Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2011-жылдын 18-июлу № 110

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

 

1-берене.

 

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 10, 1095-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. Мыйзамдын бүткүл тести боюнча ар кандай жөндөмөлөрдөгү жана сандардагы "депутаттык фракция" деген сөздөр, расмий тилдеги 12-берененин 2-бөлүгүн кошпогондо, тийиштүү жөндөмөлөрдөгү жана сандардагы "парламенттик фракция" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. 1-берененин 1-бөлүгүндө:

мамлекеттик тилдеги тексттеги "25" деген цифра "21" деген цифрага алмаштырылсын;

расмий тилдеги тексттеги "25 лет" деген сөздөр "21 года" деген сөздөргө алмаштырылсын".

3. 2-беренеде:

2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктары төмөнкүдөй мазмундагы ант кабыл алынган күндөн тартып башталат:

"Мен, ..., Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип:

Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди жалпы элдин кызыкчылыгында аткарууга, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн эгемендигин жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин.".

Антты кабыл алууда анын текстинен жана ант берүүнүн жол-жоболорунан четтөөгө жол берилбейт.".

4. 3-беренеде:

1-бөлүктө:

- 1-10-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктары төмөнкүдөй учурларда мөөнөтүнөн мурда токтотулат:

1) ал тарабынан депутаттык ыйгарым укуктарды тапшыруу же фракциядан чыгуу жөнүндө жазуу түрүндөгү арыз берилгенде;

2) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда же чет мамлекеттин жарандыгын алганда;

3) башка ишке өткөндө же ал тарабынан депутаттык ыйгарым укуктарды аткарууга айкалышпаган ишти таштабаганда;

4) шайлоо жараксыз деп табылганда;

5) Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашоого чыгып кеткенде;

6) сот тарабынан депутат ишке жарамсыз деп табылганда;

7) аны дайынсыз жоголду же өлдү деп жарыялоо жөнүндө соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргенде;

8) депутат өлгөндө;

9) ага карата соттун күнөө коюу өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенде;

10 бир сессиянын ичинде Жогорку Кеңештин жыйналыштарында жүйөөлүү себептерсиз 30 же андан көп жумушчу күнү жок болгондо.";

- 11-13-пункттар күчүн жоготту деп табылсын;

2-бөлүк "Жогорку Кеңештин" деген сөздөн мурун "көрсөтүлгөн негиздер боюнча" деген сөздөр менен толукталсын;

берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"3. Депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуунун натыйжасында пайда болгон бош мандаты ээлөөнүн тартиби конституциялык мыйзам тарабынан аныкталат.".

5. 5-берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"3. Жогорку Кеңештин депутаты эгерде Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса, Кыргыз Республикасынын аймагында шугулданып жаткан чет өлкөлүк коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдардын башкаруу органдарынын, камкорчулук кылуучу же байкоочу кеңештеринин, башка органдарынын, ошондой эле алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн курамына кире албайт.".

6. 6-беренедеги ", эгерде мындай иш депутаттык милдеттерди аткарууга залал келтирбесе," деген сөздөр алынып салынсын.

7. 10-берененин 1-пункту мамлекеттик тилде төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Жогорку Кеңештин Регламентинде аныкталган тартипте, Жогорку Кеңештин кароосуна жаткан ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү боюнча сунушталган мыйзамдардын долбоорлорун, Жогорку Кеңештин токтомдорун киргизүүгө;".

8. 11-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Жогорку Кеңештин жыйналышында депутат жана парламенттик фракция тарабынан айтылган же төрагалык кылуучуга кат жүзүндө берилген сунуштар менен сын-пикирлер Жогорку Кеңештин же анын органдарынын жыйналышында каралат же тийиштүү мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана башка мекемелердин, ишканалардын жана уюмдардын кароосуна жөнөтүлөт, кийин ал тууралуу депутатка маалымдалат.".

9. 12-беренеде:

расмий тилдеги тексттин 2-бөлүгүндөгү "депутатской" деген сөз алынып салынсын; 3-бөлүктөгү "алдын ала" деген сөз алынып салынсын.

10. 13-берененин 4-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4) мамлекеттик бийлик органдарынан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жетекчилеринен Жогорку Кеңештин комитеттеринин, убактылуу комиссияларынын иши үчүн зарыл маалыматтарды алууга;".

11. 14-берененин 4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Депутаттын парламенттик фракциядагы иши ушул Мыйзамда, Жогорку Кеңештин Регламентинде жана парламенттик фракция жөнүндөгү жободо аныкталат.".

12. 17-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Жогорку Кеңештин депутаты Жогорку Кеңештин жыйналыштарында каралуучу мыйзам долбоорлор, документтер, ошондой эле Президенттин, Өкмөттүн, Жогорку соттун аппараттары, башка мамлекеттик органдар жана коммерциялык эмес уюмдар тарабынан расмий түрдө таратылган маалыматтык жана маалымдамалык материалдар менен камсыз кылынат.".

13. 3-главанын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "3-глава. Жогорку Кеңештин депутатынын ишинин кепилдиктери".

14. 24 жана 25-беренелер төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"24-берене. Жогорку Кеңештин депутатынын көз карандысыздыгынын

кепилдиги

 

1. Жогорку Кеңештин депутаты эл шайлаган адам катары элдин жана мамлекеттин коргоосунда турат. Өз мандатынын бүткүл мөөнөтүнүн ичинде Жогорку Кеңештин депутаты кызматтык милдетин аткарууда болгон деп эсептелет.

Жогорку Кеңештин депутаты өзүнүн ыйгарым укуктарынын мөөнөтү ичинде, ошондой эле андан кийин депутаттык ишмердигине байланыштуу ой-пикири, айткан сөзү үчүн же Жогорку Кеңеште добуш берүү жыйынтыгы үчүн куугунтуктоого алынышы мүмкүн эмес.

Жогорку Кеңештин депутатын мазактоо, ушуга тете депутаты жаманатты кылуу же болбосо анын депутаттык ишмердүүлүгү тууралуу бурмаланган түрүндө маалымат таратуу, ошондой эле ага каршы багытталган ар кандай агрессивдүү аракеттер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликке алып келет.

2. Жогорку Кеңештин депутаты, ал тарабынан өзгөчө оор кылмыш жасаган учурду копшогондо, жазык-процесстик мыйзамдарда каралган негиздер боюнча кармалууга же камакка алынууга, тинтилүүгө, жекече текшерүүгө алынышы мүмкүн эмес.

Жогорку Кеңештин депутатына тийиштүү турак жай, кызматтык жай, жүгү, жеке жана кызматтык транспорт каражаттары, жазышкан каттары, байланыш каражаттары, ошондой эле документтери текшерүүгө жана тинтүүгө жатпайт.

3. Депутатты кылмыш-жаза жоопкерчиликке тартууга, ал тарабынан өзгөчө оор кылмыш жасаган учурларды кошпогондо, Жогорку Кеңештин макулдугу менен гана жол берилет.

 

25-берене. Мыйзам чыгаруу демилге укугун ишке ашыруунун

кепилдиктери

 

Жогорку Кеңештин депутатынын мыйзам чыгарууга демилге укугу мыйзам чыгаруу демилгеси тартибинде ченемдик укуктук актылардын долбоорун же болбосо ченемдик укуктук актыларга киргизген түзөтүүлөрдү профилдик комитеттердин жана Жогорку Кеңештин жыйналыштарында милдеттүү түрдө кароо, Жогорку Кеңештин Регламентинде каралган чечимдерди кабыл алуу менен кепилденилет.".

15. 28-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"28-берене. Депутатты кылмыш-жаза жоопкерчиликке тартууга Жогорку

Кеңештин макулдугун алуунун тартиби

 

1. Жогорку Кеңештин депутатына кылмыш-жаза иши Башкы прокурор тарабынан гана козголушу мүмкүн.

2. Жогорку Кеңештин депутатын кылмыш-жаза жоопкерчиликке тартууга макулдук алуу үчүн Башкы прокурор же ишти карап жаткан сот Жогорку Кеңешке тийиштүү сунуштама киргизет.

3. Башкы прокурордун, соттун Жогорку Кеңештин депутатын кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартуу жөнүндөгү сунуштамасын кароо үчүн Жогорку Кеңештин Регламентинде каралган тартипте комиссия түзүлөт.

Комиссия сунуштаманы бир айлык мөөнөттөн кечиктирбестен карайт. Зарылчылыкка жараша Башкы прокурордон жана соттон кошумча материалдар талап кылынышы мүмкүн.

Комиссия Жогорку Кеңештин депутатын кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү жөнүндө маселени кароодо маселеси чечилүүгө тийиш болгон депутатты, прокуратуранын, соттун өкүлдөрүн же арыз ээсин (жеке айыптоочуну) угууга милдеттүү.

Иликтөө боюнча комиссия тарабынан маалымкат, ошондой эле чечимдин долбоору түзүлүп, жарыя кылынгандан кийин Жогорку Кеңештин депутатын кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартуу жөнүндө маселе Жогорку Кеңештин жакынкы жыйналышынын күн тартибине киргизилет.

Аталган маселени кароодо, ошондой эле берилген чечим долбоорунда депутаттар сунуштамадагы фактыларды чечмелөө, баа берүү же тактоо менен гана чектелет. Чечим долбоору боюнча жарыш сөзгө комиссиядан баяндамачы, фракциялардын өкүлдөрү жана маселеси чечилүүгө тийиш болгон Жогорку Кеңештин депутаты катышат.

4. Башкы прокурордун же соттун сунуштамасын канааттандыруу жөнүндө чечим, эгерде Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынан көпчүлүгү добуш берген болсо, кабыл алынды деп эсептелет. Чечим Жогорку Кеңештин токтому менен жол-жоболоштурулат.

Жогорку Кеңештин жүйөөлөштүрүлүп кабыл алынган токтому жөнүндө үч күндүк мөөнөттө Башкы прокуратурага жана сотко билдирилет.

Жогорку Кеңеш негиздер пайда болгон учурда өз чечимин кайра кароосу мүмкүн.

5. Башкы прокурор же сот каралып жаткан иш аяктаган күндөн тартып үч күндүк мөөнөттө тергөөнүн же ишти кароонун жыйынтыктары жөнүндө Жогорку Кеңешке билдирүүгө милдеттүү.

6. Жогорку Кеңештин депутатын кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүдөн Жогорку Кеңештин баш тартуусу ошол депутатка карата кылмыш-жаза ишин жүргүзүүнү жокко чыгаруучу жагдай болуп саналат.

7. Депутатка кол салган күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликти тартышат.".

16. 35-беренеде:

3-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Парламент ишин мөөнөтүнөн мурда токтоткон учурда Жогорку Кеңештин депутаттарына эмгек акынын орточо эки айлыгынын өлчөмүнөн төмөн эмес эс алуу жөлөкпулу төлөнөт.".

4-бөлүк күчүн жоготту деп табылсын.

17. 36-беренеде:

биринчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган ден соолугун чыңдоо үчүн жөлөкпул жана кошумчаларды төлөө менен 30 календардык күн өлчөмүндөгү акы төлөнүүчү ар жылдык эмгек өргүүсү берилет.";

берене төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:

"Мамлекеттик кызматтагы жумуш стажы беш, он жана он беш жылдан ашык болсо, акы төлөнүүчү эмгек өргүүсү тийиштүүлүгүнө жараша эки, төрт жана алты калдендардык күнгө көбөйөт. Окумуштуулук даражасы жана илимий наамы болсо, эмгек өргүүсү "Илим жөнүндө жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык белгиленет.".

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

Р. Отунбаева