Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2015-жылдын 3-апрелиндеги № 72 Мыйзамына ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\fcb5c66b-65a5-49d8-a11b-f2ce7a9c6300\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2011-жылдын 8-июлу № 88

"Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу

1-берене.

 

"Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 9, 409-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. Мыйзамдын преамбуласынын биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Ушул Мыйзам мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер жана ишканалар, кызматтар жана фонддор, ошондой эле мамлекеттик же муниципалдык үлүшү бар акционердик коомдор тарабынан товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуунун жалпы укуктук жана экономикалык принциптерин белгилейт.".

2. 1-статьяда:

экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - аткаруу бийлигинин системасында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан ыйгарым укук берилген, товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жаатындагы мамлекеттик саясатты жүргүзгөн мамлекеттик орган;";

алтынчы жана жетинчи абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- өзүнүн ишин жүргүзүүгө жана капиталдык салымдарга багытталган республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын эсебинен;

- бюджет жөнүндө мыйзам менен акционердик коомдордун "бюджеттен тышкары каражаттар" катары аныкталган, мамлекеттик же муниципалдык үлүш 50 пайыздан ашыгын түзгөн каражаттар, мамлекеттик же муниципалдык каражаттардын эсебинен түзүлгөн фонддордун каражаттары, мамлекеттик же муниципалдык ишканалардын жана мекемелердин каражаттары;";

тогузунчу абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- мамлекеттик кредиттик кепилдик берилген жана камсыз кылынган каражаттар;";

он биринчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"сатып алуучу уюм (сатып алуучу) - юридикалык жактын статусуна ээ болгон мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан түзүлгөн, республикалык же жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын эсебинен каржылануучу бюджеттик уюм, мамлекеттик же муниципалдык органдар, кызматтар, фонддор жана мамлекет же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары акциялардын 50 пайыздан ашыгына ээ болгон ишканалар, акционердик коомдор;";

он төртүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"жөнөтүүчү (подрядчы) - контекстке жараша - ушул Мыйзамдын 8-статьясынын талаптарына жооп берген, сатып алуучу уюмдар менен сатып алуулар жөнүндө келишимдин бардык потенциалдуу тарабы же конкреттүү тарабы;";

он жетинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"тендер (тоорук) - анын жардамы менен товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү жөнөтүүгө ушул Мыйзам менен каралган тартипте жеңүүчүнү аныктоочу сынак;";

жыйырма биринчи-жыйырма үчүнчү абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"ички жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) - Кыргыз Республикасынын аймагында ошондой сапатта катталган жеке ишкерлер же юридикалык жактар;

мамлекеттик же муниципалдык муктаждыктар - тиешелүү бюджеттердин каражаттарынын эсебинен канааттандырылуучу мамлекеттик органдардын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын товарларга, жумуштарга, кызмат көрсөтүүлөргө жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөргө болгон керектөөлөрү;

чектелген суммалар - ал аркылуу чыгымдардын ар бир беренеси боюнча мамлекеттик сатып алуулардын усулун тандоону аныктоочу суммалардын өлчөмү. Чектелген суммалардын өлчөмү жана аларды колдонуунун ыкмалары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет;";

отуз биринчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"эл аралык басма сөз - Бириккен Улуттар Уюмунун бардык өлкөлөрүндө таралуучу "Developme№t Busi№ess" жалпыга маалымдоо каражаттары жана (же) кеңири таратылуучу эл аралык соода басылмалары, ошондой эле ченемдик укуктук актыларга ылайык электрондук каражаттар;";

статья төмөнкүдөй мазмундагы отуз экинчи абзац менен толукталсын:

"мамлекеттик сатып алуулардын бюллетени - мамлекеттик маалыматтык басылма, анын мазмунун мамлекеттик сатып алуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан кайтарымсыз негизде электрондук жана басма формасында жарыялануучу товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө дүң жана чекене бааны кошкондо ченемдик, нускамалык, жарнамалык жана маалымдамалык материалдар түзөт.".

3. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 1-1-статья менен толукталсын:

"1-1-статья. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдар

 

Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдар ушул Мыйзамдан, башка ченемдик укуктук актылардан, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерден жана макулдашуулардан турат.".

4. 3-статья төмөнкүдөй мазмундагы 1-1-пункт менен толукталсын:

"1-1. Тендерди өткөрүүдө сатып алуучу уюм тендерге катышууга ички жөнөтүүчүлөрдү чакыруу жөнүндө жарыяны жалпыга маалымдоо каражаттарына жайгаштыруу жолу менен ата мекендик товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү берүү үчүн зарыл чараларды көрүүгө милдеттүү."

5. 4-статьянын төртүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) салыктар жана (же) башка милдеттүү төлөмдөр боюнча карыз болсо.".

6. 5-статьянын 1-пунктунда:

биринчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик, муниципалдык кызматчыларына жана сатып алуучу уюмдардын кызматкерлерине төмөнкүлөрдү жасоого тыюу салынат:";

үчүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Мамлекеттик, муниципалдык кызматчылар жана сатып алуучу уюмдардын кызматкерлери ушул пункттун жоболорун бузган учурда алар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликке тартылышат, ал эми сатып алуу жол-жоболору сатып алуу уюмунун чечими боюнча же ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими боюнча токтотула турат же токтотулат.".

7. 8-статьянын 3-пункту төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Айрым учурларда тендерге катышкан жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча ушул статьянын 1-пунктунун төртүнчү абзацында белгиленген талаптар алып салынышы мүмкүн.".

8. 12-статья күчүн жоготту деп табылсын.

9. 13-статьяда:

статья төмөнкүдөй мазмундагы 1-1-пункт менен толукталсын:

"1-1. Эгерде сатып алуунун суммасы максималдуу чектелген суммалардын өлчөмүнөн беш эсеге ашса, анда ар бир сатып алуучу уюм тендердин жеңүүчүсүн тандоонун алдында сатып алуунун ушул Мыйзам жана мамлекеттик сатып алууларды жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен белгиленген талаптарга ылайыктуулугун аныктоо үчүн аудит жүргүзүүгө милдеттүү.";

3-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Республикалык бюджет бекитилгенден кийин 10 күндүк мөөнөттө бөлүм Мамлекеттик сатып алуулардын бюллетенинде жайгаштыруу үчүн кезектеги финансылык жылга мамлекеттик сатып алуулардын планын бекитилген формаларга ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берет.".

статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-1 жана 3-2-пункттар менен толукталсын:

"3-1. Сатып алуучу уюм чечимдердин көчүрмөлөрүн жана киргизилген өзгөртүүлөрү жана (же) толуктоолору менен мамлекеттик сатып алуулардын планынан үзүндү жазууларды ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берүү жолу менен бул чечим кабыл алынган күндөн тартып 5 жумуш күндүн ичинде милдеттүү түрдө кабарлоо менен мамлекеттик сатып алуулардын жылдык планына өзгөртүүлөрдү жана (же) толуктоолорду киргизүүгө укуктуу.

3-2. Мамлекеттик сатып алуулардын бекитилген жылдык планында (мамлекеттик сатып алуулардын такталган жылдык планында) каралбаган товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга жол берилбейт.";

4-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

"- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгилеген тартипте аудиторду аныктайт;

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга квартал сайын кошмо отчет берет.";

8-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"8. Эгерде бир нече сатып алуучу уюм бир же бир нече сатып алуу предмети менен байланыштуу товарларды сатып алууну жүзөгө ашырууга ниет кылган учурда, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бул сатып алуучу уюмдардын атынан биргелешкен сатып алууларды жана анын жол-жоболорун борбордоштурулган тартипте жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик башкаруунун конкреттүү органы дайындалат.".

