Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2009-жылдын 30-марты №103

 

Кыргыз Республикасынын
Эмгек кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

1-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 2006-ж., № 4, 392-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 3-статья төмөнкү мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

"Ушул Кодекс менен кызматкерлердин абалын начарлатуучу ченемдерди камтыган башка мыйзамдардын ортосунда карама-каршылык болгон учурларда ушул Кодекстин ченемдери колдонулат.".

2. 62-статьянын 6-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

"Он сегиз жашка чыга элек, акы төлөнүүчү ишке тандап алуучу кызмат орунга шайланган, эмгек укуктарынын ченемдерин камтыган эмгек мыйзамдары жана башка ченемдик укуктук актылар менен белгиленген тартипте өткөрүлгөн тиешелүү кызмат ордун ээлөөгө конкурс боюнча тандалган, жумуш берүүчүлөрдүн ортосундагы макулдашуу боюнча башка жумуш берүүчүдөн которулуу тартибинде ишке чакырылган, 2 айга чейинки мөөнөткө эмгек келишимин түзгөн адамдарга жана башка ченемдик укуктук актыларда каралган башка учурларда ишке кабыл алууда сыноо белгиленбейт.".

3. 65-статьяда:

2-бөлүктөгү "(иш берүүчү - жеке жактарды кошпогондо)" деген сөздөр алып салынсын;

берене төмөнкү мазмундагы 6-бөлүк менен толукталсын:

"Кызматкерди бошотууда кызмат берүүчүнүн күнөөсү боюнча эмгек китепчеси өз убагында берилбегендиги үчүн кызмат берүүчү эмгек китепчесин бербей кармаган ар бир күн үчүн кызматкерге ар күндүк орточо эмгек акысын төлөп берет.".

4. 69-статьянын 1-бөлүктөгү "башка туруктуу" деген сөздөрдөн кийин "же убактылуу" деген сөздөр менен толукталсын.

5. 76-статьянын 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 8-пункт менен толукталсын:

"8) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларда белгиленген башка учурларда.".

6. 85-статьяда:

1-бөлүктөгү: сүйлөм "квалификациясы" деген сөздөн кийин "жана жамааттык келишимде, макулдашууда же эмгек келишиминде белгиленген критерийлерге жооп берген" деген сөздөр менен толукталсын;

экинчи сүйлөм алып салынсын;

2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Ушул Кодекстин 79-статьясынын 8-пунктунда жана 83-статьясынын 2-3-пункттарында каралган негиздерде кызматкер менен эмгек келишими бузулганда кызматкер иш берүүчүнүн сунушу боюнча башка кызмат ордуна которулушу мүмкүн.";

3-бөлүктө ", кызматкерлердин өкүлчүлүктүү органы менен макулдашууга жана кызматкердин кесибин, адистигин, квалификациясын жана эмгек акысынын өлчөмүн көрсөтүү менен аны алдыдагы иштен бошотуу тууралу мамлекеттик иш менен камсыз кылуу кызматына кабарлоого" деген сөздөр алып салынсын.

7. 86-статьянын 1-бөлүгүндө "жана 4" деген сан алып салынсын.

8. 87-статьянын 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Уюмду жоюуга же кызматкерлеринин санын же штатын кыскартууну жүргүзүүгө байланыштуу, анын ичинде уюмду өзгөртүп кайра түзүүгө байланыштуу эмгек келишимин бузууда бошотулган кызматкер үчүн иш издөө мезгилине, 3 айдын ичинде, эгерде ал иштен бошогондон кийин 10 календардык күндүн ичинде жумуш издеген адам катарында иш менен камсыз кылуунун мамлекеттик кызматында катталган шартта чыгуу жөлөкпулун эске алуу менен орточо айлык эмгек акысы сакталат. Иштен бошотулган күндөн тартып биринчи айда кызматкерге эки айлык эмгек акыдан төмөн эмес өлчөмдө чыгуу жөлөкпул төлөнөт, иш издеген экинчи жана үчүнчү айларда кызматкерге орточо айлык эмгек акы сакталат.".

9. 95-статьянын 2-бөлүгүндө "8" деген сан "6" деген санга алмаштырылсын.

10. 103-статьянын 4-бөлүгүндө "майрам" деген сөз "майрам алдындагы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

11. 112-статьянын 2-бөлүгүндөгү сүйлөм төмөнкү редакцияда баяндалсын:

"Жекшемби (эреже катары) жалпы дем алыш күн деп эсептелет. Өндүрүштүн мүнөзүнө жараша экономиканын белгилүү секторлорунда жамааттык макулдашууда жана эмгек келишиминде жуманын башка күнү дем алыш күн деп аныкталышы мүмкүн.".

