Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2017-жылдын 28-июлундагы № 163 Мыйзамына ылайык 2018-жылдын 1-январынан тартып
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\e35685e2-28c6-4406-a4f7-0dc483eb64ab\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2009-жылдын 29-декабры № 318

Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө

(КР 2014-жылдын 27-январындагы № 18, 2015-жылдын 2-июлундагы № 142, 2015-жылдын 5-августундагы № 217,
2015-жылдын 18-декабрындагы № 229,
2017-жылдын 28-декабрындагы N 222 (27) Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

1-глава
Жалпы жоболор

 

1-берене. Мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө мыйзамдар

1. Мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө мыйзамдар Кыргыз Республикасынын Конституциясынан, ушул Мыйзамдан жана башка ченемдик укуктук актылардан, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерден турат.

2. Мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо жана төлөп берүү маселелерин башка мыйзамдарга киргизүүгө тыюу салынат.

(КР 2015-жылдын 18-декабрындагы № 229 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

2-берене. Ушул Мыйзамдын колдонулуучу чөйрөсү

Ушул Мыйзамдын колдонулуучу чөйрөсү Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган жана балдары бар Кыргыз Республикасынын жарандарынан турган аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, пенсиялык камсыздоого укугу жок болгондо эмгекке жарамсыз жарандарга, ошондой эле тарыхый мекенине кайтып келген жана "кайрылман" статусун алган этностук кыргыздарга карата жайылтылат.

3-берене. Ушул Мыйзамда колдонуучу түшүнүктөр жана терминдер

Ушул Мыйзамда төмөнкүдөй түшүнүктөр жана терминдер колдонулат:

жыл - 12 айдан турган мезгил;

мамлекеттик жөлөкпул - балдары бар, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпул жана ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул;

аз камсыз болгон үй-бүлө - үй-бүлөнүн ар бир мүчөсүнүн ар айдагы кирешеси кепилденген эң төмөнкү кирешеден төмөн болгон үй-бүлө;

жарды үй-бүлө - үй-бүлөнүн ар бир мүчөсүнүн ар айдагы кирешеси кедейчиликтин чегинен төмөн болгон үй-бүлө;

эмгекке жарамсыз жарандар - он алты жашка чыга элек балдар (жалпы билим берүүчү мекемелердин окуучулары - алар окуусун бүткөнгө чейин, баштапкы кесиптик окуу жайлардын окуучулары, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын күндүзгү негизде окуган студенттери, - алар жыйырма үч жашка чыкканга чейин); медициналык-социалдык эксперттик комиссия (мындан ары - МСЭК) тарабынан эмгекке жарамсыз деп табылган ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар; пенсия курагына жеткен жарандар;

муктаждыкты аныктоо - балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулдарды дайындоо үчүн зарыл болгон үй-бүлөнүн кирешесинин бардык булактарын изилдеп билүү;

жыйынды киреше - отчеттук мезгил ичинде үй-бүлө мүчөлөрүнүн өндүрүштүк иштен алган кирешелер, менчигинен жана күндөлүк трансферттерден (өлчөмү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген пенсиянын базалык бөлүгүнөн төмөн ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын пенсияларын кошпогондо, пенсиялар, стипендиялар, материалдык жардам жана башка компенсациялык төлөөлөр) алган кирешелер түрүндөгү каражаттарынын суммасы;

жыйынды кирешени аныктоодо эске алынуучу үй-бүлөнүн курамы, - никеден, туугандыктан же бала асырап алуудан улам келип чыга турган мүлктүк жана жеке мүлктүк эмес укуктарга жана милдеттерге байланышкан, чогуу чарба жүргүзүшкөн жана жалпы бюджетке ээ болгон чогуу жашаган адамдар;

аз камсыз болгон үй-бүлөнүн социалдык паспорту - аз камсыз болгон үй-бүлөнүн курамы, жашоо деңгээли, үй-бүлөнүн социалдык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануусу жөнүндөгү анкета, булардын негизинде аз камсыз болгон үй-бүлөгө социалдык жактан колдоо көрсөтүүнүн чаралары иштелип чыгат;

киши башына орточо жыйынды киреше - бир айга же бир жылга үй-бүлөнүн ар бир мүчөсүнө эсептелген үй-бүлөнүн жыйынды кирешеси.

(КР 2014-жылдын 27-январындагы № 18 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

4-берене. Кепилденген эң төмөнкү киреше

1. Кепилденген эң төмөнкү киреше - бул бюджеттик мүмкүнчүлүктүн жана экономиканын абалынын эсебинен аныкталуучу, жашоо минимумун эске алуу менен балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдөгү анын жардамы менен ай сайын жөлөкпулга үй-бүлөлөрдүн муктаждыгы аныкталган жыл сайын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген көрсөткүч.

Кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмүн жыл сайын кайра кароодо ал жашоо минимумунун орточо жылдык өлчөмүнө жакындоого тийиш.

2. Кепилденген эң төмөнкү киреше жөнүндө Жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

(КР 2015-жылдын 5-августундагы № 217 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

5-берене. Мамлекеттик жөлөкпулдардын түрлөрү

Ушул Мыйзамда мамлекеттик жөлөкпулдардын төмөнкүдөй түрлөрү белгиленет:

- балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпул;

- ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул.

6-берене. Мамлекеттик жөлөкпулдарды каржылоо

Ушул Мыйзамда каралган мамлекеттик жөлөкпулдарды каржылоо республикалык бюджеттик каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.

2-глава
Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпул

 

7-берене. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулду алганга укуктуу адамдар

1. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулду төмөнкүлөр алганга укуктуу:

- жашы он алтыга жете элек балдар (жалпы билим берүүчү мекемелердин окуучулары - алар окуусун бүткөнгө чейин);

- эгерде контракттын суммасы кайрымдуулук алкагында жарандар жана юридикалык жактар тарабынан каржыланса, бюджеттик же контракттык негизде күндүзгү формада окуган баштапкы кесиптик окуу жайларынын окуучулары, орто жана жогорку кесиптик окуу жайларынын студенттери, алар он сегиз жашка чыкканга чейин.

2. Эмгекке жарамдуу ата-энеси (ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдарды багып-караган ата-энеден бөлөк) иштебеген жана калкты ишке орноштуруу кызмат органдарында белгиленген тартипте катталбаган, балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөр жөлөкпул алууга укугу жок.

3. Толук мамлекеттик камсыздоодо турган балдарга жөлөкпул дайындалбайт.

(КР 2014-жылдын 27-январындагы № 18 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

8-берене. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулдардын өлчөмдөрү

1. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулдар, эгерде үй-бүлөнүн жан башына туура келген жыйынды кирешеси үй-бүлөнүн ар бир мүчөсүнө кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмүнөн ашпаган шартта дайындалат.

2. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпул төмөнкүдөй өлчөмдөрдө дайындалат:

- балдар он алты жаш куракка жеткенге чейин аларга жөлөкпул (жалпы билим берүү уюмдарынын жана башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарынын окуучуларына, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын студенттерине - алар он сегиз жашка чыкканга чейин) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген өлчөмдө;

- (абзац КР 2017-жылдын 28-декабрындагы N 222 (27) Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

- эгиздерге жөлөкпул - алардын ар бири үч жашка чыкканга чейин кепилденген эң төмөнкү кирешенин 100 пайыз өлчөмүндө;

- үч жана андан көп эм төрөлгөндөргө жөлөкпул - алардын ар бири он алты жашка чыкканга чейин кепилденген эң төмөнкү кирешенин 150 пайыз өлчөмүндө.

3. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулга укугу бар үй-бүлөнүн ар бир мүчөсүн эсепке алуу менен үй-бүлөгө жалпы өлчөмдө дайындалат (бала төрөлгөндөгү бир жолу берилүүчү жөлөкпулдан башка).

4. Бюджети бөлөк бир канча үй-бүлө чогуу жашаган учурда, балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпул ар бир үй-бүлөгө өзүнчө дайындалат.

 (КР 2014-жылдын 27-январындагы № 18, 2015-жылдын 5-августундагы № 217, 2017-жылдын 28-декабрындагы N 222 (27) Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

9-берене. Үй-бүлөнүн жыйынды кирешесин аныктоодо эсепке алынуучу кирешелердин түрлөрү

1. Үй-бүлөнүн жыйынды кирешесинин курамына кирешелердин төмөнкүдөй түрлөрү кирет:

- жарандардын негизги иштеген, кызмат өтөгөн (аскер кызматчылары) жана окуган жери боюнча эмгек акы жана стипендия түрүндөгү кирешелери, материалдык жардам, ошондой эле жеңилдиктердин ордуна ай сайын берилүүчү акчалай компенсациялар, алардын өлчөмү Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык белгиленген пенсиялардын базалык бөлүгүнөн төмөн болгон ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын пенсияларын кошпогондо, пенсиялары;

- жарандардын негизги иштеген, кызмат кылган (аскер кызматчылары) жери боюнча эмес кирешелери;

- жарандардын экономикалык (ишкердик) ишин жүзөгө ашыруудан алынган кирешелери;

- жарандардын - фермердик, дыйкан чарбаларынын жана башка айыл чарба бирикмелеринин жана уюмдарынын мүчөлөрүнүн жер участокторун пайдалануудан жана айыл чарба жандыктарынан алган кирешелери;

- жарандардын өздүк көмөкчү чарбасынан алган кирешелери.

2. Үй-бүлөнүн жыйынды кирешесин аныктоонун жана балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулдарды дайындоонун тартибин, ошондой эле айыл чарба ишинен алынуучу кирешелердин ченемдерин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет.

(КР 2014-жылдын 27-январындагы № 18, 2015-жылдын 5-августундагы № 217, 2015-жылдын 18-декабрындагы № 229 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

3-глава
Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул

 

10-берене. Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул алууга укуктуу адамдар

1. Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул алууга төмөнкүлөр укуктуу:

- ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдар - он сегиз жашка чейин;

- бала кезинен I, II жана III топтордогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар - пенсиялык камсыздоого укугу жок болгондо;

- I, II жана III топтордогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар - пенсиялык камсыздоого укугу жок болгондо;

- улгайган жарандар - пенсиялык камсыздоого укугу жок болгондо;

- баатыр энелер - пенсиялык камсыздоого укугу жок болгондо;

- баккан адамынан ажыраган балдар, жетим балдар - пенсиялык камсыздоого укугу жок болгондо;

- ВИЧ/СПИДге чалдыккан энелерден төрөлгөн балдар, - алар он сегиз айга толгонго чейин.

2. Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул үй-бүлөнүн киши башына орточо жыйынды кирешеге карабастан дайындалат.

3. Ушул главада каралган ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдардын бир канча түрүн (буга ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдарга жана багуучу адамынан айрылган учурда бала кезинен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга ай сайын төлөнүүчү социалдык жөлөкпулдар кирбейт) алууга укуктуу болгон учурда, ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдардын ар кандай түрлөрүн алууга укуктуу адамдын тандоосу боюнча анын бир түрү гана дайындалат.

4. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулду алууга укук берүүчү медициналык көрсөткүчтөрдүн тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

(КР 2014-жылдын 27-январындагы № 18 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

11-берене. Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдардын өлчөмдөрү

1. Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдардын өлчөмдөрү бюджеттин мүмкүнчүлүктөрүнө жана жашоо минимумун эске алуу менен экономиканын абалына жараша Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

2. Пенсиялык камсыздандырууга укугу жок улгайган жарандарга ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдардын өлчөмү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген пенсиянын базалык бөлүгүнүн өлчөмүнөн ашпоосу керек.

(КР 2014-жылдын 27-январындагы № 18 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

4-глава
Мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо жана төлөп берүү

 

12-берене. Мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо

1. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын жөлөкпул дайындоого арыз жарандардын жашаган (катталган) жери боюнча социалдык коргоо органдарына берилет.

Социалдык коргоо органдары болбогон административдик-аймактык бирдиктерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө мыйзамдарга ылайык, балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө берилүүчү ай сайын жөлөкпулга үй-бүлөлөрдүн муктаждыгынын деңгээлин баштапкы аныктоо боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген учурда арыз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилет.

2. Ай сайын берилүүчү жөлөкпулду дайындоо жөнүндө арыз жарандардын жашаган (катталган) жери боюнча социалдык жактан коргоо органдарына берилет.

ВИЧ/СПИДге чалдыккан энелерден төрөлгөн балдар үчүн ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул дайындоо жөнүндө арыз берүүнүн башка тартиби каралышы мүмкүн.

3. Мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоонун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

4. Мамлекеттик жөлөкпул алуу үчүн кайрылган адам төмөнкүдөй зарыл документтерди тапшырат:

- инсандыгын ырастоочу документти;

- анкета-арызды (арызды);

- үй-бүлөсүнүн жыйынды кирешеси жөнүндө маалыматты;

- үй-бүлөнүн курамы жөнүндө маалымкатты.

Зарыл болгон учурда мамлекеттик жөлөкпул алууга укук берүүчү кошумча документтер (балдардын туулгандыгы тууралуу, нике тууралуу, никени бузуу тууралуу күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрү, майыптыгы жөнүндө МСЭКтин маалымат каты, көзөмөлчүлүк (камкорчулук) жөнүндөгү чечим, окуган жеринен, калкты ишке орноштуруу органдарынан маалымкаттар, "кайрылман" күбөлүгү жана башка документтер) тапшырылат.

5. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулга үй-бүлөнүн муктаждык даражасын алгачкы аныктоо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген учурда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын социалдык маселелер боюнча комиссиялары тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте аз камсыз үй-бүлөнүн социалдык паспортунун негизинде жүргүзүлөт.

6. Мамлекеттик жөлөкпулду төлөөнү токтотууга же анын өлчөмүн кайра кароого алып келүүчү жагдайлар болгондо, арыз берүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына же социалдык коргоонун райондук (шаардык) башкармасына беш күндүн ичинде маалымдоого тийиш.

