Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамы менен киргизилген өзгөртүүлөр
"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы расмий жарыяланган күндөн тартып
алты ай өткөндөн кийин күчүнө кирет

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a145f75c-c6ed-4612-aa7d-ec2a4df2d7cd\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2009-жылдын 24-июлу № 247

"Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" жана "Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралу

(КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

1-берене.

 

"Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1997-ж., № 11, 537-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

 

1. 1-статьяда:

1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Ушул Мыйзам карыз тарапты банкрот (кудуретсиз) деп табуунун (жарыялоонун) негизин белгилейт, кудуретсиздиктин (банкроттуктун) алдын алуу боюнча чаралардын тартибин жана шартын, банкроттук жол-жоболорун жүргүзүүнүн тартибин жана шарттарын жана карыз тараптын кредиторлордун талабын толук канааттандырууга жана (же) милдеттүү төлөмдөрдү төлөө боюнча милдеттерди аткарууга жөндөмсүздүгүнөн келип чыккан башка мамилелерди жөнгө салат.";

 

2-пункттун 1-пунктчасындагы "мамлекеттик ишканалардан" деген сөздөр "мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардан" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

 

3-пункт төмөнкүдөй мазмундагы 4-пунктча менен толукталсын:

"4) Эгерде "Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен башкасы белгиленбесе, банктарга жана башка финансылык-кредиттик уюмдарга карата колдонулбайт".";

 

4-пункттагы "банктарга жана башка финансылык-кредиттик уюмдарга карата" жана "жана Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы" деген сөздөр алып салынсын;

 

5-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Уставдык капиталында мамлекеттик жана/же муниципалдык үлүшү 50 пайыздан ашык болгон юридикалык жактарга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан банкроттукту жүргүзүүнүн өзгөчө тартиби каралышы мүмкүн.".

 

2. 2-статьяда:

экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Администратор - убактылуу администратор, атайын администратор, тышкы башкаруучу катары чыга турган жана карыз тараптын банкроттук процессин өткөрүүгө жооптуу болгон, ушул Мыйзам менен белгиленген тартипте дайындалуучу адам.";

тогузунчу абзац алып салынсын;

жыйырма экинчи абзацтагы ", Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын" деген сөздөр алып салынсын;

жыйырма төртүнчү жана жыйырма бешинчи абзацтар алып салынсын;

отуз биринчи абзацтагы ", Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы" деген сөздөр алып салынсын;

кырк төртүнчү абзацтагы "жана түз келүүчү инвестицияларды тартуу" деген сөздөр алып салынсын;

 

3. 3-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3-статья. Банкроттук (кудуретсиздик)

Банкроттук (кудуретсиздик) деп карыз тараптын макулдугу менен юридикалык жактын сот тарабынан таанылган же кредиторлордун чогулушу тарабынан жарыяланган төлөөгө жөндөмсүздүгү, башкача айтканда мыйзамда же келишимде белгиленген мөөнөттө толук көлөмдө акчалай милдеттенмелери боюнча өз кредиторлорунун негиздүү талаптарын канааттандырууга жөндөмсүздүгү түшүнүлөт, ага анын өтүмдүү активдерине милдеттенмелерди өзүнө алуудан ашып кетүүнүн натыйжасында бюджетке жана бюджеттен тышкаркы фонддорго милдеттүү төлөмдөрдү камсыз кылууга жөндөмсүздүгү кирет.".

 

4. 4-статьяда:

1-пункттагы ", Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын" деген сөздөр алып салынсын;

4-пункттун 4-пунктчасы күчүн жоготту деп табылсын.

 

5. 8-статьяда:

1-пунктунда:

- биринчи абзацтагы "квалификациялуу адам -" деген сөздөр алып салынсын;

- 4-пунктча күчүн жоготту деп табылсын;

 

2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик органдын кызматкери, Кыргыз Республикасында катталган юридикалык жак же болбосо өз ишин жеке ишкер катары жүзөгө ашыруучу Кыргыз Республикасынын жараны администратор боло алат.

Карыз тараптын администратору болуп юридикалык жак же жеке ишкер дайындалган учурда, акыркылар банкроттук жөнүндө иштер боюнча орган алардын финансылык абалы жана карыз тараптын кредиторлорунун, ошондой эле анын уюштуруучуларынын, катышуучулардын, акционерлердин алдында ушул жактарга администратор тарабынан ушул Мыйзамды жана карыз тараптын банкроттук жол-жоболорун жүргүзүүнүн эрежелерин бузуунун натыйжасында алып келе турган зыян үчүн жоопкерчилигин камсыз кылуу жагындагы белгиленген талаптарга ылайык келиши керек.";

 

3-пунктта:

- биринчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик органдын кызматкерлери администратор болуп саналган учурлардан тышкары, жеке ишкер же юридикалык жактын жетекчиси болуп саналган администратордун ишти жүзөгө ашыруу укугуна лицензиясы болууга тийиш.