10. 14-статьяда:

1-пункттун биринчи жана экинчи абзацтары күчүн жоготту деп табылсын;

2 жана 5-пункттар күчүн жоготту деп табылсын;

3-пунктта:

биринчи абзацтагы "Мамлекеттик" деген сөз "Ыйгарым укуктуу мамлекеттик" деген сөздөргө алмаштырылсын;

төртүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- сатып алуучу уюмдардын, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишимдердин, мамлекеттик сатып алуулардын ишенимсиз жана ак ниет эмес катышуучуларынын бирдиктүү республикалык реестрин түзүү жана жүргүзүү.";

4-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган сатып алуулар жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууларды тапканда ушул Мыйзамдын 65-статьясынын 1-пунктунун экинчи-алтынчы абзацтары менен каралган ченемдерди колдонууга, сатып алуучу уюмдарга бузууларды жоюуну сунуш кылууга же жол берилген бузуулар жөнүндө тиешелүү органдарга кабарлоо жиберүүгө милдеттүү.";

6-пункттагы "Мамлекеттик" деген сөз "ыйгарым укуктуу мамлекеттик" деген сөздөргө алмаштырылсын.

11. 17-беренеде:

1-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

"мамлекеттик электрондук сатып алуулар;

электрондук кайтарылуучу аукцион.";

2-пунктта:

биринчи жана экинчи абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Катышууга чектөө коюлбаган тооруктар жана мамлекеттик электрондук сатып алуулар мамлекеттик сатып алуулардын негизги усулу болуп саналат. Максималдуу чектелген суммаларга барабар же андан ашык суммага тооруктарды өткөрүүдө катышууга чектөө коюлбаган тооруктар же мамлекеттик электрондук сатып алуулар усулдары колдонулат.

Товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда сатып алуу усулун тандоону (ушул Мыйзамдын 38-статьясынын 3-пунктуна ылайык бир булактан алуу усулунан тышкары) сатып алуучу уюм тарабынан өз алдынча жүзөгө ашырылат.";

үчүнчү абзац күчүн жоготту деп табылсын;

бешинчи абзацтагы "кулактандыруу жарыяланбайт" деген сөздөр "кулактандырууну жарыялоо милдеттүү эмес" деген сөздөргө алмаштырылсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

"3. Дары-дармек каражаттарын жана медициналык арналыштагы буюмдарды сатып алуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте жүзөгө ашырылат.".

12. 19-статьяда:

1-пункттун үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"жөнөтүлүүгө тийиш болгон товарлардын мүнөзүн, тизмегин, санын жана жөнөтүлө турган жерди; аткарылууга тийиш болгон жумуштардын мүнөзүн, тизмегин жана жерин же болбосо алар көрсөтүлүүгө тийиш болгон 2-пункт "экинчи," деген сөздөн кийин "үчүнчү," деген сөз менен толукталсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

"3. Сатып алуучу уюм өткөрүлө турган тендердин тендердик документтери иштелип чыккандан кийин гана тендерди жарыялайт.".

13. 20-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Сатып алуу жол-жоболорунун негизги жоболорун белгилеген тендердик документтерди берүү жөнүндө сатып алуучу уюмга кайрылган кызыкдар адамдарга (жөнөтүүчүлөргө, подрядчыларга) сатып алуучу уюм алар кайрылуу берген күнү тендердик документтерди берүүгө милдеттүү.".

14. 21-статьянын 3-пункту күчүн жоготту деп табылсын.

15. 23-беренеде:

2-пунктта:

экинчи абзацтагы "4" деген цифра "3" деген цифрага алмаштырылсын;

үчүнчү абзацтагы "чектелген катышуу" деген сөздөрдөн кийин "жана ички тооруктар" деген сөздөр менен толукталсын, "3" деген цифра "2" деген цифрага алмаштырылсын;

3-пункттун үчүнчү сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Сатып алуучу уюм тендердик табыштамаларды ушул Мыйзам менен белгиленген мөөнөттө кабыл алууга милдеттүү. Тендердик табыштаманы алгандан кийин сатып алуучу уюм жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) тендердик табыштаманын алынган күнүн жана мезгилин көрсөтүү менен тил кат берет.".

16. 25-статьяда:

1-пункттагы "3 пайызынан" деген сөздөр "2 пайызынан" деген сөздөргө алмаштырылсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы 1-1-пункт менен толукталсын:

"1-1. Тендерге катышуу үчүн тендердик табыштаманы кепилдик камсыздоо төмөнкүлөргө кепилдик берүү менен жөнөтүүчүлөр киргизет:

мындай табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү аяктагандан кийин тендерге катышуу үчүн өзүнүн табыштамасын чакыртып албайт же болбосо өзгөртпөйт жана (же) толуктабайт;

аны тендердин катышуучусу деп тапкан учурда белгиленген мөөнөттө өзүнүн сынактык баасын сунуш кылат, ал эми кийин бул сунушту чакыртпайт;

аны тендердин жеңүүчүсү деп аныктаган учурда тендердик документтерде каралган мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишимди түзөт жана мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишимдин аткарылышын камсыз кылууну киргизет.".

17. 26-статьянын 2 жана 3-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Сатып алуучу уюм кызыкдар тараптардын катышуусунда тендердик табыштамаларды ачууну жүргүзөт.

Тендердик табыштамаларды ачууга бардык каалоочулардын катышуусуна уруксат берилет.

Катышуучуларга аудиожазууларды жана видеотартууларды жүргүзүүгө уруксат берилет.

Тендердик комиссиянын жыйынына катышкан адамдар тендердик комиссиянын ишине кийлигишүүгө укуксуз.

3. Табыштамасы ачылган ар бир талапкердин аталышы жана дареги, ошондой эле тендердик табыштаманын баасы, кепилдик камсыз кылуунун формалары, өлчөмдөрү, салыктар жана башка милдеттүү төлөмдөр боюнча карыздар тендердик табыштамаларды ачууда катышкан адамдарга токтоосуз жарыяланат жана тендердик табыштамаларды ачуунун протоколунда белгиленет. Протоколдун көчүрмөсү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга токтоосуз жиберилет жана Мамлекеттик сатып алуулардын бюллетенинде жарыяланат.".

18. 29-статьянын 1-1-пункту төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

"аудитордун корутундусунун негизинде;".

19. 30-статьяда:

1-пункт "3" деген цифрадан кийин "жумуш" деген сөз менен толукталсын;

2-пункттагы "3 күндүк мөөнөттө" деген цифра жана сөздөр "3 жумуш күндүн ичинде" деген цифрага жана сөздөргө алмаштырылсын.

20. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 37-1-статья менен толукталсын:

"37-1-статья. Электрондук сатып алуулар жана электрондук

кайтарылуучу аукцион

 

1. Мамлекеттик электрондук сатып алуулар - бул Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте реалдуу мезгилдин режиминде товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну камсыз кылган, маалыматтык системаларды жана электрондук маалыматтык ресурстарды колдонуу менен жүзөгө ашырылуучу мамлекеттик сатып алуулар.

2. Электрондук кайтарылуучу аукцион - бул мамлекеттик сатып алуулардын жол-жобосу, мында сатып алуучу уюм өзгөчөлүгү олуттуу мааниге ээ болбогон товарларды сатып алууну жүзөгө ашырат, мында баа чечүүчү шарт болуп саналат.

3. Сатып алуучу уюм өзү товар үчүн төлөөгө даяр болуп, баштапкы бааны белгилейт, ал эми жөнөтүүчүлөр баалык планканы ырааттуу төмөндөтүү менен өздөрүнүн сунуштарын беришет.

4. Кайтарылуучу аукциондун жеңүүчүсү болуп заказды аткаргандыгы үчүн абдан төмөн наркты сунуш кылган аукционер саналат.

5. Эгерде абдан төмөн бааны бир нече жөнөтүүчүлөр сунуш кылса, анда сунушту башка жөнөтүүчүлөрдөн мурда берген жөнөтүүчү жеңүүчү деп табылат.

6. Электрондук кайтарылуучу аукцион жолу менен мамлекеттик сатып алуу реалдуу мезгилдин режиминде жана максималдуу чектелген суммадан аз суммада товарларды сатып алууну камсыз кылган электрондук соода системасы аркылуу жүзөгө ашырылат.".

21. 38-статьяда:

2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Сатып алуучу уюм ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кабарлап, бир булактан сатып алууну төмөнкү учурларда өз алдынча жүргүзүүгө укуктуу:

- мурдагы ченемдер, параметрлер жана стандарттар боюнча мурдагы сатып алуунун наркынын 10 пайызынан ашпаган келишим түзүлгөн учурдан тартып 6 айдын ичинде кошумча заказдарды жүзөгө ашырууга;

- максималдуу чектелген суммадан ашпаган суммага изилдөөлөрдү, эксперименттерди өткөрүүгө же илимий корутундуларды даярдоого;

- минималдуу чектелген суммага чейин жыл бою чыгымдардын ар бир беренеси боюнча товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга;

- жазык-аткаруу системасынын (пенитенционардык) мекемелеринен жана ишканаларынан товарларды сатып алууга;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган ички жөнөтүүчүлөрдүн тизмегине ылайык товарларды сатып алууга;

- искусство же маданият жаатындагы чыгармачылык долбоорду же чыгармачылык ишти аткаруу үчүн сатып алууларды жүзөгө ашырууга;

- Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөдө дарылоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү, ошондой эле аларды жеткирүү жана коштоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга;

- иш-сапардык чыгымдарды жүзөгө ашыруу менен байланышкан кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга;

- токтоосуз калыбына келтирүүнү талап кылган, форс-мажордук кырдаалдардын кесепеттерин жоюу үчүн товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга;

- монополияга каршы жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган белгилеген баалар боюнча табигый монополиянын субъекттеринен товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга;

- дипломатиялык протоколду камсыз кылуу менен байланышкан сатып алууга;

- күн сайын керектелүүчү товарларды сатып алуунун шашылыш зарылдыгы пайда болгондо. Сатып алуучу уюм күтүүсүз жагдайларга байланыштуу бир булактан алуу усулу менен сатып алуу жүргүзүүгө укуктуу, мында сатып алуучу уюм аталган жагдайлар пайда болгон учурдан баштап бир айдын ичинде тендерди милдеттүү түрдө өткөрөт.";

статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

"3. Сатып алуучу уюм күтүүсүз жагдайларга байланыштуу сатып алуунун шашылыш зарылдыгы пайда болгон учурда бир булактан сатып алууну ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча жүргүзө алат.".

22. 49-статьянын 2-пунктундагы "көпчүлүктүн алдында" деген сөздөр "кызыкдар тараптардын катышуусунда" деген сөздөргө алмаштырылсын.

23. 51-статьянын 4-пунктундагы "дароо Мамлекеттик органга" деген сөздөр "маалымат жана отчеттуулук үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга дароо" деген сөздөргө алмаштырылсын.

24. 58-статьяда:

1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген нускамага ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда келишим (контракт) катталган күндөн тартып түзүлдү деп эсептелген, мамлекеттик бюджеттен каржылануучу бюджеттик мекемелердин келишимдерин албаганда, мамлекеттик сатып алуулардын келишими ага тараптар кол койгон датадан тартып күчүнө кирет.";

4 жана 5-пункттардагы "Мамлекеттик" деген сөздөр "ыйгарым укуктуу мамлекеттик" деген сөздөргө алмаштырылсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

"6. Сатып алуучу уюм мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишим түзүлгөн күндөн кийин 5 жумуш күндүн ичинде төмөнкү маалыматтарды камтыган маалыматты Мамлекеттик сатып алуулар бюллетенинин сайтында жайгаштырууга тийиш:

- жөнөтүүчүнүн (подрядчынын) аталышы жана юридикалык дареги;

- өткөрүү датасы;

- сатып алынган товар жөнүндө маалымат (параметрлери, товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеги, комплектациясы, өзгөчөлүгү жана башка талаптар);

- товардын бирдиги үчүн баа;

- сатып алуулардын жалпы суммасы.".

25. 59-статьяда:

1-пункттагы "талап кылышы мүмкүн" деген сөздөр "талап кылат" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-пункт төмөнкүдөй мазмундагы сүйлөм менен толукталсын: "Кепилденген камсыз кылуу келишим боюнча милдеттенмелер аткарылган күндөн тартып 3 жумуш күндүн ичинде жөнөтүүчүгө кайтарылат.".

26. 60-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"60-статья. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө түзүлгөн келишимге

өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн негиздери

 

1. Эгерде мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишимди аткаруунун процессинде ошого окшош сатып алынуучу товарларга, жумуштарга, кызмат көрсөтүүлөргө болгон баа төмөндөө тарабына өзгөрүлсө, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө түзүлгөн келишимдин товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө болгон бааны, жөнөтүүчүнү (подрядчыны) тандоо үчүн негиз болуп эсептелген сапаттар жана башка шарттар өзгөрүлбөгөн учурда, тиешелүү түрдө келишимдин суммасын төмөндөтүүнүн бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүүгө тараптардын өз ара макулдугу боюнча жол берилет.

2. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө түзүлгөн келишимге кандайдыр бир параметрлери боюнча келишимдин (ушул жөнөтүүчүнү тандоо үчүн негиз болуп эсептелген) шарттарын начарлатуучу өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жол берилбейт.".

27. 61-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Келишимди түзүүдө тараптар негиз кылган жагдайлар олуттуу өзгөрүп, мындай өзгөрүүлөрдүн болушун келишим түзүү учурунда көрө билүүгө мүмкүн эмес болгондо жана эгерде мында келишимди аткаруу мамлекеттик кызыкчылыктарга карама-каршы келсе, мындай жагдайлар жөнүндө белгилүү болгондон кийин 2 жуманын ичинде сатып алуучу тарап келишимди бузат.

Бул ченем мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө түзүлүүчү келишимде чагылдырылууга тийиш.".

28. 62-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Сатып алуучу уюм жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) коюлган дооматтарды кароого жана доомат берилген күндөн баштап 10 календардык күндүн ичинде жазуу жүзүндө жооп берүүгө милдеттүү.".

29. 64-статьяда:

3-пункттагы "7" деген цифра "3 жумуш" деген сөзгө алмаштырылсын;

5-пункттагы "Мамлекеттик" деген сөз "ыйгарым укуктуу мамлекеттик" деген сөздөргө алмаштырылсын.

30. 65-статьяда:

1-пунктун биринчи абзацындагы "Мамлекеттик" деген сөз "ыйгарым укуктуу мамлекеттик" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2-пункттун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган 7 жумуш күндүн ичинде даттануу боюнча жазуу жүзүндө жүйөлүү чечим чыгарат жана аны кызыкдар тараптарга жөнөтөт. Чечим төмөнкүлөрдү камтыйт:";

4-пункттагы "Мамлекеттик" деген сөз "Ыйгарым укуктуу мамлекеттик" деген сөздөргө алмаштырылсын.

31. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 65-1-статья менен толукталсын:

"65-1-статья. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдарды

бузгандыгы үчүн жоопкерчилик

 

Сатып алуучу уюмдардын жетекчилери жана тендердик комиссиялардын төрагалары ушул Мыйзамдын жоболорун бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке жоопкерчилик тартышат.".

32. 66-статьяда:

2 жана 3-пункттардагы "Мамлекеттик" деген сөз "ыйгарым укуктуу мамлекеттик" жана "Ыйгарым укуктуу мамлекеттик" деген сөздөргө алмаштырылсын.

33. 67-статьяда:

1-пункттагы "Мамлекеттик" деген сөз "ыйгарым укуктуу мамлекеттик" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

" Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

Р. Отунбаева