Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\5441921e-157b-492c-b731-1c1ddb161904\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2012-жылдын 10-августу № 164

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

(КР 2015-жылдын 3-апрелиндеги № 72, 2016-жылдын 30-майындагы № 75, 2017-жылдын 24-январындагы N 10, КР 2017-жылдын 13-

апрелиндеги N 58 Кодексинин, 2017-жылдын 2-августундагы № 164 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

1-берене.

(КР 2017-жылдын 24-январындагы N 10 Мыйзамына ылайык 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүн жоготот)

 

2-берене.

(КР 2017-жылдын 24-январындагы N 10 Мыйзамына ылайык 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүн жоготот)

 

3-берене.

(КР 2017-жылдын 13-апрелиндеги N 58 Кодексине ылайык 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүн жоготот)

 

4-берене.

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2006-ж., № 4, 392-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 6-статьяда:

6-бөлүктө "; жазык-аткаруу системасынын органдарынын жана мекемелеринин катардагы жана жетекчи курамынын адамдарына" деген сөздөр "жазык-аткаруу системасынын жана башка укук коргоо органдарынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы эскертүү менен толукталсын:

"Эскертүү. Укук коргоо органдары деп ички иштер, улуттук коопсуздук, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча каржы полициясы, жазык-аткаруу системасы, прокуратура, бажы кызмат органдары, ошондой эле баңги заттарын көзөмөлдөө боюнча органдар түшүнүлөт.".

2. 27-статьяда "ички иштер органдарынын, коопсуздук мекемелеринин жана органдарынын, финансы полиция органдарынын, жазык-аткаруу система органдарынын, бажы органдарынын" деген сөздөр "укук коргоо органдарынын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. 7-глава төмөнкүдөй мазмундагы 58-1-статья менен толукталсын:

"58-1-статья. Мамлекеттик же муниципалдык кызматтын кызмат ордун ээлеген жаран менен эмгек келишимин же жарандык-укуктук келишим түзүүдө ага коюлуучу чектөөлөр

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тизмекке киргизилген мамлекеттик же муниципалдык кызматтын кызмат ордун ээлеген жаран мамлекеттик же муниципалдык кызматтан бошотулгандан кийин 2 жылдын ичинде мамлекеттик же муниципалдык кызматчылардын жүрүм-турумуна болгон талаптарды сактоо жана кызыкчылыктардын кагылышын жөнгө салуу боюнча тиешелүү комиссиянын макулдугу менен, эгерде бул уюмду башкаруунун мамлекеттик, муниципалдык (администрациялык) башкаруунун айрым иш-милдеттери мамлекеттик же муниципалдык кызматчынын кызматтык милдеттерине кирген болсо, жарандык-укуктук келишимдин (жарандык-укуктук келишимдердин) шартында бул уюмда эмгек келишиминин шарттарында кызмат ээлөөгө жана бул уюмда айына наркы отуз эсептик көрсөткүчтөн ашкан иш аткарууга (ушул уюмга кызмат көрсөтүүгө) укуктуу.

Комиссия эмгек келишиминин шарттарында ушул уюмда кызмат ээлөөгө жана же жарандык-укуктук келишимдин шарттарында ушул уюмда иш аткарууга (бул уюмга кызмат көрсөтүүгө) макулдугун берүү жөнүндө жарандын жазуу жүзүндөгү кайрылуусун Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте, көрсөтүлгөн кайрылуу келип түшкөн күндөн тартып 7 күндүн ичинде кароого жана кабыл алынган чечим тууралуу бир жумушчу күндүн ичинде жаранга жазуу жүзүндө билдирүү жөнөтүүгө жана 3 жумушчу күндүн ичинде ага кабарлоого милдеттүү.

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тизмектеги мамлекеттик же муниципалдык кызматтын кызмат ордун ээлеген жаран мамлекеттик же муниципалдык кызматтан бошотулгандан кийин 2 жылдын ичинде ушул статьянын 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн ишти аткаруу (кызмат көрсөтүү) үчүн эмгек же жарандык-укуктук келишим түзүүдө иш берүүчүгө өзүнүн акыркы иштеген жери тууралуу маалыматтарды билдирүүгө милдеттүү.

