Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2009-жылдын 18-декабры № 313

 

"Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу

 

1-берене.

 

"Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 2, 130-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 1-беренеде:

2-бөлүктөгү "Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо" деген сөздөр "Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо), иш-аракетин токтотууну каттоо (мындан ары - каттоо)" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

3-бөлүктөгү "Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлүүчү" деген сөздөр алып салынсын;

4-бөлүктөгү экинчи сүйлөм алып салынсын.

2. 5-беренеде:

1-бөлүктө:

- үчүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- саясий партияларды каттоону;";

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү жана бешинчи абзацтар менен толукталсын:

"- мамлекеттик органдарды каттоону, буга алардын аймактык жана ведомстволук бөлүктөрү, уюмдары жана мекемелери кирбейт;

- ушул берененин 2-бөлүгүнүн үчүнчү абзацында көрсөтүлгөн юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) кошпогондо, чет өлкөлүк катышы бар юридикалык жактарды, чет өлкөлүк юридикалык жактардын жана чет өлкөлүк катышы бар юридикалык жактардын филиалдарын (өкүлчүлүктөрүн) каттоону;";

2-бөлүктүн үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- тиешелүү аймакта иш-аракети пайдалуу кен иштетүүгө (иштеп чыгууга) багытталган чет өлкөлүк катышы бар юридикалык жактарды, чет өлкөлүк юридикалык жактардын жана чет өлкөлүк катышы бар юридикалык жактардын филиалдарын (өкүлчүлүктөрүн) каттоону;";

берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"3. Айрым жерлерде каттоочу орган коммерциялык уюмдарды жана алардын филиалдарын (өкүлчүлүктөрүн) каттоо функциясын аткаруу үчүн өзүнүн өкүлүн - каттоочуну аныктоого укуктуу.".

3. 6-беренеде:

8- жана 9-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"8. Улуттук банк лицензиялоочу жана (же) жөнгө салуучу финансы-кредиттик мекемелердин жана башка мекемелердин (мындан ары - финансы-кредиттик мекемелер), коммерциялык эмес уюмдардын жана чет өлкөлүк жана эл аралык уюмдардын филиалдарынын (өкүлчүлүктөрүнүн) уюштуруу документтерин кошпогондо, устав, уюштуруу келишими жана жобо каттоочу органга тапшырылууга жатпайт.

9. Коммерциялык уюм өзүнүн иш-аракетин типтүү уставдын же коммерциялык уюм өз алдынча иштеп чыккан жана бекиткен уставдын негизинде жүзөгө ашырууга укуктуу.

Коммерциялык уюм типтүү уставды колдонгон учурда чечимде катталуучу (кайра катталуучу) коммерциялык уюм өзүнүн иш-аракетин типтүү уставдын негизинде жүзөгө ашырышы белгиленет.

Финансы-кредиттик мекемелердин уставдарын кошпогондо, коммерциялык уюмдардын типтүү уставдарын иштеп чыгуу жана бекитүү каттоочу орган тарабынан жүзөгө ашырылат.".

4. 7-берененин 2-бөлүгүндө:

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Банктык жана башка финансы-кредиттик мекемелерге эсептешүү эсептерин ачууда юридикалык жактан, филиалдан жана (же) өкүлчүлүктөн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралгандан башка кандайдыр бир документтерди талап кылууга тыюу салынат.".

үчүнчү абзацтагы "Каттоо жөнүндө күбөлүк мөөргө жана (же) штампка ээ болууга укук берет" деген сөздөр "Юридикалык жак, филиал (өкүлчүлүк) мөөргө жана (же) штампка ээ болууга укуктуу" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

5. 8-беренеде:

1- жана 2-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

"1. Ушул берененин 2- жана 3-бөлүктөрүндө көрсөтүлгөн юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) кошпогондо, юридикалык жакты, филиалды (өкүлчүлүктү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) документтердин зарыл тизмеги каттоочу органга сунуш кылынган күндөн тартып 3 жумуш күндүн ичинде жүзөгө ашырылат.

2. Саясий партияларды жана алардын филиалдарын (өкүлчүлүктөрүн) кошпогондо, финансы-кредиттик мекемелерди, коммерциялык эмес уюмдарды, ошондой эле чет өлкөлүк жана эл аралык уюмдардын филиалдарын (өкүлчүлүктөрүн) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) документтердин зарыл тизмеги каттоочу органга сунуш кылынган күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде жүзөгө ашырылат.";

берене төмөнкүдөй мазмундагы 3- жана 4-бөлүктөр менен толукталсын:

"3. Саясий партияларды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайрадан каттоо) документтердин зарыл тизмеги каттоочу органга сунуш кылынган күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде жүзөгө ашырылат.

4. Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) иш-аракетин токтотууну каттоо 7 жумуш күндүн ичинде жүзөгө ашырылат.".

6. 10-беренеде:

1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Финансы-кредиттик мекемелерди, алардын филиалдарын (өкүлчүлүктөрүн) мамлекеттик каттоодо (кайра каттоодо) Улуттук банктын же анын аймактык бөлүгүнүн жазуу жүзүндөгү макулдугу талап кылынат.";

8-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Аталышы өзгөргөндүгүнө байланыштуу кайра каттоодо юридикалык жак, филиал (өкүлчүлүк) мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө күбөлүктү алаар алдында мурунку аталышы менен мөөрлөрдү жана (же) штамптарды тапшыргандыгы жөнүндө ички иштер органынын маалымкатын каттоочу органга тапшырууга милдеттүү.";

10-бөлүктөгү "Акционердик коомду" деген сөздөр "Юридикалык жакты" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

берене төмөнкүдөй мазмундагы 13-15-бөлүктөр менен толукталсын:

"13. Мамлекеттик кайра каттоодо жана иш-аракетти токтотууну каттоодо, финансы-кредиттик мекемелердин, коммерциялык эмес уюмдардын жана чет өлкөлүк жана эл аралык уюмдардын филиалдарынын (өкүлчүлүктөрүнүн) уюштуруу документтери жоголгон (бузулган) учурда, каттоочу орган аныктаган жалпыга маалымдоо каражаттарынын биринде жарыяланган жоготулгандыгы (бузулгандыгы) жөнүндө жарыя каттоочу органга тапшырылат.

Мамлекеттик кайра каттоодо жана иш-аракетин токтотууну каттоодо, юридикалык жактын, филиалдын (өкүлчүлүктүн) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү, мөөрлөрү жана (же) штамптары жоголгон (бузулган) учурда, каттоочу орган аныктаган жалпыга маалымдоо каражаттарынын биринде жарыяланган жоготулгандыгы (бузулгандыгы) жөнүндө жарыя каттоочу органга тапшырылат.

14. Акционердик коомду, коммерциялык кооперативди жана коммерциялык эмес уюмду мамлекеттик кайра каттоодо, арызга кайра катталып жаткан акционердик коомдун, коммерциялык кооперативдин жана коммерциялык эмес уюмдун жетекчисинин колу коюлган, чет өлкөлүк катышы бары же жогу көрсөтүлгөн документ тиркелет.

15. Юридикалык жактардын бирикмесин (ассоциация, союз) мамлекеттик каттоодо (кайра каттоодо) анын уюштуруучуларынын бардык өкүлдөрүнүн колтамгасы коюлган уюштуруу келишими эки нускада каттоо арызына тиркелет. Мында юридикалык жактардын өкүлдөрүнүн колтамгасы юридикалык жактын мөөрү менен ырасталат же нотариалдык формада күбөлөндүрүлөт.

Саясий партияны мамлекеттик каттоодо саясий партиянын бекитилген программасы каттоо арызына тиркелет.

Диний уюмду мамлекеттик каттоодо (кайра каттоодо) диний уюмдун дин иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда эсептик каттоодон (кайра каттоодон) өткөндүгүн ырастаган документтин көчүрмөсү каттоо арызына тиркелет.".

