Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

2012-жылдын 6-апрели № 27

 

"Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

1-берене.

 

"Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 6, 535-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 3-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 4-6-пункттар менен толукталсын:

"4) Кеңештин Регламентин жана конкурстук тандоо өткөрүү жөнүндө Жобону бекитет;

5) конкурстук тандоо үчүн укуктук темаларды жана суроолорду бекитет;

6) Кеңештин мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын токтото туруу, токтотуу жөнүндө чечим кабыл алат.".

2. 5-беренеде:

2-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Мында Кеңештин курамына шайлануучу судьялар соттордун бардык инстанцияларынан болуулары тийиш.";

3 жана 4-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Жарандык коомдун өкүлдөрү Кеңештин курамына бир жыныстагы адамдардын жетимиш пайыздан ашпаган өкүлчүлүгүн эске алуу менен, жыйналыштарда парламенттик көпчүлүк жана парламенттик оппозиция тарабынан шайланат. Кеңештин мүчөлөрүнүн кызмат орундарына жарандык коомдон талапкерлер окуу, илимий мекемелерден, коомдук бирикмелерден жана башка уюмдардан көрсөтүлөт.

Жарандык коом (окуу, илимий мекемелер, коомдук бирикмелер жана башка уюмдар) өз сунуштарын Жогорку Кеңештин фракцияларына жазуу жүзүндө киргизет. Парламенттик көпчүлүк жана парламенттик оппозиция Кеңештин мүчөлөрүнө коюлуучу талаптарды эске алуу менен, сунушталган талапкерлердин ичинен 8ден талапкерди тандап алат.

Парламенттик көпчүлүктүн жана парламенттик оппозициянын жыйналыштары өз-өзүнчө өткөрүлөт жана аларга алардын мүчөлөрүнүн жарымынан кем эмеси катышканда ыйгарым укуктуу болуп эсептелет. Жыйналыштар, Кеңештин курамына талапкерлерди көрсөтүү жана добуш берүү ачык өткөрүлөт. Парламенттик көпчүлүктүн жана парламенттик оппозициянын катышкан мүчөлөрүнүн санынын көпчүлүк добушун алган парламенттик көпчүлүктүн талапкерлери жана парламенттик оппозициянын талапкерлери тиешелүүлүгүнө жараша Кеңештин курамына шайланган болуп эсептелет.

Жогорку Кеңештин фракциялары Кеңештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганга чейин үч ай мурда талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө кулактандырууну жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялайт.

4. Кеңештин курамын бекитүүдө Судьялар кеңеши, парламенттик көпчүлүк жана парламенттик оппозиция тарабынан сунуш кылынган бардык талапкерлер бирдиктүү тизмеге киргизилет.

Жогорку Кеңештин депутаттары жекече курамды талкуулоосуз, ачык добуш берүү менен Кеңештин курамынын бирдиктүү тизмеси үчүн добуш берет. Эгерде Кеңештин мүчөсүнө талапкерлердин бүткүл тизмеси үчүн катышкан депутаттардын санынын көпчүлүгү, бирок депутаттардын 50дөн кем эмеси добуш берсе, Кеңештин курамы бекитилди деп эсептелет.

Кеңештин жаңы курамы бекитилген күндөн тартып, Кеңештин мурдагы курамы өз ишин токтотот.";

берене төмөнкүдөй мазмундагы 7-бөлүк менен толукталсын:

"7. Парламенттик көпчүлүктөн же парламенттик оппозициядан Кеңештин мүчөсүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда, талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө кулактандыруу ыйгарым укуктар токтотулган күндөн тартып беш күндөн кечиктирбестен жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланат.

Жарандык коом жыйырма күндөн кечиктирбестен өз талапкерлерин киргизүүгө укуктуу. Киргизилген талапкерлер тиешелүү фракция тарабынан каралат жана фракциянын катышкан мүчөлөрүнүн санынын көпчүлүк добушун алган талапкер Жогорку Кеңештин бекитүүсүнө киргизилет.".

3. 6-беренеде:

3-бөлүктүн экинчи абзацында "Жогорку соттун төрагасы жана анын орун басарлары" деген сөздөр "Жогорку соттун, Конституциялык палатанын жана жергиликтүү соттордун төрагалары жана төрагаларынын орун басарлары" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

"5) мамлекеттин же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үлүшү элүү жана андан ашык пайызды түзгөн уюмдардын башкаруу органдарында иштегендер.".

