Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2011-жылдын 22-июлу № 123

 

Кыргыз Республикасынын
айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

1-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8. 922-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүү киргизилсин:

1. 153-берене төмөнкүдөй мазмундагы 31-пункт менен толукталсын:

"31) Максималдуу чекене баа (мындан ары - МЧБ)" - тамеки буюмдарынын керектелүүчү таңгакчасынын (кутучасынын) бирдигине түздөн-түз көрсөтүлгөн чекене баа (баанын жогорку чегинин деңгээли), МЧБ тамеки буюмдарынын керектелүүчү таңгакчасынын (кутучасынын) бирдигинин жогорку баасын көрсөткөндүктөн чекене соода ишканалары, коомдук тамактануу, кызмат көрсөтүү чөйрөлөрү, ошондой эле жеке ишкерлер тарабынан керектөөчүлөргө андан жогору баада сатууга болбойт. МЧБ салык төлөөчүлөр тарабынан тамеки буюмдарынын керектелүүчү таңгакчасынын (кутучасынын) бирдигине тамеки буюмдарынын ар бир маркасы (ар биринин аталышы) боюнча өз алдынча өз-өзүнчө белгиленет.".

2. 41-глава төмөнкүдөй мазмундагы 286-1-берене менен толукталсын:

"286-1-берене. Чогуу белгиленген салык ставкасына карата тамеки буюмдарынын эсептик наркын аныктоо тартиби

 

1. Тамеки буюмдарынын керектелүүчү таңгакчасынын (кутучасынын) бирдигине көрсөтүлгөн жана отчеттук салык мезгилинин ичинде сатылган (өткөрүлүп берилген) же Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинген тамеки буюмдарынын керектелүүчү таңгакчасынын (кутучасынын) бирдигинин санына жүргүзгөн МЧБ эсептик нарк деп таанылат.

2. Салык төлөөчү учетко турган орду боюнча (бажы органдары акциздик товарларды жүйөөлөштүргөн орду боюнча) МЧБ көрсөтүлгөн билдирмеге киргизилгенден баштап тамеки буюмдарынын ар бир маркасы (ар биринин аталышы) боюнча календардык айдын башталышына чейин 10 календардык күндөн кеч эмес убакытта МЧБ жөнүндө билдирмени (мындан ары - билдирме) салык органдарына берүү керек.

3. Билдирмеге кабарланган МЧБ билдирменин жарактуулук мөөнөтүнүн ичинде чыгарылган тамеки буюмдарынын керектелүүчү таңгакчасынын (кутучасынын) бирдигинин ар бирине киргизилүүгө жатат. МЧБ киргизилген билдирменин жарактуулук мөөнөтүнүн ичинде, билдирмеде көрсөтүлгөн МЧБдан айырмаланган бир маркадагы (бир аталыштагы) тамеки буюмдарын өндүрүүгө жол берилбейт.".

3. 287-статьяда:

1-бөлүктүн таблицасындагы он үчүнчү-он сегизинчи саптары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"

┌──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┐

│Чыпкалуу сигареттер:      │     2402     │     1000    │1000 даанасы │

│"Кыргыз Республикасынын   │              │     даана   │үчүн 80 сом  │

│айрым мыйзам актыларына   │              │             │МЧБ          │

│толуктоолорду жана        │              │             │эсептелүүчү  │

│өзгөртүүлөрдү киргизүү    │              │             │эсептик      │

│жөнүндө" Мыйзамдын        │              │             │паркынан +7%.│

│күчүнө кирген күнүнөн     │              │             │бирок 1000   │

│тартып 2011-жылдын        │              │             │даанасы үчүн │

│31-декабрын кошо алганда  │              │             │130 сомдон   │

│                          │              │             │кем эмес     │

│2012-жылдын 1-январынан   │              │             │1000 даанасы │

│2012-жылдын 31-декабрын   │              │             │үчүн 100 сом │

│кошо алганда              │              │             │МЧБ          │

│                          │              │             │эсептелүүчү  │

│                          │              │             │эсептик      │

│                          │              │             │наркынан     │

│                          │              │             │+7,5%, бирок │

│                          │              │             │1000 даанасы │

│                          │              │             │үчүн 150     │

│                          │              │             │сомдон кем   │

│                          │              │             │эмес         │

│2013-жылдын 1-январынан   │              │             │1000 даанасы │

│тартып                    │              │             │үчүн 120 сом │

│                          │              │             │МЧБ          │

│                          │              │             │эсептелүүчү  │

│                          │              │             │эсептик      │

│                          │              │             │наркынан +8%,│

│                          │              │             │бирок 1000   │

│                          │              │             │даанасы үчүн │

│                          │              │             │180 сомдон   │

│                          │              │             │кем эмес     │

├──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Чыпкасыз сигареттер:      │     2402     │     1000    │1000 даанасы │

│"Кыргыз Республикасынын   │              │     даана   │үчүн 5 сом   │

│айрым мыйзам актыларына   │              │             │МЧБ          │

│толуктоолорду жана        │              │             │эсептелүүчү  │

│өзгөртүүлөрдү киргизүү    │              │             │эсептик      │

│жөнүндө" Мыйзамдын күчүнө │              │             │наркынан +3%,│

│кирген күнүнөн тартып     │              │             │бирок 1000   │

│2011-жылдын 31-декабрын   │              │             │даанасы үчүн │

│кошо алганда              │              │             │18 сомдон кем│

│                          │              │             │эмес         │

│2012-жылдын 1-январынан   │              │             │1000 даанасы │

│2012-жылдын 31-декабрын   │              │             │үчүн 5,5 сом │

│кошо алганда              │              │             │МЧБ          │

│                          │              │             │эсептелүүчү  │

│                          │              │             │эсептик      │

│                          │              │             │наркынан     │

│                          │              │             │+3,3%, бирок │

│                          │              │             │1000 даанасы │

│                          │              │             │үчүн 130     │

│                          │              │             │сомдон кем   │

│                          │              │             │эмес         │

│2013-жылдын 1-январынан   │              │             │1000 даанасы │

│тартып                    │              │             │үчүн 6 сом   │

│                          │              │             │МЧБ          │

│                          │              │             │эсептелүүчү  │

│                          │              │             │эсептик      │

│                          │              │             │наркынан     │

│                          │              │             │+3,6%, бирок │

│                          │              │             │1000 даанасы │

│                          │              │             │үчүн 24      │

│                          │              │             │сомдон кем   │

│                          │              │             │эмес         │

└──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┘

";

2-бөлүктөгү "өлчөмүнөн ашпаган өлчөмдө" деген сөздөр "белгиленген өлчөмдүн чегинде" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

2-берене.

 

Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз Республикасынын Кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору. 1999-ж.. № 2. 77-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүү киргизилсин:

1. 22-глава төмөнкүдөй мазмундагы 301-3-статья менен толукталсын:

"301-3-статья. МЧБнын көрсөтмөсү жок тамеки буюмдарды өндүрүү, импорттоо жана сатуу

 

Сигареттердин таңгакчасында, кутучаларында МЧБ көрсөтмөсү жок тамеки буюмдарын өндүрүү, импорттоо жана сатуу -

жарандарга эсептик көрсөткүчтүн он бештен жыйырмага чейин, кызмат адамдарга - эсептик көрсөткүчтүн элүүдөн жүзгө чейин, юридикалык жактарга - эсептик көрсөткүчтүн беш жүздөн жети жүзгө чейин өлчөмүндө, тамеки буюмдарын конфискациялоо менен администрациялык айып салууга алып келет.".

2. 26-глава төмөнкүдөй мазмундагы 346-1-статья менен толукталсын:

"346-1-статья. Керектөөчүгө товарды сатууда баалардын негизделбеген көтөрүлүшү

 

Товарды сатууда товарга чапталган сигареттердин таңгакчасына, кутучаларына, ярлыка көрсөтүлгөн МЧБ көтөрүү -

жарандарга эсептик көрсөткүчтүн он бештен жыйырмага чейин, кызмат адамдарга - эсептик көрсөткүчтүн элүүдөн жүзгө чейин, юридикалык жактарга - эсептик көрсөткүчтүн үч жүздөн беш жүзгө чейин өлчөмүндө, тамеки буюмдарын конфискациялоо менен администрациялык айып салууга алып келет.".

3. 508-статьянын 1-бөлүгү "300, 301, 301-1, 301-2," деген сандардан кийин "301-3-статьяларында" деген сандар жана сөздөр менен, "308, 339-345," деген сандардан кийин "346-1," сандар менен толукталсын.

4. 556-1-статьянын 1-пунктунун 1-пунктчасынын жыйырма үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"салык кызматынын органдары (300, 301, 301-3, 302, 308, 340, 342, 346-1, 405-статьялар)".

 

3-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыялангандан кийин 2 айдан эрте эмес, кийинки салыктык мезгилдин биринчи числосунда күчүнө кирет.

 

Ушул Мыйзам күчүнө киргенге чейин өндүрүлгөн жана/же рынокко жүгүртүүгө коюлган тамеки буюмдар 2012-жылдын 1-январына чейин жүгүртүүдө болушу мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

             Президенти

 

Р. Отунбаева