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тизмектеги мамлекеттик же муниципалдык кызматтын кызмат ордун ээлеген жаран мамлекеттик же муниципалдык кызматтан бошогондон кийин ушул статьянын 3-бөлүгүндө каралган талаптарды сактабаса, ушул статьянын 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн ишти аткаруу үчүн көрсөтүлгөн жаран менен түзүлгөн эмгек келишимин же жарандык-укуктук келишимди токтотууга алып келет.

Иш берүүчү ушул статьянын 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн ишти аткарууга (кызматтарды көрсөтүүгө) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тизмектеги мамлекеттик же муниципалдык кызматтын кызмат ордун ээлеген жаран менен эмгек же жарандык-укуктук келишим түзүүдө ал мамлекеттик же муниципалдык кызматтан бошотулгандан кийин 10 күндүн ичинде мындай келишим түзүлгөндүгү тууралуу анын акыркы иштеген жери боюнча мамлекеттик же муниципалдык кызматтын жалдоочусуна (иш берүүчүсүнө) билдирүүгө милдеттүү.

Ушул статьянын 5-бөлүгүндө көрсөтүлгөн милдеттер иш берүүчү тарабынан аткарылбаса, укук бузуу болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке алып келет.

Эгерде бул уюмду мамлекеттик башкаруунун айрым иш-милдеттери жарандык же муниципалдык кызматчынын кызматтык милдеттерине кирген болсо. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда, ушул статьянын 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн эмгек келишиминин шартында кызмат ээлөө үчүн жана (же) жарандык-укуктук келишимдин (жарандык-укуктук келишимдердин) шартында бул уюмда иш аткаруу (ушул уюмга кызмат көрсөтүү) үчүн тыюу салуу жаран тарабынан сакталгандыгын текшерүү жана мындай жаран менен түзүлгөн эмгек келишиминин шарттары же жарандык-укуктук келишимдин шарттары иш берүүчү тарабынан сакталгандыгын текшерүү Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.".

4. 69-статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"Тиешелүү мамлекеттик органда мамлекеттик кызматта иштөөнүн спецификасын эске алган иш берүүчүнүн демилгеси боюнча ошол эле уюмда башка туруктуу же убактылуу ишке мамлекеттик кызматчыны ротациялоонун (которуунун) өзгөчөлүктөрү тиешелүү мыйзамдарда белгилениши мүмкүн.".

5. 83-статьяда төмөнкүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

"Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана башка муниципалдык ченемдик-укуктук актыларда каралган тартипте мамлекеттик кызматты, муниципалдык кызматты ээлеген адам ишеним жоготкондугуна байланыштуу төмөнкү учурларда бошотулууга жатат:

- түздөн-түз акчалай же товардык баалуулуктарды тейлеген кызматкер күнөөлүү аракеттерди жасаганда;

- кызыкчылыктардын кагылышуусунун бир тарабы болуп эсептелген адам тарабынан аны алдын алуу жана (же) жөнгө салуу боюнча чаралар көрүлбөгөндө;

- адам тарабынан өзүнүн кирешелери жөнүндө, мүлкү жана мүлктүк мүнөздөгү милдеттенмелери тууралуу, ошондой эле өзүнүн жубайынын жана жашы жетелек балдарынын кирешелери жөнүндө, мүлкү жана мүлктүк мүнөздөгү милдеттенмелери тууралуу маалымат берилбесе же болбосо атайын жалган же толук эмес маалыматтарды берсе;

- мыйзамда белгиленген учурларды кошпогондо, адам коммерциялык уюмдун башкаруу органынын ишине акы алуунун негизинде катышса;"

- адам тарабынан ишкердик иш жүзөгө ашырылса;

- эгерде Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса, Кыргыз Республикасынын аймагында аракеттенген саясий партиялардын, башкаруу органдарынын жана чет мамлекеттик коммерциялык эмес өкмөттүк эмес органдардын камкорчулук же байкоо кеңештеринин, башка коммерциялык эмес өкмөттүк эмес уюмдардын, алардын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн курамына кирсе.

Мамлекеттик же муниципалдык кызматты ээлеген адамга кызыкчылыктардын кагылышына алып келген же алып келе турган жеке кызыгуу ага баш ийген адамда пайда болгондугу белгилүү болуп калса, таламдардын кагылышуусун алдын алуу жана (же) жөнгө салуу боюнча чараларды көрбөгөн учурда ишеним жоготкондугуна байланыштуу бошотулууга (кызматтан бошотулууга) тийиш.".

