй жагдайларда сатууга жол берилбейт:

- балдар, билим берүү уюмдарында жана аларга 100 метр радиустагы жакын аймактарда, ошондой эле тикеден-тике медициналык мекемелердин аймактарында;

- шаардык жана шаардын жанындагы каттамдагы коомдук транспорттун бардык түрлөрүндө (жалпы колдонуудагы транспортто);

- маданий уюмдарда (аларда жайгашкан уюмдарды же коомдук тамактануу жайларын, анын ичинде юридикалык жак болуп түзүлбөгөнүн кошпогондо), дене тарбиялык-ден соолукту чыңдоочу жана спорттук жайларда;

- 18 жашка чыга элек адамдарга;

- 18 жашка чыга элек адамдардын;

- ушул Мыйзамдын 8-беренесинин 1-бөлүгүнүн талаптарына ылайык коштоочу документтерсиз жана маркировкасыз же болбосо жасалма акциздик марка менен;

- массалык иш-чаралар өтүүчү жерлерде, аскердик бөлүктөрдүн аймагында, аскердик соода объекттерин кошпогондо, ошондой эле чатырларда, контейнерлерде, колдо, лотоктордо, автомашиналарда, бул продукцияны сатуу үчүн ылайыкташтырылбаган башка жерлерде.

3. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары алкоголдук продукцияны сатууга кошумча чектөөлөрдү белгилөөгө укуктуу.

4. Алкоголдук продукцияны чекене сатууну жүзөгө ашырган жеке ишкерлердин жана юридикалык жактардын соода жана кампа жайлары болууга тийиш.

(КР 2011-жылдын 30-майындагы № 33, 2013-жылдын 17-июлундагы № 148, 2017-жылдын 17-июнундагы № 105 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

14-берене. Алкоголдук продукцияларды сатууну жүзөгө ашыруучу адамдардын сатып алуучулардан инсандыгын ырастаган документтерди көрсөтүүсүн талап кылуу милдети

Алкоголдук продукцияларды сатууну жүзөгө ашыруучу адамдар жашы болжолдуу 18 жашка жетпеген адамдарга карата төмөнкүгө милдеттүү:

- сатып алуучунун жашын аныктоо максатында инсандыгын ырастоочу документтерди, - жарандын паспортун (ID карта) же аны алмаштыруучу документти көрсөтүүнү талап кылууга. Паспортту алмаштыруучу документтерге аскер кызматчысы экендигин аныктаган офицердик ырастама, мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматчысынын аскердик билети, айдоочулук ырастамасы кирет;

- инсандыгын ырастаган документтерин көрсөтпөгөн учурда аларга алкоголдук продукцияларды сатуудан баш тартууга;

- алкоголдук продукцияларды саткан жерлерге 18 жашка толбогон адамдарга, инсандыгын ырастоочу документтери жок адамдарга алкоголдук продукцияларды сатууга тыюу салуу жөнүндө, алкоголдук продукцияларды пайдалануунун зыяндуулугу жөнүндө маалыматтарды жайгаштырууга.

Ушул берененин жоболорун бузуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликке алып келет.

(КР 2015-жылдын 12-январындагы № 1 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

15-берене. Этил спиртин жана (же) алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишти лицензиялоо

Этил спиртин жана (же) алкоголдук продукцияны өндүрүү жана (же) жүгүртүү боюнча иш ушул Мыйзамдын талаптарын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын лицензиялоо жөнүндө мыйзамына ылайык жүзөгө ашырылат.

 

16-берене. Этил спиртин, алкоголдук жана спирттүү продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишти жүзөгө ашыруу үчүн жыйымдар (акчалай төлөмдөр)

 

Этил спиртин, алкоголдук жана спирттүү продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишти жүзөгө ашыруучу субъекттер этил спиртин, алкоголдук жана спирттүү продукцияны өндүрүүгө жана жүгүртүүгө тийиштүү лицензия алгандан кийин этил спиртин, алкоголдук жана спирттүү продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишти жүзөгө ашыргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган өлчөмдө жана тартипте республикалык бюджетке жыйымдарды (акчалай төлөмдөрдү) төгүүгө милдеттүү.