(КР 2014-жылдын 27-январындагы № 18, 2015-жылдын 2-июлундагы № 142, 2015-жылдын 18-декабрындагы № 229 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

13-берене. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулдарды дайындоонун мөөнөтү

1. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпул арыз берүүчү бардык зарыл документтерди тапшырган айдан кийинки айдын биринчи күнүнөн тартып дайындалат.

2. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулду дайындоо жөнүндөгү документтер толук көлөмдө келип түшкөн учурдан тартып бир ай ичинде каралат.

3. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпул бир жылга дайындалат жана ушул Мыйзамдын 16- жана 18-беренелеринде каралгандан башка учурларда өзгөртүүгө жатпайт.

Эгерде балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпул дайындоодо берилген документтердин биринин колдонулуу мөөнөтү жөлөкпулду дайындаган учурдан тартып он эки айдан мурда бүтсө, балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпул арыз ээси зарыл документти жаңылоого тийиш болгон айдын акыркы күнүнө чейин дайындалат.

(КР 2014-жылдын 27-январындагы № 18 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

14-берене. Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдарды дайындоо мөөнөттөрү

1. Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул төмөнкүлөргө дайындалат:

- ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү он сегиз жашка чейинки балдарга - МСЭК майыптыгын белгилеген учурдан баштап, эгерде МСЭК маалымкат берген күндөн тартып алты айдан кечикпестен жөлөкпул үчүн кайрылса жана бардык керектүү документтерди тапшырса, көрсөтүлгөн мөөнөт өткөндөн кийин - жөлөкпул үчүн кайрылуу жасалган айдан кийинки айдын биринчи күнүнөн тартып - алар он сегиз жашка чыкканга чейин;

- бала кезинен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга, эмгеги боюнча пенсия алууга укугу жок, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга - МСЭК майыптыгын белгилеген учурдан, эгерде МСЭК маалымкат берген күндөн тартып алты айдан кечикпестен жөлөкпул үчүн кайрылса жана бардык керектүү документтер тапшырылса, көрсөтүлгөн убакыт өткөндөн кийин - жөлөкпул үчүн кайрылуу жасалган айдан кийинки айдын биринчи күнүнөн тартып - МСЭКтин маалымкатынын колдонуу мөөнөтү бүткөнгө чейин;

- (4-абзац КР 2014-жылдын 27-январындагы № 18 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту);

- багуучу адамынан айрылган учурда пенсиялык камсыздоого укугу жок балдарга - ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул алуу укугуна ээ болгон күндөн тартып, эгерде жөлөкпул үчүн кайрылуу жана бардык керектүү документтерди тапшыруу бул укукка ээ болгон учурдан он эки айдан кечиктирилбеген болсо, көрсөтүлгөн мөөнөт өтүп кетсе - жөлөкпул үчүн кайрылуу жасалган айдан кийинки айдын биринчи күнүнөн тартып - алар он алты жашка чыкканга чейин; жалпы билим берүү мекемелеринин окуучуларына - алар окууну аяктаганга чейин; баштапкы кесиптик окуу жайларынын окуучуларына, орто жана жогорку кесиптик окуу жайларынын күндүзгү формасында окуган студенттерине - алар окууну аяктаганга чейин, бирок алар жыйырма үч жашка чыкканга чейин;

- ВИЧ/СПИДге чалдыккан энелерден төрөлгөн балдарга, - туулган күнүнөн тартып, эгерде жөлөкпул үчүн кайрылуу жана бардык зарыл документтерди тапшыруу төрөлгөн күндөн тартып алты айдан кечиктирилбеген болсо, көрсөтүлгөн мөөнөт өткөндөн кийин - жөлөкпул үчүн кайрылуу жасалган айдан кийинки айдын биринчи күнүнөн тартып - алар он сегиз айга толгонго чейин;

- эркектерге - алтымыш беш жашка чыккандыгы боюнча, аялдарга - алтымыш жашка чыккандыгы боюнча, эгерде жөлөкпул үчүн кайрылуу жана бардык зарыл документтерди тапшыруу эркектер алтымыш беш жашка, ал эми аялдар алтымыш жашка чыккан күндөн тартып алты айдан кечиктирилбестен берилсе, көрсөтүлгөн мөөнөттөр бүткөндөн кийин жөлөкпул үчүн кайрылуу болгон айдын кийинки айынын биринчи күнүнөн тартып - өмүр бою;

- баатыр энелерге - элүү беш жашка чыккандыгы боюнча, эгерде жөлөкпул үчүн кайрылуу жана бардык зарыл документтерди тапшыруу алар элүү беш жашка чыккан күндөн тартып алты айдан кечиктирилбестен берилсе, көрсөтүлгөн мөөнөттөр бүткөндөн кийин жөлөкпул үчүн кайрылуу болгон айдын кийинки айынын биринчи күнүнөн тартып - өмүр бою.

2. Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулду дайындоо жөнүндөгү документтер толук көлөмдө келип түшкөн учурдан баштап он жумуш күндүн ичинде каралат.

3. Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул алууга бардык зарыл документтер жөлөкпул дайындоого кайрылгандан баштап эки айдын ичинде тапшырылууга тийиш.

Зарыл документтерди эки ай өткөндөн кийин тапшырган учурда, жөлөкпулду дайындоо акыркы документ тапшырылган айдан кийинки айдын биринчи күнүнөн баштап жүргүзүлөт.

(КР 2014-жылдын 27-январындагы № 18 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

15-берене. Райондук коэффициентти эсепке алуу менен мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо

Калктын эмгек акысына жана башка социалдык төлөөлөргө кошумча коэффициенттер белгиленген, бийик тоолуу жана алыскы жерлерде жашаган адамдарга мамлекеттик жөлөкпулдардын өлчөмү ушул коэффициенттерди колдонуу менен эсептелет.

16-берене. Мамлекеттик жөлөкпулдарды кайрадан эсептөө

1. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулдарды кайрадан эсептөө төмөнкү учурларда жүргүзүлөт:

- үй-бүлөнүн кирешеси өзгөрсө;

- үй-бүлөнүн курамы өзгөрсө;

- майыптык тобу өзгөртүлсө;

- райондук коэффициент белгиленсе (алып салынса) же анын өлчөмү өзгөртүлсө;

- кепилденген эң төмөнкү кирешеси өссө;

- окуучулар жалпы билим берүүчү мекемелерди бүтүрүшсө;

- баштапкы кесиптик окуу жайында окуган окуучулар, орто жана жогорку кесиптик окуу жайларда окутуунун күндүзгү формасында окуган студенттер он сегиз жашка толсо.

2. Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдарды кайрадан эсептөө төмөнкү учурларда жүргүзүлөт:

- ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдардын өлчөмдөрү өзгөртүлсө;

- майыптык тобу өзгөртүлсө;

- райондук коэффициент белгиленсе (алып салынса) же анын өлчөмү өзгөртүлсө;

- ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул алган адам ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдун бир түрүнөн башкасына которулса.

- балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулдун жаңы өлчөмү белгиленсе.

(КР 2015-жылдын 5-августундагы № 217 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

17-берене. Мамлекеттик жөлөкпулдарды төлөө

1. Мамлекеттик жөлөкпулдар үстүдөгү ай үчүн төлөнөт.

2. Мамлекеттик жөлөкпулдар төмөнкүлөргө төлөнөт:

- мамлекеттин толук камсыздоосунда турган балдарга - дайындалган ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдун 25 пайызы өлчөмүндө;

- улгайгандар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн жатак үйлөрдө (пансионаттарда) жашаган жарандарга, - дайындалган ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдун 25 пайызы өлчөмүндө;

- ата-энесинин экөөнөн тең ажыраган балдарга (тоголок жетимдерге), мамлекеттин толук камсыздоосунда турган мезгилинде - толук өлчөмдө;

- жарым-жартылай мамлекеттин камсыздоосунда турган балдарга, - толук өлчөмдө;

- эркиндигинен ажыратуу жайларында жүргөн жашы жеткен жарандарга, - дайындалган ай сайын берилүүчү жөлөкпулдун 25 пайызы өлчөмүндө.

3. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө дайындалган жана алуучулар тараптан өз убагында талап кылынбаган жөлөкпулдар, эгерде аларды албай калган учурдан баштап алты айдан кеч эмес убакытта кайрылса, ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул - бир жылдан кеч эмес кайрылса, өтүп кеткен убакытка төлөнөт. Көрсөтүлгөн мөөнөттөр өтүп кеткенден кийин, өз убагында талап кылынбаган мамлекеттик жөлөкпулдардын суммасын сурап кайрылуу каралбайт.

4. Социалдык жактан коргоо органдарынын күнөөсү боюнча өз убагында алынбаган мамлекеттик жөлөкпулдар өткөн мезгил үчүн кандайдыр бир мөөнөт менен чектөөсүз инфляциянын расмий белгиленген деңгээлин эсепке алуу менен, ошондой эле мөөнөтү өтүп кеткен ар бир күн үчүн туумдун ордун толтуруу менен төлөнүп берилет.

5. Алуучуга өткөн убакыт үчүн тийиштүү болгон жана анын каза болгондугуна байланыштуу алынбай калган мамлекеттик жөлөкпул, эгерде аны алуу үчүн кайрылуу алуучу каза болгондон тартып он эки айдан кечиктирилбей берилсе, үй-бүлө мүчөлөрүнүн биринин арызы боюнча анын үй-бүлө мүчөлөрүнө төлөнүп берилет.

6. Мамлекеттик жөлөкпулдарды төлөөгө тиешелүү суммалар, мамлекеттик жөлөкпул алуучулардын салыктар жана жыйымдар боюнча карыздарын жабдуу үчүн, коммуналдык-техникалык тейлөө кызматтары (суу менен камсыздоо, суу берүү, таштандыларды чыгаруу, подъезддерди, үйлөрдүн чатырын ондоо, газ, электр жана жылуулук кубаты, телефондук тейлөө кызматтары ж.б.) үчүн жогоруда аталган тейлөө кызматтарын көрсөтүүчү ведомстволордун республикалык бюджетке болгон карызын жоюунун эсебинен кайтарылма каржылоо жүргүзүү жолу менен пайдаланылбайт.

Бул берененин ченемдерин бузуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке алып келет.

7. Мамлекеттик жөлөкпулдарды төлөөнүн тартиби социалдык жактан коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан иштелип чыгат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

(КР 2014-жылдын 27-январындагы № 18, 2015-жылдын 18-декабрындагы № 229 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

18-берене. Мамлекеттик жөлөкпулдарды төлөөнү токтотуп туруунун жана токтотуунун шарттары

1. Мамлекеттик жөлөкпулдарды төлөө кошумча документтерди тапшыруу зарыл болгон учурда убактылуу токтотулат.

2. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулдарды төлөө төмөнкү учурларда токтотулат:

- үй-бүлөнүн киши башына туура келген жыйынды кирешеси кепилденген эң төмөнкү кирешенин деңгээлине жана андан жогору көбөйгөндө;

- балдар он алты жашка чыкканда, жалпы билим берүүчү мекемелердин окуучулары окуусун бүтсө, баштапкы кесиптик окуу жайлардын окуучулары, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын студенттери он сегиз жашка жеткенде;

- туруктуу жашоо үчүн республиканын чегинен чыгып кеткенде;

- талап кылынган документтерди ушул Мыйзамда белгиленген мөөнөттөрдө тапшырбаганда;

- үй-бүлөнүн жөлөкпул дайындалган мүчөлөрү каза болгондо;

- алты ай бою жөлөкпулду талап кылбаганда.

3. Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулду төлөө төмөнкү учурларда токтотулат:

- майыптык мөөнөтү өтүп кеткенде;

- алуучу адам каза болгондо;

- туруктуу жашоо үчүн республиканын чегинен чыгып кеткенде;

- талап кылынган документтерди өз убагында тапшырбай калганда;

- багуучу адамынан (адамдарынан) айрылгандык боюнча ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулду алуучу адам он алты жашка, жалпы билим берүүчү мекемелердин окуучулары окуусун бүткөндө, баштапкы кесиптик окуу жайлардын окуучулары, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын студенттери жыйырма үч жашка чыкканда;

- ВИЧ/СПИДге чалдыккан энеден төрөлгөн жана ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулду алуучу бала он сегиз айга толгондо;

- алты ай бою жөлөкпулду талап кылбаганда.

4. Мамлекеттик жөлөкпулду төлөөнүн мөөнөтүн узартуу үчүн кошумча документтер талап кылынган учурларда мамлекеттик жөлөкпулдарды төлөө эки ай аралыгында тапшырылууга тийиш болгон кошумча документтерди тапшырганга чейин токтотулуп турат.

Эки айлык мөөнөттө кошумча документтер тапшырылбаган учурда жөлөкпулду төлөө токтотулат.

5. Мамлекеттик жөлөкпулду төлөөнү токтотуу же анын өлчөмүн кайрадан карап чыгуу жагдайлар келип чыкканда, мамлекеттик жөлөкпулду төлөө токтотулат же ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдардан башкалары өзгөрүү болуп өткөн айдан кийинки айдан баштап жаңы өлчөмдө төлөө жүзөгө ашырылат.

6. Мамлекеттик жөлөкпулга укуктуулугу жөнүндө атайылап жалган маалымат берген же негизсиз жөлөкпул дайындоого алып келүүчү жагдайлардын келип чыккандыгы тууралуу өз убагында билдирбеген адамга, мындай факт билинген учурдан тартып мамлекеттик жөлөкпул төлөө токтотулат. Мында мыйзамсыз төлөнгөн акча каражаттары республиканын бюджетине кайтарылышы керек, ал эми мамлекеттик жөлөкпулду жаңыдан дайындоо жөнүндө арыз он эки ай бою кабыл алынбайт.

7. Бийик тоолуу шартта жашап, бийик тоолуу жана алыскы жерлердин тизмегине кирбеген аймактарга туруктуу жашоо үчүн көчүп келген улгайган жарандарга жана баатыр энелерге ай сайын социалдык жөлөкпул төлөө токтотулбайт. Ай сайын социалдык жөлөкпул райондук коэффициентти эсепке албастан төлөнөт.

