Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\4e2d2f67-7b15-4faf-8813-511f7a97dc9d\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2011-жылдын 29-декабры № 255

 

Кыргыз Республикасынын
айрым мыйзам актыларына өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 10-июлундагы № 100
Кодексинин редакциясына ылайык)

1-берене.

 

"Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-ж., № 8, 323-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү жана толуктоолор киргизилсин:

1. Мыйзамдын бүткүл тексти боюнча ар кандай жөндөмөлөрдөгү "билим берүү ишин мамлекеттик башкаруунун борбордук органы" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "билим берүү жагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. 1-статьянын 1-бөлүгүндө:

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы он бешинчи абзац менен толукталсын:

"кабыл алуу квотасы - мамлекеттик билим берүү тапшырыгынын, анын ичинде I, II топтордогу майыптардын ичиндеги жарандарды, жеңилдиктер жана кепилдиктер боюнча согуштун катышуучуларына жана согуштун майыптарына теңештирилген адамдарды, бала күнүнөн майыптарды, майып балдарды, айылдык жаштарды жана Кыргыз Республикасынын жарандары болуп саналбаган кыргыз улутундагы адамдарды, ошондой эле жетим балдарды жана ата-энелеринин камкордугусуз калган балдарды техникалык жана кесиптик орто жана жогорку билим берүүчү билим берүү уюмдарына кабыл алуу үчүн бөлүнүп берилүүчү билим берүү гранттарынын көлөмүнүн чектелүү саны;";

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы жыйырма үчүнчү абзац менен толукталсын:

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү уюмунун камкорчулук кеңеши (мындан ары - камкорчулук кеңеши) - мамлекеттик билим берүү уюмунун уставдык максаттарына жетүүсү үчүн, ошондой эле кошумча (бюджеттен тышкары) каражаттарды тартуу жана алардын максаттуу пайдаланылышын контролдоо боюнча көмөк көрсөтүү функцияларын жүзөгө ашыруучу, юридикалык жак статусу жок мамлекеттик билим берүү уюмунун тең башкаруусунун шайлануучу органы;";

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы жыйырма тогузунчу абзац менен толукталсын:

"билим берүү жагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - компетенциясына билим берүү жагындагы маселелер кирген Кыргыз Республикасынын министрлиги жана ведомстволору жана алардын аймактык түзүмдөрү;".

3. 3-статьянын 1-бөлүгү "социалдык жана мүлк абалына," деген сөздөрдөн кийин "ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүнүн чектелгенине," деген сөздөр менен толукталсын.

4. 7-статья төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:

"- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан жыл сайын бекитилүүчү квоталардын чектеринде ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга акысыз баштапкы кесиптик, орто кесиптик жана жогорку кесиптик билим берүү.".

5. 10-статья төмөнкүдөй мазмундагы 3 жана 4-бөлүктөр менен толукталсын:

"Мамлекеттик билим берүү уюмдарынын уставы, ушул статьянын экинчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн маалыматтардан тышкары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген булактардан алынган бюджеттен тышкары каражаттарды чыгымдоо маселеси боюнча коомдук угууларды өткөрүүнүн тартиби жана мөөнөтү жөнүндө маалыматтарды камтууга тийиш.

Билим берүү уюмунун уставы билим берүү жагындагы мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган менен макулдашылгандан кийин юстиция органдарында катталууга тийиш.".

6. 39-статья төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:

"Мамлекеттик билим берүү уюмунун камкорчулук кеңеши өз ишин мамлекеттик билим берүү уюмунун уставдык максаттарына жетүүсү, ошондой эле кошумча (бюджеттен тышкары) каражаттарды тартуусу үчүн жүзөгө ашырат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген булактардан алынган акча каражаттарынын, анын ичинде бюджеттен тышкары каражаттардын чыгымдалышын контролдоону жүзөгө ашырат.".

7. VI глава төмөнкүдөй мазмундагы 44-1 - 44-3-статьялар менен толукталсын:

"44-1-статья. Мамлекеттик билим берүү уюмдары тарабынан акча

каражаттарынын чыгымдалышы жөнүндө отчетту коомдук

угуу

 

Мамлекеттик билим берүү уюмдары отчеттон кийинки жылдын 1-августуна чейин жыл сайын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген булактардан алынган бюджеттен тышкары каражаттардын чыгымдалышы жөнүндө коомдук угууларды өткөрүүгө милдеттүү.

Билим берүү уюмдарынын билим берүү процессинин катышуучулары, жарандык сектордун өкүлдөрү жана бардык кызыкдар адамдар коомдук угууларга катыша алышат.

 

44-2-статья. Мамлекеттик билим берүү уюмунун камкорчулук кеңеши

 

Камкорчулук кеңешинин курамы катыштык негизде төмөнкүлөрдүн ичинен түзүлөт:

- ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрүнүн;

- илимий жана билим берүү уюмдарынын;

- коомдук, өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдардын;

- студенттик же ата-энелер бирикмелеринин;

- билим берүүнү башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн;

- жеке адамдардын.

Камкорчулук кеңешин түзүүнүн тартиби, мүчөлөрүнүн саны, компетенциясы жана ишинин тартиби мамлекеттик билим берүү уюмунун уставы менен аныкталат.

 

44-3-статья. Мамлекеттик билим берүү уюмунун камкорчулук кеңешинин

ишин уюштуруу

 

Камкорчулук кеңеши өзүнүн ыйгарым укуктарын ыктыярдуу жана акысыз негизде жүзөгө ашырат.

Камкорчулук кеңешинин ыйгарым укуктары ар жылдык коомдук угууда аны шайлаган учурдан тартып башталат жана мамлекеттик билим берүү уюмунун уставы менен аныкталган тартипте аяктайт.

Мамлекеттик билим берүү уюму камкорчулук кеңешинин ишин жүзөгө ашыруу үчүн шарттарды түзөт (жай, зарыл документтер).

Мамлекеттик билим берүү уюму тарабынан бюджеттен тышкары акча каражаттарынын чыгымдалышы жөнүндө отчетто чагылдырылган маалыматтардын тууралыгын текшерүүнүн жыйынтыктары жана иш жүзүндөгү чарбалык ишинин натыйжалары боюнча камкорчулук кеңеши сунуштамаларды берет, ал билим берүү жагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан эске алынат.".

8. VII глава төмөнкүдөй мазмундагы 52-1-статья менен толукталсын:

"52-1-статья. Ушул Мыйзамды бузгандык үчүн жоопкерчилик

 

Ушул Мыйзамды бузган же анын аткарылышына тоскоолдук кылган адам Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.".

 

2-берене. (КР 2012-жылдын 10-июлундагы № 100 Кодексине ылайык күчүн жоготту)

 

3-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, билим берүү жагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган мурда кабыл алынган бардык ченемдик укуктук актыларын алты айлык мөөнөттө ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын
                      Президенти

 

А.Атамбаев