Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2009-жылдын 15-июлу № 218

"Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралу

1-берене.

"Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1997-ж., № 8, 392-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

 

1. 7-статьяда:

1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

 

"1. Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча жалпы пенсия бириктирилген (базалык жана камсыздандыруу пенсиялары) жана топтолуучу бөлүктөрдөн турат, багуучусунан айрылган учур боюнча пенсияны кошпогондо, ал базалык жана камсыздандыруу пенсияларынан турат.";

 

3-пунктта "22-статьясына" деген сөздөр "22-статьянын 3-пунктуна" деген сөздөргө алмаштырылсын;

төмөнкүдөй мазмундагы 3-1-пункт менен толукталсын:

 

"3-1. Пенсиянын топтолуучу бөлүгү - жеке камсыздандыруу эсебинин топтолуучу бөлүгүндө эсепке алынган жана 22-статьяга ылайык эсептелүүчү пенсиялык топтоолордун суммасынан камсыздандырылган адамга белгиленүүчү пенсиянын бөлүгү.";

 

4-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Пенсионерлердин кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылуу максатында пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнө индексация жүргүзүлөт. Пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн индексациялоо шарттары орточо эмгек акынын чоңдугунун жана мурдагы индексациядан кийинки календарлык жылда калыптанган керектөө бааларынын индексинин өсүшү болуп эсептелет.

Пенсияларды индексациялоо Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджетинде каралган каражаттын чегинде Кыргыз Республикасынын Президентинин чечимдери менен жүргүзүлөт.".

 

2. 10-статьянын 2-пунктундагы "камсыздандыруу бөлүгү" деген сөздөр "камсыздандыруу жана топтолуучу бөлүктөрү" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

 

3. 13-статья төмөнкүдөй мазмундагы 1-1-пункт менен толукталсын:

"1-1. Эмгек акыга жана башка социалдык төлөмдөргө кошумча төлөмдөрдүн коэффициенттери белгиленген жерлерде ченемдик укуктук актыларга ылайык пенсияга үстөк акы ушул коэффициенттерди эсепке алуу менен эсептелет.".

 

4. 17-статьяда:

1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Майыптыгы боюнча пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү I жана II топтордогу майыптар үчүн жаш курагы боюнча пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү толук өлчөмдө жана III топтогу майыптар үчүн ушул Мыйзамдын 7, 13, 15 жана 22-статьяларына ылайык эсептелген пенсиянын 50 пайызы өлчөмүндө дайындалат.";

- статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

 

"3. Пенсиянын топтолуучу бөлүгү ушул Мыйзамдын 22-статьясына ылайык майыптыктын топторуна карабастан толук өлчөмдө эсептелет.".

 

5. 19-статьянын биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Баккан адамынан айрылгандыгына байланыштуу пенсия ушул Мыйзамдын 15-статьясынын 2-пунктуна ылайык баккан адамдын II топтогу майыптыгы боюнча пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүнүн ыктымалдуу суммасы катары эсептелет жана төмөнкүдөй өлчөмдөрдө дайындалат:".

 

6. 22-статья төмөнкүдөй редакциядагы 3-1 жана 3-2-пункттар менен толукталсын:

 

"3-1. Пенсиянын топтолуучу бөлүгү жеке камсыздандыруу эсебинин топтолуучу бөлүгүндө пенсиялык топтоолору бар алуучуларга дайындалат жана төлөнөт.

Пенсиянын топтолуучу бөлүгүн эсептөөнү жана төлөөнү Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фонддун же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик эмес топтолуучу пенсиялык фонддун каражаттарынан жүргүзөт.

 

3-2. Каза болгон баккан адамдын пенсиялык топтоолору ушул Мыйзамдын 32-статьясына ылайык төлөнөт.".

 

7. 22-1-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

 

"22-1-статья. Пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн кайра эсептөөнүн шарттары жана мөөнөтү

1. Жекече (индивидуалдык) эсепте турган жана камсыздандыруу акыларын төлөп турган пенсионерлерге жыл сайын 1-январга карата пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү, пенсия дайындалган күндөн кийинки же болбосо ушул Мыйзамдын 22-статьясынын 3-пунктунун "б" пунктчасына ылайык пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү акыркы жолу кайра эсептелген күндөн тартып өткөн мезгил үчүн топтолгон камсыздандыруунун төгүмдөрүнөн кайра эсептелет.

2. Пенсионердин эмгек ишмердүүлүгү бүткөн учурда пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгүн кайра эсептөө эмгек ишмердүүлүгү токтотулган айдан кийинки айдан тартып жүргүзүлөт.".

 

8. 31-статьянын "камсыздандыруучу бөлүгү төлөнөт" деген сөздөр "камсыздандыруучу жана топтолуучу бөлүктөрү төлөнөт" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

 

9. 32-статьяда:

статьянын аталышы "пенсияны" деген сөздөн кийин "жана пенсиялык топтоолорду" деген сөздөр менен толукталсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы 1-1-пункт менен толукталсын:

"1-1. Камсыздандырылган адам каза болгон учурда топтолуучу камсыздандыруу эсебинде эске алынган пенсиялык топтоолор Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинде каралган тартипте мураскорлорго төлөнөт.

Каза болгон камсыздандырылган адамдын пенсиялык топтоолорду алууга укуктуу мураскорлору жок болгон учурда ал каражаттар Пенсиялык фонддун бириктирилген бөлүгүнө өткөрүлөт.".

 

10. 33-статья төмөнкүдөй редакциядагы 3 жана 4-пункттар менен толукталсын:

"3. Республиканын чегинен тышкары жактарга туруктуу жашоого кетип жаткан жарандын жеке камсыздандыруу эсебинин топтоочу бөлүгүндө чагылдырылган пенсиялык топтоолордун суммалары анын арызы боюнча топтоочу пенсиялык фонддор иштеп чыккан жана бекиткен эрежелерге ылайык төлөнөт.

 

4. Пенсионер Кыргыз Республикасына туруктуу жашоого кайтып келген учурда пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн төлөө кайрадан башталат. Пенсионерге пенсиянын топтолуучу бөлүгүн төлөө жеке камсыздандыруу эсебинин топтолуучу бөлүгүнө каражат түшкөндөн кийин гана жүргүзүлүшү мүмкүн.".

 

2-берене.

Бул Мыйзам 2010-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

 

3-берене.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

К. Бакиев