4. 7-беренеде:

1-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 14-18-пункттар менен толукталсын:

"14) анда чет мамлекеттин жарандыгы болгону белгиленгенде;

15) "Адвокаттык иш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-статьясынын 3-бөлүгүнүн төртүнчү жана бешинчи абзацтарында каралган негиздер боюнча адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензиясынан ажыратылганда;

16) саясий партияга таандыктуулугу белгиленгенде;

17) судьянын кынтыксыз эмес аброю жөнүндө фактылар белгиленгенде;

18) мамлекеттин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үлүшү элүү пайыздан ашкан уюмдардын башкаруу органдарында иштеген фактысы белгиленгенде.";

2-бөлүктө "же сот тартибинде салынуучу администрациялык жоопкерчиликке" деген сөздөр алып салынсын;

3-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Кеңештин мүчөсүнүн ыйгарым укуктары ушул берененин 1-бөлүгүнүн 3-18-пункттарында каралган негиздер боюнча Кеңештин мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын токтотуу үчүн негиз болуп саналган жагдайларды тастыктоочу ыйгарым укуктуу органдын корутундусун Кеңеш алган учурдан тартып токтотулат.".

5. 8-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"8-берене. Кеңештин төрагасын, төраганын орун басарын шайлоонун

тартиби жана анын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү

 

1. Кеңештин төрагасы жана анын орун басары ачык добуш берүү менен бир жылдык мөөнөткө шайланат.

2. Төраганын, төраганын орун басарынын кызмат ордуна талапкерлер Кеңештин мүчөлөрү тарабынан же өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде көрсөтүлөт.

3. Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын жарымынан көбүнүн добушун алган талапкер Кеңештин төрагалыгына, төраганын орун басарлыгына шайланган болуп эсептелет.

4. Эгерде биринчи турда талапкерлердин бири да шайлануу үчүн талап кылынган добуштардын санын албай калган учурда, добуштардын көп санын алган бир талапкерлик боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт.

5. Эгерде экинчи турда талапкер Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын жарымынан көп добуш албаса, жаңы талапкерлерди көрсөтүү менен жаңы шайлоо өткөрүлөт.

6. Эгерде биринчи турда талапкерлер добуштардын бирдей санын алган учурда, жаңы шайлоо өткөрүлөт.

7. Кеңештин төрагасын, төраганын орун басарын шайлоо Кеңештин кийинки жыйналышына калтырылышы мүмкүн эмес.

8. Кеңештин чечими боюнча биринчи жыйналышта узактыгы 10 сааттан ашпаган тыныгуу жарыяланышы мүмкүн.

9. Кеңештин төрагасын, анын орун басарын шайлоо Кеңештин чечими менен жол-жоболонот.

10. Кеңештин төрагасынын, төраганын орун басарынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү ал шайланган күндөн тартып башталат жана жаңы төрага, төраганын орун басары тиешелүү айдагы жана шайланган күндүн алдындагы күндө токтотулат.

11. Кеңештин жаңы төрагасын, төраганын орун басарын шайлоо иштеп жаткан төраганын, төраганын орун басарынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнүн акыркы айында жүргүзүлөт. Эгерде Кеңештин жаңы төрагасын, төраганын орун басарын шайлоо ушул беренеде белгиленген мөөнөттө өткөрүлбөй калган учурда, Кеңештин иштеп жаткан төрагасы, төраганын орун басары Кеңештин жаңы төрагасы, төраганын орун басары шайланганга чейин өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууну уланта беришет.

12. Кеңештин төрагасы, төраганын орун басары ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон учурда, бош кызмат ордун ээлөө шайлануу тартибине ылайык жүзөгө ашырылат.".

6. 9-беренеде:

берененин аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "9-берене. Кеңештин төрагасынын жана төраганын орун басарынын ыйгарым укуктары";

берене төмөнкүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

"2. Кеңештин төрагасы болбогон мезгилде анын ыйгарым укуктарын орун басары аткарат.".

7. 10-берененин 1-бөлүгүнүн 8-пункту "Кеңештин төрагасы" деген сөздөрдөн кийин "жана анын орун басары" деген сөздөр менен толукталсын.

8. 12-беренеде:

1-бөлүктөгү экинчи сүйлөм алып салынсын;

4-бөлүктөгү "жана стенограмма жүзөгө ашырылат" деген сөздөр алып салынсын;

берене төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:

"5. Кеңештин жетектөөчү курамын тандоо, Кеңештин ишин регламенттөөчү документтерди бекитүү, финансылык жана материалдык-техникалык камсыз кылуу, конкурстук тандоо маселелери боюнча Кеңештин жыйналышы Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын төрттөн үчүнөн кем эмеси катышканда ыйгарым укуктуу болуп саналат. Калган учурларда Кеңештин мүчөлөрүнүн көпчүлүгү катышканда Кеңештин жыйналышы ыйгарым укуктуу болуп саналат. Кеңештин жыйналышы аудиожазууларды жана көрмөтартууларды жүргүзүү менен гана ачык өткөрүлөт.".

9. 14-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"14-берене. Кеңештин биринчи жыйналышы

 

1. Кеңештин мүчөлөрү биринчи жыйналышка Жогорку Кеңеш аны бекиткен күндөн тартып бир айдан кечиктирилбестен чогулат.

2. Биринчи жыйналышты Кеңештин жашы боюнча улуу мүчөсү алып барат.

3. Ыйгарым укуктуу орган Кеңештин жашы улуу мүчөсүнө Кеңештин биринчи жыйналышын өткөрүү күнүн, ордун жана убактысын аныктоо зарылчылыгы жөнүндө билдирет жана аны уюштуруу үчүн чараларды көрөт.

4. Кеңештин биринчи жыйналышында:

1) төрагалык кылуучу Кеңештин мүчөлөрүн тааныштырат;

2) Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добушу менен курамында Кеңештин 6 мүчөсү болгон эсептөө комиссиясы ачык добуш берүү менен шайланат;

3) Кеңештин төрагасын жана анын орун басарын шайлоо өткөрүлөт.".

10. 17-беренеде:

5 жана 6-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Конкурстук тандоо өткөрүлгөндөн кийин, өтүү баллын алган талапкерлер конкурстук тандоодон өттү деп эсептелет. Эгерде талапкерлердин саны бош орундардын санына барабар болсо, Кеңеш Президентке бул талапкерлерди Жогорку соттун, Конституциялык палатанын, жергиликтүү соттун судьяларынын бош кызмат орундарына сунуш кылуу жөнүндө сунушун жөнөтөт.

Эгерде өтүү баллын алган талапкерлердин саны бош орундардын санынан ашык болсо, анда өтүү баллынын эң көп санын алган талапкерлер добуш берүү үчүн бюллетенге киргизилет.

6. Эгерде талапкерлердин бирөө дагы өтүү баллын топтой албаса, анда Кеңеш бардык талапкерлерди сунуштоодон баш тартуу жөнүндө жүйөөлөнгөн чечимин чыгарат, жаңы конкурс жарыялайт жана өткөрөт.";

7-бөлүктүн биринчи сүйлөмү алып салынсын.

11. 18-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"18-берене. Кеңештин чечимдери

 

1. Кеңештин чечимдери ачык добуш берүү аркылуу Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

2. Кеңештин мүчөлөрү добуш берүүдө калыс калууга укуксуз.

3. Кабыл алынган чечимге макул болбогон учурда Кеңештин мүчөсү өзгөчө ой-пикирин жазуу жүзүндө баяндоого укуктуу, ал Кеңештин жыйналышынын протоколуна тиркелет.

4. Добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча Кеңеш чечим кабыл алат, анда чечим чыгарылган күнү жана орду, маселени караган Кеңештин курамы камтылууга тийиш. Чечимге төрагалык кылуучу жана жыйналышка катышкан Кеңештин мүчөлөрү тарабынан кол коюлат.

5. Кеңештин чечими каралган маселе тиешелүү болгон адамдардын катышуусунда, түздөн-түз кабыл алынгандан кийин жарыяланат. Адамдын катышпай калганы чечимди жарыялоо үчүн тоскоолдук болуп саналбайт. Кеңеш кабыл алынган чечимдин резолюциялык бөлүгүн гана жарыялоого укуктуу. Чечимдин резолюциялык бөлүгү жарыяланган учурда, анын толук тексти төрт күндүк мөөнөттөн кечиктирбестен даярдалат.

6. Кызыкдар адамдар чечимдин көчүрмөсүн ал кабыл алынгандан кийин беш күндүн ичинде алууга укуктуу.

7. Конкурстук тандоонун натыйжалары боюнча Кеңештин чечими, ошондой эле талапкерлер боюнча конкурстук тандоонун жыйынтыктары чечим кабыл алынган учурдан тартып үч күндөн кечиктирилбестен милдеттүү түрдө жалпыга маалымдоо каражаттарына жана Кеңештин расмий сайтында жарыяланышы керек.

8. Талапкер тарабынан Кеңештин чечимдери, Кеңеш конкурстук тандоонун жол-жоболорун бузган учурда гана биринчи инстанциядагы сотко даттанылышы мүмкүн. Биринчи инстанциядагы соттун чечими Жогорку сотко даттанылышы мүмкүн. Жогорку соттун чечими акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт.

Даттануулар чечим чыгарылган учурдан тартып үч жумушчу күндөн кечиктирбестен берилет.

Сотко келип түшкөн даттануулар келип түшкөн учурдан тартып үч күндүк мөөнөттө каралууга жатат. Эгерде даттанууларда камтылган далилдер кошумча текшерүүнү талап кылса, алар боюнча чечимдер беш күндүк мөөнөттөн кечиктирбестен кабыл алынат. Соттун чечими арыз берүүчүгө токтоосуз тапшырылат.

Сот даттануунун негиздүүлүгүн белгилөө менен, талаш чечимди мыйзамсыз деп тааныйт жана Кеңештин чечимин жокко чыгарат же болбосо эгерде Кеңештин талаш чечиминин мыйзамдуу экенин белгилесе, даттанууну канааттандыруудан баш тартылат.

Даттанууларды берүү мөөнөттөрү кайра калыбына келтирүүгө жатпайт. Көрсөтүлгөн мөөнөттөр өткөндөн кийин даттануулар кабыл алынбайт.".

12. 19-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"19-берене. Судьянын кызмат ордуна көрсөтүү жана дайындоо жөнүндө

Кеңештин сунушу

 

1. Кеңеш конкурстук тандоонун натыйжалары боюнча Президентке сунуш киргизет:

1) Жогорку соттун, Конституциялык палатанын судьясынын кызмат ордуна шайлоо үчүн Жогорку Кеңешке сунуштама киргизүү жөнүндө;

2) жергиликтүү соттун судьясынын кызмат ордуна дайындоо же жергиликтүү соттун судьясын которуу (ротациялоо) жөнүндө.

2. Президент он жумушчу күндүн ичинде Жогорку соттун, Конституциялык палатанын судьясынын кызмат ордуна талапкерлерди шайлоо үчүн Жогорку Кеңешке сунуштама киргизет.

3. Президент өз чечимин жүйөөлөштүрүү менен Жогорку соттун, Конституциялык палатанын судьясынын кызмат ордуна көрсөтүлгөн талапкер боюнча материалдарды Кеңешке кайтарып берүүгө укуктуу. Эгерде Кеңеш Жогорку соттун, Конституциялык палатанын судьясынын кызмат ордуна талапкерди дайындоого бөгөт болуучу жагдайларды белгилебесе, анда Жогорку соттун жана Конституциялык палатанын судьясынын кызмат ордуна шайлоо үчүн андан ары Президент тарабынан он жумушчу күндүн ичинде Жогорку Кеңешке көрсөтүшү үчүн ошол эле талапкер боюнча сунушту Президентке кайра киргизет. Жогорку соттун жана Конституциялык палатанын судьяларынын кызмат орундарына мурда сунуш кылынган талапкерлерди Президентке кайрадан киргизүү жөнүндө чечим Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын үчтөн экисинен кем эмес көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат.

Кеңеш Президент тарабынан баяндалган жагдайларга макул болгон учурда, Кеңеш жаңы конкурс жарыялайт.

4. Жогорку Кеңеш Президенттин сунуштамасын Жогорку Кеңештин Регламентинде белгиленген мөөнөттөрдө карайт.

