Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2011-жылдын 8-июлу № 84

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку технологиялар паркы жөнүндө

 

1-берене. Жалпы жоболор

 

Ушул Мыйзам программалык камсыздоону иштеп чыгаруу индустриясынын өнүгүүсүнө мамлекеттик колдоолордун укуктук негизин, ошондой эле Жогорку технологиялар паркынын иштешин, анын башкаруу органдарын, резиденттерин, Жогорку технологиялар паркынын режиминин калыптануусунун негизги принциптерин, ага кошо резиденттерге салык салуунун негизги принциптерин аныктайт.

 

2-берене. Ушул Мыйзамда колдонулуучу түшүнүктөр жана аныктамалар

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку технологиялар паркы - юридикалык жана жеке жактар үчүн Жогорку технологиялар паркынын режиминдеги зона, ал Жогорку технологиялар паркынын резиденти болуп саналат жана өзүнүн ишин ушул Мыйзамдын 4-беренесине ылайык жүзөгө ашырат.

Жогорку технологиялар паркынын режими - Жогорку технологиялар паркынын резиденттерине карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Жогорку технологиялар паркы түзүлгөн учурдан баштап 15 жыл аралыгында колдонулуучу камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча салыктардан жана жеңилдиктерден бошотууну белгилеген, ушул Мыйзамдын 4-беренесинде саналып өткөн, Жогорку технологиялар паркынын ишинин түрлөрүн алар тарабынан жүзөгө ашыруу шартында Жогорку технологиялар паркынын резиденттерине карата колдонулуучу атайын укуктуу, салык режими.

Жогорку технологиялар паркынын резиденти - ушул Мыйзам жана башка актылар тарабынан белгиленген, аларда каралган тартипте резидент катары катталган юридикалык же жеке жак.

Интерактивдүү сервистик борбор (саll-борбор) - программалык-аппараттык комплексттерди колдонуу менен кирген жана чыккан чалууларды иштетүү боюнча кызмат көрсөтүү, ошондой эле виртуалдык офистин, техникалык колдоонун жумуш орундарын ижарага алуу жана программалык камсыз кылуу боюнча кызмат көрсөтүү борбору.

Программалык продуктуларды өндүрүүчүлөрдүн кесиптик бирикмеси программалык продуктуларды иштеп чыгаруучулардын жана өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыктарын көздөгөн коомдук бирикме.

 

3-берене. Жогорку технологиялар паркынын негизги милдеттери

 

Жогорку технологиялар паркынын (мындан ары - ЖТП) негизги милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

- программалык камсыздоону, маалыматтык жаңы жана жогорку технологияларды иштеп чыгаруунун ата мекендик индустриясын өнүктүрүү, ошондой эле интерактивдик сервистик борборлор (саll-борборлор) кызматын көрсөтүү;

- ата мекендик илим сыйымдуу бизнести мамлекеттик колдоодо комплекстүү системаны түзүү;

- ата мекендик жана эл аралык рыноктордо компаниялардын илимий-техникалык иштеринин жыйынтыктарын илгерилетүү, маалыматтык технологиялар жагындагы программалык камсыздоону жана кызмат көрсөтүүлөрдү иштеп чыгууда экспортту көбөйтүү;

- маалыматтык технологияларды иштеп чыгаруу тармагынын эл аралык өкүлдөрү үчүн ылайыктуу салыктык жана ишкердик чөйрөнү түзүү жолу менен инвестицияларды тартуу;

- маалыматтык технологиялардын ата мекендик индустриясын легалдаштыруу үчүн ылайыктуу чөйрөнү жана инфраструктураны түзүү;

- маалыматтык технологиялар жагында адистердин санынын өсүшү үчүн илим жана билим берүүнү өнүктүрүүгө дем берүү;

- программалык камсыз кылууларды иштеп чыгууда сапаттын заманбап дүйнөлүк стандарттарын киргизүүгө түрткү берүү.

 

4-берене. ЖТПнын ишинин түрлөрү

 

ЖТПнын ишинин түрлөрү:

- программалык камсыздоону иштеп чыгуу, ага кошо: талдоо, маалыматтык системаларды, анын ичинде ишке киргизүү үчүн даяр маалыматтык системаларды долбоорлоо жана программалоо, маалыматтык керектөөлөрдү жана пайдалануучулардын көйгөйлөрүн талдоо, жеке же/жана даяр программалык камсыздоону долбоорлоо, иштеп чыгуу, жеткирүү жана документтештирүү, анын ичинде пайдалануучунун көрсөтмөсү боюнча конкреттүү керектөөчүлөрдүн заказдарына жооп берген программаларды түзөтүү;

- маалыматтык технологияларды жана программалык камсыздоону экспорттоо;

- интерактивдүү сервистик борборлорду түзүү жана кызматтарды көрсөтүү.

 

5-берене. Түзүмү жана башкаруу органы

 

Байкоочу Кеңеш 9 мүчөдөн турат, 3 жылга шайланат жана төмөнкү тартипте түзүлөт:

- 3 мүчөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан дайындалат;

- 3 мүчөсү Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан дайындалат;

- 3 мүчөсү программалык продуктуларды өндүрүүчүлөрдүн кесиптик бирикмеси тарабынан дайындалат.

ЖТПнын Байкоочу кеңешинин төрагасы ЖТПнын Байкоочу кенешинин мүчөлөрүнүн ичинен Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан дайындалат. Добуштар тең болгондо ЖТПнын Байкоочу кеңешинин төрагасынын добушу чечүүчү болуп эсептелет.

Байкоочу кеңеш өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен бекиткен жобонун негизинде жүргүзөт. Байкоочу Кеңеш ЖТПнын директорун кызмат ордуна дайындайт жана бошотот, ЖТПнын дирекциясынын бюджетин бекитет, резиденттин толук түрдө катталгандыгы жана резиденттин статусунан ажыратылгандыгы жөнүндө чечим кабыл алат.

ЖТПнын ишине тикелей жетекчиликти ЖТПнын аткаруу органы - директору башчылык кылган ЖТПнын дирекциясы жүзөгө ашырат.

 

6-берене. ЖТПнын резиденти

 

ЖТПнын резиденти катары ушул Мыйзамдын 4-беренесинде саналып өткөн иштердин түрлөрүн жүзөгө ашыруунун жыйынтыгында кирешеден 90%дан кем эмес киреше алган юридикалык же жеке жак катталышы мүмкүн.

ЖТПнын резиденти катары чет өлкөлүк юридикалык же жеке жактар да катталышы мүмкүн.

ЖТПнын резиденти катары катталгысы келген, ушундай каттоого талапкер юридикалык же жеке жак Байкоочу Кеңеш тарабынан белгиленген форма боюнча арыз берет.

Өзүнүн уставына (ал бар болгон учурда) ылайык иштердин негизги түрү катары ушул Мыйзамдын 4-беренесинде көрсөтүлгөн иштердин бир же бир нече түрүнө ээ болгон, ЖТПнын дирекциясынын ыйгарым укуктуу башкаруу органынан тийиштүү келишимди алган юридикалык же жеке жак резидент катары алгачкы катталган күндөн тартып алты календардык ай мөөнөтүндө алгачкылардан болуп катталат. Алгачкы каттоо күбөлүк менен тастыкталат.

Алгачкы катталган күндөн тартып алты календардык ай өткөндө ЖТПнын резиденти ЖТПнын Байкоочу Кеңеши тарабынан белгиленген форма боюнча отчет берет. 4-беренеде аныкталган, ошондой эле ушул берененин биринчи абзацында аныкталган резиденттин шарттарына ылайык келүүдө ЖТПнын резиденти алгачкы катталган мөөнөт ичинде иштердин түрлөрүн жүзөгө ашырып жаткандыгы ЖТПнын дирекциясынын ыйгарым укуктуу башкаруу органы тарабынан белгиленген учурда, ЖТПнын резиденти катары ЖТПнын резиденти акыркы жолу каттоодон өтөт жана ал жөнүндө маалыматтар ЖТПнын резиденттеринин бирдиктүү реестрине киргизилет. Акыркы каттоо мөөнөтсүз болуп саналат жана күбөлүк менен тастыкталат.

ЖТПнын резиденттерине болгон мамиледе Кыргыз Республикасынын мыйзамдары ушул Мыйзамга карама-каршы келбеген бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын аймагында иштерди жүзөгө ашыруу шарттарда, жайгашкан жерине жана/же юридикалык катталган дарегине карабастан колдонулат.

ЖТПнын иштеринен айырмаланган иштердин түрлөрү менен ЖТПнын резиденти аракеттенип жаткандыгы билинген учурда, эгерде ал ушул берененин биринчи абзацында аныкталган шарттардын бузулушуна алып келген болсо, резиденттин алгачкы катталышы жокко чыгарылат жана юридикалык жак же жеке ишкер жалпы негизде, анын ичинен алгачкы катталган мезгилден тартып салык төлөөгө жатат.

ЖТПнын резиденти тарабынан алар ЖТПнын иштеринин багытынан айырмаланган иштердин түрлөрүн жүзөгө ашыргандыгынын тикелей фактылары табылган учурда, эгерде ал ушул берененин биринчи абзацында аныкталган шарттардын бузулушуна алып келген болсо же ушул Мыйзамдын 7-беренесине ылайык ар бир кварталдык чегерүүлөрдөн кайра-кайра баш тартса, ЖТПнын резидентинин статусунан ажырашы мүмкүн. ЖТПнын резидентин каттоо ушул Мыйзамдын 4-беренесине каршы келген иштердин түрлөрүн жүзөгө ашырган убактан тартып же аларды жүзөгө ашыра баштаган убактан тартып Байкоочу Кеңеш тарабынан жокко чыгарылышы мүмкүн.

ЖТПнын резидентинин статусунан ажырагандыгы жөнүндө, ошондой эле ЖТПнын резидентинин алгачкы катталышынын жокко чыгарылышы жөнүндө чечим Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык даттанылышы мүмкүн.

ЖТПнын резидентинин статусунан ажыратуу ЖТПнын резидентинин арызынын негизинде жүзөгө ашышы мүмкүн.

ЖТПнын резиденттеринин кызматкерлеринин эмгектик мамилелерин укуктук жөнгө салуу эмгек жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте күчүнө кирген, Эл аралык эмгек уюмдарынын конвенциялары тарабынан аныкталат.

ЖТПнын резиденти товарлар жана көрсөткөн кызматтар үчүн өз ара эсептешүүнү жүзөгө ашырууда жалаң накталай эмес эсептешүүлөрдү колдонот.

Акыркы каттоо учурунан өткөн бир жыл ичинде 80%дан кем эмес товарлар жана кызматтар экспортко жөнөтүлүшү жана/же товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн экспорттолушунун жыйынтыгында ЖТПнын резидентинин 80%дан кем эмес кирешеси пайда болууга тийиш.

ЖТПнын резидентинин жана ЖТПнын дирекциясынын укук мамилелеринин негиздери түзүлгөн келишим тарабынан аныкталат.

 

7-берене. ЖТПнын дирекциясынын иши

 

ЖТПнын иштөөсүн натыйжалуу камсыздоо максаттарында ЖТП дирекциясынын бюджети түзүлөт.

ЖТП дирекциясынын ишин каржылоо ЖТПнын иштеринин түрлөрүн алар тарабынан жүзөгө ашыруунун жыйынтыгында мурунку кварталда алынган пайданын, башка кирешелердин жана түшүүлөрдүн 1% көлөмүндөгү ЖТПнын резиденттеринин кварталдык чегерүүлөрүнүн эсебинен жүзөгө ашырылат.

ЖТПнын дирекциясына ЖТПнын режиминин аракеттери жайылтылат.

 

8-берене. ЖТПнын режими

 

ЖТПнын резиденттери үчүн Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдары тарабынан аныкталган өзгөчө салык режими колдонулат. ЖТПнын резидентинин кызматкерлери белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан аныкталган мамлекеттик социалдык камсыздандырылууга жатат.

 

9-берене. ЖТП жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

 

ЖТПнын ишине жана ЖТПнын резиденттерин каттоого байланыштуу келип чыккан мамилелер ушул Мыйзам, салык мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белтиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер тарабынан жөнгө салынат.

Эгерде Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер тарабынан башка эрежелер белгиленсе, ал ушул Мыйзамда бар болсо, анда эл аралык келишимдин эрежелери колдонулат.

 

10-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

1) өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин;

2) ушул Мыйзамдан келип чыккан ченемдик укуктук актылардын кабыл алынышын камсыз кылсын;

3. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын ушул Мыйзамга ылайык келтирүү жөнүндө сунушту Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

Р. Отунбаева