Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2010-жылдын 4-марты № 45

 

"Нотариат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына  өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу

 

1-берене.

 

"Нотариат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-ж., № 9, 320-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 2-статьянын 1-бөлүгүндөгү "нотариалдык кеңселердин" деген сөздөр "нотариустардын" деген сөзгө алмаштырылсын; "мыйзам" деген сөз "ченемдик укуктук" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. 3-статьяда:

2-бөлүктөгү "мамлекеттик же жекече нотариалдык кеңседе иштеген нотариустар" деген сөздөр "мамлекеттик жана жеке нотариустар" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-бөлүктөгү "(айыл өкмөтүнүн)" деген сөздөр алынып салынсын;

5-бөлүктөгү "мыйзам" деген сөз "ченемдик укуктук" деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. 4-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4-статья. Нотариус

 

Жогорку юридикалык билими, юридикалык адистик боюнча кеминде үч жылдык стажы бар, мамлекеттик же жеке нотариустарда алты айлык стажировкадан өткөн, квалификациялык экзамен тапшырган, жеке нотариалдык иш жүргүзүү укугуна лицензиясы болгон Кыргыз Республикасынын жараны жеке нотариус боло алат. Стажировкадан өтүү тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Мамлекеттик нотариус мамлекеттик кызматчы болуп эсептелет.

Нотариалдык ишти жүргүзүүгө төмөнкү адамдарга жол берилбейт:

- мыйзамда белгиленген тартипте аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген деп таанылган;

- атайлап жасаган кылмыштары үчүн соттуулугу барлар, анысы алынып салындыбы же жоюлдубу ага карабастан.

Нотариустар нотариалдык иш-аракеттерин жасашканда бирдей укуктарга ээ жана бирдей жоопкерчиликтерди тартышат.

Мамлекеттик жана жеке нотариустар тариздеген документтер бирдей юридикалык күчкө ээ.

Нотариустар нотариалдык палаталарды түзүүгө укуктуу.

Нотариустун укуктары жана милдеттери ушул Мыйзам менен аныкталат.".

4. 5-статья күчүн жоготту деп табылсын.

5. 7-статьянын 3-бөлүгүндөгү ", ошондой эле арбитраждык соттун кароосундагы талаш-тартыштарга байланыштуу ушул соттун талабы боюнча" деген сөздөр алынып салынсын.

6. 8-статьяда:

1-бөлүктөгү "Юстиция министрлиги" деген сөздөр "Өкмөтү" деген сөзгө алмаштырылсын;

2-бөлүктөгү "Мамлекеттик жана жеке нотариалдык кеңселерде иштеген нотариустардын" деген сөздөр "нотариустардын" деген сөзгө алмаштырылсын.

7. 9-статьядагы "кыргыз же орус" деген сөздөр "мамлекеттик же расмий" деген сөздөргө алмаштырылсын.

8. 10-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"10-статья. Жеке нотариустун өздүк мөөрү, штампы жана бланктары

 

Жеке нотариустун Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн, лицензиянын номери, аты-жөнү жана нотариалдык округдун аталышы көрсөтүлгөн, ырастама жазуулары бар штамптары, өздүк бланктары болот. Жеке нотариустун мөөрүндө өздүк коргоо каражаттары камтылышы мүмкүн.".

9. 11-статьянын 1-бөлүгү күчүн жоготту деп табылсын.

10. 12-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Квалификациялык комиссия жеке нотариалдык иш жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдын арызын карайт, жеке нотариалдык иш жүргүзүү укугуна квалификациялык экзамен алат, соңунда тиешелүү чечимди кабыл алуу аркылуу жеке нотариалдык иш жүргүзүү укугуна лицензиясы бар адамдардын аракеттерине түшкөн даттанууларды карайт.

Квалификациялык комиссиянын укуктук статусу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген Жобо менен аныкталат.".

11. 13-статьяда:

1-бөлүктүн экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- нотариалдык иш-аракеттерди жүргүзүүнүн тартибин жана нотариалдык иштерди жөнгө салуучу башка ченемдик укуктук актыларды бузганда;";

4-бөлүктүн алтынчы абзацындагы "кесиптик милдетин" деген сөздөр "нотариустун милдетин" деген сөздөргө алмаштырылсын;

статья төмөнкү мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:

"Ушул статьянын төртүнчү бөлүгүндөгү жетинчи-тогузунчу абзацтарында каралган негиздер боюнча нотариустун нотариалдык иш жүргүзүү укугуна лицензиясы кайра чакыртылган учурда, ага кайтадан лицензия алуу үчүн квалификациялык экзамен тапшырууга жол берилиши мүмкүн эмес.".

12. 14-статьяда:

1-бөлүктөгү "шаардын" деген сөз "райондун" деген сөз менен алмаштырылсын;

2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Нотариус нотариалдык иш-аракеттерди жасоо үчүн нотариалдык округдун чегинде орду болууга тийиш.";

5-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Нотариус тарабынан, ушул статьянын алтынчы бөлүгүндө каралган учурда, өзүнүн нотариалдык округунун чегинен тышкары нотариалдык аракетти жасашы ал аракетти анык эмес деп табууга алып келбейт.".

13. 15-17-статьялар күчүн жоготту деп табылсын.

14. 18-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"18-статья. Жеке нотариустардын мамлекеттик реестри

 

Жеке нотариустардын реестрин Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жүргүзөт.

Реестрде жеке нотариустардын аты жана юридикалык дареги, лицензиянын берилген күнү, лицензия номери жана белгиленген тартипте даярдалган жеке нотариустун өздүк мөөрүнүн үлгүсү болууга тийиш. Реестрге киргизилген бардык өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине бир айдын ичинде маалымдалып туруусу керек.".

15. 19-статьяда:

2-бөлүктөгү "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Мамлекеттик архив агентствосу менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4-бөлүк күчүн жоготту деп табылсын.

16. 20-статьянын 1-бөлүгүнүн экинчи абзацындагы "эл аралык келишимдерде" деген сөздөр "мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде" деген сөздөргө алмаштырылсын.

17. 21-статьянын 2-бөлүгүндөгү "жана берген антына" деген сөздөр алынып салынсын.

18. 23-статьяда:

1-бөлүктөгү экинчи сүйлөм алынып салынсын;

2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Жеке нотариустардын документтердин долбоорун даярдоодогу кызматтары жана башка кызмат көрсөтүүлөрү келишим боюнча кайрылышкан жактар тарабынан төлөнөт жана жеке нотариустун карамагында калат. Мамлекеттик нотариустардын документтердин долбоорун даярдоо боюнча кызматтары жана башка акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөр үчүн ставкалар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.";

5-бөлүктө:

- бөлүк "жеңилдиктер" деген сөздөн кийин "мамлекеттик алымды төлөө боюнча" деген сөздөр менен толукталсын;

- "мамлекеттик нотариалдык контораларда иштеген нотариустар, ошондой эле жеке нотариалдык кеңселерде иштеген нотариустар" деген сөздөр "мамлекеттик нотариустар, ошондой эле жеке нотариустар" деген сөздөргө алмаштырылсын.

19. 24-статьяда:

3-бөлүктөгү "Жеке нотариалдык кеңселер" деген сөздөр "Жеке нотариустар" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

4-бөлүктөгү "Жеке нотариалдык кеңсенин" деген сөздөр "Жеке нотариустардын" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

5-бөлүк күчүн жоготту деп табылсын.

20. 27-статьянын үчүнчү абзацындагы "- нотариалдык кеңселер жана нотариалдык аракеттерди жасоочу башка органдар жок" деген сөздөр "мамлекеттик жана жеке нотариустар менен нотариалдык аракеттерди жасоочу башка органдар жок" деген сөздөргө алмаштырылсын.

21. 28-статьяда:

статьянын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Жеке нотариустар тарабынан жасалуучу нотариалдык аракеттер";

1-бөлүктүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Жеке нотариустар төмөнкүдөй нотариалдык аракеттерди жасайт:";

3-бөлүктөгү "мыйзам" деген сөз "ченемдик укуктук" деген сөздөргө алмаштырылсын.

22. 29-статьяда:

статьянын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Мамлекеттик нотариустар тарабынан жасалуучу нотариалдык аракеттер";

1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Мамлекеттик нотариустар ушул Мыйзамдын 28-статьясында каралган нотариалдык аракеттерди жасайт, ошондой эле мүлктү ээликтен ажыратууга тыюу салат жана аны алып коет, мурастоо укугу жөнүндө күбөлүктөрдү берет жана мурасталган мүлктү коргоо чараларын көрөт. Мамлекеттик нотариус болбогондо же болбосо аталган нотариалдык аракеттерди алар тарабынан жасоо мүмкүн болбогондо ал нотариалдык аракеттерди жасоо Юстиция министрлигинин чечими менен мамлекеттик нотариустардын башкасына тапшырылат.";

2-бөлүктөгү "компетенциясына кирген мамлекеттик нотариалдык контора" деген сөздөр "компетенциясына кирген мамлекеттик нотариус" деген сөздөргө алмаштырылсын".

23. 33-статьяда:

2-бөлүктөгү "мыйзам" деген сөз "ченемдик укуктук" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-бөлүктөгү "Юстиция министрлиги" деген сөздөр "Өкмөтү" деген сөзгө алмаштырылсын.

24. 41-статьянын 2-бөлүгү күчүн жоготту деп табылсын.

25. 43-статьяда:

1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Жасалган нотариалдык аракет же нотариалдык аракеттерди жасоодон баш тартуу туура эмес деп эсептеген кызыкдар адам сотко кайрылууга укуктуу.";

2-бөлүктөгү "же арбитраждык сот" деген сөздөр алып салынсын.

26. 45-статьядагы "Юстиция министрлиги" деген сөздөр "Өкмөтү" деген сөзгө алмаштырылсын.

27. 46-статьянын 1-бөлүгүндөгү "нотариалдык конторанын" деген сөздөр "нотариустун" деген сөзгө алмаштырылсын".

28. 54-статьянын 1-бөлүгүндөгү "нотариалдык конторанын" деген сөздөр "нотариустун" деген сөзгө алмаштырылсын.

29. 59-статьянын 2-бөлүгүндөгү "нотариалдык конторага" деген сөздөр "мамлекеттик нотариуска" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

30. 60-статьяда:

1-бөлүк "сактоо үчүн" деген сөздөрдөн кийин "мамлекеттик" деген сөз менен толукталсын;

2-бөлүктө:

- бөлүк "доо коюлган учурда" деген сөздөрдөн кийин "мамлекеттик" деген сөз менен толукталсын;

- "Мамлекеттик нотариалдык контора жок жерде" деген сөздөр "Мамлекеттик нотариус болбогон жерде" деген сөздөргө алмаштырылсын.

31. 103-статьяда:

1-бөлүктө:

- "Кыргыз Республикасынын эл аралык келишиминде" деген сөздөр "мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген, Кыргыз Республикасы мүчөсү болуп саналган эл аралык келишиминде" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- "мыйзам" деген сөз "ченемдик укуктук" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-бөлүктөгү "Кыргыз Республикасынын эл аралык келишими" жана "Юстиция министрлиги" деген сөздөр тиешелүү түрдө "мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишими", "Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

К.Бакиев