Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

2013-жылдын 15-июну № 96 

 

"Энергияны үнөмдөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

1-берене.

 

"Энергияны үнөмдөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-ж., № 12, 497-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 6 жана 6-1-статьялар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн энергияны үнөмдөө

боюнча мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруудагы

ыйгарым укуктары

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн энергияны үнөмдөө чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктары төмөнкүлөрдү камтыйт:

- энергияны үнөмдөө жагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнү;

- энергияны үнөмдөө чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу боюнча, ошондой эле көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча энергияны үнөмдөөнүн мамлекеттик тутумунун жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын түзүмдөрүн аныктоону;

- "Энергетика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана башка кабыл алынган ченемдик укуктук актыларга ылайык Улуттук энергетикалык программаны ишке ашырууга контролду жүзөгө ашырууну;

- компетенциясынын чектеринде энергияны үнөмдөө чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды кабыл алууну;

- энергияны үнөмдөөнүн региондук жана тармактык программаларын бекитүүнү.

 

6-1-статья. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын ыйгарым

укуктары

 

Энергияны үнөмдөө чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ыйгарым укуктары төмөнкүлөрдү камтыйт:

- отунду жана энергияны пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу максаттарында инвестицияларды тартуу үчүн зарыл шарттарды түзүүнү;

- энергияны үнөмдөө боюнча илимий изилдөө жана тажрыйбалык-конструктордук иштерди координациялоону;

- ушул жагындагы энергиянын натыйжалуу техникасын жана продукциясын, алдыңкы технологияны, башкаруу ыкмаларын жана илимий изилдөөлөрдү ишке киргизүүнү, энергиянын калдык ресурстарын жана таштандыларды утилдештирүүнү, ошондой эле күндүн, шамалдын, суунун энергиясын жана энергиянын башка булактарын пайдалануучу технологияларды киргизүү боюнча долбоорлордун жүзөгө ашырылышына көмөк көрсөтүүнү;

- өнөр жайлык базаны өнүктүрүүгө жана энергияны эсептөө, контролдоо жана башкаруу приборлорунун, энергиялык жактан натыйжалуу жана экологиялык жактан коопсуз энергетикалык орнотмолорду, курулуш материалдарын жана буюмдарды чыгарууга көмөк көрсөтүүнү;

- энергияны үнөмдөө чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууну;

- кийин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө бекитүүгө сунуш кылуу менен энергияны үнөмдөөнүн региондук жана тармактык программаларын иштеп чыгууну координациялоону;

- энергияны үнөмдөөнүн ченемдик-укуктук, усулдук жана экономикалык механизмдерин иштеп чыгууну жана кайта жаңылануучу энергетикалык ресурстарды пайдаланууга түрткү берүүнү;

- энергияны үнөмдөө жагында илимий изилдөөлөрдү уюштурууну;

- эл аралык кызматташууга катышууну.

Энергияны үнөмдөө чөйрөсүндөгү көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ыйгарым укуктары төмөнкүлөрдү камтыйт:

- отун-энергетикалык ресурстарды натыйжалуу пайдалануу үчүн техникалык көзөмөлдү уюштурууну жана жүзөгө ашырууну;

- электр жана жылуулук энергиясын өндүрүүчүлөрдүн энергия менен жабдуучу уюмдардын тармагына кирүүсүн камсыз кылуу жана тармактардын иш режиминин зарыл болгон техникалык жана башка ченемдерин сактоо боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырууну.".

2. 7-статьяда:

1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары энергияны үнөмдөөнүн региондук жана тармактык программаларын ишке ашырууну камсыз кылышат.";

2-бөлүгүнүн экинчи абзацында "мамлекеттик жана аймактык" деген сөздөр "региондук жана тармактык" деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. 8-статьяда:

1-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан атайын ыйгарым укук берилген энергияны үнөмдөө тармагындагы мамлекеттик орган" деген сөздөр "энергияны үнөмдөө чөйрөсүндө көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4 жана 5-бөлүктөрүндө ар түрдүү жөндөмө формаларындагы "энергияны үнөмдөө тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "энергияны үнөмдөө чөйрөсүндө көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

4. 9-статьянын 2-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик энергетика инспекциясы тарабынан" деген сөздөр "энергияны үдөмдөө чөйрөсүндө көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан" деген сөздөргө алмаштырылсын.

5. 11-статьянын 5-бөлүгүндө "Энергияны үнөмдөө тармагындагы ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр "Энергияны үнөмдөө чөйрөсүндө көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

6. 15-статьянын 3-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү укук берген орган" деген сөздөр "энергияны үнөмдөө чөйрөсүндө көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

7. 23-статьяда "энергияны үнөмдөө тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөр "энергияны үнөмдөө чөйрөсүндө саясатты иштеп чыгуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

8. 24-статьяда "энергия үнөмдөө жагында ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган" деген сөздөр "энергияны үнөмдөө чөйрөсүндө көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Атамбаев