6. 427-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык каралат" деген сөздөр "соттук эмес тартипте чечилет" деген сөздөргө алмаштырылсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы сүйлөм менен толукталсын: "Ушул статьяда белгиленген тартипте кабыл алынган чечимдер даттанылууга жатпайт.".

 

5-берене.

"Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы. 2009-ж., № 7, 734-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:

1. 44-статьянын 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Прокуратура органдарынын жана мекемелеринин кызматкерлеринин эмгектик карым-катнашы ушул Мыйзамда каралган өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен, мамлекеттик кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөө тартибин регламеттөөчү ченемдик укуктук актыларда жөнгө салынат. Кызматкерлер кызмат өтөө маселеси боюнча прокуратура органдарынын жана мекемелеринин жетекчилеринин чечимдерине жогору турган жетекчиге жана (же) сотко даттанууга укуктуу.".

2. 48-статьяда:

2-бөлүгү "кармоого" деген сөздөн мурда "алар кызматтык милдеттерин аткарууда" деген сөздөр менен толукталсын;

3-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын.

3. 49-1-статья күчүн жоготту деп таанылсын.

 

6-берене.

 (КР 2016-жылдын 30-майындагы № 75 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

 

7-берене.

 (КР 2016-жылдын 30-майындагы № 75 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

 

8-берене.

"Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 7, 999-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:

1. 13-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Акимге, анын орун басарларына, жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын органдарынын жана аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерине төмөнкүлөргө тыюу салынат:

1) педагогикалык, илимий жана башка чыгармачылык иштен тышкары акы төлөнүүчү бөлөк иш менен алектенүүгө. Мында эгерде Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында же мамлекеттик бийлик органдарынын чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, эл аралык же чет өлкөлүк уюмдары менен өз ара негизиндеги сүйлөшүүлөрүндө башкача каралбаса, окутуу, илимий жана башка чыгармачылык иш чет мамлекеттин, эл аралык жана чет өлкөлүк уюмдардын, чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын эсебинен каржыланбайт;

2) жеке өзү же ишенимдүү адамдар аркылуу ишкердик менен алектенүүгө, уюштуруу-укуктук формасына карабастан чарба жүргүзүүчү субъекттерди башкарууга жеке катышууга, ошондой эле өзүнүн кызмат абалын муниципалдык кызматчы же анын үй-бүлө мүчөлөрү үчүн кандай болбосун тике же кыйыр пайда алуу менен ишкердикти жүзөгө ашырууда жеке же юридикалык жактарга көмөк көрсөтүү үчүн пайдаланууга;

3) эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса, мамлекеттик бийлик органында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында үчүнчү жактардын иштери боюнча ишке ишенимдүү адам же өкүл болууга;

4) маалыматты, материалдык-техникалык, каржы жана маалыматтык камсыз кылуу каражаттарын, кызматтык автотранспорт каражаттарын жана кызматтык иш үчүн гана арналган башка мамлекеттик мүлктү кызматтык эмес максаттарда пайдаланууга;

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралбаган кызматтык милдеттерин аткаруу менен байланыштуу жеке жана юридикалык жактардан сыйакыларды (ссудаларды, акчалай же башка сыйакыны, кызмат көрсөтүүлөрдү, көңүл ачууларга, эс алууларга, транспорт чыгымдарына төлөөнү ж.б.) жана белектерди алууга. Протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектер тийиштүүлүгүнө жараша Кыргыз Республикасынын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын менчиги болуп таанылат жана акт боюнча тийиштүү болгон мамлекеттик органга же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органга өткөрүлүп берилет. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын ээлеген, туруктуу негизде ээлеп турган адам, протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алган белектерди тапшырса, аларды Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте сатып ала алат.

6) өзүнүн кызматтык ишине байланыштуу жана кызмат убагында саясий партиялардын, коомдук бирикмелердин жана диний уюмдардын иштерин кандайдыр бир формада түзүүгө, аларга катышууга же көмөк көрсөтүүгө; кызмат иштерин партиянын программаларына жана чечимдерине баш ийдирүүгө тыюу салынат.

7) өзү менен туугандык мамилелерде болгон адамдарды (ата-энеси, жубайы, ага-инилери, эже-сиңдилери жана балдары) түздөн-түз ага баш ийген кызматка дайындоого;

8) өзүнүн ыйгарым укугу болбой туруп, кызматы менен байланышкан милдеттенмелерди өзүнө алууга жана убада берүүгө;

9) мамлекеттик кызматчынын өзүнүн жана үй-бөлө мүчөлөрүнүн, ошондой эле анын жакын туугандары болуп саналган адамдардын жеке кызыкчылыктарын түздөн-түз козгогон маселелерди чечүү максатында өзүнүн кызматтык абалын пайдаланууга;

10) иш таштоолорду, митингдерди, манифестацияларды уюштурууга же ага катышууга же башка аракеттери менен мамлекеттик органдардын иштешине жана мамлекеттик кызматчылардын кызматтык ыйгарым укуктарын аткаруусуна тоскоолдук кылууга;

11) кызматтык милдеттерди аткарууга байланыштуу ага белгилүү болуп калган, Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык кирүү мүмкүнчүлүгү чектелген маалыматтарды кызматтык милдеттери менен байланышпаган максаттарда ачыкка чыгарууга жана колдонууга;

12) эгерде Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринде, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында же мамлекеттик бийлик органдарынын чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, эл аралык же чет өлкөлүк уюмдары менен өз ара негизиндеги сүйлөшүүлөрүндө башкача каралбаса, башкаруу органдарынын, камкорчулук же байкоо кеңештеринин, башка чет өлкөлүк коммерциялык эмес өкмөттүк эмес уюмдардын жана алардын Кыргыз Республикасынын аймагында иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмдөрүнүн курамына кирүүгө;

13) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын, муниципалдык органдарынын чет өлкөлүк мамлекеттердин мамлекеттик же муниципалдык органдары, эл аралык же чет өлкөлүк уюмдар менен келишимдери боюнча жүзөгө ашырылуучу иш сапарлардан кошпогондо, жеке жана юридикалык жактардын каражаттарынын эсебинен Кыргыз Республикасынан тышкары кызматтык иш сапарларга чыгууга;

14) туруктуу негизде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын ээлеп турган адам катары жарыялоолор жана чыгып сүйлөөлөр үчүн калем акы алууга;

15) шайлоолорду даярдоодо жана өткөрүүдө шайлоо комиссияларынын ишине, ошондой эле референдумдарды өткөрүү боюнча комиссиялардын ишине кийлигишүүгө.".

2. 14-статьянын 1-бөлүгүнүн экинчи абзацында "анысы мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбаган же алынбаган" деген сөздөр "соттуулугу жоюлганына же алып салынганына карабастан" деген сөздөргө менен алмаштырылсын.

3. 15-статья төмөнкүдөй мазмундагы "3-1" пункт менен толукталсын:

"3-1) төмөнкү негиздердин биринен улам ишенимин жоготкон учурда:

"- кызыкчылыктардын кагылышуусунун тарабы болуп саналганда, анын алдын алуу жана/же аны жөнгө салуу боюнча өз убагында аракеттерди көрбөсө;

- жеке өзү же ишенимдүү адамдар аркылуу ишкердик менен алектенсе;

- коммерциялык уюмдардын башкаруу органында иштесе (мыйзамда каралган учурларды кошпогондо);

- мүлкү жана кирешелери жөнүндө декларация бербесе же так эмес же толук эмес маалыматтарды берсе;

- башка мамлекеттин жарандыгы бар экендигин жаап-жашырса.".

 

9-берене.

"Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 7, 1004-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

42 жана 48-беренелеринин экинчи абзацтарында "анысы мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбаган же алынбаган" деген сөздөр "соттуулугу жоюлганына же алып салынганына карабастан" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

10-берене.

(КР 2017-жылдын 2-августундагы № 164 Мыйзамына ылайык 2017-жылдын 1-октябрынан тартып күчүн жоготот)

 

11-берене.

 (КР 2015-жылдын 3-апрелиндеги № 72 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

12-берене.

"Изин суутпай издөө иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы. 1999-ж., № 2, 79-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

2-статьянын сегизинчи абзацында "жашыруун" деген сөз "маалымдуу жана маалымсыз түрдө" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

13-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Атамбаев