Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 Мыйзамына ылайык
2019-жылдын 1-январынан тартып
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\153c881b-56ba-4a65-a6b3-32cc3ab966b7\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2012-жылдын 31-июлу № 145

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1998-ж., № 7, 229-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 1-статьянын 1-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан ратификацияланган эл аралык келишимдерде жана башка актыларда" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. 5-статьянын 3-бөлүгүндө "эл аралык келишимдерге" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге" деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. 6-статьянын 3-бөлүгүндө "эл аралык келишимге" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге" деген сөздөргө алмаштырылсын.

4. 16-статьянын 4-бөлүгүндө:

1-пункттун мамлекеттик тилдеги текстинде "анчалык оор эмес атайын" деген сөздөр "чоң коркунуч келтирбеген" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4) адамга эркиндигинен ажыратуу менен байланышпаган жаза дайындалган кылмыштар үчүн соттуулуктар.".

5. 43-статьяда:

1-бөлүгүндө "аткаруу бийлигинин жергиликтүү органдары" деген сөздөр "жазык-аткаруу тутумунун инспекциясы менен макулдашуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-бөлүгүнүн экинчи абзацында "соттолгондун макулдугу менен" деген сөздөр алып салынсын;

4-бөлүгүнүн 4-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4) 3 жашка чейинки балдары бар аялдарга;".

6. 46-2-статьянын 2-бөлүгүндө "жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары" деген сөздөр "жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары" деген сөздөргө алмаштырылсын.

7. 46-3-статьянын 3-бөлүгү "соттолгон адамга төмөндөгү" деген сөздөрдөн кийин "бир же бир нече" деген сөздөр менен толукталсын.

8. 58-статьянын 3-бөлүгүндө ", коркунучтуу өнөкөт же өзгөчө коркунучтуу өнөкөт" деген сөздөр алып салынсын.

9. 60-статьянын 4-бөлүгүндө "мурдагы өкүм боюнча" деген сөздөр "жаңыдан жасалган кылмыш үчүн дайындалган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

10. 61-статьянын эскертүүсү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эскертүү. Алдын ала камоо - бул шектүүнү кармоо жана айыпкерди, соттолуучуну соттун өкүмү күчүнө киргенге чейинки камакка алуу мөөнөтү.".

11. 63-статьянын 5-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин" деген сөздөр алып салынсын.

12. 66-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"66-статья. Жабыр тартуучу менен макулдашууга жетишкенде

кылмыш-жаза жоопкерчилигинен бошотуу

 

(1) Чоң коркунуч келтирбеген кылмыш же анчейин оор эмес кылмыш жасаган адам, эгерде ал жабыр тартуучу менен элдешсе жана келтирилген зыянды жайгарса кылмыш-жаза жоопкерчилигинен бошотулат.

(2) Өнөкөт, коркунучтуу өнөкөт же өзгөчө коркунучтуу өнөкөт кылмыштарды жасаган адам ушул статьянын 1-бөлүгү боюнча кылмыш-жаза жоопкерчилигинен бошотулууга жатпайт.".

13. 66-1-статьяны 2-бөлүгүндө "үч айдан" деген сөздөр "алты айдан" деген сөздөргө алмаштырылсын.

14. 69-статьянын 6-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин" деген сөздөр алып салынсын.

15. 71-статьянын 1-бөлүгүндө "жазаны" деген сөздөн мурда "тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу" деген сөздөр менен толукталсын.

16. 72-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"72-статья. Жаш балдары бар соттолгондордун жазаны өтөөсүн

кийинкиге калтыруу

 

(1) Өзгөчө оор кылмыш үчүн эркиндигинен ажыратууга соттолгондон тышкары, соттолгон кош бойлуу аялга, он төрт жашка чейинки баласы бар аялга, ошондой эле оор же өзгөчө оор кылмыш үчүн соттолгондон тышкары, он төрт жашка чейинки баласы бар жана жалгыз ата-энеси болуп саналган эркекке, сот жазаны өтөө мөөнөтүн бала он төрт жашка чыкканга чейин кийинкиге калтырышы мүмкүн.

(2) Эгерде ушул статьянын 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн соттолгондор баладан баш тартышса же жазаны өтөөсү кийинкиге калтырылган соттолгондор жүрүм-турумуна көзөмөл жүргүзүүнү жүзөгө ашыруучу орган билдирген эскертүүдөн кийин баланы тарбиялоо боюнча милдеттеринен качуусун уланта берсе, сот ошол органдын сунушу боюнча жазаны өтөөнү кийинкиге калтырууну жокко чыгара алат жана соттолгондорду жазаны өтөө үчүн соттун өкүмүнө ылайык дайындалган жерге жөнөтө алат.

