Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2009-жылдын 19-январы №7

           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

      Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына
      өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

   2008-жылдын 5-декабрында      Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-берене.

   Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 1-бөлүмүнө (Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору, 1996-ж., №6, 80-ст.)
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
   1. 44-статьянын 2-бөлүгү "өздүк" деген сөздөн кийин "гана" деген
сөз менен толукталсын.
   2. 5-глава төмөнкүдөй мазмундагы 131-1-статья менен толукталсын:
   "131-1-статья. Жоопкерчилиги чектелген коом тарабынан
          облигацияларды жана камсыздалган облигацияларды
          чыгаруу

   Коом Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган тартипте облигаци-
яларды жана камсыздалган облигацияларды чыгарууга укуктуу.".
   3. 147-статьясынын 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "2. Акционердик коом Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган
тартипте облигацияларды жана камсыздалган облигацияларды чыгарууга
укуктуу.".

   2-берене.

   "Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
(Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Жарчысы, 2003-ж., № 6,
240-ст.) төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:
   27-статьясынын 3-пункту төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толук-
талсын:
   "Акционердик коом өздүк капиталынын өлчөмүнөн ашпаган суммага,
мурдагы чыгарылган акциялар жайгаштырылгандан кийин жана өзүнүн иштеши-
нин үчүнчү жылынан эрте эмес, ушул убакытка карата коомдун эки жылдык
балансын тийиштүү түрдө бекиткен шарттарда облигацияларды чыгарууга
укуктуу.
   Мурдагы чакырылыштагы акциялар жайгаштырылгандан кийин коом тара-
бынан берилген же болбосо үчүнчү жактар тарабынан бул максаттарда коом-
го берилген чоњдукка акционердик коом камсыздоо чоњдугуна камсыздалган
облигацияларды чыгарууга укуктуу. Мында акционердик коомдун капиталынын
өлчөмүнө жана аны иштөө мөөнөтүнө карата ушул пунктун алтынчы абзацында
көрсөтүлгөн талаптар акционердик коом тарабынан камсыздалган облигация-
ларды чыгарылган учурда колдонулбайт.
   Камсыздалган облигацияларды чыгаруунун жайгаштыруунун жана жабдуу-
нун тартиби, шарттары баалуу кагаздардын рыногун жөнгө салуучу ыйгарым
укуктуу мамлекеттик органдын ченемдик укуктук актылары менен аныкта-
лат.".

   3-берене.

   "Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө" 1996-жылдын 15-нояб-
рындагы №60 Кыргыз Республикасынын Мыйзамына төмөнкүдөй өзгөртүү кир-
гизилсин:
   39-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "39-статья. Жоопкерчилиги чектелген коом тарабынан облигацияларды
         жана камсыздалган облигацияларды чыгаруу

   1. Коом өздүк капиталынын өлчөмүнөн ашпаган суммага, иштешинин
үчүнчү жылынан эрте эмес жана ушул убакытка карата коомдун эки жылдык
балансын тийиштүү түрдө бекиткен шарттарда облигацияларды чыгарууга
укуктуу.
   2. Коом өзү берген камсыздоонун чоњдугуна же болбосо ушул максатта
коомго үчүнчү жактар тарабынан берилген чоњдукка камсыздалган облигаци-
яларды чыгарууга укуктуу. Мында, ушул статьянын 1-пункту менен коомдун
өздүк капиталынын өлчөмүнө жана иштешинин мөөнөтүнө коюлуучу талаптар
колдонулбайт.".

   4-берене.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн үч ай өткөндөн кийин күчүнө
кирет.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев