Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

2012-жылдын 18-майы № 55

 

Кыргыз Республикасынын
Салык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

1-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 4-берененин 2-бөлүгүндө:

11-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"11) "Салык төлөөчү мойнуна алган салык карызы" - салык карызынын төлөнбөгөн суммасы:

- салык төлөөчүнүн салык отчеттуулугунун негизинде кошуп эсептелген;

- ушул Кодекске ылайык салык кызматынын органынын чечиминин негизинде эсептелген, салык төлөөчү таанышкан жана талашпаган;

- ушул Кодекске ылайык салык кызматынын органынын чечиминин негизинде эсептелген, салык карызын төлөө тууралуу соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечими бар карыз.";

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 17-пункт менен толукталсын:

"17) "Салык кызматынын органынын чечими" - ыйгарым укуктуу салык органында же сотто талашылышы мүмкүн болгон, ушул Кодекске ылайык салык кызматы кабыл алган ченемдик эмес акт.".

2. 16-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Ушул Кодекс менен белгиленген датага чейин Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында көрсөтүлгөн мөөнөт аяктаган учурда, ар кандай мөөнөттүн башталышы ушул дата болгондон кийинки күндөн башталат.".

3. 18-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарын колдонуу боюнча эрежелерди, жоболорду, нускамаларды жана башка документтерди басып чыгарууга милдеттүү.".

4. 20-берененин экинчи абзацында "ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

5. 28-берене төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Электрондук санарип колтамгалуу электрондук документтерди алмашуунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.".

6. 36-берененин 2-бөлүгүнүн 1 жана 3-пункттары "күндөн" деген сөздөн кийин "кийинки күндөн" деген сөздөр менен толукталсын.

7. 42-берененин 1-бөлүгүнүн 12-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"12) салык кызматы органынын кызмат адамынын чечимине, аракетине же аракетсиздигине даттанууга;".

8. 44-берененин 1-бөлүгүнүн 11-пункту "күндөн" деген сөздөн кийин "кийинки күндөн" деген сөздөр менен толукталсын.

9. 50-берененин 1-бөлүгүнүн 3-пунктунда "ыйгарым укуктуу салык органы белгилеген форма боюнча" деген сөздөр алып салынсын.

10. 51-беренеде:

1-бөлүктүн 13 жана 14-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"13) ушул Кодексте каралган мөөнөттөрдө жана учурларда салык милдеттенмелерин аткаруу жөнүндө чечимди салык төлөөчүгө тапшырууга;

14) ушул Кодексте белгиленген учурларда, салык төлөөчүнүн жазуу жүзүндөгү суроо-талабы боюнча аны алган күндөн кийинки күндөн тартып 2 жумушчу күндөн кечиктирбей салыктардын, салыктык санкциялардын, туумдардын жана пайыздардын суммалары жана салыктарды эсептөөнүн жана төлөөнүн даталары жөнүндө чечимин, ошондой эле салык төлөөчүгө жана/же анын салык милдеттенмесине жана/же анын салык карызына карата кабыл алынган салык кызматынын органынын чечимин берүүгө;";

2-бөлүктүн биринчи абзацында "мамлекеттик" деген сөз "салыктык" деген сөзгө алмаштырылсын;

3-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Эгерде ушул Кодексте каралган тартипте салык контролун жүргүзүүнүн жыйынтыктары боюнча кылмыш жоопкерчилиги баштала турган чектен ашкан эсептелбеген салыктын суммалары табылса, салык кызматынын органдары салык текшерүүсүнүн материалдарын төмөнкүдөй учурларда укук коргоо органдарынын кароосуна жиберет:

1) эгерде тиешелүү чечим мыйзамдуу күчүнө кирсе жана салык төлөөчү тарабынан даттануу берүүнүн ушул Кодексте белгиленген мөөнөтүнүн ичинде салык төлөөчү ыйгарым укуктуу салык органына даттанбаса;

2) эгерде салык төлөөчүнүн даттануусуна карата эсептелбеген салыктын суммасы кылмыш жоопкерчилиги баштала турган чектен ашып кеткенин ырастаган ыйгарым укуктуу салык органынын мыйзамдуу күчүнө кирген тиешелүү чечими бар болсо жана салык төлөөчүгө ыйгарым укуктуу салык органынын чечимин колуна бергенден кийинки күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде салык төлөөчү сотко даттануу менен кайрылбаса;

3) эгерде эсептелбеген салыктын өлчөмү кылмыш жоопкерчилиги баштала турган чектен ашып кеткенин ырастаган соттун мыйзамдуу күчүнө кирген тиешелүү чечими болсо.

Эгерде салык төлөөчү ыйгарым укуктуу салык органынын же соттун тиешелүү чечиминде көрсөтүлгөн салык карызынын бардык суммасын белгиленген мөөнөттө жойсо, салык кызматынын органдары укук коргоо органдарына салыктык укук бузуу фактысы жөнүндө маалыматты жөнөтүү жөнүндө чечим кабыл алууга укугу жок.".

11. 58-берененин 1-бөлүгүнүн биринчи абзацы "күндөн" деген сөздөн кийин "кийинки күндөн" деген сөздөр менен толукталсын.

12. 64-берененин 2-бөлүгү "күндөн" деген сөздөн кийин "кийинки күндөн" деген сөздөр менен толукталсын.

13. 65-берененин 2 жана 4-бөлүктөрү "күндөн" деген сөздөн кийин "кийинки күндөн" деген сөздөр менен толукталсын.

14. 66-беренеде:

1-бөлүк "күндөн" деген сөздөн кийин "кийинки күндөн" деген сөздөр менен толукталсын;

2-бөлүктө "күндөн тартып" деген сөздөр "күндөн кийинки күндөн тартып" деген сөздөргө алмаштырылсын.

3-бөлүктүн экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Жеке адамдын ушул берененин 3-бөлүгүндө көрсөтүлгөн аткарылбаган салык милдеттенмеси бар экени жөнүндө чечим, жеке адамды кабарсыз жоголду же аракетке жарамсыз деп таануу жөнүндө маалыматтарды алган күндөн кийинки күндөн тартып 5 күндүн ичинде берилет.".

15. 73-берененин 7-бөлүгү "күндөн" деген сөздөн кийин "кийинки күндөн" деген сөздөр менен толукталсын.

16. 74-беренеде:

берененин аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "74-берене. Салык төлөөчү мойнуна алган салык карызын аткаруу";

4-бөлүктө "күндөн кийинки" деген сөздөр "күндөн кийинки күнкү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

5-бөлүктө "ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

7-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7. Эгерде салык төлөөчү мойнуна алган салык карызын аткарууну салык төлөөчүнүн жана/же үчүнчү жактардын накталай акча каражаттарынын жана/же эсептердеги акча каражаттарынын эсебинен камсыз кылуу жөнүндө чечим салык төлөөчүгө тапшырылса, бирок салык төлөөчү тиешелүү чечим тапшырылган күндөн кийинки күндөн тартып 15 календардык күндүн ичинде берилген чечимди аткарбаса, же берилген чечимге ушул Кодексте белгиленген тартипте даттанбаган учурда ушул берене колдонулат.".

17. 75-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн доо арызын берүүдө салык органы салык төлөөчүнүн үчүнчү тарабына, анын ичинде дебиторго, жумуш берүүчүгө, банкка же болбосо башка уюмга салык карызы бар салык төлөөчүнүн дарегине же анын тапшырмасы боюнча акча төлөмдөрүн токтотуу жөнүндө салык кызматы органынын чечимин, чечимди тиркөө менен жиберүүгө укуктуу.

Эгерде үчүнчү жак чечимде көрсөтүлгөн талаптарды соттун чечими чыкканга чейин аткарбаса жана салык кызматы органынын бул чечимин талашпаса төлөмгө барабар, бирок салык карызынын суммасынан ашпаган сумма өндүрүлөт. Ушул бөлүктө каралган сумманы өндүрүү соттун чечими боюнча жүзөгө ашырылат.".

18. 77-берененин 2-бөлүгүнүн экинчи абзацында "үч күндүк мөөнөттө" деген сөздөр "бул чечим чыгарылган күндөн кийинки 3 күндүн ичинде" деген сөздөргө алмаштырылсын.

19. 79-беренеде:

6-бөлүк "күндөн" деген сөздөн кийин "кийинки күндөн" деген сөздөр менен толукталсын;

7-бөлүктүн биринчи абзацында "күндөн тартып" деген сөздөр "күндөн кийинки күндөн тартып" деген сөздөргө алмаштырылсын;

11-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"11. Кийинкиге жылдыруу жана бөлүп төлөө мөөнөтүн берүү же аны берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим ыйгарым укуктуу салык органы тарабынан салык төлөөчүгө жана салык төлөөчү эсепке алынган жердеги салык кызматы органына мындай чечим кабыл алынган күндөн кийинки күндөн тартып 3 күндүн ичинде жиберилет.".

20. 80-беренеде:

3-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Жеңилгис күчтүн жагдайларынын келип чыгыш себеби боюнча бузууларды кошпогондо кийинкиге жылдыруу жана бөлүп төлөө мөөнөтүн берүүнүн шарттарын салык төлөөчү бузганда салык кызматы органы салык төлөөчү чечимди алган күндөн кийинки күндөн тартып 10 күндүн ичинде бузууларды четтетүү жөнүндө чечимди салык төлөөчүгө жиберет. Эгерде салык төлөөчү бул чечимди аткарбаса жана талашпаса кийинкиге жылдыруу жана бөлүп төлөө мөөнөтүнүн колдонулушу салык төлөөчү кийинкиге жылдыруу жана бөлүп төлөө мөөнөтүнүн шарттарын бузган күндөн тартып мөөнөтүнөн мурда токтотулат.";

4-бөлүктүн биринчи абзацында "күндөн" деген сөз "күндөн кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Кийинкиге жылдыруу же бөлүп төлөөнү жокко чыгаруу жөнүндө чечим бул чечимди кабыл алган ыйгарым укуктуу салык органы тарабынан чечим кабыл алынган күндөн кийинки күндөн тартып 3 жумушчу күндөн кечиктирбестен, салык төлөөчүгө ушул Кодексте белгиленген тартипте жиберилет.".

21. 81-беренеде:

3-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Салыктын ашыкча төлөнгөн суммасын чегерүү салык кызматы органы тарабынан салык төлөөчүнүн аткарылбаган салык милдеттенмеси болгон учурда салык төлөөчүгө чегерүү жөнүндө чечимди тапшыруу менен чегерүү жүргүзүлгөн күндөн кийинки күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде өз алдынча жүргүзүлөт.";

5-бөлүктө "күндөн кийин" деген сөздөр "күндөн кийинки күндөн тартып" деген сөздөргө алмаштырылсын;

7 жана 8-бөлүктөрдө "күндөн тартып" деген сөздөр "күндөн кийинки күндөн тартып" деген сөздөргө алмаштырылсын.

22. 10-главанын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "10-глава. Салык кызматы органынын чечими".

23. 82 жана 83-беренелер төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"82-берене. Салык кызматы органынын чечими жана анын мазмуну

 

1. Салык төлөөчү үчүн олуттуу юридикалык кесепеттери бар бардык маселелер боюнча ушул Кодекске ылайык чечим салык кызматынын органы тарабынан кабыл алынат.

2. Чечимдин түрүнө жараша анда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

1) салык төлөөчүнүн фамилиясы, аты, атасынын аты же анын толук аталышы;

2) салык төлөөчүнүн идентификациялык салык номери;

3) чечим кабыл алынган дата;

4) чечим кабыл алуу үчүн негиз;

5) кабыл алынган чечим;

6) чечим кабыл алынган күнгө карата эсептелген салыктар, пайыздар, туумдар жана салык санкциялары боюнча карыздын суммасы;

7) тиешелүү салыктардын, пайыздардын, туумдардын жана салык санкцияларынын реквизиттери;

8) ушул Кодексте белгиленген салык милдеттенмесин аткаруу мөөнөтү;

9) салык төлөөчү чечимди аткарбаган учурда колдонула турган салык милдеттенмесин аткарууну камсыз кылуу боюнча чаралар;

10) салык кызматы органынын салык төлөөчүгө жана/же анын салык милдеттенмесине жана/же анын салык карызына карата кылган аракеттери жөнүндө маалымат;

11) даттануу тартиби;

12) салык төлөө же салык карызын жоюу үчүн зарыл болгон банк реквизиттери;

13) башка зарыл маалыматтар.

3. Чечим салык төлөөчүгө ушул чечимди тапшыруу жолу менен жеткирилет.

4. Чечим эки нускада түзүлөт, алардын бири салык төлөөчүгө же ушул Кодексте белгиленген учурларда жактарга тапшырылат.

5. Чечимди кабыл алуунун формасы жана тартиби ыйгарым укуктуу салык органы тарабынан белгиленет.

Эгерде чечимдин формасы белгиленбесе, ал эркин формада түзүлөт.

 

83-берене. Салык кызматы органынын чечимин салык төлөөчүгө

тапшыруу

 

1. Чечим тапшырылган болуп эсептелет, эгерде ал:

1) салык төлөөчүнүн экономикалык иштерди жүзөгө ашырган акыркы дареги боюнча же Кыргыз Республикасындагы анын акыркы катталган дареги боюнча же салык төлөөчүнүн салык өкүлүнө жекече кол койдуруу же анын алынган фактысын жана датасын ырастаган башка ыкма менен жеткирилсе;

2) салык төлөөчүгө же анын салык өкүлүнө салык органында жекече кол койдуруу менен берилсе.

2. Чечим почта аркылуу тапшырык каты менен жөнөтүлгөн учурда тапшыруу жөнүндө дүмүрчөктө көрсөтүлгөн тапшырык катын алган же алуудан баш тарткан датада чечим тапшырылган болуп эсептелет.

3. Чечим ушул Кодекске карама-каршы келбеген, ушул Кодекстин талаптарына жооп берген жана ушул Кодексте белгиленген тартипте салык төлөөчүгө тапшырылган учурларда гана күчүндө болот.

4. Чечим ушул Кодексте көрсөтүлгөн талаптар сакталбаганда, ал тургай салык төлөөчүгө чечим жана анын мазмуну жөнүндө белгилүү болсо да жарактуу же күчүндө деп эсептелбейт. Салык төлөөчүгө чечимди талаптагыдай тапшыруу фактысын далилдөө салык кызматы органынын милдети болуп саналат.

5. Салык төлөөчүгө же анын салык өкүлүнө төмөнкү чечимдер тапшырылат:

1) салык салуу максатында бүтүмдүн баасын аныктоо жөнүндө;

2) көчмө текшерүүнүн натыйжалары боюнча;

3) салык кызматы органы эсептеген салык милдеттенмесинин суммасы жөнүндө;

4) салык милдеттенмесинин кошулуп эсептелинген же азайтылган суммасы жөнүндө;

5) салык төлөөчүнүн дарегине же анын тапшырмасы боюнча акча төлөмдөрүн токтотуу талабын коюу жөнүндө;

6) администрациялык укук бузуу жөнүндө токтом формасында администрациялык жоопкерчиликке тартуу жөнүндө;

7) экспертиза жүргүзүү жөнүндө;

8) салык төлөөчүнүн депозити жөнүндө;

9) салык милдеттенмесин жана/же салык карызын аткарууну кийинкиге жылдыруу же бөлүп төлөө жөнүндө;

10) салык отчетун берүү мөөнөтүн узартуу жөнүндө;

11) салык төлөөчүнүн даттануусу боюнча;

12) ашыкча төлөнгөн же ашыкча өндүрүлүп алынган салык суммаларын салык төлөөчүнүн арызы боюнча салык карызынын эсебине жана/же алдыдагы салык милдеттенмесин аткаруу эсебине алуу жөнүндө;

13) КНС ашыкча суммасынын ордун толтуруу жана кайтаруу жөнүндө;

14) КНС боюнча каттоону жокко чыгаруу жөнүндө;

15) салык төлөөчү тарабынан текшерилүүчү документтерди берүү жөнүндө;

16) салык кызматы органы өз алдынча өндүргөн ашыкча төлөнгөн салык суммасын эсепке алуу жөнүндө;

17) көчмө текшерүүнүн материалдарын кароо убактысы жана орду жөнүндө;

18) жер участогун, мүлк объектисин иш жүзүндө ченөөнү жүзөгө ашыруу датасы жана убактысы жөнүндө;

19) камералык текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө;

20) камералык текшерүүнүн натыйжалары боюнча салык төлөөчүнүн иштеринин көрсөткүчтөрүнүн ылайыксыздыгы табылганы жөнүндө.

6. Салык кызматы органынын чечими төмөнкү адамдарга алардын жазуу жүзүндөгү суроо-талабы боюнча берилет:

1) салык төлөөчүгө же анын салык өкүлүнө:

а) көчмө текшерүүнү жана/же узартууну, жана/же токтото турууну, жана/же кайра жаңыртууну дайындоо жөнүндө. Чечимдин реквизиттери салык төлөөчүгө тапшырылуучу текшерүү буйругунда көрсөтүлөт;

б) көчмө текшерүүнүн натыйжасында эмес эсептелинген же азайтылган пайыз, туум, салык санкцияларынын суммасы жөнүндө;

в) салык милдеттенмесин аткарууну камсыз кылуу жана/же салык карызын жоюу жөнүндө;

г) жер салыгынын, мүлк салыгынын эсептелген суммасы жөнүндө;

д) камералык текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча салык төлөөчүнүн ишинин көрсөткүчтөрүнүн ылайыксыздыгы табылганы жөнүндө;

е) кийинкиге жылдыруу же бөлүп төлөө шарттарын бузууну четтетүү фактысы жөнүндө;

ж) салык отчеттуулугундагы бузууларды четтетүү жөнүндө;

2) бажы органына, каржылык чалгындоо органына, каржы полициясына көчмө текшерүүнү дайындоо же аны өткөрүүдөн баш тартуу жөнүндө. Чечимдин реквизиттери жазуу жузүндөгү жоопто көрсөтүлөт;

3) мүлктү ишенимдүү башкарууну жүзөгө ашыруучу камкорчуга, көзөмөлчүгө же башкаруучуга, ошондой эле үй-бүлө жана балдарды колдоо боюнча органга - кабарсыз жок болгон же аракетке жарамсыз деп таанылган адамдын аткарылбаган салык милдеттенмеси болгону жөнүндө;

4) мурас ачылган жер боюнча нотариуска жана мураскерге - каза болгон адамдын салык карызы болгону жөнүндө;

5) банкка - текшерилип жаткан салык төлөөчүнүн эсептери менен жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө, ошондой эле анын эсебинин учурдагы абалы жөнүндө маалымат берүү жөнүндө.

Чечим аны кабыл алган салык кызматы органы тарабынан суроо-талапты алган күндөн кийинки күндөн тартып 2 жумушчу күндөн кечиктирилбеген мөөнөттө берилет.".

24. 85-берененин 2-бөлүгүндө "ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

25. 86-берененин 9-бөлүгүндө "Ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

26. 87-берененин 4-бөлүгүндө:

1-пунктта "20сынан" деген сөз "20сынан кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-пунктта "кечиктирбестен" деген сөздөн мурда "кийинки күндөн" деген сөздөр менен толукталсын;

3-5-пункттарда "20сынан" деген сөз "20сынан кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын.

27. 88-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Ушул Кодексте белгиленген салык отчетун берүү мөөнөтүнө чейин салык төлөөчүдөн жазуу жүзүндөгү арыз алганда, салык органы салык отчетун берүү мөөнөтүн берилген салык отчетун берүү мөөнөтүнөн кийинки 30 күнгө узартуу жөнүндө чечим чыгарат.".

28. 89-берененин 4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Салык төлөөчү ушул берененин 3-бөлүгүндө каралган талаптарды бузганда, салык кызматы органы салык төлөөчү берилген чечимди кабыл алган күндөн кийинки күндөн тартып 10 күндүн ичинде салык төлөөчүгө бузууну четтетүү жөнүндө чечимди жиберет. Көрсөтүлгөн чечимди салык төлөөчү аткарган учурда, салык отчетун берүү боюнча милдеттенме аткарылган болуп эсептелет.".

29. 92-берененин 7-бөлүгүндө "Ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

30. 95-берененин 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Мамлекеттик реестрди түзүү жана алып баруу тартиби, каттоо документинин формасы жана аны салык төлөөчүгө берүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.".

31. 96-беренеде:

2-бөлүктө:

- 1-4-пункттарда "күндөн" деген сөз "күндөн кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 5-пункт "кечиктирбестен" деген сөздөн мурда "кийинки күндөн" деген сөздөр менен толукталсын;

- 6-7-пункттарда "күндөн" деген сөз "күндөн кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

8-бөлүктө "бергенден кийин" деген сөз "берген күндөн кийинки" деген сөздөргө алмаштырылсын.

