Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

          КР 2016-жылдын 16-майындагы № 60 Мыйзамына ылайык
                  2017-жылдын 1-январынан тартып
                           КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 

Бишкек шаары

2009-жылдын 18-майы № 157

 

                     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

              "Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун

                     негизги принциптери жөнүндө"

                   Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

                     толуктоолор жана өзгөртүүлөр

                           киргизүү тууралу

 

    2009-жылдын 9-апрелинде             Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                        Кењеши тарабынан кабыл алынган

 

     1-берене.

 

     "Кыргыз Республикасындагы бюджеттик  укуктун  негизги  принциптери

жөнүндө"  Кыргыз  Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жо-

горку Кењешинин ведомосттору, 1998-ж., № 10, 374-ст.) төмөнкүдөй толук-

тоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

     1. 2-статья төмөнкү мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

     "Сот бийлигинин  бюджети  сот бийлиги тарабынан өз алдынча түзүлөт

жана аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлиги менен макулдашуу  боюнча  рес-

публикалык бюджетке кошулат жана анын курамдык бөлүгү болуп саналат.";

     3-жана 4-бөлүктөр тийиштүү түрдө 4 жана 5-бөлүктөр деп эсептелсин.

     2. 9-статьяда:

     6-бөлүктөгү "бюджеттен каржылануучу" деген сөздөрдөн мурда ",  сот

системасынан тышкаркы" деген сөздөр менен толукталсын;

     7-бөлүктөгү ",   бюджеттен   каржыланган   республикалык"    деген

сөздөрдөн  мурда  "сот системасынан тышкаркы" деген сөздөр менен толук-

талсын.

     3. 29-статья төмөнкү мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

     "Үстүдөгү финансы  жылында  Кыргыз  Республикасынын сот системасын

финансылоого мыйзам  менен  каралган бюджеттик каражаттарды Кыргыз Рес-

публикасынын Судьялар  кењешинин  макулдугу менен гана секвестеризация-

лоого жол берилет.".

     4. 40-статья төмөнкү мазмундагы 3 жана 4-бөлүктөр менен  толуктал-

сын:

     "Кыргыз Республикасынын  судьялар  Кењеши  Кыргыз  Республикасынын

Конституциялык Сотунун,  Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун, Кыргыз

Республикасынын Сот департаментинин, (жергиликтүү соттордун бюджеттерин

кошкондо)  Кыргыз  Республикасынын  Жогорку Сотуна караштуу судьялардын

Окуу борборунун кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки  пландаштырылган

эки жылга бюджеттеринин долбоорун карайт,  аларды жалпылайт,  соттордун

бюджеттеринин бирдиктүү долбоору катары кийинки финансы жылы башталган-

га  чейин 8 айдан кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө макул-

дашууга жиберет.  Кайчы пикирлер келип чыккан учурда Кыргыз Республика-

сынын  Өкмөтү  соттордун  бюджеттеринин  бирдиктүү долбоорун макулдашуу

үчүн Атайын комиссияны түзөт. Кыргыз Республикасынын Судьялар кењешинин

жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Атайын комиссиясынын өкүлдөрү ки-

йинки финансы жыл башталганга чейин 6 айдан  кечиктирбестен  макулдашуу

жол-жобосун  жүргүзүүгө  жана аяктоого милдеттүү.  Кайчы пикирлер келип

чыккан учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын  Жо-

горку  Кењешине жибериле турган республикалык бюджеттин долбооруна Кыр-

гыз Республикасынын Судьялар кењешинин сунушун өзгөртүүсүз  кошот  жана

өзүнүн корутундусун тиркейт.

     Тийиштүү жылга бюджетти түзүүдө сот системасынын бюджетинин чыгаша

бөлүгүнүн көлөмү  Кыргыз  Республикасынын  Судьялар кењешинин макулдугу

менен гана мурдагы жылдын бекитилген көрсөткүчтөрүнөн төмөн болушу мүм-

күн.";

     3-5-бөлүктөр тийиштүү түрдө 5-7-бөлүктөр деп эсептелсин.

     5. 41-статьянын  1-бөлүгүнүн  экинчи  абзацы төмөнкүдөй редакцияда

баяндалсын:

     "- Кыргыз Республикасынын министрликтеринин,  мамлекеттик комитет-

теринин, администрациялык ведомстволорунун, башка аткаруу бийлик орган-

дарынын жетекчилеринин, Кыргыз Республикасынын Судьялар кењешинин, Кыр-

гыз Республикасынын Конституциялык Сотунун,  Кыргыз Республикасынын Жо-

горку Сотунун,  Кыргыз Республикасынын Сот департаментинин жетекчилери-

нин алардын сметасы жана бюджети боюнча баяндамаларын угат,  алар  жана

Кыргыз  Республикасынын  Жогорку Кењешинин депутаттары киргизген бюджет

боюнча сунуштарды жана сын-пикирлерди карайт;".

     6. 43-статья  төмөнкү мазмундагы 3 жана 4-бөлүктөр менен толуктал-

сын:

     "Соттордун бюджетинин түзүлүшүнө жана аткарылышына судьялар Кењеши

жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка органдар контрол-

дук жүргүзөт.

     Кыргыз Республикасынын сотторунун бюджети  Кыргыз  Республикасынын

Жогорку  Кењеши бекиткен республикалык бюджетке ылайык Кыргыз Республи-

касынын Өкмөтү тарабынан аткарылат.".

 

     2-берене.

 

     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

     Кыргыз Республикасынын  Өкмөтү  өз чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык

келтирсин.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев