Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

2012-жылдын 16-апрели № 40

 

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

1-берене.

 

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ("Эркин-Тоо" газетасы, 2011-жылдын 2-декабры, № 102) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 51-беренеде:

2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Фракциялар, комитеттер, депутаттар, Өкмөт, жарандык коомдун өкүлдөрү мыйзам долбоору боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды жазуу жүзүндө, ал Жогорку Кеңештин расмий сайтында жайгаштырылган күндөн тартып 2 жуманын ичинде жооптуу комитетке жиберүүгө укуктуу.";

7-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7. Мыйзам долбоорун алдын-ала кароонун натыйжалары боюнча жооптуу комитет Аппараттын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүнө кагаз жана электрондук түрдө төмөнкүлөрдү жиберет:

1) комитеттин корутундусун;

2) болсо - корутундуга карата салыштырма таблицаны;

3) мыйзам долбоору боюнча Жогорку Кеңештин токтомунун долбоорун.".

2. 52-беренеде:

1-бөлүктө "Түзөтүүлөрдүн демилгечилери" деген сөздөр "Мыйзам чыгаруу демилге укугунун субъекттери" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-бөлүктө:

- 2-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

- 4-пункт "башка" деген сөздөн кийин "тармактык" деген сөз менен толукталсын;

7-бөлүктүн 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алууга сунушталган түзөтүүлөр эске алынган мыйзам долбоорунун текстин;".

3. 55-беренеде:

9-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"9. Ушул Регламентте каралган учурларды кошпогондо, мыйзам долбоору боюнча ар бир окуунун ортосундагы убакыттын аралыгы 10 жумушчу күндөн кем болушу жана 30 жумушчу күндөн ашык болушу мүмкүн эмес.";

10-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

"6) кредиттик макулдашууларды кошпогондо, эл аралык келишимдерди ратификациядоо жөнүндө мыйзам долбоорун кароодо.".

4. 78-беренеде:

1-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 10-1-пункт менен толукталсын:

"10-1) добуш берүүнү жүргүзүү жөнүндө;";

төмөнкүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

"2. Жогорку Кеңештин жолжоболук маселелер боюнча чечими катышкан депутаттардын санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат жана токтом менен жол-жоболонбойт.".

5. 83-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"83-берене. Чечимдерди кабыл алуу үчүн кворум

 

1. Жогорку Кеңештин чечими төмөнкүдөй кабыл алынат:

1) депутаттардын жалпы санынын үчтөн экисинин добушу менен;

2) депутаттардын жалпы санынын көпчүлүгүнүн добушу менен;

3) катышкандардын санынын көпчүлүгүнүн, бирок депутаттардын 50дөн кем эмесинин добушу менен;

4) катышкан депутаттардын санынын көпчүлүгүнүн добушу менен (токтом кабыл алуу талап кылынбаган маселени кароодо);

5) депутаттардын жалпы санынын үчтөн биринин добушу менен.

2. Толук конституциялык курам болбогондо, чечим ант берген депутаттардын иш жүзүндөгү курамынан (депутаттардын жалпы саны) кабыл алынат.".

6. 85-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"85-берене. Добуш берүү убактысы

 

1. Мыйзам долбоорлору боюнча добуш берүү ар бейшембинин экинчи жарымында, Жогорку Кеңеш аныктаган мөөнөттө өткөрүлөт.

2. Мыйзам долбоорлору боюнча талкуу жүргүзүүгө жол берилбейт. Жооптуу комитеттер добуш берүүгө киргизилген мыйзам долбоорлору боюнча токтомдун долбоорлорун сунушташат.

3. Жогорку Кеңештин кезексиз жыйналышынын күн тартибиндеги мыйзам долбоорлору боюнча талкуу жана добуш берүү жолжобосу ушул беренеде көрсөтүлгөн тартипте, Жогорку Кеңеш тарабынан аныкталган мөөнөттө өткөрүлөт.

4. Добуш берүү укугун башка депутатка берүүгө тыюу салынат.

5. Депутаттар иш сапарларын жана башка иш-чараларын добуш берүүгө катышуу милдетине байланыштуу пландаштыруулары керек.

6. Фракциялардын лидерлери фракция мүчөлөрүнүн добуш берүүгө себепсиз катышпагандыгы үчүн жоопкерчилик тартышат.

7. Төрагалык кылуучу добуш берүү башталганга чейин:

1) кворумдун бар экенин аныктоо үчүн Жогорку Кеңештин жыйналышына катышкан депутаттарды каттоо жөнүндө жарыя кылат жана каттоодон өткөн депутаттардын санын жарыялайт;

2) компьютерлери өчүрүлүүгө тийиш болгон, жок депутаттарды жарыялайт.

8. Катышкан жана катышпаган депутаттардын саны аныкталгандан кийин төрагалык кылуучу мыйзам долбоорлору боюнча токтомдордун долбоорлорун кезеги менен добушка коет.

Добуш берген депутаттардын саны катталгандардын саны менен дал келүүгө тийиш.

Эгерде добуш берген депутаттардын саны катталгандардын саны менен дал келбей калса, анда маселе кайра добушка коюлат.

Добуш берүүдөн четтөөгө жол берилбейт.

9. Депутат добуш берүү убагында жыйындар залынан чыгып кеткен учурда, анын компьютери өчүрүлүүсү тийиш жана төрагалык кылуучу кайра каттоо жарыялайт.

10. Каттоонун жана депутаттардын атын атап добуш берүүлөрүнүн натыйжалары 2 жумушчу күндөн кечиктирбестен Жогорку Кеңештин сайтына жайгаштырылат.".

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын
            Президенти

 

А.Атамбаев