Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\aa743331-d4c8-4322-9963-04c9a0e94e8b\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2009-жылдын 29-июну № 196

"Аудитордук иш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү тууралу

1-берене.

"Аудитордук иш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

 (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-ж., № 10, 435-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 1-1-статьяда:

1-бөлүгү "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы" деген сөздөрдөн кийин "(мындан ары - Кыргызстан банкы)" деген сөздөр менен толукталсын;

3-бөлүгүндөгү "текшерүүлөргө" деген сөздөн кийин "ушул банк" деген сөздөр менен толукталсын.

 

2. 2-статьянын 3-бөлүгүндөгү жана 5-статьянын 4-бөлүгүндөгү түрдүү жөндөмөлөр формасындагы "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "Кыргызстан банкы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

3. 3-статьяда:

2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Төмөнкүлөр тарабынан жыл сайын милдеттүү аудиттен өтүүгө тийиш:

- Кыргызстан банкы лицензиялануучу банктар жана башка уюмдар;

- камсыздандыруу уюмдары;

- баалуу кагаздардын коомдук сунуштарын жүзөгө ашыруучу коомдук компаниялар;

- инвестициялык фонддор;

- мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган учурлардагы башка жактар.";

3-бөлүктөгү "жеке аудитор жана (же)" деген сөздөр алып салынсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:

"Жүргүзүлгөн милдеттүү аудиттин жыйынтыгы боюнча аудиттелүүчү жактар төмөнкүлөргө милдеттүү:

- жалпыга маалымдоо каражаттарында аудитордук корутундусу (отчету) менен бир комплекте финансылык отчетторун жарыялоого;

- милдеттүү аудит жүргүзүлгөндүгү жана жалпыга маалымдоо каражаттарында аудитордук корутундусу (отчету) менен бир комплекте финансылык отчетторунун жарыяланганы жөнүндө аудитордук ишти жөнгө салуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга билдирүүгө.".

 

4. 5-статья төмөнкүдөй мазмундагы 8-бөлүк менен толукталсын:

"Аудитордук уюмдар алар тарабынан жүргүзүлүүчү аудитордук текшерүүлөрдүн сапатына ички контролдун стандарттарын белгилөөгө жана сактоого милдеттүү. Көрсөтүлгөн стандарттарга коюлуучу талаптар аудиттин стандарттары менен жөнгө салынат.".

 

5. 6-статья төмөнкүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

"Аудитордук уюмдар жана жеке аудиторлор аудитордук ишти жөнгө салуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга ошол эле мезгилде аудит жүргүзүлгөн жактарды билдирүү менен аудитордук корутундуга (отчетко) кол коюлган күндөн тартып 5 (беш) жумуш күнүнүн ичинде финансылык отчеттуулуктун стандарттарын бузуулар аудиттин жыйынтыгында табылгандыгы жөнүндө билдирүүгө милдеттүү.".

 

6. 7-статья "буйрутмачыдан" деген сөздөн кийин "жана аудитордук ишти жөнгө салуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан" деген сөздөр менен толукталсын.

 

7. 9-статьяда:

2-бөлүктүн бешинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- башка жогорку (экономикалык эмес) билими барлар жана экономикалык адистик боюнча жети жылдык стажы барлар;";

3-бөлүгү "комиссия түзөт" деген сөздөн кийин ", анын курамынын 1/3ү кесиптик аудитордук бирикмелердин өкүлчүлөрүнөн турушу керек" деген сөздөр менен толукталсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:

"Квалификацияны жогорулатуу боюнча курстан өткөндүгүн ырастоочу документ кийинки жылдын 1-февралынан кечиктирилбестен аудитор тарабынан ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилет.".

 

8. 10-статьяда:

1-бөлүгүнүн 4-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4) аудитор кол койгон аудитордук корутундуну атайлап жалган чыгарылган деп табуу жөнүндө соттун чечиминин мыйзамдуу күчүнө кириши;".

 

9. 12-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"12-статья. Аудиторлордун, жеке аудиторлордун, аудитордук

уюмдардын жана аудиттелүүчү жактардын жоопкерчиликтери

Аудиторлор, жеке аудиторлор, аудитордук уюмдар жана аудиттелүүчү жактар Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын, анын ичинде ушул Мыйзамдын жоболорун бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.".

 

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

             Президенти

 

К. Бакиев