Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

2013-жылдын 24-июну № 99

 

"Энергетика жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу

 

1-берене.

 

"Энергетика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 1996-жылдын 30-октябрындагы № 56 Мыйзамына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:

1. 3-статьяда:

мамлекеттик тилдеги сегизинчи абзацында "Кыргыз Республикасынын энергетика тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөр "энергетика чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын;

расмий тилдеги сегизинчи абзацында "государственным органом управления по энергетике при Правительстве Кыргызской Республики" деген сөздөр "уполномоченным государственным органом по выработке политики в сфере энергетики" деген сөздөргө алмаштырылсын;

он төртүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"энергетика чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан энергетика жаатындагы саясатты иштеп чыгууну жана мамилелерди жөнгө салууну жүзөгө ашырууга ыйгарым укук берилген аткаруу бийлигинин органы;";

статья төмөнкүдөй мазмундагы он бешинчи абзац менен толукталсын:

"энергетика чөйрөсүндөгү көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан электр, жылуулук энергиясын жана жаратылыш газын иштеп чыгуу, берүү, бөлүштүрүү жана керектөөнүн техникалык коопсуздугун, ишенимдүүлүгүн жана үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу, ошондой эле аларды пайдалануунун натыйжалуулугу чөйрөсүндө жөнгө салууну жүзөгө ашырууга ыйгарым укук берилген аткаруу бийлигинин органы.".

2. 6-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн отун-энергетика

комплексиндеги ыйгарым укуктары

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү энергетикалык программаны аныктайт жана ушул Мыйзамга, башка ченемдик укуктук актыларга ылайык ушул программанын ишке ашырылышын контролдоону жүзөгө ашырат, отун-энергетика комплексинин ишканаларынын өндүрүштүк жана чарбалык иштерине түздөн-түз кийлигишпейт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн отун-энергетика комплекси чөйрөсүндөгү функциялары төмөнкүлөрдү камтыйт:

отун-энергетика комплексинде бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнү;

отун-энергетика комплексинин продукцияларына жалпы баа саясатын аныктоону;

экономика негизделген жана социалдык жактан алгылыктуу баа жана тариф түзүүнүн механизмдерин белгилөөнү;

компетенциясынын чектеринде отун-энергетика комплексиндеги мамилелерди жөнгө салууга багытталган ченемдик укуктук актыларды кабыл алууну;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн отун-энергетика комплекси чөйрөсүндө мамилелерди жөнгө салууга багытталган ченемдик укуктук актыларынын талаптагыдай аткарылышын контролдоону жүзөгө ашырууну;

суу, минералдык жана башка энергетикалык ресурстарды пайдаланууга укуктарды жана мүлктүк укуктарды берүү жана өткөрүп берүүнү.".

3. 8-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"8-статья. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар

 

Энергетика чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу боюнча жана энергетика чөйрөсүндөгү көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар энергетика ишканаларынан көз карандысыз иштешет жана алардын өндүрүштүк жана чарбалык иштерине түздөн-түз кийлигишпейт.

Энергетика чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган өзүнүн ишин төмөнкү принциптерге ылайык жүзөгө ашырат:

отун-энергетика комплексинде терс кесепеттерди болтурбоо үчүн иш жөнүндө макулдашууларды пайдалануу;

атаандаштык мүмкүн болгон жааттарда:

энергетика чөйрөсүндөгү рынокторду өнүктүрүүнү жана атаандаш өндүрүүчүлөрдүн пайда болушун колдоо;

атаандаштык үчүн жагымдуу шарттарды түзүү.

Энергетика чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ыйгарым укуктары төмөнкүлөрдү камтыйт:

отун-энергетика комплексине инвестицияларды тартуу үчүн зарыл шарттарды түзүүнү;

Улуттук энергетикалык программаны иштеп чыгууну жана жүзөгө ашырууну;

энергетика жана жылуулук өнөр жайы жаатында иштин терс таасирлеринен айлана чөйрөнү коргоо боюнча программаларды иштеп чыгууну;

отун-энергетика комплекси тармактарын монополиядан ажыратуу боюнча программаларды иштеп чыгууну;

энергияны үнөмдөө боюнча программаларды иштеп чыгууну;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык электр-, жылуулук энергиясын жана жаратылыш газын өндүрүү, өткөрүп берүү, бөлүштүрүү жана сатуу укугуна лицензия берүүнү;

өндүрүүчүлөрдү монополиядан ажыратуу саясатын жүргүзүүнү, атаандаштыкты өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүүнү, электр берүү жана газ менен камсыз кылуу тутумунун чубалгыларына бардык атаандаштардын жетүүсүнүн бирдей мүмкүнчүлүктөрүн жана шарттарын камсыз кылууну;

электр-, жылуулук энергиясын жана жаратылыш газын, көмүрдү, нефтини, нефтепродуктуларды натыйжалуу пайдаланууга көмөк көрсөтүүнү;

энергиянын кайта жаңылануучу булактарын өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө көмөк көрсөтүүнү;

жылуулук энергиясына жана жаратылыш газына тарифтерди белгилөөнү;

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин макулдугу менен электр энергиясына тарифтерди белгилөөнү;

кардарлардын даттанууларын териштирүү механизмин иштеп чыгууну жана керектөөчүлөрдүн жана энергетикалык кызмат көрсөтүүлөрдү жана электр энергиясын берүүчү ишканалардын ортосундагы, ошондой эле ишканалардын өздөрүнүн ортосундагы талаш-тартыштарды чечүүнү;

башка мамлекеттик органдар менен бирдикте техникалык жардам программаларын координациялоону;

энергияны үнөмдөө боюнча программаларды ишке ашырууну;

отун-энергетика комплекси тармактарын монополиядан ажыратуу боюнча программаларды ишке ашырууну.

Энергетика чөйрөсүндөгү көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ыйгарым укуктары төмөнкүлөрдү камтыйт:

отун-энергетика комплексинде мамилелерди жөнгө салууга багытталган ченемдик укуктук актыларды ишке ашырууну;

энергетикалык ресурстардын пайдаланылышын жана алардын күтүлүшүн контролдоону жүзөгө ашырууну.".

4. 9-статья күчүн жоготту деп таанылсын.

5. 10-статьяда "Кыргыз Республикасынын энергетика тармагындагы" деген сөздөр "Энергетика чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу боюнча" деген сөздөргө алмаштырылсын.

6. 11-статья күчүн жоготту деп таанылсын.

7. 12-статьяда "Кыргыз Республикасынын энергетика тармагындагы" деген сөздөр "энергетика чөйрөсүндөгү көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча" деген сөздөргө алмаштырылсын.

8. 16-статьянын 3-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын энергетика тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын" деген сөздөр "энергетика чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу боюнча жана энергетика чөйрөсүндөгү көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Атамбаев