Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2012-жылдын 8-августу № 155

"Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу

1-берене.

 

"Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж. № 4, 193-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

1. 1-статья төмөнкүдөй мазмундагы 29-пункт менен толукталсын:

"29. Кыймылсыз мүлк боюнча бирдиктүү маалыматтар тутуму - кыймылсыз мүлк объекттери тууралуу, кыймылсыз мүлккө укуктарды жана чектөөлөрдү каттоо, программалык-техникалык каражаттар, маалыматтарды топтоо, жаңыртуу, сактоо жана жайылтуу технологиясы менен бирдикте бирдиктүү маалыматтар базасына киргизилген укук ээлери жөнүндө топтолгон маалыматтардын жыйындысы.".

2. 24-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Катталган укуктар жөнүндө маалыматтар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте кыймылсыз мүлк боюнча бирдиктүү маалыматтар тутумунан (КБМС) Интернет тармагы аркылуу берилиши мүмкүн.".

3. 7-глава төмөнкүдөй мазмундагы 47-2-статья менен толукталсын:

"47-2-статья. Милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган

келишимдердин негизинде кыймылсыз мүлккө карата

пайда болгон укуктарды мамлекеттик каттоо

 

1. Нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган, ээликтен ажыратуу келишимдеринин негизинде кыймылсыз мүлккө карата пайда болгон укуктарды каттоону жергиликтүү каттоо органы жүзөгө ашырат.

2. Келишимдин, арыздын жана башка документтердин долбоорлору бүтүм түзгөн жактар тарабынан берилиши же жергиликтүү каттоо органы тарабынан түзүлүшү мүмкүн. Эгерде келишимдин долбоору бүтүм түзгөн жактар тарабынан берилсе, жергиликтүү каттоо органы келишимдин мазмунунун тараптардын чыныгы ниеттерине ылайыктуулугун, бүтүмдүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбегенин, келишимде бардык олуттуу шарттар көрсөтүлгөнүн текшерүүгө милдеттүү. Кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо үчүн негиз болгон келишимдердин, арыздардын жана башка документтердин долбоорлорун түзүүнү жергиликтүү каттоо органы бүтүмдүн кайсыл болбосун тарабынын өтүнүчү боюнча жүзөгө ашырат.

3. Жергиликтүү каттоо органы бүтүмдүн бардык катышуучуларына анын мазмунун жана маанисин, тараптардын укуктарын жана милдеттерин ар тараптуу жана толук түшүндүрүүгө, кесепеттери жөнүндө эскертүүгө, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоонун башка маселелери боюнча түшүндүрмө берүүгө милдеттүү. Эгерде бүтүмдүн катышуучуларынын кимдир-бирөөсү мамлекеттик жана расмий тилди билбесе, жол-жоболонуп жаткан документтердин тексти ага котормочу тарабынан которулуп берилүүгө тийиш.

4. Жергиликтүү каттоо органынын милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган ээликтен ажыратуу келишимдерин каттоо боюнча иш-аракеттерге ыйгарым укуктуу адистери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келген иш-аракеттерди жасаган учурда мыйзамда белгиленген тартипте жоопкерчилик тартышат.

5. Жергиликтүү каттоо органынын милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган ээликтен ажыратуу келишимдерин каттоо боюнча иш-аракеттерге ыйгарым укуктуу адистери жеке жана юридикалык жактарга алардын укуктарын ишке ашырууга жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого көмөк көрсөтүүгө; жеке жана юридикалык жактарга укуктарын жана милдеттерин түшүндүрүүгө; юридикалык жактан маалыматсыздыктары аларга зыян келтирбеши үчүн жасалып жаткан иш-аракеттердин кесепеттери тууралуу эскертүүгө; кесиптик ишин жүргүзүүгө байланыштуу өздөрүнө дайын болгон маалыматтарды жашырууга, анын ичинде мыйзамда каралган учурлардан тышкары, ыйгарым укуктары токтогон же жумуштан кеткенден кийин да; милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган ээликтен ажыратуу келишимдери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына же Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык келбеген учурларда алардын негизинде пайда болгон иш-аракеттерди жасоодон баш тартууга милдеттүү.

Жергиликтүү каттоо органынын милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган, ээликтен ажыратуу келишимдерин каттоо боюнча иш-аракеттерге ыйгарым укуктуу адистери өз милдеттерин ушул Мыйзамга, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык аткарышат. Эгерде милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган, ээликтен ажыратуу келишиминин негизинде келип чыккан иш-аракеттерди жасоого байланыштуу адиске каршы жазык иши козголсо, жергиликтүү каттоо органынын милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган ажыратуу келишимдерин каттоо боюнча иш-аракеттерди жасоого ыйгарым укуктуу адисти сот жашыруун сырды сактоо милдетинен бошотушу мүмкүн.

Жогорку юридикалык билимге ээ болгон, каттоочу болуп 1 жылдан кем эмес иштеген, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органда окуу курсунан өткөн Кыргыз Республикасынын жараны жергиликтүү каттоо органынын милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган кыймылсыз мүлктү ажыратуу келишимдерин каттоо боюнча иш-аракеттерди жасоого ыйгарым укуктуу адис боло алат.

6. Жергиликтүү каттоо органы бүтүмгө катышкан бардык адамдар өздөрүнүн иш-аракеттеринин маанисин түшүнүүгө же аны жетектөөгө жөндөмдүүбү, бүтүм түзүүдө жаңылышкан жокпу, алар бүтүм түзгөн тараптардын алдоо, коркутуу, күчкө салуу кара ниети же оор жагдайлардын бар-жогун аныктоо үчүн мүмкүн болгон бардык чараларды көрүүгө милдеттүү.

7. Жергиликтүү каттоо органы бүтүмдүн ар бир катышуучусунун инсандыгын жана анын колтамгасынын аныктыгын, жарандардын жоопкерчиликке жарамдуулугун жана бүтүмгө катышып жаткан юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин укукка жөндөмдүүлүгүн текшерет. Келишимге, арызга, башка документке бүтүмдүн катышуучусунун өкүлү кол коюлган учурда жергиликтүү каттоо органы тарабынан анын ыйгарым укугу текшерилет. Өкүлдөрдүн ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жол-жоболонгон ишеним кат менен ырасталышы керек.

8. Жергиликтүү каттоо органы каттоого берилген документтердин көчүрмөлөрүн түп нускалары менен салыштырууга жана бүтүмдүн тараптарынын, ошондой эле документтердеги башка адамдардын колтамгаларынын аныктыгын текшерүүгө милдеттүү.

Каттоочу кыймылсыз мүлктүн аны ажыратып жаткан адамга таандыгын жана ажыратылып жаткан мүлккө болгон оордотуучу жана чектөөчү жагдайларды текшерүүгө милдеттүү.

9. Эгерде жаран дене-мүчөсүнүн кемчилдигинен, оорусунун кесепетинен же башка жүйөлүү себептерден улам өз колу менен кол кое албаса, анын тапшырмасы боюнча анын өзүнүн жана каттоочунун катышуусунда бүтүмгө, арызга же башка документке, жарандын өз колу менен документке кол кое албаганынын себебин көрсөтүү менен башка жаран (бүтүм анын пайдасына бекитилген жарандан, каттоочу органдын кызматкеринен башка) кол кое алат.

10. Эгерде берилген документтин аныктыгы шек туудурса, анда жергиликтүү каттоо органы аны тийиштүү органга экспертизага жиберүүгө укуктуу.

11. Жергиликтүү каттоо органы каттоо аракеттерин жүргүзүү үчүн зарыл болгон маалыматтарды жана документтерди мамлекеттик органдардан, башка мамлекеттик уюмдардан суроого укуктуу.

12. Милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган келишимдердин негизинде пайда болгон кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте жүзөгө ашырылат.".

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Атамбаев