(КР 2011-жылдын 30-майындагы № 33 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

17-берене. Этил спиртинин жана алкоголдук продукциянын өндүрүлүшүнө, жүгүртүлүшүнө, сапатына жана коопсуздугуна, бул жаатындагы мыйзамдардын жана тийиштүү лицензияларда каралган шарттардын сакталышына мамлекеттик контроль

1. Этил спиртинин жана алкоголдук продукциянын өндүрүлүшүнө, жүгүртүлүшүнө, сапатына жана коопсуздугуна, бул жаатындагы мыйзамдардын жана тийиштүү лицензияларда каралган шарттардын аткарылышына Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктоочу тартипте мамлекеттик контроль жүзөгө ашырылат.

2. Мамлекеттик контролду юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырууга жол берилбейт.

3. Коопсуздук талаптары жана этил спиртинин жана алкоголдук продукциянын ылайыктуулугун баалоо жол-жобосу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

 

18-берене. Этил спиртин жана алкоголдук продукцияны мыйзамсыз жүгүртүүдөн алуу жана конфискациялоо

1. Эгер этил спирти жана алкоголдук продукция төмөнкүдөй учурларда сатылып жатса, анда ал жүгүртүүдөн алынат:

- тийиштүү лицензиясы жок болсо;

- техникалык регламенттердин талаптарына ылайыктыгын ырастаган документтери жок болсо;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралгандан башка учурларда маркировкасы жок болсо жана (же) жасалма акциздик маркалар менен маркаланса;

- спирт камтылган азыктык эмес продукциялардан башка учурларда курамында азыктык эмес чийки заттан жасалган этил спирти же денатуралануучу кошулмалары бар болсо;

- ээси жок мүлк катары;

- мындай продукциянын мыйзамдуу өндүрүлгөнүн жана жүгүртүлүшүн ырастаган документтери жок болсо.

2. Этил спиртин жана алкоголдук продукцияны сактоо аларды алып койгон ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аныктаган жерлерде жүзөгө ашырылат.

3. Мыйзамсыз жүгүртүүдө болгон этил спиртин жана алкоголдук продукцияны алып коюу жана конфискациялоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

4. Техникалык регламенттердин талаптарына жооп бербеген жана конфискацияланган этил спирти жана алкоголдук продукция, ошондой эле азыктык эмес чийки заттардан жасалган же денатуралануучу кошулмалары бар алкоголдук продукция техникалык керектөө үчүн этил спиртине же спирттүү азыктык эмес продукцияга кайра иштетилүүгө тийиш.

5. Мындай кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүк болбосо конфискацияланган этил спирти жана алкоголдук продукция Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте жок кылынууга жатат.

 

19-берене. Ушул Мыйзамды бузгандык үчүн жоопкерчилик

Юридикалык жана жеке жактар, жеке ишкерлер, мамлекеттик органдар жана алардын кызмат адамдары ушул Мыйзамдын талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

 

20-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кирүү тартиби

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2. Ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып төмөнкүлөр күчүн жоготту деп эсептелсин:

- "Этил спиртин, алкогол жана спирттүү продукцияны өндүрүүнү жана жүгүртүүнү мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы ("Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2007-ж., № 7-9, 667-ст.);

- "Этил спиртин, алкогол жана спирттүү продукцияны өндүрүүнү жана жүгүртүүнү мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 6/2, 651-ст.);

- "Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-статьясынын 16-пункту (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 923-ст.);

- Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 24-июлундагы "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдык актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренеси ("Эркин Тоо" гезити, 2009-жылдын 7-августу, № 68-69).

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып үч айдын ичинде:

- өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин;

- ушул Мыйзамдан келип чыгуучу тийиштүү мыйзам долбоорлорун белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизсин;

- ушул Мыйзамды ишке ашыруу үчүн зарыл чараларды көрсүн.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

К. Бакиев