(КР 2014-жылдын 27-январындагы № 18 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

19-берене. Ашыкча төлөнгөн суммаларды кармап калуу

1. Ашыкча төлөнгөн мамлекеттик жөлөкпулдардын суммасы төмөнкү учурларда кармап алынат:

- соттун чечимдеринин, аныктамаларынын, токтомдорунун жана өкүмдөрүнүн (мүлктүк өндүрүү бөлүгүндө), нотариустук кеңселердин аткаруу каттарынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык соттун чечимдерин аткаруу үчүн белгиленген тартипте аткарылуучу башка чечимдердин жана токтомдордун негизинде;

- мамлекеттик жөлөкпулдардын суммаларын өндүрүп алуу үчүн комиссиялардын чечимдеринин негизинде.

Мамлекеттик жөлөкпулдун суммасынан жогоруда көрсөтүлгөндөрдөн башка эч кандай кармап калууларга жол берилбейт.

Мамлекеттик жөлөкпулдан кармап калуу өлчөмү алуучуга төлөнүүгө тийиш болгон суммадан эсептелип чыгарылат.

Комиссиялардын чечимдеринин негизинде кармап калуу мамлекеттик жөлөкпулдун суммасынын 20 пайыздан ашпаган өлчөмүндө жүргүзүлөт.

2. Комиссиялардын чечимдеринин негизинде кармап калып жаткан, ашыкча төлөнгөн мамлекеттик жөлөкпулдардын суммасы боюнча карыз толук тындырылганга чейин мамлекеттик жөлөкпул төлөө токтотулган учурда карыздын калган бөлүгү сот тартибинде өндүрүлүп алынат.

3. Кармап калган сумма мамлекеттик бюджетке төгүлөт.

20-берене. Сөөк коюуга жөлөкпул төлөө

Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулду алган адам каза болгон учурда, сөөк коюуга жөлөкпулдун өлчөмү, дайындоонун жана төлөөнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

(КР 2014-жылдын 27-январындагы № 18 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

21-берене. Мамлекеттик жөлөкпул дайындоочу органдар

1. Мамлекеттик жөлөкпулдар райондук (шаардык) социалдык жактан коргоо башкармалары тарабынан дайындалат.

2. Социалдык жактан коргоо органдары тиешелүү чечим чыгарылган күндөн тартып беш күндөн кечиктирбестен, мамлекеттик жөлөкпул дайындоодон баш тартуунун себептерин жана даттануу тартибин көрсөтүү менен арыз берүүчүгө оозеки же кат жүзүндө маалымдайт.

22-берене. Социалдык жактан коргоо органдарынын кызматкерлеринин укуктары

Мамлекеттик жөлөкпул дайындоодо социалдык жактан коргоо органдарынын кызматкерлери төмөнкүлөргө укуктуу:

- мамлекеттик жөлөкпул дайындоо үчүн керектүү документтерди талап кылууга;

- арыз берүүчү менен аңгемелешүү, интервью жүргүзүүгө:

- үй-бүлөнүн муктаждык курамын жана деңгээлин аныктоо үчүн арыз берүүчүдөн, туугандарынан жана башка чогуу жашаган үй-бүлө мүчөлөрүнөн жана коңшуларынан сурамжылоо жолу менен үйүнө барып иликтөө жүргүзүүгө;

- тиешелүү органдардан керектүү маалыматтарды жана маалымкаттарды талап кылууга;

- мамлекеттик жөлөкпул дайындоо үчүн берилген маалымкаттардын жана башка документтердин тууралыгын жана негиздүүлүгүн текшерүү үчүн менчигинин түрүнө карабастан ишканаларда, уюмдарда, мекемелерде жана башка чарба жүргүзүүчү субъекттерде текшерүүлөрдү жүргүзүүгө;

- мамлекеттик жөлөкпулдарды төлөө үчүн берилген каражаттардын туура төлөнүшүн жана чыгымдалышын текшерүүнү жүргүзүүгө.

23-берене. Мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоону жана төлөп берүүнү контролдоо

Мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоону жана төлөп берүүнү контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык контролдоо жана көзөмөлдөө милдеттери берилген башка органдарга жүктөлөт.

(КР 2015-жылдын 18-декабрындагы № 229 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

24-берене. Айыл өкмөтү, ишканалар, мекемелер жана уюмдар тарабынан маалымкаттарды берүү

1. Фермердик жана дыйкан чарбаларындагы айыл чарба жандыктарынын (малдын, канаттуулардын) саны жана түрлөрү жөнүндө маалымкаттарды алардын турган жери боюнча айыл өкмөтү берет.

