Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2009-жылдын 16-июлу № 222

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

      Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына
       толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө

 

(КР 2014-жылдын 11-январындагы № 6 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

   2009-жылдын 25-июнунда       Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-берене.

   "Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө" Кыр-
гыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин
Ведомосттору, 1993-ж., № 3, 90-ст.) төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:  

1. (КР 2014-жылдын 11-январындагы № 6 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

2. 12-статьянын биринчи бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда берилсин: "Жењилдетилген салык салуу жана бажылык режим Кыргыз Республикасы- нын Салык кодекси кабыл алынган күндөн тартып 10 жыл бою колдонулат.". 2-берене. "Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө" Кыргыз Республи- касынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Жарчысы, 2003-жыл, № 7, 252-ст.) төмөнкүдөй толуктоо жана өзгөртүү киргизилсин: 2-статьянын 2-пункту: "инвестиция" деген сөздөн кийин ", салык" деген сөз менен толук- талсын; ", салык салуу" деген сөз алып салынсын. 3-берене. Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жо- горку Кењешинин Жарчысы, № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана то- луктоолор киргизилсин: 375-беренеде: 1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда берилсин: "1. Эгерде ушул главада жана "Кыргыз Республикасындагы эркин эко- номикалык зоналар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында башкача каралбаса, ЭЭЗдин ушул Кодекстин 372-беренесинин 1-бөлүгүнүн талаптары- на жооп берген субъекттеринин иш-аракети салыктын бардык түрлөрүнөн бо- шотулат."; 3-бөлүктө: - биринчи абзац "ушул Кодекстин" деген сөздөрдөн кийин "жана "Кыр- гыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө" Кыргыз Рес- публикасынын Мыйзамынын" деген сөздөр менен толукталсын; - экинчи абзацта "ошондой эле" деген сөздөр "анын ичинде" деген сөздөр менен алмаштырылсын; 4-бөлүк "бажы мыйзамдары" деген сөздөрдөн кийин "жана эркин эконо- микалык зоналар жөнүндө мыйзамдар" деген сөздөр менен толукталсын. 4-берене. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өз чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. 5-берене. Бул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет. Кыргыз Республикасынын Президенти К.Бакиев