Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

2012-жылдын 13-декабры № 199

 

"Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу"

 

1-берене.

 

"Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж.,№2, 130-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 6-беренеде:

3 жана 4-бөлүктөрдө "каттоочу орган" деген сөздөр "Өкмөт" деген сөзгө алмаштырылсын;

8-бөлүгү "коммерциялык эмес уюмдардын жана" деген сөздөрдөн кийин "финансы-кредиттик мекемелердин," деген сөздөр менен толукталсын;

9-бөлүктүн үчүнчү абзацында "каттоочу орган тарабынан жүзөгө ашырылат" деген сөздөр "Өкмөт тарабынан жүзөгө ашырылат" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. 7-берененин 4-бөлүгүндө:

биринчи абзацында "ыйгарым укуктуу жактын" деген сөздөр "юридикалык жактын, филиалдын (өкүлчүлүктүн) жетекчисинин" деген сөздөргө алмаштырылсын;

экинчи абзацында "каттоочу орган" деген сөздөр "Өкмөт" деген сөзгө алмаштырылсын.

3. 8-берененин 2-бөлүгүндө "чет өлкөлүк жана эл аралык уюмдардын" деген сөздөрдөн мурда "финансы-кредиттик мекемелердин," деген сөздөр менен толукталсын.

4. 9-берененин 1-бөлүгүнүн экинчи абзацында "органдарды" деген сөз "мекемелерди" деген сөзгө алмаштырылсын.

5. 10-беренеде:

10-бөлүгүндө "каттоочу орган" деген сөздөр "Өкмөт" деген сөзгө алмаштырылсын;

13-бөлүгүндө:

- биринчи абзацында "коммерциялык эмес уюмдардын жана" деген сөздөрдөн кийин "финансы-кредиттик мекемелердин," деген сөздөр менен толукталсын; "каттоочу орган" деген сөздөр "Өкмөт" деген сөзгө алмаштырылсын;

- экинчи абзацында "каттоочу орган" деген сөздөр "Өкмөт" деген сөзгө алмаштырылсын;

берене төмөнкүдөй мазмундагы 16-бөлүк менен толукталсын:

"16. Мамлекеттик кайра каттоо же болбосо ишин токтотууну каттоо жол-жобосунан өтүп жаткан, 1997-жылдын 1-январына чейин катталган (кайра катталган) юридикалык жактар, филиалдар (өкүлчүлүктөр) мамлекеттик статистика органы тарабынан берилген юридикалык жак, филиал (өкүлчүлүк) жөнүндө маалыматтарды камтыган документти кошумча беришет.".

6. 11-беренеде:

3-бөлүгүнүн үчүнчү абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

4-бөлүгүндө:

- экинчи абзацында "каттоочу орган" деген сөздөр "Өкмөт" деген сөзгө алмаштырылсын;

- алтынчы абзацында "фамилиясы, аты-жөнү, туулган жылы жана дареги көрсөтүлгөн" деген сөздөр алып салынсын;

4-1-бөлүгүнүн экинчи абзацында "каттоочу орган" деген сөздөр "Өкмөт" деген сөзгө алмаштырылсын;

5-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:

"- уюштуруу документтеринин бирден нускасын берүүгө (финансы-кредиттик мекемелер жана коммерциялык эмес уюмдар үчүн);".

7. 12-беренеде:

3-бөлүгүнүн экинчи абзацында "каттоочу орган" деген сөздөр "Өкмөт" деген сөзгө алмаштырылсын;

6-бөлүгүнүн экинчи абзацында "аткаруучу органынын" деген сөздөр алып салынсын;

8-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:

"- уюштуруу документтеринин бирден нускасын берүүгө (финансы-кредиттик мекемелер жана коммерциялык эмес уюмдар үчүн);".

8. 13-беренеде:

3-бөлүгүнүн экинчи абзацында "каттоочу орган" деген сөздөр "Өкмөт" деген сөзгө алмаштырылсын;

4-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Социалдык фонддун органынын камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карызы жоктугу жөнүндө жана салык органынын салыктар боюнча карызы жоктугу жөнүндө маалымкаттарынын колдонулуу мөөнөтү көрсөтүлгөн документтер берилген күндөн тартып 6 айдан ашпоого тийиш.".