(3) Бала он төрт жашка чыккандан кийин сот ушул статьянын 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн соттолгондорду жазасын өтөөдөн бошотот же болбосо жазанын калган бөлүгүн жазанын кыйла жеңил түрүнө алмаштырат же жазанын калган бөлүгүн өтөө үчүн соттолгондорду тийиштүү мекемеге жөнөтүү жөнүндө чечим кабыл алат.

(4) Эгерде ушул статьянын 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн соттолгондор жазаны өтөөсү кийинкиге калтырылган мезгилде жаңы кылмыш жасаса, сот аларга ушул Кодекстин 60-статьясында каралган эрежелер боюнча жаза дайындайт.

Эскертүү. Ушул статьянын 4-бөлүгүнүн эрежелери 1998-жылдын 1-январына чейин соттолгон адамдарга 1960-жылдын 29-декабрындагы редакция менен чыккан Кыргыз Республикасынын Уголовный кодексинин 41-1-статьясын колдонуу менен жайылтылат.".

17. 82-статьянын 4-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын.

18. 136-статьяда:

аталышы жана 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"136-статья. Кат жазышуулардын, телефондо жана башка

сүйлөшүүлөрдүн, почта, телеграф, электрондук жана башка билдирүүлөрдүн жашырындуулугун бузуу

 

(1) Жарандардын кат жазышууларынын, телефондо жана башка сүйлөшүүлөрүнүн, почта, телеграф, электрондук же башка билдирүүлөрүнүн жашырындуулугу бузулганда, -

эсептик көрсөткүчтүн эки жүз өлчөмүнөн беш жүз өлчөмүнө чейин айып салуу менен жазаланат.";

2-бөлүгүнүн экинчи абзацы "иш жүргүзүү укугунан ажыратылат" деген сөздөрдөн кийин "же болбосо үч жылга чейинки мөөнөткө белгилүү кызматтарды ээлөө же белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратуу менен эки жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат" деген сөздөр менен толукталсын.

19. 172-1-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"172-1-статья. Жерлерди өзү билип ээлөө же басып алуу

 

(1) Менчигинин формасына карабастан өзү билип жер ээлеп алуу олуттуу материалдык зыян келтирсе, -

эсептик көрсөткүчтүн элүү өлчөмүндө айып салууга же үч эселенген айыпка жазаланат.

(2) Жер участогун өзү билип басып алуу, башкача айтканда, зомбулук көрсөтүү же зомбулук көрсөтөм деп коркутуу менен жер участогун мыйзамсыз ээлеп алууга багытталган атайы аракеттер, -

бир жылдан үч жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(3) Жер участогун массалык басууга катышуу, -

үч жылдан беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(4) Ушул статьянын 1, 2 жана 3-бөлүктөрүндө каралган жосундар:

1) өмүргө же саламаттыкка коркунучтуу зомбулук көрсөтүү же өлтүрөм деп коркутуу менен;

2) курал-жарак же курал-жарак катары пайдаланылуучу башка нерселерди колдонуу менен жасалса, -

беш жылдан жети жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(5) Жер участогун мыйзамсыз басып алууну уюштуруу же жетектөө, -

жети жылдан он жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

Эскертүү. Ушул статьяда кылмыш жасалган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептик көрсөткүчтөн элүү эсе ашкан зыян - олуттуу өлчөмдөгү зыян деп таанылат.

Эгерде анын аракеттеринде кылмыштын башка курамдары болбосо жана ал жабырлануучуга зыяндын ордун толтуруп берсе, жер участогун ыктыярдуу түрдө бошотуп берген адам кылмыш-жаза жоопкерчилигинен бошотулат.".

20. 172-2-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"172-2-статья. Турак-жай жана (же) турак-жай эмес жайларды,

имараттарды жана курулуштарды өзү билип басып алуу

 

(1) Менчигинин формасына карабастан турак-жай жана (же) турак-жай эмес жайларды, имараттарды жана курулуштарды өзү билип басып алуу, башкача айтканда, зомбулук көрсөтүү менен же зомбулук көрсөтөм деп коркутуу менен турак-жай жана (же) турак-жай эмес жайларды, имараттарды жана курулуштарды басып алууга багытталган атайы аракеттер, -

бир жылдан үч жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(2) Ошол эле жосундар, эгер алар:

1) адамдардын тобу тарабынан жасалса;

2) турак-жай жана турак-жай эмес жайлардын, имараттардын жана курулуштардын зыян тартышына алып келсе, -

үч жылдан беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(3) Ушул статьянын 1 жана 2-бөлүктөрүндө каралган жосундар, эгерде алар:

1) өмүргө же саламаттыкка коркунучтуу зомбулук көрсөтүү же болбосо өлтүрөм деп коркутуу менен;

2) курал-жарак же курал-жарак катары пайдаланылуучу башка нерселерди колдонуу менен,

3) уюшкан кылмыштуу топ тарабынан жасалса, -

беш жылдан жети жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(4) Менчигинин формасына карабастан турак-жай жана (же) турак-жай эмес жайларды, имараттарды жана курулуштарды мыйзамсыз басып алууну уюштуруу же аны жетектөө, -

сегиз жылдан он жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

Эскертүү: Эгерде анын аракеттеринде кылмыштын башка курамдары болбосо жана ал жабырлануучуга зыяндын ордун толтуруп берсе, жайларды, имараттарды же курулуштарды ыктыярдуу түрдө бошотуп берген адам кылмыш-жаза жоопкерчилигинен бошотулат.".

21. 177-статьянын 2-бөлүгүнүн экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен" деген сөздөр алып салынсын.

22. 178-статьянын эскертүүсүнүн экинчи абзацында "178, 184, 189, 191, 194, 197" деген сандар "178, 180, 181, 182, 184, 189, 191, 194, 197, 205" деген сандарга алмаштырылсын.

23. 180-статьянын эскертүүсүндө "181" деген сандан кийин ", 182" деген сан менен толукталсын.

24. 185-статьянын 2-бөлүгүнүн экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен же анысы жок" деген сөздөр алып салынсын.

25. 192-статьянын эскертүүсүндө "ушул главанын статьяларында каралган" деген сөздөр "ушул статьяда" деген сөздөргө алмаштырылсын.

26. 194-статьянын эскертүүсү күчүн жоготту деп таанылсын.

27. 198-статьяда:

1-бөлүгүнүн экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен" деген сөздөр алып салынсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы эскертүү менен толукталсын:

"Эскертүү. Ушул статьяда кылмыш жасалган учурга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептик көрсөткүчтөн бир миң эсе ашса, ири өлчөмдөгү кылмыш предмети деп таанылат.".

28. 199-статьянын экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен же анысы жок" деген сөздөр алып салынсын.

29. 200-статьянын экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен" деген сөздөр алып салынсын.

30. 201-статьяда:

- аталышы жана биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"201-статья. Спирт жана алкоголдук продукцияны мыйзамсыз өндүрүү,

өткөрүү

 

Спирт же алкоголдук продукцияны өткөрүү максатында мыйзамсыз өндүрүү же сактоо, ошого тете ири өлчөмдө өткөрүү, -";

- экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен же анысы жок" деген сөздөр алып салынсын;

- эскертүүдө "спирттүү ичимдиктер" деген сөздөр "алкоголдук продукциялар" деген сөздөргө алмаштырылсын.

31. 202-статьяда:

- аталышында "спирттүү ичимдиктерди" деген сөздөр "алкоголдук продукцияларды" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- биринчи абзацында "мамлекеттик стандарт белгилеген сапатка жооп бербеген спирт жана спирттүү ичимдиктерди" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга жооп бербеген алкоголдук продукцияларды" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен же анысы жок" деген сөздөр алып салынсын.

32. 204-статьянын 1-бөлүгүнүн экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен" деген сөздөр алып салынсын.

33. 205-статья төмөнкүдөй мазмундагы эскертүү менен толукталсын:

"Эскертүү. Ушул статьяда кылмыш жасалган учурга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептик көрсөткүчтөн бир миң эсе ашса ири өлчөмдөгү кылмыш предметинин наркы деп таанылат.".

34. 206-статьянын экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен же андай кылбастан" деген сөздөр алып салынсын.

