Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\6c4cee42-d8e4-41c5-a7f3-f5d4697f86af\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2013-жылдын 11-июлу № 129

Кыргыз Республикасынын
 айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

(КР 2017-жылдын 24-январындагы N 10 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

1-берене.

(КР 2017-жылдын 24-январындагы N 10 Мыйзамына ылайык 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүн жоготот)

 

2-берене.

"Изин суутпай издөө иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1999-ж., № 2, 79-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 2-статьяда:

онунчу жана он биринчи абзацтар ("Телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоо" жана "Байланыштын техникалык каналдарынан маалымат алуу" деген түшүнүктөр) төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Атайын техникалык каражаттар - изин суутпай издөө иш-чараларын өткөрүүнүн жүрүшүндө, анын ичинде байланыш тарамдарында (каналдарында) маалыматты табуу жана документтештирүү үчүн атайын функциялары, программалык камсыз кылуу жана конструкциялык өзгөчөлүктөрү бар түзүлмөлөр, аппаратура, жалгаштырмалар, жабдуулар.

Байланыш тарамдарында изин суутпай издөө - байланыш тарамдары боюнча берилген маалыматта укукка жат иштин белгилерин табуу боюнча атайын техникалык каражаттардын жардамы менен жүзөгө ашырылуучу жашыруун аракеттер.

Сүйлөшүүлөрдү тымызын тыңшоо жана жазып алуу - текшерилип жаткан адамдын, шектүүнүн, айыпталуучунун видео жана сүйлөшүү маалыматын видео-, аудиотехника жана (же) атайын техникалык каражаттарды колдонуу менен жашыруун контролдоо жана анын мазмунун материалдык алып жүрүүчүдө белгилеп коюу.

Абоненттердин жана (же) абоненттик түзүлмөлөрдүн ортосундагы байланышуулар жөнүндө маалымат алуу - абоненттин кириш жана чыгыш чалуулары (байланышуулары) тууралуу маалыматты, ошондой эле байланыш операторлорунун маалымат банкынан башка маалыматтарды алуу.

Телефон жана башка сүйлөшүү түзүлмөлөрү боюнча жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдү тыңшоо жана жазып алуу - телефон жана башка сүйлөшүү түзүлмөлөрү боюнча жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдү угуу контролу, текшерилип жаткан адамдын кылмыштуу иштери жөнүндө маалыматтарды табуу, анын байланыштарын аныктоо жана изин суутпай издөө ишинин милдеттерин чечүүгө көмөк көрсөтүүчү башка маалыматты алуу максаттарында үн жазуучу техникалык каражаттардын жардамы менен алардын мазмунун үн жазуучу жана (же) атайын техникалык каражаттардын жардамы менен материалдык алып жүрүүчүлөрдө белгилеп коюу.".

он экинчи абзацта "кылмыштуу кошунга" деген сөздөр "оперативдүү кызыкчылыктын объекттинин чөйрөсүнө" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. 6-статьяда:

1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы биринчи сүйлөм менен толукталсын: "Изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашыруучу органдар (кызмат адамдары) изин суутпай издөө ишин жүргүзүүдө адамдын жана жарандын жеке жашоосунун, кат жазышууларынын телефон жана башка сүйлөшүүлөрүнүн кол тийбестигине, турак жайынын, почта, телеграф, электрондук жана башка билдирүүлөрүнүн кол тийбестигине укуктарынын сакталышын камсыз кылууга милдеттүү.";

3 жана 4-бөлүктөрү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Ишти кароонун толуктугун жана ар тараптуулугун камсыз кылуу максаттарында изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашыруучу орган прокурордун же соттун талабы боюнча ага оперативдүү кызыкчылыктын объекттинин чөйрөсүнө киргизилген адам жөнүндө, изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашыруучу органдардын штаттык жашыруун кызматкерлери жөнүндө жана изин суутпай издөө иш-чараларын жүргүзүүгө купуя көмөктөшкөн адамдар жөнүндө, ошондой эле изин суутпай издөө ишин жүргүзүшүн уюштурулушу жана тактикасы жана мамлекеттик жашыруун сырды түзгөн башка маалыматтар жөнүндө маалыматтарды кошпогондо, аларды арыздануучуга берүүдөн баш тартылган маалыматтар жөнүндө маалыматты камтыган оперативдик-кызматтык документтерди берүүгө милдеттүү.

Изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашыруучу органдын арыздануучуга зарыл маалыматтарды берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечими негизсиз деп табылган учурда, көзөмөл жүргүзүүчү прокурор же судья көрсөтүлгөн органды арыздануучуга ушул статьянын үчүнчү бөлүгүндө каралган маалыматтарды берүүгө милдеттендире алат.".

7-бөлүгү "прокурор" деген сөздөн кийин "же судья" деген сөздөр менен толукталсын.

3. 7-статьяда:

1-бөлүгүндө:

- 10-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"10) телефон жана башка сүйлөшүү түзүлмөлөр боюнча жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдү тыңшоо жана жазып алуу;";

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 17-21-пункттар менен толукталсын:

"17) мыйзам менен корголгон жеке турмушунун, турак жайынын кол тийбестигин, жеке жана үй-бүлөлүк сырын, ошондой эле жеке салымдарынын жана жыйнаган акчаларынын, кат алышуунун, телефон сүйлөшүүлөрүнүн, почта, телеграф жана башка билдирүүлөрүнүн купуялуулугун козгобогон маалыматтарды алуу үчүн техникалык каражаттарды колдонуу;

18) маалыматты мыйзамсыз алуунун техникалык каражаттарын издөө;

19) байланыш тарамдарында жана каналдарында изин суутпай издөө;

20) сүйлөшүүлөрдү тымызын тыңшоо жана жазуу (видео-, аудиотехниканы жана (же) атайын техникалык каражаттарды колдонуу менен);

21) абоненттердин жана (же) абоненттик түзүлмөлөрдүн ортосундагы байланышуулар тууралуу маалыматты алуу.";

3-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Маалыматты тымызын алуу үчүн арналган атайын техникалык каражаттарды Кыргыз Республикасына алым кирүү жана анын чегинен тышкары алып чыгуу, ошондой эле иштеп чыгуу, өндүрүү, сертификациялоо, сатуу, сатып алуу жана пайдалануу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.";

4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Ушул Мыйзамдын 16-статьясынын биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн органдар менен милдеттерди чечүү кызыкчылыгында байланыш тарамын пайдалануу менен байланышкан изин суутпай издөө иш-чаралары техникалык жактан Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте улуттук коопсуздук органдары тарабынан жүзөгө ашырылат.".

4. 9-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"9-статья. Изин суутпай издөө иш-чараларын жүргүзүүнүн шарттары

 

Эгерде мыйзамда башкача айтылбаса, айрым адамдардын жарандыгы, улуту, жынысы, жашаган жери, кызматтык, социалдык жана мүлктүк абалы, коомдук бирикмелерге таандуулугу, динге карата мамилеси жана саясий ынанымдары Кыргыз Республикасынын аймагында аларга карата изин суутпай издөө иш-чараларын жүргүзүү үчүн тоскоолдук болуп саналбайт.

Мыйзам менен корголуучу кат жазышуулардын, телефондук жана башка сүйлөшүүлөрдүн, электр жана почта байланыш тарамдары боюнча берилүүчү телеграфтык жана башка билдирүүлөрдүн сырына, ошондой эле турак жайдын кол тийбестик укугуна тиешелүү изин суутпай издөө иш-чараларын жүргүзүүгө оор жана өзгөчө оор кылмыштарды даярдап жаткан же жасап жаткан, оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасап жаткан же болбосо жасаган адамдар жөнүндө маалыматты жыйноо үчүн кийин 24 сааттын ичинде көзөмөл жүргүзүүчү прокурорго маалымдоо менен изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашыруучу тиешелүү органдын жетекчилеринин биринин жүйөлөштүрүлгөн токтому боюнча соттук чечимдин негизинде гана жол берилет. Мындай жетекчилердин категориясынын тизмеги изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашыруучу тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын актыларында белгиленет. Мында турак жайды текшерүүгө көзөмөл жүргүзүүчү прокурорго токтоосуз кабарлоо менен өзгөчө учурларда соттун чечими боюнча гана жол берилет.

Кийинкиге калтырууга болбогон жана террорчулук актысын же диверсияны жасоого алып келиши мүмкүн болгон учурларда, изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашыруучу тиешелүү органдын жетекчилеринин биринин жүйөлөштүрүлгөн токтомунун негизинде тиешелүү сотко (судьяга) жана көзөмөл жүргүзүүчү прокурорго токтоосуз маалымдоо жана кийин 24 сааттын ичинде соттун чечимин алуу менен ушул статьянын экинчи бөлүгүндө саналып өткөн изин суутпай издөө иш-чараларын жүргүзүүгө жол берилет.

Айрым адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна, менчигине коркунуч келген учурда, алардын арызы же алардын кат жүзүндөгү макулдугу боюнча алардын телефондору же башка сүйлөшүү түзүлмөлөрү аркылуу жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдү тыңшоого изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашыруучу органдын жетекчиси бекиткен токтомдун негизинде, тиешелүү сотко (судьяга) жана көзөмөл жүргүзүүчү прокурорго милдеттүү кабарлоо жана соттун чечимин кийин 24 сааттын ичинде алуу менен уруксат берилет.

Ушул Мыйзамдын 8-статьясынын экинчи бөлүгүнүн 1-3 жана 5-пункттарында каралган негиздер боюнча изин суутпай издөө иш-чараларын жүргүзүүдө ушул Мыйзамдын 7-статьясынын биринчи бөлүгүнүн 8-14, 17-21-пункттарында көрсөтүлгөн аракеттерди жүзөгө ашырууга тыюу салынат.

Ички иштер органдарынын, улуттук коопсуздук органдарынын, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, баңги заттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, жазык-аткаруу тутумунун органдарынын, коргоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өздүк коопсуздугун камсыз кылуучу изин суутпай издөө иш-чаралары Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган тартипте жүргүзүлөт. Ушул Мыйзамдын 8-статьясынын экинчи бөлүгүнүн 4-пунктунда каралган негиздер боюнча ушул Мыйзамдын 7-статьясынын биринчи бөлүгүнүн 8-14, 17-21-пункттарында көрсөтүлгөн аракеттерди жүзөгө ашырууга жарандын жазуу жүзүндөгү макулдугу болгондо соттун (судьянын) чечими жок жүзөгө ашырууга уруксат берилет.".

5. 12-статьяда:

1-бөлүгүндө:

- "прокурор" деген сөз "сот" деген сөзгө алмаштырылсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы экинчи жана үчүнчү сүйлөмдөр менен толукталсын: "Көрсөтүлгөн материалдар судья тарабынан жеке жана токтоосуз каралат. Судья мындай материалдар берилген учурда аларды кароодон баш тартууга укуксуз.";

3-бөлүгү "Прокурордун" жана "уюмдашкан кылмыштуу топтун" деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша "Судьянын" жана "оперативдүү кызыкчылыктын объекттинин чөйрөсүнүн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Көрсөтүлгөн материалдарды кароонун натыйжалары боюнча сот (судья) жарандардын конституциялык укуктарын чектеген тиешелүү изин суутпай издөө иш-чараларын жүргүзүүгө уруксат берет же болбосо аны жүргүзүүдөн баш тартат, бул жөнүндө жүйөлөштүрүлгөн токтом чыгарат. Мөөр менен күбөлөндүрүлгөн токтом алар тарабынан берилген материалдарды кайтарып берүү менен бир убакта изин суутпай издөө иш-чарасын жүргүзүүнүн демилгечисине кайтарылып берилет.";

5-бөлүгүндө ар түрдүү жөндөмө формаларындагы "прокурор" жана "токтом" деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша "судья" жана "соттук чечим" деген сөздөргө алмаштырылсын;

6-бөлүгүндө "прокурор" жана "жогору турган прокурорго" деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша "судья" жана "жогору турган сотко" деген сөздөргө алмаштырылсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы 7-бөлүк менен толукталсын:

"Сот органдарынын жетекчилери судьяга берилген оперативдик-кызматтык документтерде камтылган маалыматтардын сакталышын камсыз кылган шарттарды түзүшөт.".

6. 15-статьянын 1 жана 2-бөлүктөрүндө "уюмдашкан кылмыштуу топторго" деген сөздөр "оперативдүү кызыкчылыктын объекттинин чөйрөсүнө" деген сөздөргө алмаштырылсын.

7. 16-статьяда:

2 жана 3-бөлүктөрү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук жана ички иштер органдары ушул Мыйзамдын 7-статьясынын биринчи бөлүгүндө саналган изин суутпай издөө иш-чараларынын бардык тизмегин колдонууга укуктуу.

Кыргыз Республикасынын баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ушул Мыйзамдын 7-статьясынын бир бөлүгүнүн 1-17, 20 жана 21-пункттарында көрсөтүлгөн изин суутпай издөө иш-чараларын колдонууга укуктуу.

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин аскердик чалгындоо органдары ушул Мыйзамдын 7-статьясынын биринчи бөлүгүнүн 1-17, 21-пункттарында көрсөтүлгөн изин суутпай издөө иш-чараларын колдонууга укуктуу.

Бажы органдары ушул Мыйзамдын 7-статьясынын биринчи бөлүгүнүн 1-8, 13-16, 21-пункттарында көрсөтүлгөн изин суутпай издөө иш-чараларын колдонууга укуктуу.";

4 жана 6-бөлүктөрү "16" деген сандан кийин ", 21" деген сан менен толукталсын;

8-бөлүгү "иш-чараларын жүргүзүүгө" деген сөздөрдөн кийин ", сактоого" деген сөз менен толукталсын.

8. 23-статьянын 3-бөлүгүндө "Уюмдашкан кылмыштуу топторго" деген сөздөр "оперативдүү кызыкчылыктын объекттинин чөйрөсүнө" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

3-берене.

"Электр жана почта байланышы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-ж., № 8, 230а-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүү киргизилсин:

1. 2-статья төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

Байланыштын мобилдик түзүлмөлөрүн идентификациялоонун мамлекеттик тутумунун маалыматтар базасы (маалыматтар базасы) - Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан жана алынып келинген байланыштын зымсыз түзүлмөлөрүн идентификациялоонун бөтөнчө коду жөнүндө маалыматты камтыган электрондук база.

Байланыш түзүлмөлөрүн идентификациялоонун мамлекеттик тутуму Кыргыз Республикасынын аймагында эксплуатацияланып жаткан же алынып келинген байланыштын мобилдик түзүлмөлөрдүн эл аралык идентификаторлорун түшүнүп билүүнү, аларды байланыштын мобилдик түзүлмөлөрүнүн эл аралык идентификаторлору боюнча электр байланышынын операторлорунун маалыматтык базалары менен салыштырууну жана Кыргыз Республикасынын аймагында бул түзүлмөлөрдүн колдонулушуна санкция берүүнү камсыз кылуучу аппараттык-программалык каражаттардын комплекси.

SIM-карта - оператордун тармагына жетүүнү, ошондой эле бөлүнүп берилген абоненттик номерден санкцияланбаган пайдалануудан коргоону камсыз кылган абоненттин жеке идентификациялык модулу.

Байланыш боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - байланыш жаатындагы иштерди жүзөгө ашырган электр жана почта байланыштын, электр байланышынын кызматтарынын, почта байланышынын ишканаларынын кандай болбосун операторлоруна карата жана башка байланыш жаатындагы иштерди жүзөгө ашыруучу юридикалык жана жеке жактарга карабастан электр жана почта байланыш жаатындагы жөнгө салуучу иш-милдеттерди жүзөгө ашыруучу дайыма иштөөчү мамлекеттик орган.".

2. 8-статьяда:

1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы жетинчи абзац менен толукталсын:

"- байланыштын мобилдик түзүлмөлөрүн идентификациялоонун мамлекеттик тутумун түзөт, өнүктүрөт жана эксплуатациялайт;";

4-бөлүгү "мамлекеттик радио-көзөмөлдөө тутумун" деген сөздөрдөн кийин "жана Байланыштын мобилдик түзүлмөлөрүн идентификациялоонун мамлекеттик тутумун" деген сөздөр менен толукталсын.

3. III глава төмөнкүдөй мазмундагы 9-1-статья менен толукталсын:

"9-1-статья. Байланыштын мобилдик түзүлмөлөрүн идентификациялоонун

жана абоненттерди персонификациялоонун тартиби

 

Байланыштын мобилдик түзүлмөлөрүнүн бардык эл аралык идентификаторлору Кыргыз Республикасынын аймагында Идентификациялоонун мамлекеттик тутумунун маалыматтар базасына киргизилүүгө тийиш.

Байланыштын операторлору өздөрүнүн жабдууларды идентификациялоону каттоо тутумдарынын жана Идентификациялоонун мамлекеттик тутумунун үзгүлтүксүз, ишенимдүү жана коопсуз өз ара аракетин камсыз кылууга милдеттүү.

Абонентти идентификациялоо жана персонификациялоо жөнүндө маалыматтарды камтыган маалымат байланыш жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксатысыз башка максаттар үчүн өзгөртүлүүгө, көчүрүлүүгө жана жайылтылууга тийиш эмес.

Каттоо жол-жоболору акы төлөө негизинде жүзөгө ашырылат. Байланыштын мобилдик түзүлмөлөрүн каттоо үчүн кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы колдонуудагы мыйзамдарга ылайык белгиленет.

Идентификациялоо маалыматтары өзгөртүлгөн кандай болбосун түзүлмөлөрдү, SIM-карталарды, жабдууларды жана техникалык каражаттарды алып келүүгө, өндүрүүгө, таркатууга жана иштетүүгө, ошондой эле идентификациялык маалыматтарды өзгөртүү үчүн арналган жана/же пайдаланылган программалык камсыз кылууга жана жабдууга катуу тыюу салынат.

Идентификациялоо жөнүндө маалыматтары өзгөртүлгөн түзүлмөлөр, SIM-карталар, жабдуулар жана техникалык каражаттар, ошондой эле идентификациялык маалыматтарды өзгөртүү үчүн арналган программалык камсыз кылуу жана жабдуу табылган учурда, конфискациялоого жатат, ал эми идентификациялык маалыматтарды өзгөртүүгө катышы бар адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

Операторлор байланыш боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан алардын активдештирилишине жана эксплуатацияланышына тыюу салынган түзүлмөлөр менен кызматтарды көрсөтүүгө укуксуз.

Электр байланышынын бардык операторлору абоненттердин бирин койбой баары менен инсандыгын ырастаган анын документине ылайык, абоненттин маалыматтарын көрсөтүү менен жазуу жүзүндө келишим түзүүгө милдеттүү.

Абонентти каттоо каттоо үчүн суралган идентификация жөнүндө маалыматты алдын ала тастыктоо менен байланыш оператору же анын ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан жүзөгө ашырылат.

Идентификациялоонун мамлекеттик тутумун уюштуруунун тартиби жана персонификациялоонун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.".

4. 21-1-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"21-1-статья. Изин суутпай издөө иш-чараларын жүргүзүүдө жана

тергөө аракеттерин жүзөгө ашырууда байланыш

операторлорунун милдеттери жана байланыш кызматынан

пайдалануучулардын укуктарын чектөө

 

1. Байланыш операторлору байланыш тармактарында изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга байланыш кызматын пайдалануучулар жөнүндө маалыматтарды, ошондой эле бул органдарга жүктөлгөн тапшырмаларды аткаруу үчүн зарыл башка маалыматтарды берүүгө, аларга байланыштын бардык тармактарында жана каналдарында изин суутпай издөө иш-чараларын өткөрүүнүн уюштуруучулук жана программалык-техникалык мүмкүнчүлүктөрүн жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда, маалыматтар базасына жана байланыш операторунун автоматташтырылган тутумуна жетүүнү камсыз кылууга милдеттүү.

2. Байланыш операторлору изин суутпай издөө иш-чараларын өткөрүү үчүн байланыш тармактарына жана каражаттарына карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген талаптарды ишке ашырууну камсыз кылууга, ошондой эле көрсөтүлгөн иш-чараларды өткөрүүнүн уюштуруучулук жана тактикалык ыкмаларын ачууга жол бербөө боюнча чараларды көрүүгө милдеттүү.

3. Уюктук байланыш операторлору алардын тармактарында иштеген абоненттик түзүлмөлөрдүн идентификациялык коддорунун реестрин жүргүзүүгө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте абоненттер жөнүндө маалыматтарды 3 жыл ичинде жыйноону жана сактоону жүзөгө ашырууга милдеттүү.

Тармакта идентификациялык коддору окшош болгон бир нече абоненттик түзүлмөлөр табылган учурда, уюктук байланыш оператору бул жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашыруучу тийиштүү органдарга кабарлоого милдеттүү.

4. Байланыштын техникалык каналдары боюнча берилүүчү мыйзамдуу жол менен алынган маалыматтарды контролдоо жана белгилөө үчүн арналган байланыш тармактарына, атайын техникалык каражаттарга, интерфейсти (техникалык регламентти) жакшылап иштеп чыгууну, зарыл программалык камсыз кылууну иштеп чыгууну, биригүү жана каналдарга жетүү жөнүндө маселени, байланыш тармактарындагы изин суутпай издөө иш-чараларын жүзөгө ашыруунун мыйзамдуулугун камсыз кылуу менен бул чөйрөдө иштелип чыккан эл аралык сунуштамаларга жана техникалык концепцияларга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарына ылайык байланыш тармактарына изин суутпай издөө тутумунун киргизилиши жана анын иштеши менен байланышкан башка маселелерди кошуп алганда, байланыш тармактарына изин суутпай иш-чараларын жүзөгө ашырууда өз ара аракеттенүүнүн тартибине карата техникалык талаптар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан байланыш тармактарында (каналдарында) тергөө аракеттерин жүргүзүүдө байланыш операторлору бул органдарга Кыргыз Республикасынын жазык-процесстик мыйзамдарынын талаптарына ылайык көмөк көрсөтөт.

5. Байланыштын кандай болбосун тармактарынын жана каражаттарынын ишин, ошондой эле юридикалык жана жеке жактарга байланыш кызматын көрсөтүүнү токтото туруу, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда, изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашыруучу органдын жетекчилеринин биринин жазуу жүзүндөгү жүйөлүү чечиминин негизинде жүзөгө ашырылат.

Мобилдик байланыштын операторлору, эгерде анын эл аралык идентификатору Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Ички иштер органдары тарабынан жүргүзүлгөн Уурдалган мобилдик түзүлмөлөрдүн реестрине киргизилген болсо, мобилдик түзүлмөнүн иштөөсүн токтото турууга милдеттүү.

Байланыш операторлору соттун чечиминин же байланыш кызматтарын көрсөтүүнү токтото туруу жөнүндө чечим кабыл алган изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашыруучу органдын жетекчилеринин биринин жазуу жүзүндөгү жүйөөлүү чечиминин негизинде байланыш кызматтарын көрсөтүүнү кайра жүргүзүүгө милдеттүү.

6. Байланыш операторлорунун байланыш тармактарында жана каналдарында изин суутпай издөө ишин жүргүзүү үчүн зарыл программалык-техникалык жана башка каражаттар менен камсыз кылууга байланышкан чыгымдары байланыш операторлорунун каражаттарынын эсебинен камсыз кылынат.

7. Байланыш операторлорунун изин суутпай издөө иштерин жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүсүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.".

5. VI-глава төмөнкүдөй мазмундагы 24-1-статья менен толукталсын:

"24-1-статья. Абоненттер жөнүндө байланыш операторунун маалыматтар

базасы

 

1. Байланыш оператору абоненттер жана аларга көрсөтүлгөн байланыш кызматтары жөнүндө маалыматтар базасын түзөт.

Байланыш операторунун абоненттер жөнүндө маалыматтар базасы төмөнкү маалыматтарды камтыйт: абоненттин фамилиясын, атын, атасынын атын, абоненттин - юридикалык жактын толук аталышын, абонент болуп саналган бул юридикалык жактын жетекчисинин жана кызматчыларынын фамилиясын, атын, атасынын атын, абоненттин дарегин же четки абоненттик түзүлмөнү (терминалды) орнотуунун дарегин, абонентти же анын четки түзүлмөнү (терминалды) аныктоого (идентификациялоого) мүмкүнчүлүк берген абоненттик номерлерди жана башка маалыматтарды, байланыштын көрсөтүлгөн кызматтары үчүн эсептөө тутумдарынын маалыматтар базасынын маалыматтарын.

2. Абоненттерди жана байланыш кызматтарын жана каражаттарын пайдалануучуларды милдеттүү каттоодо юридикалык жана жеке жактар тарабынан алынуучу маалыматтар, ошондой эле аларга көрсөтүлгөн кызматтар жана байланыш каражаттары жөнүндө маалыматтар купуя маалымат болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык корголууга жатат.".

 

4-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып үч айлык мөөнөттө:

- ушул Мыйзамга ылайык ченемдик укуктук актыларды кабыл алсын;

- өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Атамбаев