9. 14-беренеде:

"салык органдарына жана (же) Социалдык фонд органдарына" деген сөздөр "салык органына жана (же) Социалдык фонд органына" деген сөздөргө алмаштырылсын;

төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Юридикалык жакты мажбурлап жоюу жөнүндө соттун белгиленген тартипте мыйзамдуу күчүнө кирген чечими каттоо органы тарабынан иш-аракетин токтотууну каттоо жөнүндө буйрук чыгаруу үчүн негиз болуп саналат.".

10. 15-беренеде:

1-бөлүгүнүн экинчи абзацында "каттоочу орган" деген сөздөр "Өкмөт" деген сөзгө алмаштырылсын;

3-бөлүгүндө:

- биринчи абзацында "Чет өлкөлүк" деген сөздөрдөн мурда "Финансы-кредиттик мекемелердин," деген сөздөр менен толукталсын; "Чет өлкөлүк" деген сөздөр "чет өлкөлүк" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"филиалды (өкүлчүлүктү) түзүү жөнүндө чечим кабыл алган финансы-кредиттик мекеменин, чет өлкөлүк же эл аралык уюмдун уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрүн.";

4-бөлүгүндө:

- үчүнчү абзацында "чет өлкөлүк" деген сөздөрдөн мурда "финансы-кредиттик мекемелердин," деген сөздөр менен толукталсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:

"- уюштуруу документтеринин бирден нускасын берүүгө (финансы-кредиттик мекемелердин, чет өлкөлүк же эл аралык уюмдардын филиалдары (өкүлчүлүктөрү) үчүн);";

6-бөлүгүндө "каттоодон кийин" деген сөздөрдөн кийин "финансы-кредиттик мекемелердин," деген сөздөр менен толукталсын.

11. 16-беренеде:

1-бөлүгүнүн бешинчи абзацында "чет өлкөлүк" деген сөздөрдөн мурда "финансы-кредиттик мекемелердин," деген сөздөр менен толукталсын;

3-бөлүгүндө:

- экинчи абзацында "каттоочу орган" деген сөздөр "Өкмөт" деген сөзгө алмаштырылсын;

- жетинчи абзацында "Чет өлкөлүк" деген сөздөрдөн мурда "Финансы-кредиттик мекемелердин," деген сөздөр менен толукталсын; "Чет өлкөлүк" деген сөздөр "чет өлкөлүк" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын;

"- уюштуруу документтеринин бирден нускасын берүүгө (финансы-кредиттик мекемелердин, чет өлкөлүк же эл аралык уюмдардын филиалдары (өкүлчүлүктөрү) үчүн);";

7-бөлүгүндө "каттоодон кийин" деген сөздөрдөн кийин "финансы-кредиттик мекемелердин," деген сөздөр менен толукталсын.

12. 17-беренеде:

1-бөлүгүндө:

- экинчи абзацында "каттоочу орган" деген сөздөр "Өкмөт" деген сөзгө алмаштырылсын;

- алтынчы абзацында "чет өлкөлүк" деген сөздөрдөн мурда "финансы-кредиттик мекемелердин," деген сөздөр менен толукталсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы жетинчи абзац менен толукталсын:

"- каттоо жыйымын төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияны;";

2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

"Социалдык фонддун органынын камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карызы жоктугу жөнүндө жана салык органынын салыктар боюнча карызы жоктугу жөнүндө маалымкаттарынын колдонулуу мөөнөтү көрсөтүлгөн документтер берилген күндөн тартып 6 айдан ашпоого тийиш.".

13. 20-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

"Мамлекеттик реестрден маалыматтар мамлекеттик мекемелерге акысыз берилет.".

14. 24-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. 1997-жылдын 1-январына чейин катталган (кайра катталган) юридикалык жактар, филиалдар (өкүлчүлүктөр) 2015-жылдын 1-январына чейин белгиленген тартипте мамлекеттик кайра каттоодон же иш-аракетинин токтолушун каттатуудан өтүүгө милдеттүү.

2015-жылдын 1-январына чейин белгиленген тартипте мамлекеттик кайра каттоодон же иш-аракетинин токтотулушу каттоодон өтпөгөн юридикалык жактар, филиалдар (өкүлчүлүктөр) Социалдык фонддун органынын жана (же) салык органынын тиешелүү арызынын негизинде сот тарабынан мажбурлап жоюлууга жатат.".

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Атамбаев