35. 210-статьяда:

- 2-бөлүгүнүн 2-пунктунун экинчи абзацында жана 3-бөлүгүнүн экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен" деген сөздөр алып салынсын;

- эскертүүдө "эсе ашса" деген сөздөр "эсе ашса, ал эми өзгөчө ири өлчөмдө - эсептик көрсөткүчтөн беш миң эсе ашса" деген сөздөргө алмаштырылсын.

36. 211-статьяда:

- аталышында жана биринчи абзацында "граждандын" деген сөз "адамдын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- эскертүүнүн экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын.

37. 212-статьянын 2-бөлүгүнүн экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен же андай кылбастан" деген сөздөр алып салынсын.

38. 213-статьянын 2-бөлүгүнүн экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен" деген сөздөр алып салынсын.

39. 246-статьянын эскертүүсүнүн биринчи абзацында "Баңги заттарын контролдоо боюнча Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген баңги заттарын контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын сунуштамасы боюнча" деген сөздөр алып салынсын.

40. 247-статьянын 3-бөлүгүнүн 4-пунктунун мамлекеттик тилдеги текстинде "ири өлчөмдө" деген сөздөр "өзгөчө ири өлчөмдө" деген сөздөргө алмаштырылсын.

41. 250-статьяда:

- 1-бөлүгүнүн экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен же анысы жок" деген сөздөр алып салынсын;

- статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"(3) Ошол эле жосундар, өзгөчө ири өлчөмдөрдө жасалганда, -

мүлкүн конфискациялоо менен сегиз жылдан он эки жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.".

42. 252-статьяда:

- 1-бөлүгүнүн экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен же андай кылбастан" деген сөздөр алып салынсын;

- 2-бөлүгүнүн экинчи абзацында "беш жылга чейинки мөөнөткө" деген сөздөр "үч жылдан беш жылга чейинки мөөнөткө" деген сөздөргө алмаштырылсын.

43. 254-статьяда:

- 1-бөлүгүнүн экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен же андай кылбастан" деген сөздөр алып салынсын;

- 2-бөлүгүнүн экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен" деген сөздөр алып салынсын.

44. 261-статьянын 1-бөлүгүнүн экинчи абзацында жана 2-бөлүгүнүн 2-пунктунун экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен" деген сөздөр алып салынсын.

45. 262-статьянын экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен же андай кылбастан" деген сөздөр алып салынсын.

46. 276-1-статья төмөнкүдөй мазмундагы эскертүү менен толукталсын:

"Эскертүү. Ушул Кодекстин 276-1, 279-1-статьяларында кылмыш жасалган учурга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептик көрсөткүчтөн жыйырма эсе ашса кылмыш предметинин наркы олуттуу өлчөм, ал эми эсептик көрсөткүчтөн эки жүз эсе ашса - ири өлчөм деп таанылат.".

47. 279-статьянын эскертүүсү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эскертүү. Ушул Кодекстин 275, 276, 277, 278, 279-статьяларында кылмыш жасалган учурга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептик көрсөткүчтөн жыйырма эсе ашса олуттуу өлчөмдөгү зыян, ал эми эки жүз эсе ашса - ири өлчөмдөгү зыян деп таанылат.".

48. 279-1-статьяда:

- 1-бөлүгүнүн экинчи абзацында "кылмыш жасоо үчүн пайдаланылган материалдарды, кайра иштетүүчү жабдууларды жана транспорт каражаттарын конфискациялоо менен" деген сөздөр алып салынсын;

- 2-бөлүгүнүн 3-пунктунун экинчи абзацында жана 3-бөлүгүнүн экинчи абзацында "беш" деген сөз "алты" деген сөзгө алмаштырылсын.

49. 280-статьяда:

- 1-бөлүгүнүн биринчи абзацында "кыймылынын жана" деген сөздөр "кыймылынын жана/же" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- эскертүү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эскертүү. Ушул Кодекстин 280, 282, 283 жана 286-статьяларында кылмыш жасалган учурга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептик көрсөткүчтөн эки жүз эсе ашса - ири өлчөмдөгү зыян деп таанылат.".

50. 281-статьяда:

3-бөлүгүнүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"(3) Ушул статьянын 2-бөлүгүндө каралган жосун бир нече адамдын өлүмүнө алып келсе, -";

эскертүүдө "Ушул Кодекстин көрсөтүлгөн статьясында" деген сөздөр "ушул статьяда" деген сөздөргө алмаштырылсын.

51. 284-статьяда:

аталышы "мас абалындагы" деген сөздөрдөн кийин "же болбосо транспорт каражатын башкарууга укугу жок" деген сөздөр менен толукталсын.

биринчи абзацы "мас абалындагы" деген сөздөрдөн кийин "же болбосо транспорт каражатын башкарууга укугу жок" деген сөздөр менен толукталсын.

52. 304-статьяда:

- 1-бөлүгүнүн экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен же андай кылбастан" деген сөздөр алып салынсын;

- 2-бөлүгүнүн экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен же андай кылбастан" деген сөздөр алып салынсын;

- 3-бөлүгүнүн 3-пунктунун экинчи абзацында "беш жылга чейинки" деген сөздөр "алты жылга чейинки" деген сөздөргө алмаштырылсын.

53. 304-1-статьянын 2-бөлүгүнүн экинчи абзацында "мүлкүн конфискациялоо менен же анысыз" деген сөздөр алып салынсын.

54. 305-статьянын 1-бөлүгүнүн биринчи абзацында "граждандардын" деген сөз "ушул Кодекстин 305-1-статьясында каралган кылмыштын белгилери болбогондо, адамдардын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

55. 305-1-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"305-1-статья. Кыйноо

 

(1) Кайсы бир адамга андан же башка адамдан маалымат алуу же аны мойнуна алдыруу, ал же башка адам жасаган же жасады деп шек туудурган жосун үчүн аны жазалоо, ошондой эле коркутуу жана белгилүү бир аракеттерди жасоого аны же башка адамды мажбурлоо максатында атайылап уруп-сабаса же азапка салып кыйнаса, же кандай болбосун мүнөздөгү теңсиздикке мүнөздөлгөн кандай болбосун себеп боюнча, мындай аракет кызмат адамы тарабынан же болбосо анын шыкактоосу боюнча же анын көрүп-билүүсү менен же ичтен макулдугу менен жасалса, -

бир жылдан үч жылга чейинки мөөнөткө белгилүү кызматтарды ээлөө же белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратуу менен беш жылдан сегиз жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(2) Ошол эле жосундар:

1) адамдардын тобу тарабынан;

2) алдын ала макулдашуу боюнча адамдардын тобу тарабынан жасалса,

-

бир жылдан үч жылга чейинки мөөнөткө белгилүү кызматтарды ээлөө же белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратуу менен жети жылдан он жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(3) Ушул статьянын 1 жана 2-бөлүктөрүндө каралган жосундар:

1) кош бойлуу экени айыпкерге белгилүү болгон аялга, же жашы жетпегендерге карата жасалса;

2) алсыз абалда болгон адамга карата жасалса;

3) өзгөчө мыкаачылык менен жасалса;

4) уюшкан кылмыштуу топ тарабынан жасалса;

5) оор кесепеттерге алып келсе, ошого тете саламаттыгына оор залал келтирсе же байкабастыктан жабырлануучунун өлүмүнө алып келсе, -

бир жылдан үч жылга чейинки мөөнөткө белгилүү кызматтарды ээлөө же белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратуу менен он жылдан он беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.".

56. 306-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

"3) өзгөчө ири өлчөмдө жасалса, -".

57. 307-статья төмөнкүдөй мазмундагы эскертүү менен толукталсын:

"Эскертүү. Ушул статьяда кылмыш жасалган учурга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептик көрсөткүчтөн беш миң эсе ашса, ири өлчөмдөгү зыян деп таанылат.".

58. 331-статьянын эскертүүсүндө "өзүнүн жубайына же жакын туугандарына (ата-энеси, балдары, ага-иниси, эже-сиңдиси)" деген сөздөр "өзүнүн жубайына же өзүнүн жакын туугандарына (ата-энеси, балдары, асырап алуучулар, асырап алынгандар, ата-энеси бир жана ата-энеси башка эркек жана кыз бир туугандар, чоң ата, чоң эне, неберелери)" деген сөздөргө алмаштырылсын.

59. 358-статьянын 1-бөлүгүнүн биринчи абзацында "ар-намысын жана кадыр-баркын басмырлоо же" деген сөздөр алып салынсын.

60. 371-статья төмөнкүдөй мазмундагы эскертүү менен толукталсын:

"Эскертүү. Ушул статьяда кылмыш жасалган учурга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептик көрсөткүчтөн эки жүз эсе ашса, ири өлчөмдөгү зыян деп таанылат.".

 

2-берене.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Атамбаев