5. Президент жергиликтүү соттун судьясынын кызмат ордуна көрсөтүлгөн талапкер боюнча материалдарды алар алынган күндөн тартып он күндүн ичинде өзүнүн жүйөөлөштүрүлгөн чечими менен Кеңешке кайтарып берүүгө укуктуу. Бул учурда Кеңеш жаңы конкурс өткөрөт жана бош кызмат ордуна башка талапкерликти сунуш кылат.

6. Жогорку соттун же Конституциялык палатанын судьясынын кызмат ордуна сунушталган талапкер Жогорку Кеңеш тарабынан шайланбаган учурда, Кеңеш жаңы конкурс өткөрөт жана бош кызмат ордуна башка талапкерди сунуш кылат.".

13. 21-беренеде:

2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Кеңештин ишин уюштуруучулук, материалдык, техникалык жана усулдук жактан камсыз кылуу республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен өзүнчө сап менен каржыланат.";

берене төмөнкүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

"4. Кеңештин региондордон келген мүчөлөрүнө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте транспорттук чыгымдарынын орду толтурулат жана иш сапар чыгымдары төлөнүп берилет.".

14. 22-беренеде:

2-бөлүктүн экинчи абзацында "жана Кыргыз Республикасынын судьяларынын кызматына талапкерлерди тандоо критерийлери белгиленген аңгемелешүү өткөрүүнүн тартиби жөнүндө Жобону" деген сөздөр алып салынсын;

берене төмөнкүдөй мазмундагы 2-1, 2-2, 2-3, 2-4-бөлүктөр менен толукталсын:

"2-1. "Кыргыз Республикасынын Конституциясын колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин 8-бөлүгүн ишке ашыруу боюнча Кеңештин мүчөлөрүнүн иш мезгилине алар үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте сыйакылар белгиленери белгиленсин.

2-2. Ушул Мыйзамдын судьянын кызмат ордун ээлөөгө конкурстук тандоо өткөрүү үчүн судьянын бош кызмат ордунун милдеттүү түрдө болушу бөлүгүндөгү ченемдери "Кыргыз Республикасынын Конституциясын колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин 8-бөлүгүн ишке ашыруу боюнча жүргүзүлүүчү конкурстук тандоо учурларына жайылтылбайт.

2-3. "Кыргыз Республикасынын Конституциясын колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин 8-бөлүгүн ишке ашыруу максатында судьялардын кызмат орундарына конкурстук тандоонун графиги Кеңеш тарабынан бекитилет. Конкурстук тандоонун графиги судьяларынын кызмат орундарына конкурс өткөрүлө турган сотторду камтыйт.

2-4. "Кыргыз Республикасынын Конституциясын колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин 8-бөлүгүнө ылайык:

- Жогорку соттун иштеп жаткан судьялары Жогорку соттун жаңы курамынын үчтөн экисинен кем эмеси шайлангандан кийин Жогорку Кеңеш тарабынан толук курамда кызмат ордунан бошотулат. Мында Жогорку соттун жаңы шайланган судьялары Жогорку соттун бардык курамы бошотулгандан кийин ант беришет;

- жергиликтүү соттун иштеп жаткан судьялары жаңы судьялардын дайындалышы менен толук курамда бошотулат.".

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кеңештин иштеп жаткан курамы, ушул Мыйзамда жана "Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген Кеңештин мүчөлүгүнө талапкерлерге карата коюлуучу талаптарга жооп бербеген Кеңештин мүчөлөрүн кошпогондо, "Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык шайланган мөөнөткө өз ыйгарым укуктарын сактап калат.

Ушул Мыйзам күчүнө кирген учурдан тартып:

- Судьяларды тандоо боюнча кеңеш ушул Мыйзамда жана "Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген Кеңештин мүчөлүгүнө талапкерлерге карата коюлуучу талаптарга жооп бербеген Кеңештин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарын токтотсун;

- Судьялар кеңеши, Жогорку Кеңештин парламенттик көпчүлүгү жана парламенттик оппозициясы ушул беренеге ылайык ыйгарым укуктары токтотулган Кеңештин мүчөлөрүнүн ордуна "Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык Кеңештин курамына жаңы талапкерлерди Жогорку Кеңешке киргизсин.

 

3-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын
           Президенти

 

А.Атамбаев