12. 113-статьяда 3-бөлүктө "(жекшембиге)" деген сөз алынып салынсын.

13. 123-статьяда 2-бөлүк "Кодексте" деген сөздөн кийин ", эмгектик укуктук ченемдерин камтыган башка ченемдик укуктук актыларда, макулдашууларда, жамааттык жана эмгек келишимдеринде" деген сөздөр менен толукталсын.

14. 129-статья төмөнкү мазмундагы 7-бөлүк менен толукталсын:

"Жыл сайын төлөнүүчү өргүү төлөнбөгөн учурда кызматкер өргүүгө чыкпаган баардык жылдар үчүн аны пайдалануу же акчалай компенсация алуу укугун жоготпойт.".

15. 151-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:

"Үстөк жана кошумча акы төлөө түрүндөгү компенсациялык жана стимулдоочу мүнөздөгү төлөмдөр абсолюттук чоңдуктарда же кызматтык (тарифтик) маянага карата пайыз менен белгиленет.".

16. 184-статья төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:

"Кызматкер кан жана анын компоненттерин тапшырган учурда жумуш берүүчү ал күндөрү үчүн ага орточо эмгек акысы менен ушуга байланыштуу эс алууга берилген күндөрүн сактайт.".

17. 186-статьядагы "кызматкердин айлык орточо эмгек акысынан" деген сөздөр "кызматкердин эки орточо айлык эмгек акысынан" деген сөздөргө алмаштырылсын.

18. 230-статьянын 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эгерде эмгектик мертинүү иш берүүчүнүн күнөөсү эле эмес, жабырлануучунун одоно этиятсыздыгынан улам келип чыкса, анда аралаш жоопкерчилик колдонулат. Бул учурда ордун толтуруу акысынын өлчөмү жабырлануучунун күнөөсүнө жараша азайтылат. Жабырлануучунун күнөөсү комиссия тарабынан пайыз менен аныкталат.".

19. 234-статьянын аталышындагы "эмгек акынын эң төмөнкү өлчөмүнүн" жана 2-бөлүктөгү "эмгек акынын эң төмөнкү өлчөмүн" деген сөздөр тиешелүү түрдө "эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүнүн" жана "эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүн" деген сөздөргө алмаштырылсын.

20. 327-статья "эмгек келишиминде белгиленген өлчөмдө" деген сөздөрдөн кийин "бирок эки орточо айлык акынын өлчөмүнөн кем эмес," деген сөздөр менен толукталсын.

21. 350-статьяда:

2-бөлүгүндө "аларга теңештирилген ... жерлерине", "аларга теңештирилген жерлерде" жана "бийик тоолуу райондорго теңештирилген жерлерде" деген сөздөр "алыскы жана барууга кыйын аймактарына", "алыскы жана барууга кыйын аймактарда" жана "алыскы жана барууга кыйын аймактарда" деген сөздөр менен тиешелүү түрдө алмаштырылсын;

3-бөлүгүндө "аларга теңештирилген жерлерде" деген сөздөр "алыскы жана барууга кыйын аймактарда" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

22. 351-статьянын 3-бөлүгүндөгү экинчи абзац "жана ушул келишимди эмгек жана иш менен камсыз кылуу чөйрөсүндөгү тиешелүү мамлекеттик органда каттатууга" деген сөздөр "ушул Кодекстин талаптарына ылайык" деген сөздөр менен толукталсын.

23. 357-статьяда:

1-бөлүк "же эмгек китепчесиндеги жазуу" деген сөздөр менен толукталсын.

2-бөлүгүндө "жеке жак ... укуксуз" деген сөздөр "жеке ишкер катары каттоодон өткөн, мөөрү бар жеке жак ... укуктуу" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

24. 33-главада "аларга теңештирилген жерлерде" деген сөздөр "алыскы жана барууга кыйын аймактарда" деген сөздөр менен тиешелүү жөндөмөдө алмаштырылсын.

25. 363-статьядагы "эмгек акыга" деген сөздөр "кызматтык маянага" деген сөздөргө алмаштырылсын.

26. 365-статьядагы "эмгек акыга" деген сөздөр "кызматтык маянага" деген сөздөргө алмаштырылсын.

27. 399-статьянын 2 жана 3-бөлүктөрү алып салынсын.

28. 412-статьяда:

1-бөлүгү "комиссия" деген сөздөрдөн кийин ", Мамлекеттик эмгек инспекциясы" деген сөздөр менен толукталсын;

2-бөлүгү "комиссияга" деген сөздөрдөн кийин ", Мамлекеттик эмгек инспекцияга" деген сөздөр менен толукталсын.

29. 423-статьянын аталышы "бошотуу" деген сөздөн кийин ", четтетүү" деген сөз менен толукталсын.

 

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

3-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

К.Бакиев