10-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"10. Тиркелүүчү документтердин тизмеси жана салык төлөөчүнү салыктык каттоонун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.".

32. Мамлекеттик тилдеги 97-берененин 1-бөлүгүндө:

1-пунктта "бергенден кийин" деген сөздөр "берген" деген сөзгө алмаштырылсын;

2-пунктта "алгандан кийин" деген сөздөр "алынган" деген сөзгө алмаштырылсын;

үчүнчү пункттунда "алынгандан кийин" деген сөздөр "алынган күндөн кийинки" деген сөздөргө алмаштырылсын.

33. 98-беренеде:

6-бөлүктүн 1-2-пункттарында "күндөн" деген сөз "күндөн кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

8-бөлүктө "күндөн" деген сөз "күндөн кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

9-бөлүк "3 жумушчу күнүнүн" деген сөздөрдөн мурда "бул арыз алынган күндөн кийинки" деген сөздөр менен толукталсын;

11-бөлүктө "15 календардык күндүн" деген сөздөрдөн мурда "бул өзгөрүүдөн кийинки күндөн кийинки" деген сөздөр менен толукталсын;

12-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"12. Каттоо документи жана эсептик каттоону жүргүзүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.".

34. 101-беренеде:

1-бөлүк "күндөн" деген сөздөн кийин "кийинки күндөн" деген сөздөр менен толукталсын;

2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Текшерүүлөрдүн планы ыйгарым укуктуу салык органы тарабынан учурдагы кварталга түзүлөт, текшерилүүгө жаткан салык төлөөчүлөрдүн тизмегин камтыйт жана квартал башталганга чейин 15 күндөн кечиктирилбеген мөөнөттө ыйгарым укуктуу салык органынын жетекчиси тарабынан бекитилет.";

5-бөлүктүн 5-пунктунда "салык органынын билдирүүсү" деген сөздөр "салык кызматы органынын чечими" деген сөздөргө алмаштырылсын.

35. 102-беренеде:

3-бөлүктө:

- биринчи абзацында "күндөн" деген сөз "күндөн кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- экинчи абзацында "Ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- мамлекеттик тилдеги 5-бөлүгүнүн 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) аларды берүү күнүн кошуп алганда, салык төлөөчүгө салык кызматы органынын докумен№терин берүү жөнүндө чечим тапшырылган күндөн кийинки күндөн тартып көчмө текшерүү жүргүзүүдө суралуучу документтерди салык төлөөчү берген күнгө чейинки мезгилге;".

36. 103-беренеде:

1-бөлүктө:

- биринчи абзацында "салык органынын" деген сөздөр "салык кызматынын органынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 11-пункт менен толукталсын:

"11) текшерүүнү дайындоо жөнүндө салык кызматы органынын чечиминин реквизиттери.";

2-бөлүктө "ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Көрсөтмөгө салык кызматы органынын жетекчиси же салык кызматы органынын жетекчиси ыйгарым укук берген адам кол коюушу керек, ал гербдүү мөөр менен күбөлөндүрүлүүгө жана ыйгарым укуктуу салык органы тарабынан белгиленген тартипте катталууга тийиш.";

4-бөлүктө "мурдагы көрсөтмөнүн каттоо номери жана датасы" деген сөздөр "мурдагы көрсөтмөнүн каттоо номери, датасы жана көчмө текшерүүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө салык кызматы органынын чечиминин реквизиттери" деген сөздөргө алмаштырылсын.

37. 106-беренеде:

1-бөлүктө:

- биринчи абзацында "салык органынын" деген сөздөр "салык кызматы органынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Салык кызматы органы чечимди салык төлөөчүгө мындай кароого чейин 5 күн калганда тапшырат.";

2-бөлүктө:

- биринчи абзацында "салык органынын" деген сөздөр "салык кызматы органынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 4-пунктунун экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

4 жана 5-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Салыктардын, туумдун жана салык санкцияларынын суммаларын эсептөө жөнүндө салык кызматы органынын чечими салык төлөөчүгө тапшырылат. Эгерде салык төлөөчү ушул Кодексте белгиленген тартипте көчмө текшерүүнүн натыйжалары боюнча чечимге даттанбаса, салыктардын, туумдун жана салык санкцияларынын суммаларын эсептөө жөнүндө чечимди алган салык төлөөчү аны чечим тапшырылган күндөн кийинки күндөн тартып 30 күндүн ичинде аткарууга милдеттүү.

5. Салык кызматы органынын чечими салык төлөөчүгө ушул Кодексте белгиленген тартипте тапшырылат.";

7-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7. Салык төлөөчү - жеке адам же салык төлөөчү - уюмдун кызмат адамы администрациялык жоопкерчиликке тартылууга тийиш болгон аныкталган укук бузуулар боюнча ошол салык төлөөчү катталган салык кызматы органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамы Администрациялык укук бузуу жөнүндө протокол түзөт жана Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө Кодексине ылайык администрациялык жоопкерчилик жөнүндө токтомдун формасында салык төлөөчүнү администрациялык жоопкерчиликке тартуу жөнүндө чечим чыгарат.";

берене төмөнкүдөй мазмундагы 8-бөлүк менен толукталсын:

"8. Салык кызматы органынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө чечиминин формасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.".