Төмөнкүлөр администратор болуп дайындала алышпайт:";

- 4-пунктча төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4) мамлекеттик органда (банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик органдын кызматкерлерин кошпогондо), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштеген адам;";

 

4-пунктта:

- биринчи абзацтагы "же Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (банктарга тиешеси болсо)," деген сөздөр алып салынсын;

- үчүнчү абзацтагы ", банктарды банкроттоодон тышкары" деген сөздөр алып салынсын;

 

7-пункттагы "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (банктардын банкроттугу учурунда)," деген сөздөр алып салынсын;

 

8-пункттун биринчи абзацындагы "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы," деген сөздөр алып салынсын;

8-1-пунктта:

- 3-пунктчадагы ", Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына" деген сөздөр алып салынсын;

- 4-пунктчанын экинчи абзацында ", Улуттук банк" деген сөздөр алып салынсын;

 

11-пункттагы "же банктар банкрот болгон учурда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы" деген сөздөр алып салынсын.

 

6. 9-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"9-статья. Карыз тараптын төлөөгө жөндөмсүз фактысын белгилөө

1. Төмөндөгү шарттардын бири болгондо карыз тарап төлөөгө жөндөмсүз болуп эсептелет жана банкрот (кудуретсиз) деп жарыяланышы же табылышы мүмкүн:

1) анын тез өтүүчү (өтүмдүү) активдерине милдеттенмелерди өзүнө алуудан ашып кетүүнүн натыйжасында мыйзамда же келишимде белгиленген мөөнөттө толук көлөмдө акчалай милдеттенмелери боюнча өз кредиторлорунун негиздүү талаптарын канааттандырууга жөндөмсүздүгү;

2) анын тез өтүүчү (өтүмдүү) активдерине милдеттенмелерди өзүнө алуудан ашып кетүүнүн натыйжасында мыйзамда белгиленген мөөнөттө бюджетке жана бюджеттен тышкаркы фонддорго төлөмдөрдү камсыз кылууга жөндөмсүздүгү;

3) банкроттук жөнүндө иштин маңызы боюнча сот тарабынан чечим чыгарылганга чейин карыз тараптын кредитордун талаптарын ушул Мыйзамдын 27-статьясында каралган тартипте канааттандырбоосу;

4) эгерде көзөмөлдөөнүн ыйгарымдуу органы карыз тараптын милдеттемелери анын активдеринен ашып кеткен фактыны белгилесе.

2. Карыз тараптын төлөө жөндөмсүздүгүнүн фактысы сот экспертизасынын корутундусунун, көз карандысыз аудиттин же карыз тараптын убактылуу администраторунун отчетунун жыйынтыктарынын негизинде соттун чечими менен (банкроттук процесси сот тартибинде жүргүзүлгөндө) же кредиторлордун жыйналышынын чечими менен (банкроттук процесси соттон тышкаркы тартипте жүргүзүлгөндө) белгиленет.

3. Ушул Мыйзамдын 9-1-статьясында белгиленген карыздын минималдуу өлчөмүнөн ашкан өлчөмдө карыз тараптын төлөө жөндөмсүздүгүн билдирген кредитордун алдында карыз тараптын акчалай милдеттенмеси болгондо гана аны банкрот (кудуретсиз) деп таануу (жарыялоо) үчүн жана ушул Мыйзамда каралаган жол-жоболорду колдонууга негиз болот. Акчалай милдеттенмелердин өлчөмү, эгерде сот актысы менен мыйзамдуу күчүнө киргендиги тастыкталса же анын банкроттуулугу жөнүндө иши соттун жыйналышында каралганда мындай моюнга алуунун тыянактарын түшүндүрүү менен карыз тарап кат жүзүндө макул болгондо белгиленди деп эсептелет.

4. Эгерде карыз тарап кредиторлордун талаптарына макул болбосо, ал эми акчалай милдеттенмелердин жана (же) милдеттүү төлөмдөрдүн өлчөмү мыйзамдуу күчүнө кирген сот актысында белгиленбесе, мындай карыз тарап сот тарабынан карызды төлөөгө жөндөмсүз деп таанылбайт, ал эми анын банкроттуулугу жөнүндө иш өндүрүшү токтотулушу керек.