7. 11-беренеде:

1-бөлүктүн биринчи абзацындагы "Саясий партияларды, диний уюмдарды жана башка коммерциялык эмес уюмдарды" деген сөздөр "Ушул берененин 4жана 4-1-бөлүктөрүндө көрсөтүлгөн юридикалык жактарды" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2-бөлүктө:

- биринчи абзацтагы "мамлекеттик каттоо жөнүндө чечим" деген сөздөр "түзүү жөнүндө уюштуруучунун (уюштуруучулардын) чечими" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- төртүнчү абзацтагы "уюштуруучу (уюштуруучулар) жөнүндө маалыматтарды" деген сөздөр "ар бир уюштуруучу жөнүндө маалыматтарды" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- бешинчи абзацтагы "уюштуруучулардын" деген сөз "ар бир уюштуруучунун" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

3-бөлүктүн экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Ушул берененин 4- жана 4-1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн юридикалык жактарды кошпогондо, юридикалык жакты түзүү жөнүндө уюштуруучунун (уюштуруучулардын) чечимине ар бир уюштуруучу колтамга коет. Ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн документтер каттоо органына уюштуруучу (уюштуруучулар) тарабынан түздөн түз берилген учурда уюштуруучунун (уюштуруучулардын) - жеке жактын (жеке жактардын) кол тамгасын нотариалдык формада милдеттүү ырастоо талап кылынбайт. Юридикалык жактардын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн колтамгасы юридикалык жактын мөөрү менен ырасталууга же нотариалдык формада күбөлөндүрүлүүгө тийиш.";

4-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Коммерциялык эмес уюмдарды мамлекеттик каттоодо арыз ээси каттоочу органга төмөнкүлөрдү тапшырат:

- каттоочу орган бекиткен форма боюнча каттоо арызын;

- коммерциялык эмес уюмду түзүү, коммерциялык эмес уюмдун уставын бекитүү жана башкаруу органдарын түзүү жөнүндө чечимди;

- коммерциялык эмес уюмдун жетекчисинин колтамгасы коюлган эки нускадагы уставды;

- коммерциялык эмес уюмдун жетектөөчү органынын мүчөлөрүнүн фамилиясы, аты-жөнү, туулган жылы, шайланган кызматы көрсөтүлгөн тизмесин;

- коммерциялык эмес уюмду түзүүчү уюштуруучулардын фамилиясы, аты-жөнү, туулган жылы жана дареги көрсөтүлгөн тизмесин.

Коммерциялык эмес уюмдун уюштуруучусу жеке жактар болгон учурда, уюштуруучулардын тизмесинде уюштуруучулардын фамилиясы, аты-жөнү, туулган жылы жана дареги көрсөтүлөт. Тизмеге уюштуруучулар кол коет, уюштуруучулардын колтамгасы нотариалдык формада күбөлөндүрүлөт.

Коммерциялык эмес уюмдун уюштуруучусу юридикалык жак болгон учурда, уюштуруучулар тизмесинде ар бир юридикалык жактын аталышы жана каттоо (кайра каттоо) датасы көрсөтүлөт. Жогоруда көрсөтүлгөн тизмеде юридикалык жактын жетекчисинин колтамгасы юридикалык жактын мөөрү менен ырасталат же болбосо нотариалдык формада күбөлөндүрүлөт.

Коммерциялык эмес уюмду түзүү, коммерциялык эмес уюмдун уставын бекитүү жана башкаруу органдарын түзүү жөнүндө чечимге, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларды кошпогондо, чогулуштун төрагасынын жана катчысынын колтамгасы коюлат жана алардын колтамгалары нотариалдык формада күбөлөндүрүлүүгө тийиш.

Коммерциялык эмес уюмдун уюштуруучусу бир жеке жак болгон учурда, жогоруда көрсөтүлгөн чечимге ушул уюштуруучунун колтамгасы коюлат жана анын колтамгасы нотариалдык формада күбөлөндүрүлөт.

Коммерциялык эмес уюмдун уюштуруучусу бир юридикалык жак болгон учурда, жогоруда көрсөтүлгөн чечимге уюштуруучу-юридикалык жактын жетекчисинин колтамгасы коюлат жана анын колтамгасы юридикалык жактын мөөрү менен ырасталат же болбосо нотариалдык формада күбөлөндүрүлөт.";

берене төмөнкүдөй мазмундагы 4-1-бөлүк менен толукталсын;

"4-1. Финансы-кредиттик мекемени мамлекеттик каттоодо арыз ээси каттоочу органга төмөнкүлөрдү тапшырат:

- каттоочу орган бекиткен форма боюнча толтурулган каттоо арызын;

- финансы-кредиттик мекемени түзүү, уюштуруу документтерин бекитүү (түзүү) жана башкаруу органдарын түзүү жөнүндө уюштуруучунун (уюштуруучулардын) чечимин;

- финансы-кредиттик мекеменин жетекчисинин колтамгасы коюлган уставы эки нускада;

- финансы-кредиттик мекеменин бардык уюштуруучуларынын колтамгасы коюлган уюштуруу келишими эки нускада.

Финансы-кредиттик мекемени түзүү, уюштуруу документтерин бекитүү (түзүү) жана башкаруу органдарын түзүү жөнүндө уюштуруучунун (уюштуруучулардын) чечимине ар бир уюштуруучу колтамгасын коет, мында жеке жакты уюштуруучунун колтамгасы нотариалдык формада күбөлөндүрүлөт, ал эми юридикалык жактын өкүлүнүн колтамгасы юридикалык жактын мөөрү менен ырасталууга же нотариалдык формада күбөлөндүрүлүүгө тийиш.";

5-бөлүктүн үчүнчү абзацындагы "саясий партиялар, диний уюмдар жана башка" деген сөздөр "финансы-кредиттик мекемелер жана" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

7-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7. Мамлекеттик каттоодон кийин финансы-кредиттик мекеменин жана коммерциялык эмес уюмдун уюштуруу документтери каттоочу органдын мөөрү жана штампы менен ырасталат.".

8. 12-беренеде:

1-бөлүктө:

- үчүнчү абзацтагы "(банктарды жана микрофинансылык компанияларды кошпогондо)" жана "кооперативдин" деген сөздөр алып салынсын;

- бешинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- уюштуруу документтерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү же болбосо уюштуруу документтерин жаңы редакцияда бекитүү (түзүү) (финансы-кредиттик мекемелер жана коммерциялык эмес уюмдар үчүн);";

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы сегизинчи абзац менен толукталсын:

"- жайгашкан жерине карабастан каттоочу органда катталууга тийиш болгон юридикалык жактардан тышкары, юридикалык жактын жайгашкан жери өзгөргөндө (бир облустан экинчи облуска, же болбосо облустан Бишкек (Ош) шаарына жана тескерисинче);";

3-бөлүктө:

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

"- мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктө ИНН көрсөтүлбөгөн учурда, салык төлөөчүнүн каттоо карточкасынын көчүрмөсү же ал жоголгон (бузулган) учурда кайра катталып жаткан юридикалык жактын ИННи көрсөтүлгөн салык органын маалым катын;";

- жетинчи-тогузунчу абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Финансы-кредиттик мекемелер жана коммерциялык эмес уюмдар каттоочу органга төмөнкүлөрдү кошумча түрдө тапшырат:

- уюштуруу документтеринин түп нускасын;

- жаңы редакциядагы же болбосо киргизилген өзгөртүүлөрү жана толуктоолору менен уюштуруу документтерин эки нускада.";

4-бөлүктүн төртүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Чарбалык шериктештиктерди жана коомдорду (акционердик коомдорду кошпогондо) мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө чечимине ар бир уюштуруучу (катышуучу) колтамга коет, мында жеке жакты уюштуруучунун (катышуучунун) колтамгасы нотариалдык формада күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Ар бир юридикалык жактын - уюштуруучунун (катышуучунун) өкүлү чечимди өзүнүн мөөрү менен ырастайт же өзүнүн колтамгасын нотариалдык формада күбөлөндүрөт.";

5-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

"5. Өзүнүн үлүшүн ээликтен чыгып жаткан катышуучу (катышуучулар) же катышуучунун (катышуучулардын) үлүшүнүн өлчөмүнүн өзгөрүшүнө байланыштуу чарбалык шериктештикти жана коомду (акционердик коомдорду кошпогондо) мамлекеттик кайра каттоодо, каттоочу органга үлүштү өткөрүп берүү жөнүндө макулдашуу тапшырылат. Мында үлүштү ээликтен чыгарып жаткан катышуучу жеке жактын колтамгасы нотариалдык формада күбөлөндүрүлөт. Үлүштү ээликтен чыгарып жаткан юридикалык жактын - катышуучунун өкүлү макулдашууну мөөр менен ырастайт же болбосо өзүнүн колтамгасын нотариалдык формада күбөлөндүрөт.";

8-бөлүктүн үчүнчү абзацындагы "саясий партиялар, диний уюмдар жана башка" деген сөздөр "финансы-кредиттик мекемелер жана" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

10-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"10. Мамлекеттик кайра каттоодон кийин финансы-кредиттик мекеменин жана коммерциялык эмес уюмдун уюштуруу документтери каттоочу органдын мөөрү жана штампы менен ырасталат.".

9. 13-беренеде:

3-бөлүктүн бешинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- уставдын түп нускасын (финансы-кредиттик мекемелер жана коммерциялык эмес уюмдар үчүн);";

4-бөлүктүн төртүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

"Чарбалык шериктештиктин жана коомдун (акционердик коомду кошпогондо) жоюу балансын бекитүү жөнүндө чечимге ар бир катышуучу колтамга коет, мында жеке жактын катышуучусунун колтамгасы нотариалдык формада күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Юридикалык жактын - катышуучунун өкүлү чечимди өзүнүн мөөрү менен ырастоого же өзүнүн колтамгасын нотариалдык формада күбөлөндүрүүгө тийиш.".

10. 15-беренеде:

3-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Чет өлкөлүк же эл аралык уюмдардын филиалын (өкүлчүлүгүн) мамлекеттик каттоодо арыз ээси каттоочу органга ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн документтерге кошумча түрдө төмөнкүлөрдү тапшырат:

- филиал (өкүлчүлүк) жөнүндө бекитилген жобону эки нускада;

- филиал (өкүлчүлүк) түзүү жөнүндө чечим кабыл алган чет өлкөлүк же эл аралык уюмдардын уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрүн.

Саясий партиялардын филиалын (өкүлчүлүгүн) мамлекеттик каттоодо арыз ээси ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн документтерге кошумча түрдө фамилиясын, аты-жөнүн, туулган жылын, дарегин жана саясий партияга мүчөлүккө кабыл алынган датасын көрсөтүү менен саясий партиянын тиешелүү филиалында (өкүлчүлүгүндө) турган мүчөлөрүнүн тизмесин каттоочу органга тапшырат.";

4-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

"- тапшырылган документтердин мазмунунун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келишин текшерүүгө (чет өлкөлүк же эл аралык уюмдардын филиалдары (өкүлчүлүктөрү) үчүн);";

берене төмөнкүдөй мазмундагы 6-бөлүк менен толукталсын:

"6. Мамлекеттик каттоодон кийин чет өлкөлүк же эл аралык уюмдардын филиалдарынын (өкүлчүлүктөрүнүн) жоболору каттоочу органдын мөөрү жана штампы менен ырасталат.".

11. 16-беренеде:

1-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү жана бешинчи абзацтар менен толукталсын:

"- жайгашкан жерине карабастан каттоочу органда катталууга тийиш болгон филиалдардан (өкүлчүлүктөрдөн) тышкары филиалдын (өкүлчүлүктүн) жайгашкан жеринин өзгөрүшү (бир облустан экинчи облуска, же болбосо облустан Бишкек (Ош) шаарына жана тескерисинче);

- жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү, жобону жаңы редакцияда бекитүү (чет өлкөлүк же эл аралык уюмдардын филиалдары (өкүлчүлүктөрү) үчүн);";

3-бөлүктө:

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

"- мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктө ИНН көрсөтүлбөгөн учурда, салык төлөөчүнүн каттоо карточкасынын көчүрмөсү же ал жоголгон (бузулган) учурда кайра катталып жаткан филиалдын (өкүлчүлүктүн) ИННи көрсөтүлгөн салык органынын маалымкатын";

- жетинчи абзацтагы "коммерциялык эмес" деген сөздөр алып салынсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы онунчу абзац менен толукталсын:

"Саясий партиялардын филиалын (өкүлчүлүгүн) мамлекеттик каттоодо арыз ээси ушул бөлүктө көрсөтүлгөн документтерге кошумча түрдө фамилиясын, аты-жөнүн, туулган жылын, дарегин жана саясий партияга мүчөлүккө кабыл алынган датасын көрсөтүү менен саясий партиянын тиешелүү филиалында (өкүлчүлүгүндө) турган мүчөлөрүнүн тизмесин каттоочу органга тапшырат.";

5-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

"- тапшырылган документтердин мазмунунун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келишин текшерүүгө (чет өлкөлүк же эл аралык уюмдардын филиалдары (өкүлчүлүктөрү) үчүн);";

берене төмөнкүдөй мазмундагы 7-бөлүк менен толукталсын:

"7. Мамлекеттик кайра каттоодон кийин чет өлкөлүк же эл аралык уюмдардын филиалдарынын (өкүлчүлүктөрүнүн) жоболору каттоочу органдын мөөрү жана штампы менен ырасталат.".

12. 17-беренеде:

1-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:

"- жобонун түп нускасын (чет өлкөлүк же эл аралык уюмдардын филиалдары (өкүлчүлүктөрү) үчүн);".

13. 18-беренеде:

4-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Ушул берененин 1-бөлүгүнүн бешинчи жана алтынчы абзацтарында көрсөтүлгөн маалыматтар өзгөргөн учурда, билдирүүгө киргизилген өзгөртүүлөрү жана толуктоолору менен тиешелүү документтердин көчүрмөлөрү тиркелет.".

14. 19-беренеде:

мамлекеттик тилде берилген статьянын аталышындагы жана 1-бөлүгүндөгү "мамлекеттик" деген сөз "бирдиктүү мамлекеттик" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

расмий тилде берилген статьянын аталышындагы жана 1-бөлүгүндөгү "Государственный" жана "государственный" деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша "Единый государственный" жана "единый государственный" деген сөздөргө алмаштырылсын.

15. 21-берененин 2-бөлүгүндө:

алтынчы абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- финансы-кредиттик мекемелердин, коммерциялык эмес уюмдардын жана чет өлкөлүк жана эл аралык уюмдардын филиалдарынын (өкүлчүлүктөрүнүн) тапшырылган документтери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келбегенде;";

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы жетинчи жана сегизинчи абзацтар менен толукталсын:

"- чечимде ушул Мыйзамда каралган маалыматтар жок болгондо;

- ушул Мыйзамда белгиленген иш-аракетти токтотууну каттоо тартиби бузулганда.".

16. 24-беренеде:

2-бөлүктө "Ушул Мыйзам" деген сөздөрдөн кийин ", ушул берененин 3-бөлүгүндө көрсөтүлгөн юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын.

 

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып бир айдан кийин күчүнө кирет.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

К.Бакиев