Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

2012-жылдын 18-майы № 56

 

"Бухгалтердик эсеп жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

1-берене.

 

"Бухгалтердик эсеп жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-ж., № 6, 273-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 1-статьяда:

2-пунктта "бюджеттик мекемелер жана" деген сөздөр алып салынсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы 2-1-бөлүк менен толукталсын:

"2-1. Бухгалтерлердин эл аралык федерациясынын алдындагы Коомдук сектор үчүн финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары боюнча кеңеш иштеп чыккан Коомдук сектор үчүн финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары (мындан ары - КС ФОЭС) Кыргыз Республикасынын аймагында бюджеттик мекемелер колдонгон бухгалтердик эсепти жүргүзүүнүн жана финансылык отчеттуулукту түзүүнүн бирдиктүү усулдук негизи болуп саналат.".

2. 5-статьянын 2-пунктунда "Финансы министрлигинин" деген сөздөр "Өкмөтүнүн" деген сөзгө алмаштырылсын.

3. 6-статьянын 1 жана 2-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Кыргыз Республикасында бухгалтердик эсепке жалпы усулдук жетекчиликти камсыз кылууну Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар (мындан ары - ыйгарым укуктуу органдар) жүзөгө ашырат.

Мамлекеттик башкаруу органы катары ыйгарым укуктуу органдар республикада ФОЭС жана КС ФОЭС жүргүзүү боюнча бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзөт жана алардын колдонулушун контролдоону жүзөгө ашырат.

2. Ыйгарым укуктуу органдар:

- ФОЭС боюнча Комитет жана КС ФОЭС боюнча Кеңеш тарабынан кайрадан кабыл алынган стандарттарды жана аларга киргизилген өзгөртүүлөрдү жайылтуу үчүн шарттарды камсыз кылат;

- ФОЭС жана КС ФОЭС колдонуу боюнча кызыкдар уюмдар менен бирдикте усулдук сунуштарды иштеп чыгат;

- бухгалтердик эсепти уюштурууну жана жүргүзүүнү жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгат жана бекитет;

- ФОЭС жана КС ФОЭС ылайык бухгалтердик эсеп жана финансылык отчеттуулук жаатында билим берүү программаларын иштеп чыгууга көмөк көрсөтөт;

- ыйгарым укуктуу органдар, Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдары кабыл алган ченемдик укуктук актылардын, ошондой эле аларды колдонуу боюнча усулдук көрсөтмөлөрдүн мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- бухгалтердик эсепти жөнгө салуу маселелеринде тиешелүү мамлекеттик органдардын ишин координациялоону жүзөгө ашырат;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын бухгалтердик эсеп жана финансылык отчеттуулук боюнча ченемдик актыларынын ФОЭС жана КС ФОЭС жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келишин контролдоону жүзөгө ашырат;

- кесиптик коомдук уюмдар менен кызматташтыкты жүзөгө ашырат жана бухгалтердик эсеп тутумун өркүндөтүү максатында туруктуу консультацияларды өткөрүп турат;

- ушул мыйзамда, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында каралган башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.".

4. 8-статьянын 4-пунктунда:

пункт "субъекттердин өзүлөрү" деген сөздөрдөн мурда ", бюджеттик мекемелерден башка," деген сөздөр менен толукталсын;

"ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр "ыйгарым укуктуу органдар" деген сөздөргө алмаштырылсын.

5. 10-статьяда:

1-пунктта "ФОЭСтин талаптарына" деген сөздөр "ФОЭС жана КС ФОЭС талаптарына" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-пунктта "ФОЭСте каралган" деген сөздөр "ФОЭС жана КС ФОЭС каралган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

6. 14-статьянын 1-пунктунда "Субъекттер" деген сөз "Бюджеттик мекемелерден башка, Кыргыз Республикасынын субъекттери" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын
                   Президенти

 

А.Атамбаев