38. 107-беренеде:

3-бөлүктө "ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4-бөлүк "15 календарлык күндүн" деген сөздөрдөн мурда "бул кабарлоону алган күндөн кийинки күндөн тартып" деген сөздөр менен толукталсын;

5-бөлүктө "кабар жиберүүгө укуктуу" деген сөздөр "чечим кабыл алууга жана аны салык төлөөчүгө тапшырууга милдеттүү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

39. 108-берененин 5-бөлүгүндө "ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

40. 109-берененин 4-бөлүгүндө "Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

41. 111-берененин 3-бөлүгүнүн экинчи абзацында "ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

42. 115-берененин 1-бөлүгүнүн экинчи абзацында "талап" деген сөз "чечим" деген сөзгө алмаштырылсын; "күндөн" деген сөз "күндөн кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын.

43. 125-берененин 2 жана 4-бөлүктөрүндө "20сынан" деген сөз "20сынан кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын.

44. 126-берененин 6-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6) карыз алуучунун төлөнбөгөн карызын кечүү жана банктын карызды талап кылуу укугун токтотуу жөнүндө маалыматты тиешелүү суроо-талап алынгандан кийинки 30 календардык күндүн ичинде банктан берүүгө;".

45. 138-беренеде:

1-бөлүктө "билдирүү" деген сөз "салык кызматы органынын чечими" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-бөлүктө "билдирүү" деген сөз "салык кызматы органынын тиешелүү чечими" деген сөздөргө алмаштырылсын.

46. 139-берене төмөнкүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

"4. Салык санкциясын колдонуу жөнүндө чечим салык кызматы органы тарабынан кабыл алынат жана салык төлөөчүгө ушул Кодексте белгиленген тартипте тапшырылат.".

47. 140-берененин 1-бөлүгүндө "күндөн" деген сөз "күндөн кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын; "билдирүү" деген сөз "чечим" деген сөзгө алмаштырылсын.

48. 146-беренедеги "билдирүү тапшыруу менен" деген сөздөр алып салынсын.

49. 147-беренеде:

1-бөлүктө "тиешелүү чечим боюнча салык төлөөчүгө билдирүү тапшырылган" деген сөздөр "салык төлөөчүгө мындай чечим тапшырылган күндөн кийинки" деген сөздөргө алмаштырылсын;

расмий тилдеги тексттин 2-бөлүгүндө "решения" деген сөз "решение" деген сөзгө алмаштырылсын;

5-бөлүктө "алынгандан кийин 10 күндүк мөөнөттө" деген сөздөр "алынган күндөн кийинки 10 күндүн ичинде" деген сөздөргө алмаштырылсын.

50. 148-беренеде:

2-бөлүктө:

- 2-пунктта "ыйгарым укуктуу салык органынын" деген сөздөр "салык кызматынын органынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 8-пункт менен толукталсын:

"8) даттанылуучу чечимдердин реквизиттери.";

5-бөлүктүн 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2) ал боюнча чечимдин көчүрмөсү;".

51. 149-беренеде:

1-бөлүктүн биринчи абзацында:

- "жазуу жүзүндө жооп" деген сөздөр "чечим" деген сөзгө алмаштырылсын;

- "календардык күндөн" деген сөздөрдөн мурда "мындай даттануу алынган күндөн кийинки күндөн тартып" деген сөздөр менен толукталсын;

- экинчи абзацтагы "жазуу жүзүндө жооп" деген сөз "чечим" деген сөзгө алмаштырылсын;

2-бөлүктө:

- биринчи абзац "күндөн" деген сөздөн кийин "кийинки күндөн" деген сөздөр менен толукталсын;

- үчүнчү абзацта "аралык жооп" деген сөздөр "аралык чечим" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-бөлүктө "жазуу жүзүндө жооп" деген сөздөр "чечим" деген сөзгө алмаштырылсын;

4-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

"Ушул бөлүктүн 1 жана 2-пункттарына ылайык ыйгарым укуктуу салык органы тарабынан кабыл алынган чечим салык кызматы органынын мурдагы чечимин жокко чыгарат.";

5-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Ыйгарым укуктуу салык органы чечимди салык төлөөчүгө ушул Кодекстин 82-беренесинде каралган тартипте тапшырат, ошондой эле чечимине доо арызы берилген салык кызматы органына жиберет.

Ыйгарым укуктуу салык органынын чечиминин негизинде чечимине даттанылган салык кызматынын органы ушул берененин 4-бөлүгүнүн 1 жана 2-пункттарында каралган учурларда ушул Кодекстин 106-беренесинин 2-6-бөлүктөрүнө ылайык жаңы чечим чыгарууга милдеттүү.";

6-бөлүктө "жазуу жүзүндөгү жооптор арыз ээсине бир нече ирет берилген" деген сөздөр "ал боюнча чечимдер арыз ээсине бир нече ирет жөнөтүлгөн" деген сөздөргө алмаштырылсын; "кабарланат" деген сөз "маалымдалат" деген сөзгө алмаштырылсын;

7-бөлүк "сот тартибинде" деген сөздөрдөн мурда "администрациялык иштер үчүн белгиленген өзгөчөлүктөрү менен жарандык сот өндүрүшүнүн жалпы эрежелери боюнча" деген сөздөр менен толукталсын.

52. 150-беренеде:

берененин аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "150-берене. Салык төлөөчүнүн даттануусу боюнча салык кызматы органынын чечиминин мазмуну";

биринчи абзацта "жазуу жүзүндөгү жоопто" деген сөздөр "чечимде" деген сөзгө алмаштырылсын;

6-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6) даттанылуучу чечимдин реквизиттери жана кыскача мазмуну;".

53. 151-беренеде:

1 жана 2-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Ушул Кодексте белгиленген тартипте ыйгарым укуктуу салык органына же сотко салык төлөөчүнүн даттанууну берүүсү даттанылган чечимдин аткарылышын токтотуп турат.

2. Чечимди аткаруу ыйгарым укуктуу салык органына даттануу берилген күндөн тартып даттанылган чечим салык төлөөчүгө тапшырылган күндөн кийинки 30 күн өткөнгө чейин токтотула турат.

Даттанылган чечимди аткаруу салык төлөөчүгө даттанууга чечим тапшырылганга чейин токтотула турат.";

3-бөлүктө "жазуу жүзүндөгү жооптун" деген сөздөр "чечимдин" деген сөзгө алмаштырылсын.

54. 153-берене төмөнкүдөй мазмундагы 32-пункт менен толукталсын:

"32) "Коомдук тамактануу субъекти" - коомдук тамактануу кызматтарын көрсөткөн уюм же жеке ишкер (ресторан, кафе, ашкана, тез татым, бар жана башка коомдук тамактануу пункттары).".

55. 157-берененин 2-бөлүгүндө "ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

56. 177-берененин 1-бөлүгүндө "15инен" деген сөз "15инен кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын.

57. 178-беренеде:

1-бөлүктө "20сынан" деген сөз "20сынан кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-бөлүктө:

- 1-пункт "кечиктирбестен" деген сөздөн мурда "кийинки күнүнөн" деген сөздөр менен толукталсын;

- 2-пунктта "20сынан" деген сөз "20сынан кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-бөлүктө "ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

58. 182-берененин 3-бөлүгүндө "ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

59. 215-беренеде "25инен" деген сөз "25инен кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын.

60. 219-берененин 3-бөлүгү "күндөн" деген сөздөн кийин "кийинки күндөн" деген сөздөр менен толукталсын.

61. 220-берененин 3-бөлүгүндө "ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

62. 221-берененин 4-бөлүгүндө "15инен" деген сөз "15инен кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын.

63. 222-берененин 3-бөлүгүндө "20сына" деген сөз "20сынан кийинки күнгө" деген сөздөргө алмаштырылсын.

64. 229-беренеде:

7-бөлүктө:

- биринчи абзац "күндөн" деген сөздөн кийин "кийинки күндөн" деген сөздөр менен толукталсын;

- 4-пунктта "ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

9-бөлүктө "ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

65. 230-беренеде:

1-бөлүктө "ыйгарым укуктуу салык органы тарабынан белгиленген форма боюнча" деген сөздөр алып салынсын;

2-бөлүктүн биринчи абзацында "башталгандан кийин" деген сөз "башталган күндөн кийинки" деген сөздөргө алмаштырылсын.

66. 274-беренеде:

1-бөлүгүнүн биринчи абзацында "25инен" деген сөз "25инен кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2-бөлүктө "25ине чейин" деген сөздөр "25инен кийинки күндөн кечиктирилбестен" деген сөздөргө алмаштырылсын.

67. 279-берененин 1-бөлүгү "жалпы көлөмүнүн" деген сөздөрдөн мурда "салык салынуучу" деген сөздөр менен толукталсын.

68. 280-берененин 2-бөлүгүнүн биринчи абзацында "күндөн тартып" деген сөздөр "күндөн кийинки күндөн тартып" деген сөздөргө алмаштырылсын.

69. 282-беренеде:

8-бөлүктө "кийинки күндөн" деген сөздөрдөн мурда "КНСтин бул эсеп-фактурасы жоголгон күндөн кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

11-бөлүктө "Ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

70. 290-беренеде:

1-бөлүктүн 3-пунктунда "20-күнүнөн" деген сөздөр "20сынан кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-бөлүктө "20-күнүнөн" деген сөздөр "20сынан кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын.

71. 306-берененин 1-бөлүгү "күндөн" деген сөздөн кийин "кийинки күндөн" деген сөздөр менен толукталсын.

72. 313-беренеде "20-күнүнө" деген сөздөр "20сынан кийинки күнгө" деген сөздөргө алмаштырылсын.

73. 322-беренеде "20сына" деген сөз "20сынан кийинки күнгө" деген сөздөргө алмаштырылсын.

74. 331-берененин 4-бөлүгүндө "күнүнөн тартып" деген сөздөр "күнүнөн кийин" деген сөздөргө алмаштырылсын.

