Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

2009-жылдын 15-июлу № 217

 

"Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолор киргизүү тууралу

1-берене.

 

"Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1996-ж., № 7, 85-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

 

1. 2-статья төмөнкүдөй мазмундагы бөлүктөр менен толукталсын:

"Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фонд - максаттуу камсыздандыруу фонду, анда камсыздандыруу эсебинин топтолуучу бөлүгүндө эсепке алынуучу жана камсыздандырылган адамдын пайдасына инвестициялык киреше алуу максатында инвестициялануучу пенсиянын топтолуучу бөлүгүн каржылоого камсыздандыруу төгүмдөрү топтолот.

Инвестициялык киреше - баалуу кагаздар жана банктык депозиттер боюнча дивидендер жана пайыздар (кирешелер), пенсиялык топтолгон каражатты инвестициялоо боюнча операциялардын кирешелеринин башка түрлөрү.

Топтолгон пенсиялык камсыздоо - топтолуулардын системасы, пенсиялык топтолууларды инвестициялоо, жарандардын камсыздандыруу эсебинин топтолуучу бөлүгү боюнча инвестициялык кирешени бөлүштүрүү жана алардын негизинде пенсияларды төлөө.

Пенсиялык активдер - инвестициялоо, камсыздандырылган адамдын пайдасына инвестициялык киреше алуу, топтолгон пенсиялык фонддон пенсиялык төлөмдү камсыздоо жана жүргүзүү үчүн багытталган каражаттар.

Пенсиялык келишим - бир тараптан топтоочу пенсиялык фонддун жана экинчи тараптан салымчынын же алуучунун ортосунда пенсиялык төгүмдөр жана топтоолор менен байланышкан укуктук мамилелерди белгилөө, өзгөртүү же токтотуу жөнүндө түзүлө турган келишим (макулдашуу).

Пенсиялык топтоолор - пенсиялык топтоолорго түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жана аларды инвестициялоодон алынган кирешенин эсебинен түзүлгөн каражаттардын жарандардын жеке камсыздандыруу эсебинин топтолуучу бөлүгүндө эсепке алынган жыйындысы.".

 

2. 8-статьяда:

1-пункттун сегизинчи абзацынан кийин төмөнкүдөй мазмундагы тогузунчу-он экинчи абзацтар менен толукталсын:

"жеке топтолуучу пенсиялык камсыздоо системасын уюштурууга;

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондду уюштурууга жана башкарууга;

башкаруучу компанияларга ишенимдик башкарууга пенсиялык активдерди которууга;

жарандардын камсыздандыруу эсебинин топтолуучу бөлүгү боюнча инвестициялык кирешелерди бөлүштүрүүгө жана пенсиянын топтолуучу бөлүгүн төлөөнү жүргүзүүгө;";

 

2-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

"пенсиялык топтоо каражатын түзүү жана инвестициялоо чөйрөсүндө жөнгө салуу, контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга пенсиялык топтоолорду башкаруу жөнүндө тиешелүү отчетту өз убагында тапшырууга;

башкаруучу компанияларга же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте пенсиялык топтоолорду башкарууга укугу бар жана топтолуучу пенсиялык каражаттарды инвестициялоо менен алектенген жеке пенсиялык фонддорго жана башка түзүмдөргө башкаруу үчүн камсыздандырылган адамдын арызы боюнча камсыздандырылган адамдын пенсиялык активдерин жиберүүгө.".

 

3. 9-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы-тогузунчу абзацтар менен толукталсын:

"пенсиялык келишим түзүү үчүн топтолуучу пенсиялык фондду тандоого;

топтолуучу пенсиялык фондунун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу көлөмдө пенсиялык активдерди башкаруу боюнча компаниялардын уюштуруучулары жөнүндө маалымат алууга;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өзүнүн пенсиялык топтоолорун мурастоого;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары туруктуу жашоого кетип жатканда пенсиялык топтоолорду чыгарып алууга.".

 

4. 21-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

"пенсиялык активдерди инвестициялоодон түшкөн кирешелердин;".

 

5. 22-статьянын 3-пункту төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Билдирүүлөрдүн эмгек акы жана камсыздандыруу салымдары жөнүндө бөлүгүндөгү маалыматтар кагазда жазылган, ошондой эле электрондук формада (магниттик жазуу же байланыш каналы боюнча) документ түрүндө берилиши мүмкүн. Бул учурда берилген документтердин юридикалык күчү электрондук санариптик колтамга же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген маалыматты коргоонун башка системасы менен ырасталууга тийиш.".

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам 2010-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

 

3-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

          Президенти

 

К. Бакиев