5. Анын карызды төлөөгө жөндөмсүздүгү жөнүндө жарыялаган кредитордун алдындагы карыз тарап же болбосо кайсы болбосун үчүнчү тарап акча милдеттенмелерин толук аткарганда сот иштин аныгы боюнча чечим кабыл алганга чейин, банкроттуулук жөнүндө иши боюнча соттун чечими күчүнө киргенге чейин банкроттуулук жөнүндө иш өндүрүшү ушул карыз тараптын банкроттуулугу жөнүндө сотко өз талаптарын койбогон карыз тараптын кредиторлордун алдында башка карыздары болгондугуна карабастан токтотулууга тийиш.

6. Карыз тарапты банкрот деп таануу (жарыялоо) жөнүндө арыздын кабыл алынышы жана карыз тараптын ишин кароо мөөнөтү, карыз тараптын дарегинин толук аталышы, кредиторлордун алдындагы бюджеттик жана бюджеттик эмес фондулардын алдындагы карыздары жөнүндө маалымат республиканын жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланууга тийиш".

 

7. 9-1-статьянын 1-пунктунун 3-пунктчасы күчүн жоготту деп табылсын.

 

8. 9-2-статьянын 1-пунктунун 4-пунктчасындагы "(ушул Мыйзамдын 16-статьясы)" деген сөздөр алып салынсын.

 

9. 11-статьянын 3-пункту алып салынсын.

 

10. 12-статьянын 10-пункту күчүн жоготту деп табылсын.

 

11. 15-статьянын 9-пунктундагы "же Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (банктар банкрот болгондо)", "же Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (банктар банкрот болгондо)" жана "(Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын - банктар банкрот болгондо)" деген сөздөр алып салынсын.

 

12. 16-статьянын 1-пунктунун экинчи-төртүнчү абзацтары алып салынсын.

 

13. 17-статьянын 2-пунктунун 7-пунктчасынын биринчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7) эгерде ушул Мыйзам менен башкача каралбаса, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте мамлекет кредитор болуп эсептелген карыз тараптарга карата банкроттук процессинин жол-жоболорун козгоо маселелеринде мамлекеттин бирден-бир өкүлү болуп саналат.".

 

14. 20-статьяда:

биринчи бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кредиторлордун чогулушу, кредиторлордун комитети, убактылуу администратор, тышкы башкаруучу, атайын администратор, ошондой эле карыз тарап же анын катышуучулары мыйзамдын талаптарына карама-каршы келген же кредиторлордун укугуна шек келтирген чечимдерди кабыл алууга укуксуз, ал эми кабыл алынган мындай чечимдер ушул Мыйзамдын 27-31-статьяларында каралган тартипте сот тарабынан жараксыз деп таанылат.";

экинчи бөлүгү алып салынсын.

 

15. 21-статьянын 10-пунктундагы ", болбосо банктын банкроттук процессин баштабоо тууралу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чечими кабыл алынган учурдан тартып," деген сөздөр алып салынсын.

 

16. 25-статьянын экинчи жана үчүнчү сүйлөмдөрү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Карыз тараптын ишинин жүрүшүндө пайда болгон же ага башка мыйзамдуу жол менен келип түшкөн документтер укук мураскоруна өткөрүп берилет. Укук мураскору жок болгондо, документтер мыйзамга ылайык улуттук архив фондуна өткөрүп берилүүгө тийиш.".

 

17. 26-статьяда "10 жылдын ичинде" деген сөздөр "үч жылдын ичинде" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

 

18. 27-2-статьяда:

1-пункттун 4-пунктчасы күчүн жоготту деп табылсын;

2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

 

"2. Ушул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн адамдар, карыз тарапты банкрот деп табуу жөнүндө арыз менен акчалай милдеттенмелердин өлчөмү мыйзамдуу күчүнө кирген сот актыларында белгиленген талаштарды сотко чейин жөндөө (доомат) арыздары менен сотко кайрылуу укугуна ээ. Башка учурларда карыз тарапты банкрот деп табуу жөнүндө арызды берүү үчүн талашты сотко чейин жөндөө (доомат) жол-жоболорун сактоо талап кылынат, ал сотко кайрылуу убактысына 15 календардык күнгө чейин карыз тарапка дооматты артуу аркылуу жүзөгө ашырылат.".

 

19. 27-6-статьянын 3-пунктунун 4-пунктчасындагы ", токтотуп коюу (банктар үчүн)" деген сөздөр алып салынсын.

 

20. 27-8-статьяда:

2-пункттун 6-пунктчасындагы ", токтотуп коюу (банктар үчүн)" деген сөздөр алып салынсын;

4-пункттагы "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын," деген сөздөр алып салынсын.

 

21. 27-11-статьянын 5-пунктунун биринчи сүйлөмүндөгү "арыз кабыл алынган учурдан тартып" деген сөздөр "арызды кабыл алуу жөнүндө аныктама чыгарылган күндөн тартып" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

 

22. 27-13-статьянын 1-пункту төмөндөгүдөй мазмундагы 6-пунктча менен толукталсын:

"6) эгерде акчалай милдеттенменин болушунун өлчөмүн жана фактысын белгилеген, же ушул Мыйзамдын 27-2-статьясынын 2-пунктуна ылайык талаштарды (дооматты) жөнгө салуунун сотко чейинки жол-жоболорун далилдеген мыйзамдуу күчүнө кирген соттук акты арызга тиркелбесе.".

 

23. 27-15-статьянын 1-пунктундагы ", Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын" деген сөздөр алып салынсын.

 

24. 27-18-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Сот тарабынан карыз тарапты банкрот деп табуу үчүн ушул Мыйзамдын 9-статьясынын 1, 2 жана 3-пункттарында көрсөтүлгөн жагдайлардын сөзсүз болушу эсептелет.".

 

25. 27-21-статьяда:

2-пункттун 1-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) карыз тараптын төлөөгө жөндөмсүздүгүнүн фактысы, анын карызынын өлчөмү жөнүндө жана аны банкрот деп табуу жөнүндө;";

5, 7, 8-пункттардагы "(Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына банктар банкрот болгондо)" деген сөздөр алып салынсын;

6-пункттагы "же Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (банктар банкрот болгондо)" жана "же Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (банктар банкрот болгондо)" деген сөздөр алып салынсын;

10-пункттагы "(Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы - банктар банкрот болгондо)" деген сөздөр алып салынсын.

 

26. 27-22-статьянын 3-пунктунун 3-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3) карыз тараптын төлөөгө жөндөмсүздүгү фактысын белгилөө, карыз тарапты банкрот деп табуу жана банкроттук процессинин жол-жобосун дайындоо жөнүндө соттун чечимин жокко чыгаруу тууралу соттун чечими кабыл алынган күн.".

 

27. 27-26-статьянын 2-пунктунун 3 жана 4-пунктчалары алып салынсын.

 

28. 27-29-статьянын 1-пунктунун 2-пунктчасы төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

"2) эгер карыз тарап аны банкрот деп табуу жөнүндө сотко арыз берген кредитордун (кредиторлордун) талаптарын толук көлөмдө канааттандырганда;".

 

29. 27-31-статьянын 1-пунктундагы ", Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын" деген сөздөр алып салынсын.

 

30. 27-33-статьянын 2-пункту төмөндөгүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Мыйзамдуу күчүнө кирген сот актысын кайра кароо жөнүндө арыз берүүнүн процесстик мөөнөтү сот тарабынан калыбына келтирилбейт, эгер мындай соттук акты күчүнө кирген учурдан бери үч айдан ашык убакыт өтүп кетсе.".

 

31. 27-34-статьянын 1-пунктундагы ", Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (банктардын банкроттугуна карата)" деген сөздөр алып салынсын.

 

32. 52-статьядагы ", Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан (карыз тарапка карата - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензиялануучу банк жана дагы башка финансы-кредиттик мекемелери)" деген сөздөр алып салынсын.

 

33. 55-статьяда:

2-пункттун экинчи абзацы алып салынсын;

4-пункттун экинчи абзацындагы "Мамлекеттик бийликтин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана сот органдары" деген сөздөр "Сот органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын кошкондо, мамлекеттик органдар" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

 

34. 63-статьяда:

1-пункттун үчүнчү абзацы алып салынсын;

4-пункт күчүн жоготту деп табылсын.

 

35. 65-статьянын 2-пунктундагы "(анын ичинде дайындалган кредиторго) же Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан соттук эмес тартипте" деген сөздөр алып салынсын.

 

36. 68-статьянын 2-пункту "үчүнчү жактан" деген сөздөрдөн кийин "фондулук биржада ачык сооданы уюштуруу аркылуу" деген сөздөр менен толукталсын.

 

37. 73-1-статьянын 4-пунктунун үчүнчү абзацындагы "же Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын - банктар банкрот болгондо" деген сөздөр алып салынсын.

 

38. 73-2-статьянын 5-пунктундагы "(Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын - банктар банкрот болгондо)" деген сөздөр алып салынсын.

 

39. 80-статьянын 3-пунктундагы "(Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензиялануучу банк же дагы башка финансы-кредиттик мекемелер)" деген сөздөр алып салынсын.

 

40. 83-статьянын 1-пунктунун 1-пунктчасындагы "болсо (эсептелсе)" деген сөздөр "деп табылса" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

 

41. 87-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Мүлктү (активдерди) сатуудан түшкөн таза пайда Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 99-статьясында каралган кезекте бөлүштүрүлөт.".

 

42. 11-глава күчүн жоготту деп табылсын.

 

2-берене.

(КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамына ылайык күчүн жоготот)

 

3-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы үч айлык мөөнөттө өз чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

К. Бакиев