Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2009-жылдын 23-январы № 14

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

      Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына
          толуктоолор жана өзгөртүүлөрдү

   2008-жылдын 4-декабрында      Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

        1-берене.

   Кыргыз Республикасынын "Электр энергетикасы жөнүндө" Мыйзамына
("Эркин Тоо" гезити, 1997-жылдын 12-февралы, №8.) төмөнкүдөй толуктоо-
лор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:
   1. 2-статьянын он жетинчи абзацындагы "же берүүчү" деген сөздөн
кийин "электр энергиясын жана" деген сөздөр менен толукталсын.
   2. 2-статья төмөнкүдөй мазмундагы жыйырма биринчи жана жыйырма
экинчи абзацтар менен толукталсын:
   "Энергетикалык кызмат-берүү, бөлүштүрүү, сатуу, сактоо (электр жа-
на жылуулук энергиясын сактоодон башка) жана энергоресурстарды ташуу;
   Электроэнергия - бир эле мезгилде аны өндүрүү жана керектөө менен
мүнөздөлгөн, берилген чектердеги  анын  параметрлерин  ар  дайым,
үзгүлтүксүз жана сапаттуу сактоону талап кылган өзгөчө түрдөгү товар;".
   3. 15-1-статьянын 3-пунктундагы "кызмат көрсөтүү" деген сөз "энер-
гетикалык кызмат көрсөтүүлөр" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
   4. 16-статьянын бешинчи абзацындагы жана 17-беренедеги ар кандай
жөндөмөдөгү жана сандык формадагы "көрсөтүлүүчү кызматтын" деген сөздөр
"тийиштүү жөндөмөлөрдө жана сандарда "энергетикалык кызмат көрсөтүүлөр-
дүн" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
   5. 21-статьяда:
   төртүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "алардын сапатын кошо эсептегенде, энергетикалык кызмат көрсөтүү
жана электр энергиясын берүү үчүн тарифтерди белгилөө боюнча дискрими-
нациялоого тыюу салынат;";
   алтынчы абзацтагы "кызмат көрсөтүүнүн" деген сөздөр "берилген
электр энергиясынын жана энергетикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн" деген
сөздөр менен алмаштырылсын;
   сегизинчи абзацтагы "кызмат көрсөтүү" деген сөздөр  "берилген
электр энергиясы жана энергетикалык кызматтардын" жана "кызматтын ар
кандай түрлөрүн же керектөөчүлөрдө тандоо мүмкүнчүлүгү болбогон ар кан-
дай сапаттагы кызмат көрсөтүү" деген сөздөр "керектөөчүлөрдө тандоо
мүмкүнчүлүгү болгон учурларда энергетикалык кызматтын түрлөрүнүн жана
сапатынын же электр энергиясынын" деген сөздөргө алмаштырылсын.
   6. 22-статьянын аталышындагы "керектөөчүлөргө" деген сөздөрдөн ки-
йин "электр энергетикалык жана энергетикалык" деген сөздөр менен толук-
талсын.
   7. 23-статьядагы "кызмат көрсөтүлүүчү" деген сөздөр "электр энер-
гиясына" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

   2-берене.

   1996-жылдын 30-октябрындагы №56 "Энергетика жөнүндө" Кыргыз Рес-
публикасынын Мыйзамына төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин.
   9-статьянын 9-пунктундагы "энергетикалык кызмат көрсөтүүлөргө" де-
ген сөздөрдөн кийин "жана электр энергиясына" деген сөздөр менен толук-
талсын.

   3-берене.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев