Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2017-жылдын 17-июнундагы № 107 Мыйзамына ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a0175990-8429-4b0f-82f6-1cdd2ea964b0\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 

2011-жылдын 15-июлу № 102 

Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңеши жөнүндө

(КР 2013-жылдын 23-январындагы № 7, 2016-жылдын 15-апрелиндеги № 42, 2017-жылдын 18-мартындагы № 46 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

1-глава
 Жалпы жоболор

 

1-берене. Жөнгө салуу предмети

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин (мындан ары - Коопсуздук кеңеши) жана анын курамына кирген адамдардын ишинин укуктук жана уюштуруу негиздерин бекемдейт, укуктук статусун, милдеттерин, функцияларын, ошондой эле ыйгарым укуктарын аныктайт.

2-берене. Коопсуздук кеңешинин укуктук статусу жана ыйгарым укуктары

1. Коопсуздук кеңеши коргоо жана коопсуздукту камсыз кылуу жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү конституциялык консультациялык орган болуп саналат.

2. Коопсуздук кеңеши Кыргыз Республикасын азыркы учурдун талаптарынан жана коркунучтарынан коргонууга даярдоо боюнча чечимдерди иштеп чыгат.

3-берене. Коопсуздук кеңешинин ишинин укуктук негизи

1. Коопсуздук кеңешинин ишинин укуктук негизин Кыргыз Республикасынын Конституциясы, ушул Мыйзам жана ага ылайык кабыл алынган коргоо, коопсуздук жана аскердик саясат жаатында мамилелерди жөнгө салган Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзам менен белгиленген тартипте күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери түзөт.

2. Коопсуздук кеңеши тарабынан кабыл алынган чечимдер Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы кол башчысынын буйруктары жана директивалары менен ишке ашырылат.

2-глава
Коопсуздук кеңешинин милдеттери жана функциялары

 

4-берене. Коопсуздук кеңешинин милдеттери

Коопсуздук кеңешинин негизги милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

Кыргыз Республикасын коргоону уюштуруу жана коопсуздугун камсыз кылуу боюнча стратегиялык маселелерди кароо;

мамлекеттин аскердик саясатынын негизги багыттарын аныктоо;

учурдун коопсуздугунун талаптарын жана коркунучтарын божомолдоо, талдоо жана ага баа берүү, аларды болтурбоого багытталган чараларды иштеп чыгуу;

Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугуна коркунучтар келип чыкканда ыкчам жооп кайтаруу чараларынын системасын кабыл алуу;

Кыргыз Республикасына кол салуу же түздөн-түз кол салуу коркунучу болгон учурда өзгөчө абалды киргизүү, узартуу же алып салуу, жалпы жана жарым-жартылай мобилизациялоону жарыялоо, согуш абалын, өлкөнү жана анын жарандарынын коопсуздугун коргоо кызыкчылыгында аскердик абалды жарыялоо боюнча кароо жана тийиштүү сунуштоолорду Кыргыз Республикасынын Президентине киргизүү, андан кийин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине бул маселени кароого киргизүү;

аскердик-техникалык саясатты жана аскердик-өнөр жай комплексин өнүктүрүү багыттарын аныктоо;

коргонууну пландаштыруу жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн колдонуу;

мамлекеттин коопсуздугун жана коргонуу жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуучу мурдагы органдарды реформалоо же жаңыларын түзүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жолу менен коопсуздук жана жеткиликтүү коргонууну камсыз кылуу системасын өркүндөтүү;

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн, башка аскерлердин жана аскердик түзүлүштөрдүн ишин координациялоо жана контролдоо, алардын милдеттерин, курамын жана санын коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык аныктоо;

экономиканы, аймактарды, калкты, мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын коргонууга даярдоо;

Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелерине ылайык жамааттык коопсуздукту камсыз кылуу;

аскер кызматчыларын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн, ошондой эле аскердик кызматтан бошогон адамдарды социалдык жактан коргоо чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты аныктоо;

коргоо жана коопсуздук чөйрөсүндөгү башка милдеттер.

5-берене. Коопсуздук кеңешинин функциялары

Коопсуздук кеңешинин функциялары болуп төмөнкүлөр саналат:

коргоо жана коопсуздук жаатында Кыргыз Республикасынын ички жана тышкы саясатынын маселелерин аныктоо;

Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук концепциясын жана Аскердик доктринасын иштеп чыгуу жана тактоо;

коргоо жана коопсуздукту камсыз кылуу жаатында стратегиялык пландаштырууну жүзөгө ашыруу;

Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугуна коркунуч келип чыккан учурда ыкчам жооп кайтаруу чаралары боюнча Кыргыз Республикасынын Президентине сунуштарды даярдоо;

коопсуздукту жана коргонуу жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуу системасынын иштеши жөнүндө маалыматтарды талдоо, аны өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

өзгөчө кырдаалдарды божомолдоо жана болтурбоо маселелерин кароо;

коопсуздук жана коргонууну камсыз кылуу жаатында кабыл алынган чечимдерди ишке ашыруу процессинде аткаруу бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин координациялоо боюнча сунуштарды кароо жана киргизүү, ошондой эле алардын ишине баа берүү;

коргонуу максатында мамлекеттик жана мобилизациялык резервдердеги материалдык ресурстардын запасын түзүү үчүн контролду жүзөгө ашыруу:

аймактык коргоо жана жарандык коргонуу маселелерин кароо;

коргоо жана коопсуздукту камсыз кылуу жаатында мамлекеттик программаларды даярдоо боюнча ишти уюштуруу жана аларды ишке ашырууну контролдоону жүзөгө ашыруу;

коргоо жана коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарынын, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы колбашчысынын директиваларынын, буйруктарынын жана чечимдеринин долбоорлорун даярдоо;

Коопсуздук кеңешинин карамагындагы маселелер боюнча илимий изилдөөлөрдү уюштуруу.

3-глава
Коопсуздук кеңешинин курамы жана түзүмү

 

6-берене. Коопсуздук кеңешинин курамы жана аны түзүүнүн тартиби

1. Коопсуздук кеңеши Коопсуздук кеңешинин Төрагасынан, Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнөн жана Коопсуздук кеңешинин катчысынан турат.

2. Коопсуздук кеңешинин курамына кызмат орду боюнча төмөнкүлөр кирет:

Кыргыз Республикасынын Президенти;

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы;

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри;

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын орун басары;

Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри;

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттык фракцияларынын лидерлери;

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тармактык комитетинин төрагасы;

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппарат жетекчиси;

Коопсуздук кеңешинин катчысы;

тышкы иштер чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

коргоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

ички иштер чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

өзгөчө кырдаалдар чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

финансы чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

улуттук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик opгандын жетекчиси;

мамлекеттик чек араны сактоо жана коргоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын зардалы;

Улуттук илимдер академиясынын президенти.

3. Өзгөчө же аскердик абал шарттарында Коргоо кеңешинин курамына Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан аныкталган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын башка жетекчилери да кире алат.

(КР 2013-жылдын 23-январындагы № 7, 2016-жылдын 15-апрелиндеги № 42 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

7-берене. Коопсуздук кеңешинин Төрагасы

1. Кыргыз Республикасынын Президенти Коопсуздук кеңешинин Төрагасы болуп саналат.

2. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда Коопсуздук кеңешинин Төрагасынын милдеттери Кыргыз Республикасынын жаңы Президенти шайланганга жана кызмат ордуна киришкенге чейинки мезгилге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасына жүктөлөт.

3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы Коопсуздук кеңешинин ыйгарым укуктарын аткарууга мүмкүн болбой калган учурда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарды Кыргыз Республикасынын Премьер-министри аткарат.

8-берене. Коопсуздук кеңешинин катчысы

1. Коопсуздук кеңешинин катчысы Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат.

2. Коопсуздук кеңешинин катчысынын укуктук статусу, укуктары, милдеттери жана ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан аныкталат.

3. Коопсуздук кеңешинин катчысы Коопсуздук кеңешинин ишин уюштурууну жана чечимдерин аткарууну камсыз кылат.

9-берене. Коопсуздук кеңешинин Катчылыгы

1. Коопсуздук кеңешинин ишин уюштуруу-техникалык жана маалыматтык жактан камсыз кылууну тынчтык мезгилде анын Катчылыгы, ал эми согуш мезгилинде - Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабы жүзөгө ашырат.

2. Коопсуздук кеңешинин Катчылыгы Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын түзүмүнө кирет.

3. Катчылыктын жобосу, түзүмү жана штаттык ырааттамасы Коопсуздук кеңешинин катчысынын сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан бекитилет.

4. Коопсуздук кеңешинин Катчылыгы зарыл болгондо мамлекеттик органдардын, илимий мекемелердин, менчигинин түрүнө карабастан ишканалардын, уюмдардын адистерин, эксперттерин тартат.

5. Коопсуздук кеңешинин Катчылыгынын кызмат адамдары мамлекеттик кызматчылар болуп саналат.

(КР 2016-жылдын 15-апрелиндеги № 42 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

4-глава
Коопсуздук кеңешинин ишин уюштуруунун тартиби

 

10-берене. Коопсуздук кеңешинин жыйналыштары

1. Коопсуздук кеңешинин ишин уюштуруунун негизги формасы болуп анын жыйналышы саналат.

Коопсуздук кеңешинин жыйналышы зарылчылыгына жараша, бирок үч айда бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Коопсуздук кеңешинин Төрагасынын чечими боюнча кезексиз жыйналыштар өткөрүлүшү мүмкүн.

2. Коопсуздук кеңешинин жыйналышынын күн тартибин жана маселелерди кароо тартибин Коопсуздук кеңешинин катчысынын сунушу боюнча Төрага аныктайт.

3. Коопсуздук кеңешинин жыйналышын Коопсуздук кеңешинин Төрагасы алып барат. Коопсуздук кеңешинин Төрагасынын тапшырмасы боюнча Коопсуздук кеңешинин жыйналышын анын мүчөлөрүнүн бири алып барышы мүмкүн.

4. Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү анын иштөө процессинде жана чечимдерди кабыл алууда бирдей укуктарга ээ. Коопсуздук кеңешинин мүчөсүнө өз укуктарын башка кызмат адамдарына жүктөөгө жол берилбейт.

5. Коопсуздук кеңешинин жыйналышы, эгерде анда Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүгү катышса ыйгарым укуктуу.

6. Коопсуздук кеңешинин чечими жыйналышка катышкан Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат жана Коопсуздук кеңешинин Төрагасы тарабынан бекитилгенден кийин күчүнө кирет.

7. Күн тартибинин маселелери зарыл болгондо Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнүн жумушчу кеңешмелеринде алдын ала талкууланат, ал Коопсуздук кеңешинин катчысынын жетекчилиги астында өткөрүлөт.

8. Коопсуздук кеңешинин жыйналыштарына талкуулануучу маселелерге түздөн-түз тиешеси бар мамлекеттик органдардын жана уюмдардын жетекчилери жана башка адамдар чакырылышы мүмкүн.

9. Коопсуздук кеңешинин жыйналыштары протоколдор менен таризделет, аларга Коопсуздук кеңешинин Төрагасы жана Коопсуздук кеңешинин катчысы тарабынан кол коюлат.

5-глава
Коопсуздук кеңешине кирген адамдардын ыйгарым укуктары

 

11-берене. Коопсуздук кеңешинин Төрагасынын ыйгарым укуктары

Коопсуздук кеңешинин Төрагасы:

Коопсуздук кеңешинин ишине жалпы жетекчиликти жүзөгө ашырат;

Коопсуздук кеңешинин иш пландарын жана анын жыйналыштарынын күн тартибин бекитет;

Коопсуздук кеңешинин жыйналыштарын өткөрүүнүн убактысын жана ордун аныктайт;

Коопсуздук кеңешинин жыйналыштарына төрагалык кылат;

Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук концепциясын жана Аскердик доктринасын, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн колдонуу боюнча пландаштырылган жана директивалык документтерди бекитет;

Коопсуздук кеңешинин кезектеги жана кезексиз жыйналыштарын өз демилгеси боюнча чакырат;

Коопсуздук кеңешинин чечимдерин аткаруунун жүрүшү жөнүндө анын катчысынын учурдагы маалыматын угат;

Коопсуздук кеңешинин кароосуна коюлган маселелер боюнча материалдарды даярдоо. ошондой эле анын чечимдеринин долбоорлору боюнча Коргоо кеңешинин мүчөлөрүнө тапшырмаларды берет;

Коопсуздук кеңешинин жыйналыштарына катышуу үчүн каралуучу маселелер боюнча мамлекеттик бийлик органдарынын жана коомдук уюмдардын, жалпыга маалымдоо каражаттардын өкүлдөрүн, ошондой эле эксперттерди жана адистерди чакырат;

Коопсуздук кеңешинин чечимдеринин аткарылышына контролдукту уюштурат;

жамааттык коопсуздук, аскердик кызматташтык, азыркы учурдагы талаптарга жана коркунучтарга каршы туруу маселелери боюнча мамлекет башчыларынын кеңешмелерине катышат, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри менен макулдашуу боюнча коргоо жана коопсуздук чөйрөсүндө эл аралык келишимдерге кол коет;

коргоо жана коопсуздук үчүн бюджетти карайт жана аны Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизет;

тынчтыкты жана коопсуздукту колдоо боюнча мамлекеттер аралык келишимдик милдеттенмелерди аткаруу зарыл болгондо Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн анын чектеринен сырткары пайдалануу жөнүндө маселени Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизет;

коргоо жана коопсуздук жаатында мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин координациялайт.

12-берене. Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары

Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү:

Коопсуздук кеңешинин жыйналыштарына күн тартибинин маселелери боюнча чечимдерди талкуулоодо жана кабыл алууда өзү катышат:

Коопсуздук кеңешинин ишинин пландары, анын жыйналышынын күн тартиби жана аны талкуулоонун тартиби боюнча сунуштарды киргизет;

Коопсуздук кеңешинин Төрагасынын тапшырмасы боюнча Коопсуздук кеңешинин жыйналыштарында кароо үчүн материалдарды, анын чечимдеринин долбоорлорун даярдоону уюштурат;

кабыл алынган чечим менен макул болбогон учурда өзүнүн өзгөчө пикирин билдирүүгө укугу бар.

13-берене. Коопсуздук кеңешинин катчысынын ыйгарым укуктары

Коопсуздук кеңешинин катчысы:

Коопсуздук кеңешинин ишин камсыз кылуу боюнча Коопсуздук кеңешинин Катчылыгынын ишине жетекчилик кылат;

Коопсуздук кеңешинин Төрагасынын жетекчилиги астында Коопсуздук кеңешинин ишинин пландарын иштеп чыгууну уюштурат, анын жыйналыштарынын күн тартибин түзөт. Коопсуздук кеңешинин жыйналышына жумушчу материалдарды, ошондой эле анын чечимдеринин долбоорлорун даярдоону камсыз кылат;

Кыргыз Республикасынын Президентинин тапшырмасы боюнча Коопсуздук кеңешинин иши менен байланыштуу маселелер боюнча чет мамлекеттердин тийиштүү органдары, эл аралык уюмдар менен мамилелерде анын атынан өкүл болот;

Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйналышын өткөрүү датасы жана орду, күн тартиби жөнүндө Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүн, чакырылган адамдарды алдын-ала маалымдайт, аларды зарыл маалымдама-маалыматтык материалдар менен камсыз кылат;

Коопсуздук кеңешинин жыйналыштарынын протоколдорун тариздейт жана кабыл алынган чечимдердин аткарылышынын жүрүшү үчүн контролду жүзөгө ашырат;

Коопсуздук кеңешинин чечимдеринин аткарылышы жөнүндө Коопсуздук кеңешинин Төрагасына жана мүчөлөрүнө маалымдайт.

14-берене. Маалыматтардын купуялыгы

Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү, Коопсуздук кеңешинин Катчылыгынын кызматкерлери жана чакырылган адамдар Коопсуздук кеңешинин иши жөнүндө купуя маалыматтарды же болбосо кызматтык милдеттерди аткарууга байланыштуу ага белгилүү болгон башка маалыматтарды, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды албаганда, ачыкка чыгарууга укуксуз.

6-глава
 Корутунду жоболор

 

15-берене. Коопсуздук кеңешин каржылоо

Коопсуздук кеңешинин ишин каржылоо Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин каражаттарынан жүзөгө ашырылат.

16-берене. Ушул Мыйзамды бузгандык үчүн жоопкерчилик

Ушул Мыйзамды бузгандык үчүн адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жана тартипте жоопкерчилик тартат.

17-берене. Корутунду жоболор

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү алты айлык мөөнөттө:

мыйзам актыларын ушул Мыйзамдын жоболоруна ылайык келтирүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуштарды киргизсин;

өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

Р.Отунбаева