Көмөкчү участогунун өлчөмү, айыл чарба жандыктарынын (малдын, канаттуулардын) саны жана түрлөрү, бөлүнгөн жер үлүштөрүнүн бар экендиги тууралуу, анын өлчөмү жана түрү көрсөтүлгөн маалымкаттарды жашаган жери боюнча айыл өкмөтү берет.

2. Айыл өкмөтү, менчигинин жана чарба жүргүзүшүнүн түрүнө карабастан ишканалар, мекемелер жана уюмдар мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо үчүн социалдык жактан коргоо башкармаларына берүү үчүн жарандарга зарыл маалымкаттарды үч күндүк мөөнөттө тариздөөгө жана берүүгө милдеттүү.

Мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо үчүн керектүү малымкаттар акысыз берилет.

3. Жарандарга мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо үчүн берилүүчү маалымкаттардын аныктыгын контролдоону менчигинин жана чарба жүргүзүшүнүн түрүнө карабастан ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жетекчилери жүзөгө ашырат.

25-берене. Салык кызматтары тарабынан маалымкаттарды берүү

Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулдарды дайындоо үчүн салык кызматтары салык төлөөчүлөр тарабынан берилген салык декларацияларынын негизинде жарандарга кирешелери жөнүндө маалымкат беришет.

Маалымкаттар жарандардын арыздарынын негизинде үч күндүн ичинде акысыз берилет.

5-глава
Мамлекеттик жөлөкпул алуучу жарандардын жоопкерчилиги жана аларды коргоо

 

26-берене. Мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоого жана төлөп берүүгө байланышкан талаш-тартыштар

Талаш-тартыш маселелерди кароо үчүн райондук (шаардык) мамлекеттик администрациялар тарабынан жарандардын мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо жана төлөп берүү тууралуу даттанууларын жана арыздарын кароо боюнча комиссиялар түзүлөт.

Комиссиянын курамына райондук (шаардык) социалдык жактан коргоо башкармасынын, финансы бөлүмүнүн, салык кызматынын, айыл чарба бөлүмүнүн, статистика башкармалыгынын жана жер ресурстары боюнча бөлүмдүн начальниктери кирет.

Комиссия төмөнкүлөрдү карайт:

- мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоодон негизсиз баш тартуу жана туура эмес дайындоо жөнүндө жарандардын арыздарын;

- мамлекеттик жөлөкпулдардын өз убагында төлөнбөгөндүгү жөнүндө арыздарды;

- мамлекеттик жөлөкпулдардын негизсиз төлөнгөн суммаларын өндүрүү жөнүндө маселелерди.

Комиссиянын чечимине макул болбогон учурда, талаш-тартыш социалдык жактан коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан же мыйзамда белгиленген тартипте чечилет.

27-берене. Маалымкаттарды берген органдардын жана жарандардын жоопкерчилиги

Жарандарга туура эмес мамлекеттик жөлөкпул дайындоого алып келген анык эмес маалымкаттарды берген адамдар жана мамлекеттик жөлөкпулдар дайындоо үчүн кайрылган учурда атайылап жалган маалымат берген күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылышат.

28-берене. Мамлекеттик жөлөкпулдарды туура эмес дайындоо жана төлөө үчүн жоопкерчилик

Мамлекеттик жөлөкпулдарды туура эмес дайындоо жана төлөө үчүн күнөөлүү кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

6-глава
Корутунду жоболор

 

29-берене. Эл аралык келишимдер

(КР 2015-жылдын 18-декабрындагы № 229 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

 

30-берене. Ушул Мыйзамды колдонууга киргизүү

 

1. Ушул Мыйзам 2010-жылдын 1-январынан тартып колдонууга киргизилсин.

2. Бир айлык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө төмөнкүлөр тапшырылсын:

- ушул Мыйзам менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча зарыл болгон ченемдик укуктук актыларды кабыл алсын;

- өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

3. 2010-жылдын 1-январынан тартып төмөнкүлөр күчүн жоготту деп табылсын:

- 1998-жылдын 5-мартындагы № 15 "Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик пособиелер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1998-ж., № 4, 116-ст.);

- 2001-жылдын 30-апрелиндеги № 36 "Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик пособиелер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2001-ж., № 4, 96-ст.);

- 2002-жылдын 12-январындагы № 4 "Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик пособиелер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-ж., № 1, 9-ст.);

- 2002-жылдын 16-октябрындагы № 144 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-статьясы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-ж., № 11, 459-ст.);

- 2004-жылдын 1-июлундагы № 81 "Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик пособиелер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 10, 447-ст.);

- 2005-жылдын 13-августундагы № 148 "Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик пособиелер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2005-ж., № 11, 899-ст.);

- 2006-жылдын 27-июлундагы № 133 "Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик пособиелер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2006-ж., № 7, 605-ст.);

- 2008-жылдын 25-апрелиндеги № 70 "Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик пособиелер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 4, 352-ст.).

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти