Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2019-жылдын 6-ноябрындагы N 124 Мыйзамына ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\73e0fb7b-8620-463b-b654-ed7e5e661f3b\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2009-жылдын 24-июлу № 249

Финансы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жөнүндө

(КР 2013-жылдын 20-февралындагы № 24, 2014-жылдын 11-январындагы № 8,
2016-жылдын 22-мартындагы № 24, 2017-жылдын 10-майындагы № 79
Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

1-глава
Жалпы Жоболор

 

1-берене. Ушул Мыйзамдын жөнгө салуу чөйрөсү

Ушул Мыйзам финансы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын (мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) уюштуруу жана иштөө тартибин аныктайт жана банктык эмес финансылык рынокту, бухгалтердик эсепти жана аудитордук ишмердикти мамлекеттик жөнгө салууну жана көзөмөлдөөнү жүзөгө ашыруу менен байланышкан мамилелерди жөнгө салат.

(КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

2-берене. Ыйгарым укуктуу орган, банктык эмес финансылык рынокту, бухгалтердик эсепти жана аудитордук ишмердикти мамлекеттик жөнгө салуу жана көзөмөлдөө жөнүндө мыйзамдар

1. Ыйгарым укуктуу орган, банктык эмес финансылык рынокту, бухгалтердик эсепти жана аудитордук ишмердикти мамлекеттик жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мыйзамдар Кыргыз Республикасынын Конституциясына негизделет жана ушул Мыйзамдан жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынан, ошондой эле мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдерден жана макулдашуулардан турат.

2. (КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

(КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

3-берене. Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги түшүнүктөр

Ушул Мыйзамда колдонулуучу терминдер (атоолор) жана аныктамалар:

Аткаруучу кеңештин мүчөсүнүн аффилирленген жагы - Аткаруучу кеңештин мүчөсү кабыл алуучу чечимге тике жана (же) кыйыр, анын ичинде келишимдин же башка бүтүмдүн күчү менен таасир эте алуучу бардык жеке же юридикалык жак. Аткаруучу кеңештин мүчөсүнүн аффилирленген жагы деп анын жакын туугандары, ошондой эле ал же анын жакын туугандары, же ал өзүнүн жакын туугандары менен биргелешип жүгүртүүдөгү акциялардын бир же андан ашык пайызына (үлүшүнө), облигацияларга ээлик кылган юридикалык жактар милдеттүү түрдө эсептелинет;

башка компаниянын же компаниялар тобунун аффилирленген компаниясы - башка компания (компаниялар тобу) кабыл алуучу чечимди тике жана (же) кыйыр аныктоого жана (же) кабыл алуучу чечимге таасир этүүгө укуктуу, анын ичинде келишимдин жана (же) андай компаниядагы акциялардын (үлүштөрдүн) 5 пайызынан ашыгына ээлик кылуунун күчү менен укуктуу компания. Аффилирленген компания деп ошондой эле башка компаниялар (компаниялар тобу) ошол аффилирленген компания кабыл алуучу чечимди тике жана (же) кыйыр аныктоого жана (же) кабыл алуучу чечимге таасир этүүгө укуктуу, анын ичинде келишимдин же аффилирленген компаниядагы акциялардын (үлүштөрдүн) 5 пайызынан ашыгына ээлик кылуунун күчү менен таасир этүүгө укуктуу компания да эсептелет;

компаниялар тобу - кесипкөй катышуучудан жана анын туунду жана/же көз каранды компанияларынан жана/же холдинг компаниядан жана анын туунду жана/же көз каранды компанияларынан турган компаниялар тобу;

комиссиялык жыйымдар - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган өлчөмдө жана тартипте ыйгарым укуктуу органга жөнгө салынчу субъекттер тарабынан төлөнүп берилүүчү жыйымдар;

банктык эмес финансылык сектор - Кыргыз Республикасынын финансылык рыногунун бөлүгү, ал өзүндө баалуу кагаздар рыногун, камсыздандыруу ишмердигин, мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун, пенсиялык активдерди башкаруучу компаниялардын ишмердигин, ошондой эле ушул Мыйзамга жана банктык эмес финансылык рыноктогу аталган ишмердикти жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарына ылайык лотереялык ишмердикти камтыйт;

Аткаруучу кеңештин аткаруучу ыйгарым укуктарга ээ эмес мүчөсү - ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамы же кызматкери болуп эсептелбеген, ыйгарым укуктуу органдын Аткаруучу кеңешинин мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын аткарганы үчүн сый акы албаган адам, ал Кыргыз Республикасынын финансылык рыногун жөнгө салууну жүзөгө ашыруучу мамлекеттик органдардын жогорку натыйжалуу өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат;

кесипкөй катышуучу - ушул Мыйзам жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары менен банктык эмес финансылык рыногун, аудитордук ишмердикти жана лицензиялоону жөнгө салуучу ыйгарым укуктуу орган берүүчү же башка уруксат документи бар, аудитордук ишмердикти жана банктык эмес финансылык рыногунда ишмердикти жүзөгө ашыруучу юридикалык же жеке жак;

пруденциялык талаптар - кесипкөй катышуучунун төлөөгө жарамдуулугун жана финансылык туруктуулугун камсыздоо максатында анын финансылык абалына карата коюлуучу талаптар;

ачык компания - анын баалуу кагаздарына 50 жана андан көп адам ээ болгон эмитент, жана/же баалуу кагаздарды жарыя кылынган сунушту жүзөгө ашырган же жүзөгө ашыруучу эмитент. Ачык акционердик коомдор ачык компаниялар деп эсептелинет;

жөнгө салынуучу субъект - ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рыногун, бухгалтердик эсепти жана аудитордук ишти жөнгө салуучу башка мыйзамдарына ылайык жөнгө салынуучу ишмердикти жүзөгө ашыруучу юридикалык же жеке жак. Жөнгө салынуучу субъектиге кесипкөй катышуучу кирет;

өзүн өзү жөнгө салуучу уюм - ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарына ылайык юридикалык жак катары түзүлгөн кесипкөй катышуучулардын бирикмеси;

башкаруучу жак - директорлор кеңешинин төрагасы, мүчөсү, эмитенттин аткаруу органынын жетекчиси жана мүчөсү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык жактардын ишмердигин жөнгө салуучу кызмат адамы деп таанылуучу адам;

кесипкөй катышуучулардын өзүн өзү жөнгө салуучу уюмдарынын инвесторлорун коргоо фонду - инвесторлорго кесипкөй катышуучулардын карасанатай аракеттеринен улам келтирилген зыяндын ордун толтурууну камсыздоо максатында кесипкөй катышуучулардын өзүн өзү жөнгө салуучу уюмдары тарабынан түзүлүүчү фонд;

холдинг компания - уюштуруу-укуктук формасына карабастан активдеринин курамына башка уюмдардын акцияларынын (үлүштөрүнүн, пайларынын) контролдук пакеттери кирген уюм.

(КР 2016-жылдын 22-мартындагы № 24, 2017-жылдын 10-майындагы № 79 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

2-глава
Ыйгарым укуктуу органдын укуктук абалы жана милдеттери

 

4-берене. Ыйгарым укуктуу органдын укуктук жобосу

1. Ыйгарым укуктуу орган - банктык эмес финансылык рынокту, бухгалтердик эсепти, финансылык отчеттуулукту жана аудитти көзөмөлдөө жана жөнгө салуу чөйрөсүндө мамлекеттик бирдиктүү саясатты жүргүзүүнү жүзөгө ашырууга Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган.

2. Ыйгарым укуктуу орган юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн жана өз аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү, белгиленген үлгүдөгү мөөрлөрү, штамптары жана бланктары, Казыналык тутумунда, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык банктарда ачылуучу эсептери болот.

3. Ыйгарым укуктуу орган өз ыйгарым укуктарын жана иш-милдеттерин ишке ашыруу процессинде көз карандысыз аракеттенет, зарыл болгондо өзүнүн ишин аткаруу бийлигинин башка органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук бирикмелер жана башка уюмдар менен өз ара аракетте жүзөгө ашырат.

Ушул Мыйзам менен ыйгарым укуктуу органдын карамагына киргизилген маселелерди чечүүгө мамлекеттик бийлик органдарынын кийлигишүүсүнө жол берилбейт.

(КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

3-глава
Ыйгарым укуктуу органдын иш-милдеттери жана укуктары

 

5-берене. Ыйгарым укуктуу органдын иш-милдеттери

Ыйгарым укуктуу орган төмөнкүдөй иш-милдеттерди жүзөгө ашырат:

банктык эмес финансылык рыногун, бухгалтердик эсеп тутумун, финансылык отчеттуулук, аудит жаатында тобокелчиликтерди тескөө боюнча саясатты аныктоону кошуп алганда, банктык эмес финансылык рынокту өнүктүрүү боюнча саясатты иштеп чыгат жана ишке ашырат;

ушул Мыйзамда аныкталган финансылык рынок субъектилери үчүн бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту алып барууга карата талаптарды иштеп чыгат;

Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рыногун жөнгө салуучу мыйзамдарына ылайык, жөнгө салынуучу субъекттер тарабынан алардын ишмердигинин чөйрөсүнүн алкагында маалыматты ачыкка чыгаруу боюнча талаптарды иштеп чыгат жана алардын аткарылышын контролдоону жүргүзөт;

банктык эмес финансылык рынок, бухгалтердик эсеп, финансылык отчеттуулук, аудит боюнча ченемдик укуктук актыларды колдонууга карата усулдук сунуштамаларды кабыл алат;

ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рынокту жөнгө салуучу башка ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык, Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздарын жана чет өлкөлүк эмитенттердин баалуу кагаздарын жарыя кылынган сунушту жана мындай сунуштардын проспекттерин карайт жана каттайт;

ушул Мыйзамдын жана Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рыногун, лицензиялоону жана аудитордук ишмердикти жөнгө салуучу башка мыйзамдарынын талаптарына ылайык, банктык эмес финансылык рынокто кесипкөй ишмердикти, аудитордук ишмердикти жүзөгө ашыруу укугуна лицензияларды берет, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда аталган лицензияларды күчүн токтото турат, жаңыртат;

ушул Мыйзамдын жана Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рынокту, лицензиялоону жана аудитордук ишмердикти жөнгө салуучу башка мыйзамдарынын талаптарына ылайык, өз алдынча жөнгө салуучу уюмдар катары иштөөгө уруксат берет;

ачык компаниялардын жана кесипкөй катышуучулардын финансылык отчеттуулугуна аудит жүргүзүү үчүн аудитордук уюмдарга жана жекече аудиторлорго карата талаптарды иштеп чыгат;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рыногун жана аудитордук ишмердикти жөнгө салуучу мыйзамдарынын талаптарынын сакталышына карата жөнгө салынуучу субъекттерди текшерүүнү жүргүзөт;

жөнгө салынуучу субъекттерге карата келип түшкөн арыздарды жана даттанууларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте карайт;

материалдарды укук коргоо органдарына жиберет жана ыйгарым укуктуу органдын компетенциясына кирген маселелер боюнча сотко доо арыздар менен кайрылат;

чет өлкөлөрдүн финансылык рыногун көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу органдары жана банктык эмес финансылык рынокту, бухгалтердик эсеп тутумун, финансылык отчеттуулукту жана аудитти өнүктүрүү жана жөнгө салуу алкагында эл аралык уюмдар менен кызматташууну жүзөгө ашырат;

жөнгө салынуучу субъекттердин жана инвесторлордун арасында натыйжалуу жана ачык-айкын финансылык рынок принцибин киргизет;

өз иш-милдеттерин жана ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруунун алкагында, жөнгө салынуучу субъекттер жана башка кызыкдар тараптар менен кызматташат;

банктык эмес финансылык рыноктун субъекттеринин реестрин алып барат;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ыйгарым укуктуу органдын ишмердик процессинде түзүлгөн архивдик документтерди комплекттөө, сактоо, эсепке алуу жана пайдалануу боюнча чараларды көрөт;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ыйгарым укуктуу органдын муктаждыктары үчүн товарларды алып келүү, жумуштарды аткаруу, кызматтарды көрсөтүүгө карата заказдарды жайгаштыруу үчүн конкурстарды өткөрүүнү жана мамлекеттик контракттарды түзүүнү уюштурат;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, банктык эмес финансылык рыногунун катышуучуларын окутууну жана сертификациялоону, аудитордун квалификациялык сертификатын алуу укугуна талапкерлерди аттестациялоону жүргүзөт;

Кыргыз Республикасында мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын топтоо бөлүгүн каржылоо үчүн каражаттарды инвестициялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык пенсиялык топтоо каражаттарын инвестициялоо чөйрөсүндө жөнгө салууну, контролдоону жана көзөмөлдөөнү ишке ашырат;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка иш-милдеттерди жүзөгө ашырат.

(КР 2013-жылдын 20-февралындагы № 24, 2014-жылдын 11-январындагы № 8, 2016-жылдын 22-мартындагы № 24 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

6-берене. Ыйгарым укуктуу органдын укуктары

Ыйгарым укуктуу орган өзүнүн иш-милдеттерин жүзөгө ашыруу үчүн төмөнкүдөй укуктарга ээ болот:

Кыргыз Республикасында банктык эмес финансылык рынокту, аудитти, бухгалтердик эсепти, финансылык отчеттуулукту өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

банктык эмес финансылык рынокту, аудитти, бухгалтердик эсеп тутумун, финансылык отчеттуулукту жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат, анын ичинде:

- банктык эмес финансылык рынокто, аудитордук ишмердикте кесипкөй ишмердикти жүзөгө ашырууга шарттарды белгилөөчү;

- ачык компаниялардын жана лицензияланган кесипкөй катышуучулардын финансылык отчеттуулугуна аудит жүргүзүү үчүн аудитордук уюмдарга жана жеке аудиторлорго карата талаптарды белгилөөчү;

- кесипкөй катышуучулардын өз алдынча жөнгө салуучу уюмдарынын инвесторлорун коргоо фондун түзүү жана иштөөсү боюнча талаптарды белгилөөчү;

- жөнгө салынуучу субъекттер тарабынан алардын ишмердигинин алкагында маалыматты ачып берүү боюнча талаптарды белгилөөчү;

- банктык эмес финансылык рыноктун жөнгө салынуучу субъекттерине карата тобокелчиликтерди башкаруу боюнча талаптарды белгилөөчү;

ушул Мыйзамдын жана Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рыногун, лицензиялоону жана аудитордук ишмердикти жөнгө салуучу мыйзамдарынын талаптарына ылайык банктык эмес финансылык рынокто кесипкөй ишмердикти, аудитордук ишмердикти жүзөгө ашыруу укугуна лицензияларды берүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда көрсөтүлгөн лицензиялардын колдонулушун токтото туруу, кайрадан жаңыртуу;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жана тартипте, жөнгө салынуучу субъекттерден алардын финансылык-экономикалык ишмердүүлүгү жөнүндө ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген отчеттуулукту, маалымкаттарды жана башка маалыматты талап кылуу жана алуу, ошондой эле тийиштүү маалыматты алуу үчүн башка мекемелерге, уюмдарга жана жарандарга кайрылуу;

Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рынокту, бухгалтердик эсеп, финансылык отчеттуулук жана аудит маселелерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларынын талаптарынын жөнгө салынуучу субъекттер тарабынан сакталынышы боюнча мониторингди жүзөгө ашыруу;

ушул Мыйзамдын жана Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рынокту жана аудитордук ишмердикти жөнгө салуучу мыйзамдарынын жоболорунун сакталынышы алкагында жөнгө салынуучу субъекттерди Кыргыз Республикасынын текшерүүлөр жөнүндө мыйзамдарына ылайык текшерүүнү жүргүзүү;

Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рыногун жана аудитордук ишмердикти жөнгө салуучу мыйзамдарында белгиленген талаптар сакталбаган жана/же бузулган учурларда жөнгө салынуучу субъекттерге буйруккаттарды жана эскертүүлөрдү жиберүү;

жөнгө салынуучу субъекттер Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рынокту жана аудитордук ишмердикти жөнгө салуучу мыйзамдарында белгиленген талаптарды сактабаган жана/же бузган учурларда жөнгө салынуучу субъекттерден андай эреже бузууларды мыйзамдарда белгиленген тартипте жана мөөнөттө жоюуну талап кылуу;

Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рыногун жана аудитордук ишмердүүлүктү жөнгө салуучу мыйзамдарында белгиленген талаптарды жөнгө салынуучу субъекттердин сакталышын жана укук бузууларды четтетүүсүн камсыздоо максатында сот органдарына кайрылуу;

ушул Мыйзамды жана Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рыногун жөнгө салуучу башка мыйзамдарын жана/же баалуу кагаздарды сатууда уюштуруучунун, клирингдик уюмдун жана/же депозитарийдин эрежелерди бузуу менен жасалган баалуу кагаздар операцияларын токтото туруу;

ушул Мыйзамдын жана Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рынокту жөнгө салуучу башка мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгынын фактысы боюнча текшерүү же соттук териштирүү жүргүзүлүп жаткан жөнгө салынуучу субъекттин активдерин тескөөсүн чектөө талабы менен сот органдарына кайрылуу. Активдерди тескөөсүн чектөө жөнүндө ушундай эле талап жөнгө салынуучу субъекттин активдерин башкаруучу болуп эсептелген, ушул Мыйзамды жана Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рынокту жөнгө салуучу башка мыйзамдарын бузгандык фактысы боюнча текшерүү же соттук териштирүү жүрүп жаткан башка адамга карата да сот органдарына берилиши мүмкүн;

сот тарабынан банктык эмес финансылык рынок жана аудитордук ишмердик алкагында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы үчүн күнөөлүү деп табылган жөнгө салынуучу субъекттен анын кирешелерин мамлекеттик бюджетке алып коюу жана ушул жак тарабынан банктык эмес финансылык рынок жана аудитордук ишмердик алкагында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгынын кесепетинен жабыркаган юридикалык жана жеке жактардын зыяндарынын ордун толтуруу талабы менен сот органдарына кайрылуу;

укук бузуунун куралы же түздөн-түз объекти болгон предметти конфискациялоо талабы менен сот органдарына кайрылуу;

жөнгө салынуучу субъекттерге Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда жана тартипте администрациялык жазаларды салуу;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда жана тартипте комиссиялык жана башка жыйымдарды жөнгө салынуучу субъекттерден алуу;

бухгалтердик эсеп, финансылык отчеттуулук жана аудит, банктык эмес финансылык рыноктогу жөнгө салуу жана көзөмөлдөө чөйрөсүндө эл аралык форумдарга катышуу жана андай форумдарда Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарынын билдирүү;

биргелешкен кызматташтык алкагында, анын ичинде ушул Мыйзамдын жана Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рынокту, бухгалтердик эсепти жана аудитордук ишмердикти жөнгө салуучу башка мыйзамдарынын талаптарын жөнгө салынуучу субъекттердин аткаруусу жаатында аларды текшерүү, коомдук жана купуя маалыматты алмашуу максатында, банктык эмес финансылык рынокту, бухгалтердик эсепти жана аудитордук ишти жөнгө салуу боюнча чет өлкөлүк органдар менен кызматташуу;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте мамлекеттик органдардан маалыматтарды (анын ичинде купуя маалыматтарды), ыйгарым укуктуу органга тапшырылган милдеттерди аткаруу үчүн зарыл көмөк көрсөтүүнү суроо;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына маалыматтарды берүү жана көмөк көрсөтүү;

Ыйгарым укуктуу органдын аймактык органдарын түзүү жана жоюу боюнча белгиленген тартипте сунуштарды киргизүү, ошондой эле алардын иштөө тартиптерин жүзөгө ашырууну аныктоо;

курамында ишмердиги финансылык рынокту жөнгө салууга байланышкан мамлекеттик органдардын жана уюмдардын өкүлдөрү, жөнгө салынуучу субъекттердин, алардын бирликтеринин, ассоциацияларынын, коомдук бирикмелердин өкүлдөрү жана көз каранды эмес эксперттер кирген консультациялык-кеңеш берүүчү органды - Эксперттик кеңешти түзүү;

жумушчу топторду түзүү жана (анын ичинде акы төлөнүүчү негизде) банктык эмес финансылык рынок, бухгалтердик эсеп, финансылык отчеттуулук жана аудит чөйрөсүндө ченемдик укуктук актыларды, усулдук көрсөтмөлөрдү иштеп чыгууга, изилдөөлөрдү жана окутууларды жүргүзүүгө мамлекеттик органдардын, банктык эмес финансылык рыноктун жөнгө салынуучу субъекттеринин өкүлдөрүн, бухгалтердик эсеп жана аудит боюнча адистерди, илимий мекемелердин, жогорку окуу жайлардын, коомдук уюмдардын жана/же жөнгө салынуучу субъекттердин адистерин тартуу;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ыйгарым укуктуу органдын алдында окутуу борборун жана илимий-изилдөө институтун түзүү.

(КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8, 2016-жылдын 22-мартындагы № 24 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

7-берене. Ыйгарым укуктуу органдын милдеттери

1. Ыйгарым укуктуу органдын негизги милдети болуп Кыргыз Республикасында финансылык рынокту, аудитордук ишмердикти, бухгалтердик эсеп тутумун, финансылык отчеттуулукту мамлекеттик жөнгө салуу жана жөнгө салынуучу субъекттердин ишин көзөмөлдөө аркылуу финансылык рынокту өнүктүрүү саналат.

2. Ыйгарым укуктуу орган ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык төмөнкүлөргө милдеттүү:

баалуу кагаздарды эмиссиялоону жана жарыя кылынган сунуштарды кошуп алганда, Кыргыз Республикасында банктык эмес финансылык рынокту жөнгө салуу жана көзөмөлдөө, ошондой эле аудит жана бухгалтердик эсеп, финансылык отчеттуулук боюнча ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жалпыга жеткиликтүү болуп саналуучу, баалуу кагаздардын катталган чыгарылыштары, баалуу кагаздардын жарыя кылынган сунуштары, баалуу кагаздардын ээлери, жөнгө салынуучу субъекттер жөнүндө жана ыйгарым укуктуу орган тарабынан баалуу кагаздардын кайсы бир ээлеринин же жөнгө салынуучу субъекттин мыйзамсыз ишмердигине карата демилгеленген же көрүлгөн бардык чаралар тууралу маалыматтарды кошуп алганда, Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рыногу жөнүндө маалыматтардын бардык катышуучуларына жана инвесторлорго жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуучу маалыматтар базасын иштеп чыгуу жана алып баруу;

ушул Мыйзамдын жана Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рынокту, аудитти, бухгалтердик эсеп тутумун, финансылык отчеттуулукту жөнгө салуучу башка ченемдик укуктук актыларынын тийиштүү талаптарын жүзөгө ашырууну натыйжалуу мониторингдөө жана камсыз кылуу жолу менен банктык эмес финансылык рыноктун бардык катышуучуларынын жана кызыкдар тараптардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо;

баалуу кагаздардын интеграцияланган улуттук рыногун түзүү;

финансылык отчеттуулуктун жана аудиттин кабылданган стандарттарын жөнгө салынуучу субъекттердин сакталышы үчүн шарттарды камсыз кылуу;

банктык эмес финансылык рыноктун ачык-айкындыгын камсыз кылуу;

(сегизинчи абзац КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рынокту, бухгалтердик эсепти жана аудитордук ишмердикти жөнгө салуучу башка мыйзамдарына ылайык жана аларды аткаруу үчүн банктык эмес финансылык рынокту жана аудитордук ишмердикти жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу;

(онунчу абзац КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту);

Кыргыз Республикасында баалуу кагаздардын коомчулукка жеткиликтүүлүгү үчүн ачык болгон бирдиктүү мамлекеттик реестрин алып баруу;

банктык эмес финансылык рыноктогу берилген, токтото турулган, кайра жаңыртылган жана жокко чыгарылган лицензиялардын жана бөлөк уруксат документтердин реестрин алып баруу;

Кыргыз Республикасындагы аудиторлордун, аудитордук уюмдардын, жекече аудиторлордун, кесипкөй аудитордук бирикмелердин мамлекеттик реестрин алып баруу;

(он төртүнчү абзац КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту);

банктык эмес финансылык рыноктун субъекттеринин реестрин алып баруу;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте кесипкөй катышуучулардын, кесипкөй катышуучулардын өз алдынча жөнгө салуучу уюмдарынын мамлекеттик реестрлерин алып баруу;

жөнгө салынуучу субъекттер тарабынан Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рынокту, бухгалтердик эсеп, финансылык отчеттуулук жана аудит маселелерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларынын талаптарынын сакталышына мониторингди жүзөгө ашыруу;

ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рынокту, бухгалтердик эсепти жана аудитордук ишмердикти жөнгө салуучу башка мыйзамдарында каралган талаптарды жүзөгө ашырууну камсыз кылуу боюнча чараларды көрүү, ал эми Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда материалдарды укук коргоо органдарына жөнөтүү жана ыйгарым укуктуу органдын компетенциясына кирген маселелер боюнча сотко доо менен кайрылуу.

(КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

4-глава
Ыйгарым укуктуу органдын финансылык кызматтарды сунуш кылуучу компаниялардын топторуна жана холдинг компанияларга карата ыйгарым укуктары

 

8-берене. Финансылык кызматтарды сунуш кылуучу компаниялардын топтору жана холдинг компаниялар

1. Эгерде банктык эмес финансылык рынокто иш жүргүзүү укугуна лицензия алууга берилген арыздын ээсинин мурда банктык ишти же банктык эмес финансылык рыноктогу башка ишти жүзөгө ашырууга лицензиясы бар болсо, ыйгарым укуктуу орган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жана учурларда арызды кароо башталганга чейин арыз ээсинен лицензия алуу үчүн кайрылууга укугу бар жаңы юридикалык жак түзүүнү талап кылууга укуктуу. Жаңы уюштурулган юридикалык жак мурдагы кайрылган арыз берүүчү жак курамына туунду компания катары кирген холдинг компаниянын туунду компаниясы болууга тийиш. Мында, эгерде арыз ээси банктык ишти жүзөгө ашырган болсо, анда ыйгарым укуктуу орган Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын макулдугу менен жогоруда аталган талаптарды белгилөөгө укуктуу.

2. Эгерде банктык эмес финансылык рынокто ишти жүзөгө ашыруу укугуна лицензия алууга берилген арыздын ээси банктык иш же банктык эмес финансылык рыногунда иш жүзөгө ашыруу лицензиясы (лицензиялары) бар башка компаниянын же компаниялардын аффилирленген компаниясы болуп саналса, ыйгарым укуктуу орган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жана учурларда арыз берүүчүдөн жана анын аффилирленген компанияларынан арызды кароого башталганга чейин финансылык кызматтарды көрсөтүүчү, анын ичинен бирөө холдинг компания боло турган компаниялар тобун түзүүнү талап кылууга укуктуу. Мында, эгерде арыз берүүчү банктык ишти жүзөгө ашырган же коммерциялык банктын аффилирленген жагы болсо, ыйгарым укуктуу орган Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын макулдугу менен ушул бөлүктө көрсөтүлгөн талапты коюуга укуктуу.

3. Эгерде ушул берененин талаптарына ылайык компаниялар тобунун финансылык кызмат көрсөтүүчү холдинг компаниясы түзүлгөн болсо, мындай холдинг компанияны көзөмөлдөөнү төмөнкүлөр жүзөгө ашырууга тийиш:

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, - эгерде компания финансылык кызматтарды көрсөтүүчү тигил же бул компаниялар тобунун алкагындагы коммерциялык банк болсо;

башка бардык учурларда - ыйгарым укуктуу орган.

4. Ыйгарым укуктуу орган банктык эмес финансылык рыногунда ишти жүзөгө ашыруу үчүн лицензия алууга арыз берүүчүнүн документтерин кароодо холдинг компаниянын башкарылышын, уюштуруу документтерин, финансылык абалын жана холдинг компанияны жетектөөчү адамдардын ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рынокту жөнгө салуучу башка мыйзамдарында кызмат адамдарына карата белгиленген талаптарга ылайык келишин ушул берененин алкагында көңүлгө ала алат.

5-глава
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын сакталышын жана ишке ашырылышын камсыздоо боюнча ыйгарым укуктуу орган
дын ыйгарым укуктары

 

9-берене. Жөнгө салынуучу субъекттерди текшерүүнү жүргүзүү

Ыйгарым укуктуу орган жөнгө салынуучу субъекттерди текшерүүлөрдү ишкердик субъекттерин текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырат.

(КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

10-берене. Жөнгө салынуучу субъекттерге карата ыйгарым укуктуу органдын ыйгарым укуктары

1. Ыйгарым укуктуу орган Кыргыз Республикасынын финансылык рыногунда контролдоо жана көзөмөлдөө иш-милдеттерин ишке ашыруунун алкагында төмөнкүлөргө укуктуу:

1) лицензиясы токтото турулган же жокко чыгарылган кесипкөй катышуучуну төмөнкүлөргө милдеттендирүүгө:

лицензиялары токтото турулганы, жокко чыгарылганы жөнүндө кардарларга билдирүүгө;

кесипкөй катышуучунун башкаруусунда турган жана кардарларга таандык акчаны жана/же башка мүлктү кардарларга кайтарып берүүгө;

кардарлардын учурдагы тапшырмаларын же операцияларын аткарууга же жоюуга же кардарлардын учурдагы тапшырмаларын же операцияларын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана/же кардар менен болгон макулдашууда белгиленген учурларда жана тартипте башка кесипкөй катышуучунун аткаруусуна өткөрүп берүүгө;

2) коомдук кызыкчылыктарды камсыздоо максатында, Кыргыз Республикасынын банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө мыйзамдарына ылайык кесипкөй катышуучуну банкрот деп таануу жөнүндө талап менен сотко кайрылууга.

2. Ыйгарым укуктуу орган баалуу кагаздарды чыгарууну жана жүгүртүүнү жөнгө салуу боюнча өз иш-милдеттерин ишке ашыруунун алкагында төмөнкүлөргө укуктуу:

1) эмитент тарабынан же баалуу кагаздарды жарыя кылып сунуштаган жак же көрсөтүлгөн жактардын башкаруучу адамдары ушул Мыйзамдын жана Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рыногун жөнгө салуучу башка мыйзамдарынын жоболорун бузган учурда баалуу кагаздарды жарыя кылынган сунуштарды каттоого алууну жарыя кылынган сунуштардын жыйынтыгын табууга чейин жокко чыгарууга;

2) баалуу кагаздарды жарыя кылып сунушталган эмитенттен проспектке өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүүнү же аны каттоо үчүн кеңири жаңы маалыматтарды алмаштырган проспектини берүү талап кылынат, эгерде:

проспектте ачылып көрсөтүлүүгө тийиш болгон жаңы олуттуу маалыматтар пайда болгондо;

проспектте жалган же адаштырууга алып келүүчү маалыматтар айкындалганда же эгерде проспектте маалыматты ачып берүү үчүн олуттуу өксүктөр болсо;

3) баалуу кагаздарды жарыя кылган сунуштар жокко чыгарылса же эмитент же баалуу кагаздарды жарыя кылып сунуштаган адам ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рыногун жөнгө салуучу башка мыйзамдарына ылайык проспектке өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизбесе же аны каттоо үчүн кеңири жаңы маалыматтарды камтыган алмаштырган проспектисин бербесе, баалуу кагаздарды жарыя кылып сунуштаган эмитенттен инвесторго каражаттарды кайтарып берүүнү талап кылууга;

4) баалуу кагаздардын эмитенти жоюлгандыгынын натыйжасында мындай баалуу кагаздарды чыгарууну жана/же жарыя кылынган сунушту жокко чыгарууга;

5) баалуу кагаздар боюнча бүтүмдөр Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен жасалганда аларды жараксыз деп табуу жөнүндө доо менен сот органдарына кайрылууга.

(КР 2016-жылдын 22-мартындагы № 24 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

6-глава
Ыйгарым укуктуу орган
дын ишин уюштуруу

 

11-берене. Ыйгарым укуктуу органдын уюмдашуу түзүмү

1. Ыйгарым укуктуу органдын уюмдашуу түзүмү төмөнкүлөрдөн турат:

Аткаруучу кеңештен;

Ыйгарым укуктуу органдын борбордук аппаратынан;

Ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүмчөлөрүнөн.

Ушул Мыйзамга ылайык ыйгарым укуктуу органдын алдында Талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча комиссия аракеттенет.

2. Ыйгарым укуктуу органдын Аткаруучу кеңеши төмөнкүлөрдү кошо алынганда жети мүчөдөн турат:

Ыйгарым укуктуу органдын төрагасы - Аткаруучу кеңештин төрагасы;

Ыйгарым укуктуу органдын төрагасынын орун басары - Аткаруучу кеңештин төрагасынын орун басары;

Аткаруучу кеңештин аткаруучулук ыйгарым укуктарга ээ болбогон эки мүчөсүн кошо алганда Аткаруучу кеңештин беш мүчөсү.

12-берене. Аткаруучу кеңештин статусу жана ыйгарым укуктары

1. Аткаруучу кеңеш коллегиялык орган болуп саналат, ал ыйгарым укуктуу органдын банктык эмес финансылык рыногун өнүктүрүү, бухгалтердик эсеп жана аудит жаатындагы стратегиясын жана саясатын аныктайт жана ыйгарым укуктуу органдын ушул Мыйзам жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жүктөлгөн иш-милдеттерин жана ыйгарым укуктарын ишке ашырышын контролдойт.

2. Аткаруучу кеңештин компетенциясына төмөнкүдөй маселелерди чечүү кирет:

Кыргыз Республикасында банктык эмес финансылык рынокту өнүктүрүү, бухгалтердик эсеп жана аудит жаатында ыйгарым укуктуу органдын стратегиясын жана саясатын бекитүү;

Кыргыз Республикасында банктык эмес финансылык рынокту жөнгө салуу, бухгалтердик эсеп жана аудитордук ишмердик жаатында ыйгарым укуктуу органдын ишмердигин координациялоо;

Ыйгарым укуктуу органдын алдындагы Эксперттик кеңешти түзүү жана жоюу жөнүндө чечим кабыл алуу, ошондой эле Эксперттик кеңештин ишин жөнгө салуучу жобону бекитүү жана өзгөртүүлөрдү киргизүү;

өзүн өзү жөнгө салуучу уюмдардын ишмердигине уруксат берүү, аны токтото туруу же кайра чакыртып алуу жөнүндө чечим кабыл алуу;

(алтынчы абзац КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

(жетинчи абзац КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

Ыйгарым укуктуу органдын жөнгө салуучу айрым иш-милдеттерин анын аймактык бөлүмчөлөрүнө өткөрүп берүү жөнүндө чечим кабыл алуу;

баалуу кагаздарды жарыя кылынган сунуштардын шарттарын жана проспектти каттоо жөнүндө жана ыйгарым укуктуу органдын баалуу кагаздарды жарыя кылынган сунуштарды жүзөгө ашырууга карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган талаптарды ишке ашырууну камсыздоо боюнча ыйгарым укуктарын колдонуу тууралу чечим кабыл алуу;

эгерде жөнгө салынуучу субъекттер тарабынан укук бузуулар аныкталса жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мындай жактарга карата таасир кылуу чараларын көрүү жана/же жөнгө салынуучу субъекттердин ишмердигин текшерүүнүн жыйынтыктарын укук коргоо органдарына жиберүү талап кылынса, жөнгө салынуучу субъекттердин иш-аракетин текшерүүнүн жыйынтыктарын кароо же болбосо аталган жактарга карата тийиштүү таасир кылуу чараларын көрүү максатында сот органдарына доо менен кайрылуу.

(он биринчи абзац КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

3. Кызмат адамы, кызматкер, аффилирленген жак, ушу Мыйзамга ылайык жөнгө салынуучу субъект болуп саналган юридикалык жактын бир же андан ашык акцияларынын (үлүштөрүнүн) пайыздарынын ээси болуп саналган жак аткаруучу ыйгарым укуктарга ээ эмес Аткаруучу кеңештин мүчөсү боло албайт.

(КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

13-берене. Аткаруучу кеңештин жыйналыштары

1. Аткаруучу кеңештин жыйналыштары ыйгарым укуктуу органдын иш-милдеттери менен ыйгарым укуктарын ишке ашырууну камсыздоо максатында, зарылдыгына жараша, бирок айына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Аткаруучу кеңештин жыйналышын Аткаруучу кеңештин төрагасы алып барат, ал жок учурда бул иш-милдеттерди анын орун басары аткарат.

2. Аткаруучу кеңештин төрагасы ар кандай мезгилде өзүнүн демилгеси боюнча Аткаруучу кеңештин кезексиз жыйналышын чакыра алат жана Аткаруучу кеңештин башка үч мүчөсү кол койгон жазуу жүзүндөгү суроо-талапты алганда, кезексиз жыйналышты чакырууга милдеттүү.

3. Аткаруучу кеңеш кворум болсо чечим кабыл алууга укуктуу. Аткаруучу кеңештин жыйналышынын кворуму анын беш мүчөсүнөн турат, алардын бири Аткаруучу кеңештин төрагасы же анын орун басары болууга тийиш.

4. Аткаруучу кеңеш тигил же бул маселелерди талкуулоодо өзүнүн жыйналышында ар кандай башка адамдарды чакырууга укуктуу. Бул учурда мындай адамдар Аткаруучу кеңештин жыйналышында добуш берүү укугуна ээ болбойт.

5. Аткаруучу кеңеш жыйналышка катышкан мүчөлөрдүн санынын көпчүлүк добушу менен чечим кабыл алат.

6. Аткаруучу кеңештин жыйналышында добуштар тең болуп калган учурда Аткаруучу кеңештин жыйналышына төрагалык кылуучу добуш берген чечим кабыл алынат.

14-берене. Ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамдары

1. Ыйгарым укуктуу органды Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызмат ордуна дайындалуучу жана кызмат ордунан бошотулуучу төрага жетектейт.

2. Ыйгарым укуктуу органдын статс-катчысы мамлекеттик кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат.

3. Төраганын орун басары, Аткаруучу кеңештин мүчөлөрү ыйгарым укуктуу органдын төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат.

4. Экономикалык, финансылык маселелер боюнча жана/же мамлекеттик жөнгө салуу жана көзөмөлдөө, бухгалтердик эсеп, финансылык отчеттуулук жана аудит, банктык эмес финансылык кызмат көрсөтүүлөр жана укук жаатында кесиптик тажрыйбага ээ адамдар төрага, статс-катчы, төраганын орун басары жана Аткаруучу кеңештин мүчөлөрү боло алышат.

5. Төрага, төраганын орун басары жана Аткаруучу кеңешинин мүчөлөрү, анын ичинде аткаруу ыйгарым укуктарына ээ эмес мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан төмөнкүдөй учурларда кызмат ордунан бошотулат:

ушул Мыйзамда каралган ыйгарым укуктарды талапка ылайык аткарбаганда;

соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмүндө белгиленген кылмыш-жаза жосундарды жасаганда;

мамлекеттик медициналык комиссиянын корутундусу менен тастыкталган кызматтык милдеттерди аткарууга мүмкүн болбогондо;

Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкондо жана/же чет мамлекеттин жарандыгын алганда;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка негиздер боюнча.

(КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

15-берене. Ыйгарым укуктуу органдын төрагасынын жана төраганын орун басарынын, ыйгарым укуктуу органдын Аткаруучу кеңешинин башка мүчөлөрүнүн кызматтан өз ыктыяры менен кетиши жана кызматтан бошошу

(КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

16-берене. Ыйгарым укуктуу органдын статс-катчысы

(КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

17-берене. Бош кызмат орундарын ээлөө

(КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

18-берене. Ыйгарым укуктуу органдын төрагасынын, төраганын орун басарынын жана ыйгарым укуктуу органдын Аткаруучу кеңешинин башка мүчөлөрүнүн жеке кызыкчылыктарын ачыкка чыгаруусу

1. Кызматка дайындалган күндөн тартып отуз календардык күндүн ичинде ыйгарым укуктуу органдын төрагасы, статс-катчы, төраганын орун басары жана Аткаруучу кеңештин башка мүчөлөрү Кыргыз Республикасында же анын чегинен сырткары ишкердик ишмердикте, Кыргыз Республикасында же анын чегинен тышкары чыгарылган баалуу кагаздарда камтылган, кызматтык милдеттеринин жана жеке кызыкчылыктарынын ортосундагы таламдардын кагылышуусуна алып келиши мүмкүн болгон жеке кызыкчылыктары тууралу Аткаруучу кеңешке жазуу жүзүндө маалымат берүүгө милдеттүү.

2. Ыйгарым укуктуу органдын төрагасы, статс-катчы, төраганын орун басары жана Аткаруучу кеңештин башка мүчөлөрү ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн жеке кызыкчылыктарынын пайда болушуна же токтотулушуна жараша бул тууралу Аткаруучу кеңешке дароо маалымат берүүгө милдеттүү.

3. Эгерде Аткаруучу кеңештин жыйналышына катышкан Аткаруучу кеңештин мүчөсү Аткаруучу кеңеш караган маселелерге тикелей же кыйыр түрдө жеке кызыкчылыгы бар болсо, ал бул тууралу Аткаруучу кеңешке токтоосуз маалымат берүүгө милдеттүү жана мындай маселелер боюнча чечимдерди кароого жана/же кабыл алууга катышпоого тийиш.

4. Эгерде каралуучу маселенин предмети ыйгарым укуктуу органдын төрагасынын, статс-катчынын, төраганын орун басарынын, Аткаруучу кеңештин мүчөсүнүн жакын тууганы же аффилирленген адам, ыйгарым укуктуу органдын төрагасы, статс-катчы, төраганын орун басары, Аткаруучу кеңештин мүчөсү же алардын жакын туугандары акциялардын (үлүштөрдүн) ири пакетинин ээси болуп саналган юридикалык жак болуп саналса, ыйгарым укуктуу органдын төрагасынын, статс-катчынын, төраганын орун басарынын жана Аткаруучу кеңештин башка мүчөлөрүнүн жеке кызыкчылыгы бар деп табылат.

19-берене. Ыйгарым укуктуу органдын төрагасынын, төраганын орун басарынын жана ыйгарым укуктуу органдын Аткаруучу кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары

1. (КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

2. Ыйгарым укуктуу органдын төрагасы:

Ыйгарым укуктуу органды күтүүгө каралган бюджеттик каражаттардын башкы тескөөчүсүнүн жана алуучусунун иш-милдеттерин жана ага жүктөлгөн иш-милдеттерди жүзөгө ашырат;

ыйгарым укуктуу органдын ишин жетектейт;

ыйгарым укуктуу органдын атынан расмий документтерге кол коет;

ыйгарым укуктуу органдын атынан буйруккаттарды жиберет;

ыйгарым укуктуу органдын жана анын Аткаруучу кеңешинин чечимдеринин аткарылышын контролдойт;

ыйгарым укуктуу органдын компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандык үчүн санкцияларды салуу жөнүндө чечим кабыл алат;

ыйгарым укуктуу органдын төрагасынын орун басарына жана Аткаруучу кеңешинин мүчөлөрүнө өткөрүп берүүгө тийиш болгон иш-милдеттердин жана милдеттердин тизмегин бекитет;

ыйгарым укуктуу органдын түзүмүн жана ыйгарым укуктуу органдын борбордук аппаратынын кызмат орундарынын тизмесин Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин бекитүүсүнө киргизет;

белгиленген сандын жана эмгек акы төлөө фондунун чектеринде ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүмчөлөрүнүн штаттык тизмесин бекитет;

Эксперттик кеңештин жана башка консультациялык кеңештердин персоналдык курамын бекитет;

ыйгарым укуктуу органдын борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана аймактык бөлүмчөлөрү жөнүндөгү жоболорду бекитет;

ыйгарым укуктуу органдын борбордук аппаратынын кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

ыйгарым укуктуу органдын атынан ишеним катберет;

Аткаруучу кеңештин жактыруусу менен ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүмчөлөрүнүн жетекчилерин кызматка дайындайт жана андан бошотот, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актыларынын негизинде жана аларды аткаруу үчүн ыйгарым укуктуу органдын төрагасынын компетенциясына кирген маселелер, ошондой эле ыйгарым укуктуу органдын ички уюштуруу иштеринин маселелери боюнча буйруктарды чыгарат;

ыйгарым укуктуу органдын мүлкүн жана каражаттарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тескейт;

тиешелүү түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн жетекчилеринин жана Аткаруучу кеңештин кураторлук кылуучу мүчөсүнүн сунуштамалары боюнча аудитордун квалификациялык сертификатын берүү жана кайра алып коюу (андан ажыратуу) жөнүндө чечим кабыл алат;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, тиешелүү түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн жетекчилеринин жана Аткаруучу кеңештин куратордук кылуучу мүчөсүнүн сунуштамалары боюнча банктык эмес финансылык рынокто ишти жүзөгө ашырууга жана аудитордук ишмердиктин укугуна, анын ичинде өзүн өзү жөнгө салуучу уюм катары, лицензияларды берүү, токтото туруу, калыбына келтирүү жөнүндө чечимдерди кабыл алат;

ушул Мыйзамдын жана Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рыногун, аудитордук ишмердикти жөнгө салуучу башка мыйзамдарынын жоболорун бузгандыгы үчүн ачык компанияларга, банктык эмес финансылык рыноктун кесипкөй катышуучуларына жана алардын кызмат адамдарына айыптарды кошо алганда администрациялык тартиптик жазаларын салат;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка иш-милдеттерин ишке ашырат.

3. ыйгарым укуктуу органдын төрагасы анын жетекчиси катары өз иш-милдеттерин жүзөгө ашырууга байланышкан маселелер боюнча жеке өзү чечим кабыл алууга жана милдеттерди Аткаруучу кеңештин башка мүчөлөрүнө жана ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлерине бөлүштүрүп берүүгө укуктуу.

4. Ыйгарым укуктуу органдын төрагасынын орун басары:

ыйгарым укуктуу органдын төрагасы жок учурда белгиленген тартипте анын милдетин аткарат;

өзүнүн милдетине кирген маселелер боюнча же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана/же төраганын чечимине ылайык ыйгарым укуктуу органдын түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жетекчилерине көрсөтмөлөрдү берет;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка иш-милдеттерди жүзөгө ашырат.

5. ыйгарым укуктуу органдын Аткаруучу кеңешинин мүчөлөрү:

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана/же ыйгарым укуктуу органдын төрагасынын чечимдеринде аныкталган ыйгарым укуктардын чектеринде ыйгарым укуктуу органдын түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жетекчилерине көрсөтмөлөрдү беришет;

Аткаруучу кеңешке жазуу же оозеки түрүндө өзүнүн өзгөчө пикирин же кошумча материалдарды киргизет, алар Аткаруучу кеңеш кароочу маселелер боюнча Аткаруучу кеңештин жыйналышынын протоколуна милдеттүү түрдө киргизилет;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Аткаруучу кеңештин чечимдерине ылайык, Кыргыз Республикасындагы банктык эмес финансылык рынок, аудит, бухгалтердик эсеп, финансылык отчеттуулук тутуму боюнча ыйгарым укуктуу органдын ишмердик секторлорунун ишин башкарышат;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ыйгарым укуктуу органдын төрагасынын чечимдерине ылайык Кыргыз Республикасында банктык эмес финансылык рыногун, баалуу кагаздар рыногун, бухгалтердик эсеп жана аудит боюнча өнүктүрүү саясатын жүргүзүшөт;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка иш-милдеттердин жүзөгө ашырат.

(КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8, 2016-жылдын 22-мартындагы № 24 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

20-берене. Ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлери

1. Ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ыйгарым укуктуу орган өзүнүн иш-милдеттерин, ыйгарым укуктарын жана милдеттерин аткаруу үчүн туруктуу, ошондой эле убактылуу негизде, зарылдыгына жараша кызматкерлерди жумушка алууга укуктуу.

2. Эмгек акынын өлчөмүн кошо алганда кызматкерлерди ишке жалдоо мөөнөттөрү жана шарттары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленет.

3. Ыйгарым укуктуу орган өзүнүн милдеттерин жана иш-милдеттерин ишке ашыруу максатында сый акы төлөө менен көзкарандысыз эксперттерди тартууга укуктуу.

(КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

21-берене. Ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлеринин ачыкка чыгарууга тийиш болгон жеке кызыкчылыктары

1. Ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлери Кыргыз Республикасында же анын чегинен сырткары ишкердик ишмердикте, Кыргыз Республикасында же анын чегинен тышкары чыгарылган баалуу кагаздарда камтылган, кызматтык милдеттери менен жеке кызыкчылыктарынын ортосундагы таламдардын кагылышуусуна алып келиши мүмкүн болгон жеке кызыкчылыктарын ачыкка чыгаруусу керек. ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлеринин жеке кызыкчылыктары тууралу маалыматтарды ачыкка чыгаруунун тартиби жана мөөнөтү боюнча талаптар ыйгарым укуктуу органдын төрагасынын чечими менен белгиленет.

2. Ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлери алардын жеке кызыкчылыгы бар маселелерди кароого катышууга жана/же корутунду берүүгө тийиш эмес.

22-берене. Ыйгарым укуктуу органдын төрагасы, статс-катчы, төраганын орун басары, Аткаруучу кеңештин мүчөлөрү жана ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлери тарабынан купуялыкты сактоо

1. Ыйгарым укуктуу органдын төрагасы, статс-катчы, төраганын орун басары, Аткаруучу кеңештин башка мүчөлөрү жана ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлери өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткаруунун жүрүшүндө жеткиликтүүлүккө ээ болгон жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жалпыга чыгарууга болбой турган маалыматтардын купуялуулугун сактоого милдеттүү. ыйгарым укуктуу органдын төрагасы, статс-катчы, төраганын орун басары, Аткаруучу кеңештин башка мүчөлөрү жана ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлери ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарында каралган учурларда жана тартипте ыйгарым укуктуу органдын иш-милдеттери менен ыйгарым укуктарын аткаруу максатында көрсөтүлгөн маалыматты берүүгө укуктуу.

2. Ыйгарым укуктуу орган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда жана тартипте өзүнүн чечими менен купуя маалыматтарды төмөнкүлөргө ачып берүүгө укуктуу:

мамлекеттик органдарга;

ыйгарым укуктуу орган менен купуя маалыматтарды берүү жөнүндө тийиштүү макулдашуу түзгөн, финансылык рынокту жөнгө салууну жана көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырган чет өлкөлүк мамлекеттик органга;

алардын өндүрүшүндө турган кылмыш-жаза жана жарандык иштер боюнча сот органдарына, прокуратура органдарына, укук коргоо органдарына.

КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамы менен 22-берененин расмий тилиндеги редакциясына өзгөртүүлөр киргизилди

7-глава
Ыйгарым укуктуу орган
ды каржылоо, анын отчеттуулугу жана жылдык отчету

 

23-берене. Каржылоо

1. Ыйгарым укуктуу органдын ишмердигин каржылоо төмөнкүлөрдүн эсебинен жүзөгө ашырылат:

республикалык бюджеттин каражаттарынын;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда жана тартипте ыйгарым укуктуу орган тарабынан алынуучу комиссиялык жыйымдар жана төлөмдөр;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык гранттардын, эл аралык жана башка уюмдардын жардамдарынын, уюмдардын жана жеке адамдардын ыктыярдуу салымдарынын;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка каржылоо булактарынын.

2. Өнүктүрүүгө, материалдык сыйлоого, стимулдаштырууга жана социалдык колдоого каражаттардын сарпталышы Аткаруучу кеңеш бекиткен атайын сметалардын негизинде жүргүзүлөт.

(КР 2016-жылдын 22-мартындагы № 24 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

24-берене. Отчеттуулук жана аудит

1. Ыйгарым укуктуу орган финансылык отчеттуулукту Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алып барат.

2. Ыйгарым укуктуу органдын финансылык отчеттуулугу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда жана тартипте текшерилүүгө жатат.

25-берене. Ыйгарым укуктуу органдын жылдык отчету

Ыйгарым укуктуу орган жыл сайын отчеттук мезгилден кийинки жылдын 15-апрелинен кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө өз ишмердиги жөнүндө отчет берип турат.

8-глава
Ыйгарым укуктуу орган
дын жана жөнгө салынуучу субъекттердин ортосундагы талаштарды сотко чейин жөнгө салуу

 

26-берене. Ыйгарым укуктуу органдын жана жөнгө салынуучу субъекттердин ортосундагы талаштарды сотко чейин жөнгө салууну жүзөгө ашыруучу орган

Ыйгарым укуктуу органдын жөнгө салынуучу субъекттерге карата кабыл алган чечимдерин сотко чейин кайра кароо максатында ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарына ылайык ыйгарым укуктуу органдын алдында талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча Комиссия иштейт.

27-берене. Талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча комиссиянын курамы

1. Талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча комиссия анын төрагасын кошуп алганда беш мүчөдөн турат, аларды ыйгарым укуктуу органдын Аткаруучу кеңешинин сунушу боюнча ыйгарым укуктуу органдын төрагасы дайындайт. Талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча комиссиянын үч мүчөсү ыйгарым укуктуу органдын Аткаруучу кеңешинин мүчөлөрүнүн ичинен дайындалат. Талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча комиссиянын калган мүчөлөрү экономикалык, финансылык маселелер жана/же финансылык рынокту мамлекеттик жөнгө салуу, укук, бухгалтердик эсеп, финансылык отчеттуулук жана аудит маселелери боюнча жана/же финансылык рыногунда, укуктук, бухгалтердик эсеп, финансылык отчеттуулук жана аудитти мамлекеттик жөнгө салуу жана көзөмөлдөө чөйрөсүндө кесипкөйлүк тажрыйбасы бар адамдар болууга тийиш. Мында алар талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча комиссиянын мүчөсү болуп дайындалган учурда жана анын иш-милдеттерин жүзөгө аткаруу мезгилинде ыйгарым укуктуу органдын Аткаруучу кеңешинин мүчөлөрүнүн, ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлеринин кызматтарында болбоосу керек, ушул Мыйзамга ылайык жөнгө салынуучу субъект болуп саналган юридикалык жактардын кызмат адамдары, алардын бир пайыз жана андан ашык акцияларынын (үлүштөрүнүн) ээлик кылуучусу болууга тийиш эмес.

2. Талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча комиссиянын төрагасы жана мүчөлөрү бир жылга дайындалат жана кайра дайындалышы мүмкүн, бирок үч жолудан ашык эмес.

3. Талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча комиссиянын төрагасы жана мүчөлөрү ыйгарым укуктуу органдын төрагасы тарабынан төмөнкүдөй учурларда ээлеген кызматынан бошотулат:

ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бүткөндө;

өз ыктыяры менен;

милдеттерин аткарууга мүмкүн эместик мамлекеттик медициналык комиссиянын чечиминин негизинде тастыкталганда;

өзүнүн милдеттерин аткарбаганда, анын ичинде Талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча комиссиянын жыйналышында жүйөлүү себептерсиз үч айдын ичинде бир нече жолу катышпаганда;

соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмүндө белгиленген кылмыш-жаза жактан жазалануучу аракеттерди жасаганда;

өз милдеттерин калыс аткарууга жарамдуулуугуна шек келтиргендей түрдө кызыкчылыктардын кагылышуусу келип чыкканда.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда.

28-берене. Талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча комиссиянын ыйгарым укуктары

1. Талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча комиссия ыйгарым укуктуу органдын төмөнкүлөр боюнча чечимдерин кайра кароо жөнүндө жөнгө салынуучу субъекттердин арыздарын кайра кароо жана чечим кабыл алуу боюнча ыйгарым укуктарга ээлик кылат:

Кыргыз Республикасында банктык эмес финансылык рыногундагы ишти, аудитордук ишмердикти жүзөгө ашырууга кесипкөй катышуучуга лицензия же башка уруксат документтерин берүүдөн баш тартуу;

(3-абзац КР 2016-жылдын 22-мартындагы № 24 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык лицензиялык ишмердиктин же кесипкөй катышуучулардын өзүн өзү жөнгө салуучу уюмдар катары ишмердиктин чектеринде шарттарды жана/же талаптарды сактоону камсыздоого жөнгө салынуучу субъектиге буйруккат берүү;

ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасында банктык эмес финансылык рыноктук ишти жана аудитордук ишмердикти жүзөгө ашырууга лицензияны же өз алдынча жөнгө салуучу уюмдун ишмердигине уруксатты токтото туруу;

жөнгө салынуучу субъект болуп саналган юридикалык жактын жетекчисинин өз ыйгарым укуктарын аткаруусун убактылуу токтото туруу же аны кызматынан четтетүү;

ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарына ылайык ыйгарым укуктуу органдын башка ыйгарым укуктарын ишке ашыруу.

2. Талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча комиссия төмөнкүлөргө укуктуу:

Талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча комиссия чечим кабыл алганга чейин ыйгарым укуктуу органдын чечимдеринин аткарылышын токтото турууга;

жөнгө салынуучу субъектинин каралуучу арызына жана ыйгарым укуктуу орган кабыл алган чечимге тиешеси бар документтерди жана материалдарды кароого;

документтерди жана материалдарды алууга, кароого, кызыкдар тараптардын өтүнүчтөрүн жана арыздарын угууга;

Талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча комиссиянын жыйналышына Талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча комиссиянын кароосу жана кабыл алуусу үчүн мааниси бар маалыматтар жана жагдайлар белгилүү болгон адамдарды ушул комиссиянын регламентинде белгиленген тартипте чакырууга.

3. Талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча комиссия жөнгө салынуучу субъекттин арызын кароого жана кабыл алынган чечим жөнүндө, кароо мөөнөтүн узартуу жөнүндө арыз ээси өтүнүч кылбаган учурларды кошпогондо, арыз келип түшкөндөн отуз күндөн кечиктирилбеген мөөнөттө кабарлоого милдеттүү.

4. Ыйгарым укуктуу органдын чечимин кайра кароо жөнүндө жөнгө салынуучу субъекттин арызы каралгандан кийин Талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча комиссия төмөнкүлөргө укуктуу:

Ыйгарым укуктуу органдын өз ыйгарым укуктарынын чектеринде кандайдыр бир аракет көрүүсүнүн зарылдыгына алып келүүчү чечим кабыл алууга;

Ыйгарым укуктуу органдын чечимин кайра кароо жөнүндө жөнгө салынуучу субъекттин арызын канааттандыруудан баш тартууга.

5. Талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча комиссия өз ишмердигин ыйгарым укуктуу органдын Аткаруучу кеңеши бекиткен регламентке ылайык жүзөгө ашырат.

(КР 2016-жылдын 22-мартындагы № 24 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

КР 2014-жылдын 11-январындагы № 8 Мыйзамы менен 22-берененин расмий тилиндеги редакциясына өзгөртүүлөр киргизилди

29-берене. Ыйгарым укуктуу органдын чечимдерин кайра кароого жөнгө салынуучу субъекттин арызы

1. Жөнгө салынуучу субъект ыйгарым укуктуу органдын чечимдерин кайра кароо жөнүндө арызды Талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча комиссияга анын регламентинде белгиленген тартипте, жөнгө салынуучу субъектиге карата ыйгарым укуктуу орган чечим кабыл алган күндөн тартып отуз календардык күндөн кечиктирбестен берет.

2. Талаштарды сотко чейин жөнгө салуу боюнча комиссия жөнгө салынуучу субъектте белгиленген мөөнөттө чечимди кайра кароо жөнүндө арыз берүүгө мүмкүн эместиктин жүйөлүү себептери болгондугу жөнүндө көрсөтүлгөн жак далилдерин берген учурда ыйгарым укуктуу органдын чечимин кайра кароо жөнүндө арыз берүү мөөнөтүн отуз календардык күндөн ашпаган мөөнөткө узартууга укуктуу. ыйгарым укуктуу органдын чечимдерин кайра кароо жөнүндө арыз берүү мөөнөтүн узартуу үчүн негиздердин тизмеги аталган комиссиянын регламентинде белгиленет.

9-глава
Корутунду жоболор

 

30-берене. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандык үчүн жоопкерчилик

Ушул Мыйзамды бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жана тартипте адамдар жоопкерчилик тартат.

31-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

1. Ушул Мыйзам кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

К.Бакиев