Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2011-жылдын 8-декабры № 230

 

"Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөрдү укуктарды

мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

 

1-берене.

 

"Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөрдү укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 4, 193-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 1-статьяда:

3-пункттун экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

7-пунктта "Кыргыз Республикасынын Мамкаттоосу тарабынан белгиленген жол-жоболорго" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жол-жобого" деген сөздөргө алмаштырылсын:

14-1-пунктта экинчи жана үчүнчү сүйлөм алып салынсын;

20-пунктта экинчи сүйлөм алып салынсын;

21-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"21. Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - белгиленген компетенцияга ылайык кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоону жүзөгө ашыруучу мамлекеттик каттоо органы.".

2. 4-статьянын 12-пунктунда "мыйзам актыларына" деген сөздөр "ченемдик укуктук актыларына" деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. 7-статьянын 3-пунктунун биринчи абзацында "мыйзам актыларында" деген сөздөр "ченемдик укуктук актыларында" деген сөздөргө алмаштырылсын.

4. 8-статьяда:

2-пункт төмөнкүдөй мазмундагы сүйлөмдөр менен толукталсын: "Мында каттоо аймагынын чектери администрациялык райондордун чектерине сөзсүз дал келиши керек эмес. Ал администрациялык райондун бөлүгүнөн, же болбосо бир, эки же андан ашык администрациялык райондордон түзүлүшү мүмкүн.";

3-пунктта "Кыргыз Республикасынын Мамкаттоосу" деген сөздөр "кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

5. 9-статьяда:

статьянын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "9-статья. Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган";

1 жана 2-пункттарда "Кыргыз Республикасынын Мамкаттоосу" деген сөздөр "Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

6. 10-статьянын 1-пунктунда:

биринчи абзацта "Кыргыз Республикасынын Мамкаттоосу" деген сөздөр "кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Жергиликтүү каттоо органдарынын жетекчилери кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан дайындалат жана бошотулат. Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси ошондой эле райондук кеңештердин сунуштамасы боюнча жергиликтүү каттоо органдарынын жетекчилерин ээлеген кызмат ордунан бошотууга укуктуу.".

7. 13-статьянын 3-пунктунда, 15-статьянын 3-бөлүгүндө, 16-статьянын 2-бөлүгүндө, 17-статьянын 2-бөлүгүндө, 17-1-статьянын 2-бөлүгүндө, 19-статьянын 1-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын Мамкаттоосу" деген сөздөр "кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

8. 18-статьянын 8-пунктунда "мыйзам актыларында" деген сөздөр "ченемдик укуктук актыларында" деген сөздөргө алмаштырылсын.

9. Төмөнкүдөй мазмундагы 20-1-статья менен толукталсын:

"20-1-статья. Кыймылсыз мүлктүн бирдиги

 

Эгерде бир жер участогунда бир менчик ээсине таандык бир нече имарат, курулуш же дагы башка кыймылсыз мүлк объектиси болгон учурда, анда бул объекттер жана жер участогу жалпысынан кыймылсыз мүлктүн бир бирдигин түзөт. Мында кыймылсыз мүлктүн бир бирдиги менчик ээсинин каалоосу боюнча бир нече бирдикке бөлүнүшү мүмкүн, алар кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан өз-өзүнчө катталууга тийиш.

Кыймылсыз мүлк бирдиктерин бөлүү же бириктирүү жөнүндө документтер болгондо колдонуудагы идентификациялык коддор жоюлат жана жаңыдан түзүлгөн кыймылсыз мүлк бирдиктерине жаңы идентификациялык коддор ыйгарылат.".

10. 35-статьянын 2-пунктунда "мыйзам актыларына" деген сөздөр "ченемдик укуктук актыларына" деген сөздөргө алмаштырылсын.

11. 36-статьянын 1-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын Мамкаттоосунун" деген сөздөр "кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

12. 37-статьяда "Кепилдик фондго келтирилген зыяндын толтурулушун" деген сөздөр "Зыянды ордун толтурууну" деген сөздөргө, "Кыргыз Республикасынын Мамкаттоосу" деген сөздөр "кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга" деген сөздөргө алмаштырылсын.

13. 41-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй мазмундагы сүйлөмдөр менен толукталсын: "Ипотекада акча каражаттарын (кредит) берген банк же башка кредиттик уюм, же болбосо кыймылсыз мүлктү сатып алууга максаттуу заем берген башка юридикалык же жеке жак күрөө кармоочу болуп саналат. Ипотеканы мамлекеттик каттоо мыйзам күчүнөн улам, эгерде келишимде башкача белгиленбесе, укуктары ипотека менен оордогон жактын менчик укуктарын мамлекеттик каттоо менен бир мезгилде жүзөгө ашырылат.".

14. 48-статьянын 1-бөлүгүндө "укуктарды мамлекеттик каттоо боюнча" деген сөздөр "кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү" деген сөздөргө, "бейтарап арбитраж" деген сөздөр "бейтарап сот" деген сөздөргө алмаштырылсын.

15. 49-статьяда "үч күндүк" деген сөздөр "жети күндүк" деген сөздөргө алмаштырылсын.

16. 53-статьяда:

биринчи абзацта "Кыргыз Республикасынын Мамкаттоосунун" деген сөздөр "кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

жетинчи абзацта "мыйзамдык жана ченемдик актылар" деген сөздөр "ченемдик укуктук актылар" деген сөздөргө алмаштырылсын.

17. 55-статьяда:

1-пунктта "Кыргыз Республикасынын Мамкаттоосу" деген сөздөр "Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-пунктта "Кыргыз Республикасынын Мамкаттоосу тарабынан бекитиле турган планга жана тартипке" деген сөздөр "кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын планына" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

2-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

3-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Атамбаев