75. 332-беренеде:

1-бөлүктүн 1-пункту "кеч эмес" деген сөздөрдөн мурда "кийинки күндөн" деген сөздөр менен толукталсын;

2-бөлүктүн 1-пунктунда "20сына чейинки" деген сөздөр "20сынан кийинки күндөн кеч эмес" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4-бөлүктө "ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5-бөлүктүн 1-пунктунда:

"а" пунктчасында "1-мартына чейин" деген сөздөр "1-мартынан кийинки күндөн кечиктирбестен" деген сөздөргө алмаштырылсын;

"б" пунктчасында "1-майына чейин" деген сөздөр "1-майынан кийинки күндөн кечиктирбестен" деген сөздөргө алмаштырылсын;

6-бөлүктө "ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

76. 336-берененин 5-бөлүгүнүн үчүнчү абзацында "82-беренесине" деген сөз "83-беренесинде" деген сөзгө алмаштырылсын; "ылайык билдирүүнү тапшыруу үчүн" деген сөздөр алып салынсын.

77. 342-беренеде:

1-бөлүктө:

"25-апрелине чейин" деген сөздөр "25-апрелинен кийинки күндөн кечиктирбестен" деген сөздөргө алмаштырылсын;

"25-августуна чейин" деген сөздөр "25-августунан кийинки күндөн кечиктирбестен" деген сөздөргө алмаштырылсын;

"25-ноябрына чейин" деген сөздөр "25-ноябрынан кийинки күндөн кечиктирбестен" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-бөлүктүн биринчи абзацында "1-сентябрына чейин" деген сөздөр "1-сентябрынан кийин күндөн кечиктирбестен" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-бөлүктө "20-күнүнөн" деген сөздөр "20сынан кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5-бөлүктө "ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын;

7-бөлүктөгү "1-февралына чейин" деген сөздөр "1-февралынан кийинки күндөн кечиктирбестен" деген сөздөргө алмаштырылсын.

78. 345-беренеде:

2-бөлүктө "ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4-бөлүктө "ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

79. 347-берененин 2-бөлүгү "15" деген сандан кийин "календардык" деген сөз менен толукталсын.

80. 358-берененин 2-бөлүгүнүн 1-пункту "күндөн" деген сөздөн кийин "кийинки күндөн" деген сөздөр менен толукталсын.

81. 359-берененин 3-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

"6) коомдук тамактануу субъекттерине.".

82. 365-беренеде:

1-бөлүктө:

- 1-пунктунда "15инен" деген сөз "15инен кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 2-пунктунда "кечиктирбестен" деген сөздөн мурда "кийинки күндөн" деген сөздөр менен толукталсын;

2-бөлүктө "15инен" деген сөз "15инен кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын.

83. 367-беренеде:

"3 жылдан" деген сөздөн мурда "коомдук тамактануу субъекттерин кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын;

берене төмөнкүдөй мазмундагы 9-пункт менен толукталсын:

"9) ишти 3 айдан кем жүзөгө ашырып жаткан коомдук тамактануу субъекттери.".

84. 369-беренеде:

1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Контракттын же контракты кайра түзүүнүн негизинде салык төлөө режимин колдонууга ниеттенген салык төлөөчү, салык контрагынын негизинде салык төлөөчү катары салык кызматынын органына тиешелүүлүгүнө жараша, контракт түзүлгөн же кайра түзүлгөн жылдын алдындагы жылдын 1-ноябрынан кийинки күндөн кечиктирбестен арыз берүүгө милдеттүү.";

3-бөлүктө:

- биринчи жана экинчи абзацтар "күндөн" деген сөздөн кийин "кийинки күндөн" деген сөздөр менен толукталсын;

- үчүнчү абзацта "ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын; "узартылышы" жана "узартуу" деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша "кайра түзүлүшү" жана "кайра түзүү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

- төртүнчү абзацта "Ыйгарым укуктуу салык органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

85. 370-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"370-берене. Контракт боюнча салыктык милдеттенмелердин суммасын

эсептөө

 

1. Эгерде ушул беренеде башкача каралбаса, контракт боюнча салыктык милдеттенмелердин суммасы контракты түзүүнүн биринчи жылы үчүн 25 пайыздан кем эмес, мурунку 3 жыл үчүн салыктык милдеттенмелердин эң чоң суммасынан ашкан өлчөмдө кабыл алынат.

2. Коомдук тамактануу субъектиси үчүн контракт боюнча салыктык милдеттенменин суммасы салык постунун натыйжаларынын негизинде аныкталат.

3. Контрактты кийин кайра түзгөндө, салыктык милдеттенменин суммасы мурдагы календардык жыл үчүн салыктык милдеттенменин суммасынан ашкан 10 пайыздан кем эмес өлчөмдө кабыл алынат.".

86. 371-берененин биринчи абзацында "15ине" деген сөз "15инен кийинки күнгө" деген сөздөргө алмаштырылсын.

87. 385-берененин 1-бөлүгүндө "15инен" деген сөз "15инен кийинки күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам күчүнө кирген датага жеке ишкердикти жүзөгө ашырган уюмдар жана жеке ишкерлер 2012-жылга салыктык контрактты ушул Мыйзам күчүнө кирген айдан кийинки 2012-жылдын кайсы гана айында болбосун, бирок 2012-жылдын 1-октябрынан кечиктирбестен түзүүгө укуктуу.

2012-жылы контракт түзгөн субъекттер үчүн контрактын негизинде салыктык милдеттенмелерин эсептөө үчүн салыктык мезгил контракт түзүлгөн күндөн кийинки күндөн башталган 2012-жылдын 31-декабрына чейинки мезгил болуп саналат".

 

3-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин 2 айлык мөөнөттө ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Ушул Мыйзам 2012-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын
                       Президенти

 

А.Атамбаев